Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

16. Sljedba s Mrtvog mora 5 (Svezak 4)

SLJEDBA S MRTVOG MORA (5)

ODREĐIVANJE UČITELJA PRAVEDNOSTI, ZLOG SVEĆENIKA, LAŠCA, IZRUGIVAČA TE KRONOLOGIJA SLJEDBE PREMA TEKSTOVIMA SVITAKA

Prvo ćemo navesti kronološke podatke koji govore o Učitelju Pravednosti, Zlom svećeniku, Izrugivaču, Lašcu te o samoj sljedbi:

SAVEZ U ZEMLJI DAMASKA (BRIT DAMASEK)

”A kad postadoše nevjerni i kad su ga se odrekli, sakri On svoje lice od Izraela i njegova svetišta i isporuči ih maču. *1 Ali sjetivši se Saveza s praocima, ostavi ostatak Izraelu i ne dade da ih se zatre. A po svršetku gnjeva, godina tri stotine i devedest nakon što ih je predao u ruke Nabukodonosora,*2 kralja Babilona, pohodi ih i prouzroči da iz Izraela i Arona proklija korijen nasada*3  da baštini njegovu zemlju i da uživa u dobru njegove zemlje. I oni spoznaše svoju nepravednost i shvatiše da su bili krivi, pa ipak kroz dvadeset godina bijahu kao slijepci što tapkahu po putu.*4

I spozna Bog njihova djela da su ga tražili čitavim srcem i podiže im Učitelja Pravednosti da ih uputi putem njegova srca.*5 I upozna on kasnije generacije s onim što će Bog učiniti kasnijoj generaciji, zajednici izdajnika, onima koji otpadoše od puta.*6 To je bilo vrijeme o kojem je pisano: ”Kao tvrdoglava junica, tako je Izrael bio tvrdoglav” (Hoš. 4:16), kad se podiže Izrugivač koji je Izrael zapljusnuo vodama laži.*7

On ih odvede ukrivo u divljinu bez puta, noseći snižavanje vječnim brežuljcima i prouzrokujući da otpadnu od puta pravednosti*8 te uklanjajući granice kojima su praoci označili njihovu baštinu, da bi na njih mogao dozvati kletve Njegovog Saveza i isporučiti ih osvećujućem maču Saveza. Jer oni su tražili glatkosti (ugodnosti) i više su voljeli opsjene (Iz. 30:10); tražili su zastranjenja (Iz. 30:11) i izabrali sam grijeh (Iz. 30:13). I opravdali su zle, a osudili pravedne, te su prekršili Savez i povrijedili Pravilo.*9

Zajedno nastupiše protiv života pravednih*10 (Ps. 94:21) i prezreše sve koji hodaše u savršenstvu; progonili su ih mačem i klicali u borbi ljudi. I Božji se gnjev rasplamsa protiv njihove zajednice, tako da on uništi njihovu čitavu zajednicu, a njihova djela postaše okaljana pred Njim. *11 (Savez u zemlji Damaska, I-II).

”Šator kralja su knjige zakona, kao što je Bog rekao: ”Podići ću šator Davida koji se srušio” (Am. 9:11); kralj je zajedništvo, a baze kipova, knjige su proroka čija je kazivanja Izrael prezreo; Zvijezda je Interpretator (izvođač, realizator, tumač) Zakona koji će doći u Damask,*12 kao što je pisano: ”Zvijezda će doći od Jakoba, a skeptar će se podići iz Izraela.” (Br. 24:17). Skeptar je princ cijelog skupa (kongregacije), i kad on bude došao, uništit će svu Djecu Seta.*13

Oni su bili spašeni u vrijeme prijašnjeg pohođenja, dok su otpadnici bili predani maču;*14 i tako će biti svim članovima Njegovog Saveza koji nisu u njemu postojani. Oni će biti kažnjeni uništenjem rukom satana.*15 To će biti dan kad Bog bude došao u pohođenje.*16 (Tekst B: Kao što je rekao) ”Prinčevi Jude postali su (tekst B: kao oni koji) pomiču granice: gnjev će doći na njih” (Hoš. 5:10). Jer oni se nadaju ozdravljenju, ali će ih On zgnječiti. Svi su oni pobunjenici*17, jer se nisu odvratili od puta izdajnika, nego se valjaju putovima bluda i nemoralnog bogatstva.

Oni su se osvećivali i bili gnjevni, svaki čovjek na svoga brata; i svaki je čovjek mrzio svoga druga, i svaki je čovjek sagriješio protiv svog bliskog rođaka i približio mu se radi nečednosti te djelovao bahato zbog ljubavi prema bogatstvu i dobitku. I svaki je čovjek činio ono što mu se činilo ispravnim u očima njegovim te je izabrao tvrdokor-nost svoga srca. Oni se nisu držali odvojeno od ljudi (tekst B: i njihovog grijeha), te su se rado pobunili hodeći putovima zlih o kojima je Bog rekao: ”Njihovo je vino otrov zmija, grozan otrov aspena (aspen je vrsta egipatske i libijske zmije otrovnice) …”.

Zmije su kraljevi naroda, a njihovo vino – to su njihovi (grješni) putovi. A glava aspena je glavar kraljeva Grčke koji je došao donijeti osvetu na njih.*18 No sve te stvari graditelji zida i oni koji ga žbukaju (Herodovci), nisu razumjeli zbog sljedbenika vjetra, jednog koji je podigao oluje i koji je pljuštao laži kao kišu dolje te im propovijedao.*19 Protiv svih tih koji su se okupili, Božji je bijes planuo.

A što se tiče onoga što je rekao Mojsije, vi dolazite da vladate tim narodima, ne zbog svoje pravednosti i čestitosti svoga srca (Pnz. 9:5), nego zato što je Bog ljubio vaše očeve i održao zakletvu (Pnz. 7:8); tako će to biti s obraćenicima Izraela koji se odvajaju od (grješnog) puta naroda. Budući da je Bog ljubio prve koji su posvjedočili u njegovu korist, tako će ljubiti i one koji će doći poslije njih (tekst B: zbog toga jer je Savez otaca njihov).

