Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Sadržaj sv. 4

Sadržaj sveska 4 prema rednom broju internetskih članaka

1. Predgovor (Svezak 4)

POVIJEST JUDEJE OD MAKABEJSKOG USTANKA DO PONCIJA PILATA

I. DIO: POVIJEST JUDEJE OD MAKABEJSKOG USTANKA DO VALERIJA GRATA

1. POGLAVLJE: MAKABEJSKO DOBA

2. Antioh IV: Epifan, pobuna Matatije, Juda Makabej, Jonatan, Šimun (Svezak 4)

3. Ivan Hirkan I., Juda Aristobul I., Aleksandar Janej, Aleksandra, Aristobul II., Hirkan II. guvener naroda, Pompej osvaja Jeruzalem (Svezak 4)

4. Hirkan II. etnarh Judeje, Antipater prokurator Judeje, Matatija Antigon (Svezak 4)

2. POGLAVLJE: DOBA HERODA VELIKOG I ARHELAJA

5. Herod Veliki (Svezak 4)

6. Pobuna Jude sina Ezekije, Šimuna i Athronga (Svezak 4)

7. Arhelaj postaje etnarh, a Antipa i Filip tetrarsi (Svezak 4)

3. POGLAVLJE: PRVO RAZDOBLJE RIMSKIH PROKURATORA: OD KOPONIJA DO GRATA

8. Od Koponija do Grata (Svezak 4)

II. DIO: FILOZOFSKE SLJEDBE U JUDEJI

9. Saduceji, Pismoznanci, Farizeji (Svezak 4)

10. Eseni (Svezak 4)

11. Nazoreani, Rani kršćani, Ebioniti (Svezak 4

12.  Sljedba s Mrtvog mora 1 (Svezak 4)

13. Sljedba s Mrtvog mora 2 (Svezak 4)

14. Sljedba s Mrtvog mora 3 (Svezak 4)

15. Sljedba s Mrtvog mora 4 (Svezak 4)

16. Sljedba s Mrtvog mora 5 (Svezak 4)

17. Sljedba s Mrtvog mora 6 (Svezak 4)

18. Sljedba s Mrtvog mora 7 (Svezak 4)

19. Četvrta sljedba filozofije kod Židova: Zeloti, Sikari, Lestai, Galilejci (Svezak 4)

20. Sljedba Puta, Nazarejska sljedba, Zeloti Zakona, Rana crkva (Svezak 4)

21.Sljedba Puta, Nazarejska sljedba, Zeloti Zakona, Rana crkva (Svezak 4)

22. Sljedba Puta, Nazarejska sljedba, Zeloti Zakona, Rana crkva (Svezak 4)

23. Zaključak o židovskim sljedbama (Svezak 4)

III. DIO: PRVO RAZDOBLJE RIMSKIH PROKURATORA: PONCIJE PILAT

23. Poncije Pilat (Svezak 4)

25. Povijesni izvori koji svjedoče o postojanju Isusa Krista (Svezak 4)

IV. DIO: ZNAČAJ ISUSA KRISTA ZA POVIJEST JUDEJE U I. STOLJEĆU I NAJVAŽNIJA PITANJA KOJA SU KROZ POVIJEST SUPROTSTAVLJALI RABINSKI JUDAIZAM I KRŠĆANSTVO

26. Značaj Isusa Krista za povijest Judeje u I. stoljeću (Svezak 4)

 

Glavne teme sv. 4

Komentiraj