A On je mrzio graditelje zida i njegov je gnjev planuo (tekst B: protiv njih i protiv svih onih koji su ih pratili)*20 i tako će biti svima onima koji odbacuju Božje zapovijedi i napuštaju ih zbog okorjelosti svojih srdaca. To je riječ koju je Jeremija govorio Baruhu sinu Nerijinu i koju je Elizej govorio svome sluzi Gehaziju.

Niti jedan od ljudi koji uđe u Novi Savez u zemlji Damaska i koji ga opet izda te ode s izvora živih voda, neće biti ubrojen u Vijeće naroda ili upisan u njihovu Knjigu (koja se vodi) od dana okupljanja Učitelja Zajednice*21 do dolaska Mesije Arona i Izraela.*22 

I tako će to biti svakom čovjeku koji uđe u Skup ljudi savršene svetosti, ali klone u obavljanju ispravnih dužnosti. On je čovjek koji je rastopljen u peći (Ezek. 22:22), a kad se njegova djela otkriju, on će biti izbačen iz Skupa kao da ga kockom nikad nisu izabrali među učenike Boga. Ljudi znanja ukorit će ga u skladu s njegovim grijehom prije (onog) vremena kad on ponovo bude stao pred Skup ljudi savršene svetosti. No kad njegova djela budu otkrivena, neka mu nitko od ljudi, u skladu s tumačenjem Zakona u kojem ljudi savršene svetosti hodaju, ne popusti s obzirom na novac ili na rad, nego neka ga svi Sveci Svevišnjeg prokunu.

I tako će to biti za sve između prvih i posljednjih koji odbacuju (zapovijedi), koji su postavili idole u svojim srcima i koji hodaju u okorjelosti svojih srdaca – oni neće imati udjela u kući Zakona. Oni će biti suđeni na isti način kao i njihovi drugovi koji su bili suđeni zato što su prebjegli izrugivačima (rugaocima vjeri, ismjehivačima).*23 Jer oni govore krivo protiv zapovijedi pravednosti te su prezreli Savez i Ugovor – Novi Zavjet – koji su sklopili u zemlji Damaska. Ni oni, ni njihova rodbina neće imati nikakvog udjela u kući Zakona.

Od dana okupljanja Učitelja Zajednice do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu, proći će oko četrdeset godina (Pnz. 2,14).*24 I tijekom tog doba, Božji će gnjev planuti protiv Izraela,*25 kao što je On rekao: neće biti kralja, niti kneza, niti jednog suca, niti jednog čovjeka da ukori pravdu (Hoš. 3:4). No, oni koji su se okrenuli od grijeha Jakovljeva, koji su obdržavali Savez Božji, tada će (oni), svaki čovjek govoriti svojem bližnjem kako bi svaki čovjek opravdao svoga brata, da njihov korak (i dalje) može ići putem Božjim.

I Bog će se obazreti na njihove riječi i čut će ih, te će pred Njim biti napisana knjiga podsjećanja o onima koji se Boga boje i štuju Njegovo ime, (a što će biti) prije vremena kad se spasenje i pravednost bude objavilo onima koji se Boga boje. A onda ćete još jednom razlikovati između pravednih i zlih, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi (Mal. 3:18), a On će pokazati blagonaklonost tisućama onima koji ga ljube i gledaju kroz tisuću generacija (Izl. 20:6).*26

I svaki član Kuće odvajanja koji je otišao iz Svetog Grada i oslonio se na Boga u vrijeme kad je Izrael sagriješio i oskvrnuo Hram, ali se opet vratio na put ljudi u (grješnim) malim stvarima, bit će suđen prema svojem duhu u Vijeću Svetosti. A kad se slava Božja bude očitovala u Izraelu, svi članovi Saveza koji su prekršili sveze Zakona bit će odsječeni od sredine tabora, a s njima svi oni koji su osudili Judeju u dane njenog suđenja.

A svi oni koji se čvrsto drže tih propisa, idući i dolazeći u skladu sa Zakonom, koji slušaju glas Učitelja i priznaju pred Bogom (govoreći): “Zaista smo griješili, mi i naši očevi hodajući u suprotnosti od propisa Saveza; Tvoja su suđenja nad nama pravedna i istinita”; koji ne dižu ruku protiv Njegovih svetih zapovijedi ili Njegovih pravednih zakona ili Njegovih istinitih svjedočanstava; koji su naučili iz prethodnih suđenja kojima su članovi Zajednice bili suđeni; koji su slušali glas Učitelja Pravednosti i nisu prezreli zapovijedi pravednosti kad su ih čuli, oni će se radovati i njihova će srca biti jaka te će oni nadvladati nad svim sinovima zemlje. Bog će im oprostiti, a oni će vidjeti Njegovo spasenje jer su se utekli Njegovom svetom imenu.*27  (Savez u zemlji Damaska, VII-VIII).

ANĐELI MASTEMOTHA I VLADAVINA BELIJALA (4Q390)

Fragment 1

 1. [i] prekr[šiti. …] opet (?) … sinovi Arona… sedamdeset godina …
 2. i sinovi Arona vladat će njima, ali oni neće ići mojim puto[vima] koje sam tebi zapovije[dio] i na što
 3. ćeš ih opomenuti. Oni (tj. sinovi Arona) također će činiti ono što je zlo u mojim očima,*28 točno onako kako je Izrael činio
 4. u ranim danima njegova kraljevstva, osim onih koji će prvi doći iz zemlje zatočeništva da sagrade
 5. Hram. I ja ću im govoriti i dati im zapovijedi te će oni razumjeti u kojoj su mjeri
 6. lutali stranputicom, oni i njihovi preci. No, od kraja te generacije, u skladu sa sedmim jubilejom
 7. od opustošenja zemlje, oni će zaboraviti Zakon i blagdane, subote i Savez.*29 Oni će sve prekršiti i činiti
 8. što je zlo u mojim očima. Zbog toga ću okrenuti svoje lice daleko od njih te ih predati u ruke njihovih neprijatelja, predajući [ih]
 9. maču.*30 Ipak ću poštedjeti Ostatak, tako d[a] u mojem gnjevu i mojem okretanju daleko od njih (tj. onih zlih), oni (tj. Ostatak) neće biti uniš[teni].*31
 10. A anđeli Mas[t]emotha vladat će nad njima*32 i … oni će se okrenuti ustranu i
 11. činiti. .. ono što ja smatram zlim, hodajući u okorje[losti njihova srca …]

Fragment 2

Stupac 1

 1. [Moja] kuća [i moj oltar i] svet[i] Hram …*33
 2. to će biti učinjeno … [ove će stvari doći na njih] … i
 3. vladavina Beliala [bit] će nad njima i oni će biti predani maču*34 za tjedan dana od godin[e … Od] početka tog jubileja oni će
 4. prekršiti sve moje Zakone i sve moje zapovijedi koje sam i[m] zapovjedio [preko] mojih slugu proroka.*35
 5. I on[i će se po]četi svađati jedni s drugima. Sedamdeset godina od dana kad su prekršili [Zakon i] Savez, predat ću ih
 6. [vlasti] anđela Mastemotha koji će vladati nad njima,*36 i nit će oni znati, niti razumjeti da sam gnjevan na njih zbog njihova odmetništva
 7. [zato jer su odba]cili Mene i činili ono što je zlo u očima mojim i zato jer su izabrali ono što Me učinilo nezadovoljnim, nadvladavajući druge zbog ljubavi prema bogatstvu i profiterstvu.
 8. Oni će opljačkati svoje sugra[đ]ane i tlačiti jedan drugoga te okaljati Moj Hram
 9. … i] Moje blagdane … kroz [njihovu] će djecu oni okalja[ti] svoje sjeme. Njihovi će svećenici počiniti nasilje …*37

Komentari o kronologiji:

Imamo dakle samo četiri kronološka podatka u čitavom opusu sljedbe:

 1. a) • 390 godina nakon što je Nabukodonosor spalio Hram 587. g.pr.Kr. Jahve je ih pohodio i prouzrokovao da iz Izraela i Arona proklija korijen nasada;
 2. b) • 20 godina nakon proteka od 390 godina oni su hodali kao slijepci što tapkahu po putu, a onda im je Bog podigao Učitelja Pravednosti da ih uputi putem njegova srca;
 3. c) • oko 40 godina proteklo je od dana okupljanja Učitelja Zajednice do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu;
 4. d) • 70 godina proteklo je od dana kad su neprijatelji sljedbe prekršili Zakon i Savez, do njihova predavanja pod vlast anđela Mastemotha i Belijala koji će destrukcijom i smrću vladati nad njima.

————————

Od ovih kronoloških podataka imamo dvije vrste podataka: jedni koji imaju svoj početak, ali ne vode niti do jedne povijesne osobe ili nekog povijesnog događaja (podaci pod a i b), i drugi, podaci koji imaju svoj kraj a preko njega možemo doći do povijesne osobe ili povijesnog događaja kao njegova ishodišta (podaci pod c i d).

 1. d) 70 je godina proteklo od vremena kad su neprijatelji sljedbe prekršili Zakon i Savez (tj. od g.pr.Kr. do početka I. Židovskog rata 66. godine). Vjerojatno se događaj iz 4. g.pr.Kr. odnosi na Herodovo postavljanje zlatnog orla na vrh Hrama, što je bilo protivno židovskom religioznom zakonu kojeg su naučavali Juda, sin Saripheusa i Mathias, sin Margalotusa, naučavatelji religioznih zakona. Zbog toga su oni i njihovi učenici u pobuni srušili s vrha Hrama na zemlju zlatnog orla te ga razbili u komadiće. Herod je na to smijenio Mathiasa, sina Theophilusa s funkcije velikog svećenika i postavio na to mjesto Joazara, sina Boethusa i brata Mathiasove žene. No prije toga, zajedno s tim Mathiasom, kao veliki svećenik za samo jedan dan, služio je njegov rođak Josip, sin Ellemusa [tog ćemo Josipa kasnije identificirati kao ”Josipa sina Helija, oca – kako se držalo – Isusa”, dok ćemo Mathiasa identificirati kao ”Matata, oca Helija” (Lk. 3:23-24)]. Herod je zatim spalio žive, Mathiasa, sina Margalotusa, koji je podigao pobunu i sve njegove drugove u pobuni.

Sedamdeset je godina dakle proteklo od ožujka 4. g.pr.Kr. (kad datiramo spaljivanje Mathiasa i njegovih drugova te postavljanje Joazara, sina Boethusa) pa do ljeta 66. godine, kad su neprijatelji sljedbe na početku I. Židovskog rata bili predani pod vlast anđela Mastemotha, koji će destrukcijom vladati nad njima do kraja I. Židovskog rata.

 1. c) Oko 40 godina proteklo je od oko 30. godine (tj. od dana okupljanja Učitelja Zajednice) do 70. godine (tj. do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu odnosno od Isusa, koji je okupio apostole, do razaranja Jeruzalema i Hrama). Iz toga proizlazi da je Učitelj Zajednice bio Isus.
 2. a) 390 godina nakon 587. g.pr.Kr. dovodi do 197. g.pr.Kr. u kojoj nema povijesne osobe ili događaja.
 3. b) 20 godina nakon 197. g.pr.Kr. dovodi do 177. g.pr.Kr. u kojoj također nema povijesne osobe kandidata za Učitelja Pravednosti.

Vidimo da se podaci pod c) i d) odnose na realne događaje te da imaju realni početak i kraj datiranja, dok podacima pod a) i b) nedostaje povijesni kraj odnosno da su time što im nedostaje kraj, šifrirani. Namje-ravamo, dakle, dekodirati njihovu šifru i zatim rezultate dekodiranja usporediti s realnim povijesnim podacima navedenima pod c) i d), pri čemu očekujemo da svi podaci od a) do d) zajedno trebaju činiti cjelinu.

 Dekodiranje prve kumranske kronološke šifre

Ako su podaci pod a) i b) nepotpuni – nedostaje im povijesni kraj – to znači da im nedostaje dio kronologije. U tom slučaju tretirat ćemo ih kao dio Danijelovog termina: jedno vrijeme i pola vremena” i pogledati vodi li nas to prema cilju:

Ako je, dakle, 390 godina = jedno vrijeme”, dodat ćemo mu još ”pola vremena”, tj. 195 godina:  390+195=585 godina.

Ako je, isto tako, 20 godina = jedno vrijeme”, dodat ćemo mu još ”pola vremena”, tj. 10 godina:  20 + 10 = 30 godina.

S time ćemo ući u kronološku kalkulaciju:

Prvi je Hram spaljen u ljeto 587. g.pr.Kr., tj. 9. aba židovske 3172. godine koja je prema našem gregorijanskom kalendaru trajala između jeseni 588. i jeseni 587. g.pr.Kr.

ì 588/587 585 = 3/2 → to nas vodi do 3/2. g.pr.Kr. odnosno do godine kad je Isus rođen (na drugom mjestu prikazat ćemo kompletne kronološke podatke koji na temelju antičkih izvora podržavaju takvo datiranje Isusovog rođenja).

ì 3/2. g.pr.Kr. + 30 godina = 27/28. godine → to nas vodi u jesen 27. godine kad je Isus bio kršten na Jordanu (na drugom mjestu prikazat ćemo kompletnu kronološku kalkulaciju koja na temelju antičkih izvora podržava takvo datiranje Isusovog krštenja).

Zaključci o kronologiji

a) Iz ove kalkulacije proizlazi da je 390 + 195 godina nakon Nabukodonosorovog spaljivanja Hrama, Bog pohodio sljedbu i prouzročio da iz Izraela i Arona proklija korijen nasada, tj. da se između jeseni 3. i jeseni 2. g.pr.Kr. rodi dijete koje je imalo podrijetlo od Davida i od Arona. Te se godine rodio Isus koji je imao podrijetlo od Davida (preko Salomona i Natana) i od Arona (preko Matatije, koji je bio levit iz Jehoaribova koljena), dakle bio je Davidovog i Aronovog podrijetla.

 1. b) Iz gornje kalkulacije proizlazi dalje da je sljedećih 30 godina nakon Isusova rođenja sljedba tapkala kao slijepci po putu, a onda im je Bog podigao Učitelja Pravednosti da ih uputi putem njegova srca. Taj je Učitelj Pravednosti bio Isus, koji je 27. godine ujesen bio kršten na Jordanu.
 2. c) Oko 30. godine došlo je do dana okupljanja Učitelja Zajednice. Njega smo identificirali kao Isusa, a okupljanje oko Učitelja Zajednice identificiramo kao okupljanje apostola i rane Crkve oko Isusa.

Iz toga proizlazi da je Isus 27. godine identificiran kao Učitelj Praved-nosti te da je oko 30. godine identificiran kao Učitelj Zajednice, iz čega proizlazi identifikacija: Učitelj Pravednosti = Učitelj Zajednice = Isus.

 1. d) 4. g.pr.Kr. neprijatelji sljedbe (herodovci i saduceji) prekršili su Zakon i Savez, stavljajući se s Joazarom, sinom Boethusa na stranu Heroda Velikog koji je prekršio Toru.

Vidimo dakle da primjenom Danijelovog termina: jedno vrijeme i pola vremena”, šifre kojom su šifrirani nepotpuni kronološki podaci za 390 i 20 godina, svi kronološki podaci svitaka s Mrtvog mora međusobno su dovedeni u sklad.

Sada možemo reći da ih gledamo očima koje vide i razumiju.

Sakrivanje cjelovitih razdoblja od 585 i 30 godina ispod nepotpunih razdoblja od 390 i 20 godina, primjenom Danijelovog termina jedno vrijeme i pola vremena”, nazvali smo Prva kumranska kronološka šifra zato jer postoji još jedna.

Ostali komentari po točkama:

*1 To se dogodilo 587. g.pr.Kr.

*2 Vidjeli smo da računica, kako bi imala smisla, treba obuhvatiti 390 + 195 godina.

*3 To je dijete trebalo biti potomak Davida i Arona, a to je bio Isus.

*4 Računica, kako bi imala smisla, treba obuhvatiti 20 + 10 godina.

*5 To nas dovodi do 27. godine odnosno do krštenja Isusa na Jordanu.

*6 Isus je mnogim svojim izjavama navedenim u evanđeljima upoznao kasnije generacije s onim što će Bog učiniti kasnijoj generaciji, zajednici izdajnika, onima koji otpadoše od puta. Npr., to je učinio ovom svojom izjavom:

“Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove! (I tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga.)” Kad su glavari svećenički i farizeji čuli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima. I tražili su da ga uhvate, ali se pobojaše mnoštva jer ga je smatralo prorokom. (Mt. 21:42-46).

To je također učinio i svojom apokalipsom u kojoj je izričito rekao:

“Vidite li ovo sve? (tj. Hram i hramske zgrade). Zaista, kažem vam: ovdje sigurno neće ostati ni kamen na kamenu. Svaki će se srušiti.” (Mt. 25:31 i dalje).

*7 Kandidat za Izrugivača (koji je identičan Lašcu), osobu koja je Izrael zapljusnula vodama laži, jest Sv. Pavao.

Evo nekih njegovih nevjerojatnih izjava i drugih u kojima uporno tvrdi da ne laže:

Nego neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac, kao što je pisano:

   ’’Da pravedan budeš po obećanjima svojim

   i pobijediš kad te sudili budu’’.

Ako pak naša nepravednost ističe Božju pravednost, što ćemo na to reći? Nije li onda – po ljudsku govorim – nepravedan Bog koji daje maha gnjevu?

Nipošto! Ta kako će inače Bog suditi svijet? Ako je, doista, istina Božja po mojoj lažljivosti obilno zasjala njemu na slavu, zašto da ja još budem suđen kao grešnik? I zar da ne “činimo zlo da dođe dobro” … (Rim. 3:4-8).

Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom. (Rim. 9:1).

“Što vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem.” (Gal. 1:20).

Bog i Otac Gospodina Isusa, blagoslovljen u vijeke, zna da ne lažem. U Damasku namjesnik kralja Arete čuvaše grad damaščanski hoteći me uhvatiti. Ali kroz prozor spustiše me u košari preko zida te umakoh njegovim rukama.(2 Kor. 11:31-33). Međutim, treba reći da postoji više Pavlovih izjava o tom događaju koje se međusobno razlikuju; koje, ako pak nisu sve iste, znači da su neke od njih neistinite.

“To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjed-nikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem naroda u vjeri i istini.” (1 Tim. 2:6-7).

*8 Pavao je svojim izjavama, npr. da ne treba obdržavati Zakon, nego da je bitna jedno vjera u Isusa Krista, da ne treba obrezivati sinove (Gal. 5:2-12) itd., prouzrokovao da neki Židovi otpadnu od puta pravednosti.

*9 Iz Pešera Nahuma znamo da termin “oni koji su tražili glatkosti”, označava farizeje. Ako dakle i u ovom tekstu tako odredimo, onda su farizeji bili ti koji su više voljeli opsjene, tražili zastranjenja i izabrali sam grijeh; opravdali su zle, a osudili pravedne te su prekršili Savez i povrijedili Pravilo (Zakon). Ovo je ista optužba kao i protiv saduceja (“prekršili su Zakon i Savez”), što pretpostavlja da su se saduceji i farizeji u isto vrijeme (4. g.pr.Kr.) stavili na stranu Heroda Velikog, a protiv Mathiasa i njegovih drugova u pobuni koje je Herod spalio žive, i protiv smijenjenog velikog svećenika Mathiasa odnosno protiv onih koji su bili striktno uz Zakon.

*10 Farizeji i saduceji zajedno su nastupili protiv života pravednih kad su ubili su Jakova Pravednog 62. godine.

*11 “I Božji se gnjev rasplamsa protiv njihove zajednice (tj. protiv zajednice saduceja i farizeja), tako da on uništi njihovu čitavu zajednicu.(i čitav Jeruzalem, uključujući i Hram 70. godine).

*12 “Zvijezda je Interpretator Zakona koji će doći u Damask. Zvijezda će doći od Jakoba.” Radi se od Isusu. Isus je oko 33. godine bio u ranokršćanskom Damasku (Kumranu), što zaključujemo iz Djela apostolskih gdje se navodi da je Ananija, vjeran vršilac Zakona (osey ha-Torah) iz Damaska u koji je Savao išao progoniti sljedbu Puta, rekao tada Savlu da će u Damasku ”vidjeti Pravednika i razumjeti glas iz usta njegovih, jer će mu biti svjedok pred svim ljudima za ono što će vidjeti i čuti.” (Dj. 22:3-16). Taj Pravednik je bio Isus.

*13 “Skeptar je princ cijele kongregacije, i kad on bude došao, uništit će svu Djecu Seta.” To se dogodilo u I. Židovskom ratu. Navedeni skeptar prvo je bio Manahem, sin Jude Galilejca koji se zakraljio na početku tog rata, dok je na kraju rata to bio Šimun Tiran, koji se isto tako tada zakraljio.

Rečenica ”Podići ću šator Davida koji se srušio.” trebala bi se također odnositi na podizanje Zvijezde i Skeptra jer je izrečena u istom kontekstu, što bi onda značilo da su i Zvijezda i Skeptar (Žezlo) pripadali istoj Davidovoj lozi jer su bili korijen nasada koji je proklijao iz Izraela i Arona. Upravo takvo tumačenje Zvijezde i Skeptra navodi Midraš o posljednjim vremenima.

*14 Radi se o događajima iz vremena 587. g.pr.Kr.

*15 Satan naveden ovdje, nalazi se u funkciji kažnjavanja članova Novog Saveza (sljedbe Puta u Damasku) koji nisu u njemu postojani. Istu ulogu kažnjavanja, ali ne članova sljedbe, nego neprijatelja sljedbe s Mrtvog mora, ima u drugim svitcima Mastemoth. Za identičnu funkciju kažnjava-nja pripadnika ranokršćanske Crkve, sljedbe Puta, Pavao koristi Sotonu:

”… Među njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauče ne huliti” (1 Tim. 1:20); … ”neka se takav preda Sotoni na propast tijela da bi se spasio duh u Dan Gospodina Isusa” (1 Kor. 5:5); … ”I da se zbog uzvišenosti objava ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim.” (2 Kor. 12:7). To je još jedna spona između svitaka, sljedbe s Mrtvog mora, Kumrana/Damaska, Pavla i ranog kršćanstva, koja dokazuje da je Pavao subordinaciju sotone naučio u Kumranu.

U Bibliji se Satan nalazi u funkciji kušnje postojanosti Joba, što je navedeno u Knjizi o Jobu, gdje je Satan subordiniran Jahvi.

*16 Kažnjavanje će se dogoditi u tijeku I. Židovskog rata.

*17 Nije dokraja jasno tko su ovdje “pobunjenici (Protiv Boga), jer se nisu odvratili od puta izdajnika, nego se valjaju putovima bluda i nemoralnog bogatstva”. Dali su to bili prinčevi Jude iz vremena prije 587. g.pr.Kr. ili, što je vjerojatnije, Herodovci?

*18 Nije jasno tko je “glavar kraljeva Grčke koji je došao donijeti osvetu na njih”, niti tko su to oni. Pretpostavljamo da je to bio Vespazijan ili Tit.

*19 Nije jasno tko je to bio “sljedbenik vjetra, jedan koji je podigao oluje i koji je pljuštao laži kao kišu dolje te im propovijedao”. Da li je to bio Herod Veliki, Antipa, Agripa I. ili Agripa II., ili je vjerojatnije da to bude Sv. Pavao (Lažac, propovjednik) za koga pretpostavljamo da je i sam bio Herodovac? Više o Sv. Pavlu kao Herodovcu na drugom mjestu.

*20 Graditelji zida su Herodovci. U svakom slučaju ovo sve treba datirati u vrijeme pred I. Židovski rat.

*21 Dan okupljanja Učitelja Zajednice (Isusa) datirali smo u vrijeme 27-30. godine, dok samo okupljanje identificiramo kao Isusovo okupljanje apostola.

*22 Taj je Mesija Izraela i Arona identičan Skeptru “princu cijele kongrega-cije, koji će, kad bude došao, uništiti svu Djecu Seta” odnosno identičan je Manahemu, sinu Jude Galilejca i Šimunu Tiranu, sinu Giore. Pretpos-tavljamo da se pod terminom Djeca Setha misli na jednu od saducejskih obitelji, tj. na mnogobrojne potomke velikog svećenika Ananije, sina Setha ili na sve saduceje.

*23 To se odnosi na one rane kršćane, Osey ha-Torah iz Kumrana, koji su odbacili Zakon i Savez sklopljen u zemlji Damaska.

*24 “Od dana okupljanja Učitelja Zajednice do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu, proći će oko četrdeset godina.” To smo vrijeme datirali između 30. i 70. godine I. stoljeća. Taj je Lažac vjerojatno bio Sv. Pavao.

*25 Odnosi se na I. Židovski rat koji je trajao od 66-70. godine.

*26 Radi se o spašavanju rane Crkve iz Jeruzalema. Vjerojatno se radi o esenima/siromasima, osey ha-Torah, Izvršavateljima Tore odnosno pripadnicima rane kršćanske Crkve iz Kumrana koji su preživjeli razaranje Jeruzalema.

*27 Isto kao pod *26.

*28 Opis “sinovi Arona vladat će Izraelom 70 godina i neće ići Božjim putovima, nego će činiti ono što je zlo u očima Jahvinim, odnosi se na saducejske velike svećenike koji su došli na vlast s Joazarom, sinom Boethusa i koji su zatim vladali do I. Židovskog rata. Među njima su najvažniji bili potomci Ananije, sina Setha (Djeca Setha).

*29 “Od kraja te generacije u skladu sa sedmim jubilejom od opustošenja zemlje, oni će zaboraviti Zakon i blagdane, subote i Savez te će prekršiti sve i činiti što je zlo u očima mojim.

U Knjizi proroka Henoka, gl. 93, povijest ljudskog roda nije podijeljena na jubileje, nego na tjedne. Sedmi jubilej nakon opustošenja zemlje iz teksta Anđeli Mastemotha i vladavina Belijala odgovara devetom tjednu u Knjizi proroka Henoka:

HENOKOVO PROROČANSTVO O BUDUĆNOSTI SVIJETA

▪ U prvom tjednu, sedmog dana, rođen je  Henok. On kaže da će se nakon njega dogoditi otprilike sljedeće:

▪ U drugom tjednu razmahat će se velika bezbožnost ljudi i dogodit će se mnoge prijevare te će takvo stanje morati doći do svog kraja (→dogo-dilo se uništenje ljudi potopom). No u njemu će biti spašen čovjek (Noa) te će biti donesen Zakon za grješnike (Noahidski Zakon).

▪ U trećem tjednu bit će izabran čovjek kao sadnica pravednog suđenja (Abraham), a njegovo će potomstvo (Izrael) biti sadnica za pravednost svakoga.

▪ U četvrtom tjednu vidjet će se vizija svetosti  i pravednosti (zapaljeni grm), bit će donesen Zakon za sve generacije (Mojsijev Zakon) te će se odrediti njihove granice (granice Izraela, Svete Zemlje).

▪ U petom tjednu bit će sagrađena Kuća slave i suverenosti (Solomonov Hram Božji u Jeruzalemu).

▪ U šestom tjednu svi koji tamo žive (u Svetoj Zemlji) bit će zasljepljeni te će srca svih njih tamo bezbožno zaboraviti mudrost (doba podijeljenih država). Pri kaju tog tjedna Kuća suverenosti bit će spaljena vatrom (Hram Božji bit će spaljen 587. g.pr.Kr.) te će cijeli narod izabranih biti raseljen (odveden u asirsko ropstvo i babilonsko sužanjstvo).

▪ U sedmom tjednu živjet će se otpadnička generacija i mnoga će biti njihova djela i sva će njihova djela biti otpadnička (nakon povratka iz babilonskog sužanjstva ta će generacija uvesti asirsko-babilonski lunarni kalendar te se blagdani više neće određivati prema starom solarnom kalendaru, nego prema novom lunarnom kalendaru).

[O istom dijelu povijesti također govori tekst iz Knjige Jubileja, gl. I, 13-14: ”A oni će zaboraviti Moj Zakon i Moje Zapovijedi i Moj Sud te će zastraniti u pog-ledu prvih dana mjeseca i subota i blagdana i jubileja i uredbi.” (Knjiga Jubileja, I, 13)].

Na kraju sedmog tjedna bit će izabrani Izabranici pravednosti vječnog nasada pravednosti (Zajednica Hasidim).

▪ Osmi tjedan bit će tjedan pravednosti i mač će biti dat (Makabejcima), kako bi pravedan sud mogao biti izvršen nad ugnjetavačima (ljudima seleukidskih kraljeva) te će grješnici biti predani u ruke pravednika.

[To što tekstovi sljedbe s Mrtvog mora tako pohvalno govore o hasmonejcima (osim ovoga teksta, to se odnosi i na tekst Pohvala kralju Jonatanu), to znači da sljedba kralja Jonatana nikako nije smatrala Zlim svećenikom].

Na kraju ovog tjedna oni će (hasmonejci i herodovci?) priskrbiti kuće (tj. kraljevstva) kroz svoju pravednost te će zauvijek biti sagrađena kuća za Velikog Kralja u slavi (Herodov jeruzalemski Hram), a čitavo će čovječanstvo tražiti putove čestitosti.

▪ U devetom tjednu pravedan sud bit će objavljen čitavom svijetu (Ivanovo i Isusovo naviještanje strašnog suda koji će se realizirati u I. Židovskom ratu) i djela bezbožnih nestat će sa zemlje, dok će se svijet pripremati za uništenje koje će doći.

▪ U desetom tjednu, u njegovom sedmom dijelu dogodit će se veliki vječni Božji sud u kojem će On izvršiti odmazdu među anđelima.

*30 To će dogoditi u I. Židovskom ratu.

*31 Rekli smo da se to vjerojatno odnosi na Siromašne, tj. ebionite, osey ha-Torah, Izvršavatelje Tore, pripadnike rane kršćanske Crkve iz Damaska/ Kumrana.

*32 Anđeli Mastemotha, anđeli su uništenja. U Knjizi Jubileja satan je nazvan Mastema, dok je u Savezu u Damasku 16:5 i tekstu 1QM13:11 satan nazvan Anđeo Masteme.

*33 Jahvina kuća i njegov sveti Hram bit će uništeni.

*34 Izgleda da je vladavina Mastemotha nad njima (koja je rezultirala njihovim zlim ponašanjem), prethodila vladavini Belijala nad njima (koja će završiti njihovom smrću), što se vidi iz sljedećega: a) A anđeli Mas[t]emotha vladat će nad njima i … oni će se okrenuti ustranu i činiti … ono što ja smatram zlim, hodajući u okorje[losti njihova srca …]”; b) vladavina Beliala bit će nad njima i oni će biti predani maču…”.

*35 U to svakako treba ubrojiti proroka Henoka koji je prenio da se treba koristiti solarni kalendar. Taj je kalendar koristila sljedba s Mrtvog mora, dok su saduceji i farizeji koristili lunarni kalendar Drugog Hrama.

*36 Sinovi će Arona nadvladavati druge zbog ljubavi prema bogatstvu i profiterstvu; oni će opljačkati svoje sugra[đ]ane i tlačiti jedan drugoga te okaljati Moj Hram… i] Moje blagdane … kroz [njihovu] će djecu oni okalja[ti] svoje sjeme. Njihovi će svećenici počiniti nasilje.

U Judeji se to dogodilo za vrijeme rimskog namjesnika (prokuratora) Lukeja Albina (62-64.). Josip piše da je tada bivši veliki svećenik Ananija bio zao, jer se pridružio najgoroj sorti ljudi. Nasiljem je s gumna uzimao desetinu žita koja je pripadala svećenicima, a tako su se zatim počeli ponašati i drugi veliki svećenici. Zbog toga neki stari veliki svećenici nisu dobili svoj dio desetine te su umrli od gladi.

PEŠER (TUMAČENJE) PSALMA 37

 [Nemojte se ljutiti na ljude koji napreduju, na one koji izvršavaju zle naume] (1)

… oni će poginuti od mača i gladi i kuge. (7)

Odustanite od ljutnje i napustite gnjev. Nemojte se ljutiti, jer ona vodi jedino u zlo, a zli će biti odstranjeni. (8-9a)

Protumačeno, to se odnosi na sve one koji su se vratili Zakonu i na one koji su odbili da se odvrate od svoga zla. Svi koji tvrdoglavo neprihvaćaju odvraćanje od svojih zlih djela, neka se odstrane.

A oni koji čekaju Gospodina baštinit će zemlju. (9b)

Protumačeno, ovo je Skup Njegovih izabranika koji izvršavaju Njegovu volju.

Malo nakon toga – i zlih više neće biti. Ja ću gledati prema njegovoj palači, ali on tamo neće biti. (10)

Protumačeno, to se odnosi na sve zle. Na kraju četrdeset godina, oni će biti izbrisani i niti jedan [zao čovjek više se neće naći na zemlji].*1

A ponizni će posjedovati zemlju i radovati se u izobilju mira. (11)

Protumačeno, to se odnosi na [skup siromašnih koji će prihvatiti razdoblje pokore i koji će se izvući iz svih zamki [Sotone …]*2

[Gospodin zna dane savršenih i njihovo će mnoštvo postojati zauvijek. U zlim vremenima oni neće biti posramljeni]. (18-19a)

… pokornicima pustinje koji će živjeti kroz tisuću generacija … [I kojima sve slava] od [Adama] pripada, kao i njihovu potomstvu zauvijek.

A u danima gladi oni će biti [zadovoljni, a opaki] će propasti. (19b-20a)

Protumačeno, to [znači da] će ih On zadržati na životu tijekom gladi i za vrijeme [suđenja, dok će zli] poginuti od gladi i kuge, svi oni koji nisu izašli [iz zemlje Judine].*3

A oni koji Gospodina ljube bit će poput ponosa pašnjaka. (20b)

Protumačeno, [ovo] se tiče skupa Njegovih izabranika, koji će biti vođe i knezovi … krda među Njegovim stadima.

Poput dima svi će se oni rasplinuti. (20c)

Protumačeno, [to] se odnosi na knezove zla, koji tlače Njegov sveti narod, a koji će nestati kao dim otpuhan [vjetrom].*4

Zli posuđuje i ne vrati, a pravednik je velikodušan i daje. Uistinu, oni koje On [blagoslovi, posjedovat će] zemlju, a oni koje prokune [neka se odstrane]. (21-22)

Protumačeno, to se odnosi na skup siromašnih koji [će] posjedovati udio u svemu … Oni će [zauvijek] posjedovati visoku planinu Izraelovu,*5 i uživat će [vječnu] radost u njegovu svetištu. [Ali oni koji] će biti odstranjeni, oni su siloviti [od naroda]*6 i zli Izraela,*7 oni će biti odstranjeni i izbrisani zauvijek.

Gospodin učvršćuje korake čovjeka i on se raduje na svim njegovim putovima, premda [posrne, on ne će pasti, jer će ga Gospodin podržati svojom rukom]. (23-24)

Protumačeno, to se odnosi na svećenika, Učitelja [Pravednosti … kojeg] je On podigao kako bi ovaj izgradio skup za Njega … *8

Zli promatra pravednika i nastoji da [ga ubije. Gospodin ga neće ispustiti iz ruku ili] dozvoliti da bude osuđen kad mu se bude sudilo. (32-33)

Protumačeno, to se odnosi na Zlog [svećenika]*9 koji [se pobunilo protiv Učitelja Pravednosti] kako bi ga mogao pogubiti [jer je ovaj služio istinu] i Zakon, [zbog čega] je [Zli svećenik] ispružio ruke na njega. Ali Bog ga neće prepustiti [u njegove ruke i neće dopustiti da bude osuđen kad mu se bude sudilo].*10 I [Bog] će mu isplatiti nagradu isporučujući ga u ruke silovitog od naroda, kako bi oni mogli izvršiti na njemu [presudu zloće].*11

Zli izvuče mač i savije svoj luk da sruši siromašne i potrebite te da ubije ispravnost puta. Njihov će mač ući u njihovo srce a njihovi će lukovi biti slomljeni. (14-15)

Protumačeno, to se odnosi na zle Efrajima i Manašea*12 koji će nastojati da stave ruke na svećenika i ljude njegovoga vijeća u vrijeme suđenja, koje će na to doći na njih. Ali Bog će ih izbaviti iz njihovih ruku.*13 A nakon toga, oni će biti predani u ruke silovitih među narodima na osuđivanje …*14

Komentari:

*1 Ponovno kronologija od četrdeset godina (od 30. do 70. godine I. stoljeća). Nakon tog razdoblja zli će biti izbrisani s lica zemlje.

*2 Kroz to isto razdoblje od četrdeset godina skup Siromašnih iz Damaska/Kumrana prihvatit će razdoblje pokore i izvući će se iz svih zamki sotone.

*3 Bog će zadržati na životu skup Siromašnih tijekom gladi i za vrijeme suđenja kroz razdoblje od četrdeset godina, dok će zli poginuti od gladi i kuge, svi oni koji nisu izašli [iz zemlje Judine] – to nas vodi do Isusove apokalipse:

“Dakle, kad vidite ‘grozotu pustoši, o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji ‘na svetom mjestu’ – tko čita, neka shvati! – tada neka bježe u gore koji budu u Judeji. Tko bude na krovu, neka ne silazi da što uzme iz kuće! A tko bude u polju, neka se ne vraća da uzme ogrtač! Jao trudnicama i dojiljama u te dane!” (Mt. 24:1-36 i dalje).

Kraj razdoblja četrdeset godina navršit će se kad ‘grozota pustoši, o kojoj govori prorok Danijel, bude stajala ‘na svetom mjestu’ – a to je i bilo 70. godine I. stoljeća, kad su na Hramu stajale rimske zastave i ratni simboli.

*4 “Knezovi zla, koji su tlačili Njegov sveti narod” – to su bili rimski prokuratori i herodovci.

*5 Visoka planina Izraelovana kojoj je svetište, to je brdo Sion.

*6 “Siloviti od naroda” su Rimljani.

*7 “Zli Izraela” su saduceji, farizeji i herodovci.

*8  Učitelj Pravednosti kojeg je Bog podigao kako bi ovaj izgradio skup za Njega“. Učitelj Pravednosti je Isus. Skup za Boga je skupina apostola i rana Crkva oko Isusa.

*9 Zli svećenik je Josip Kajfa koji je Isusa osudio na smrt.

*10 Ali Bog nije prepustio Isusa u ruke Kajfe, jer bi ga ovaj osudio na smrt kamenovanjem.

*11 Bog je, dakle, Isusu isplatio nagradu (!!!), isporučujući ga u ruke silovitih od naroda (Rimljana), kako bi oni mogli izvršiti na njemu presudu zloće (razapinjanje na križ). Smatramo da je Isus mogao preživjeti i da je preživio razapinjane na križ, dok kamenovanje sasvim sigurno ne bi mogao preživjeti. Isusova nagrada za potpunu pokornost Bogu bila je život, koji mu je darovan, nakon razapinjanja i tri dana provedena u grobu.

*12 Ovdje su Efrajim i Manaše sinonimi za farizeje i saduceje.

*13 Ti su saduceji i farizeji pokušali staviti ruke na svećenika (Isusa) i ljude njegovoga vijeća (Petra i druge apostole) u vrijeme suđenja. Ali Bog ih je izbavio iz njihovih ruku.

*14 A nakon toga, oni će biti predani u ruke silovitih među narodima na osuđivanje.” To se dogodilo u I. Židovskom ratu kad su oni bili predani u ruke sikara i zelota. Siloviti su ovdje sikari i zeloti, isto kao i u Isusovoj terminologiji: ”Od vremena Ivana Krstitelja do sada navala je na kraljevstvo nebesko, i siloviti ga prisvajaju.” (Mt. 11:12).

MIDRAŠ O POSLJEDNJIM VREMENIMA

 1. “Ja … [ću odrediti prebivalište svome narodu Izraelu i smjestit ću ga da se ondje može nastaniti, kako ga više ne bi zbrinjavali njegovi] neprijatelji. Niti jedan sin bezakonja [neće ih više ožalostit] kao prije, od dana otkad [sam postavio suce] nad mojim narodom Izraelom.” (2 Sam. 7:10).

To je kuća koju [će On sagraditi za njih u] posljednjim danima, kako je napisano u knjizi Mojsijevoj: “U svetištu kojeg su Tvoje ruke, Gospodine, utemeljile, Gospodin će kraljevati u vijeke vjekova” (Izl. 15:17-18). To je kuća u koju [nečisti] nikad neće [ući, niti neobrezani], niti Amonac ili Moabac, niti polutan, niti onaj iz strane zemlje, niti stranac [i to] – zauvijek, jer tamo će biti Moji Sveti. [Njegova će slava trajati] zauvijek, ona će se iznad njega neprestano nalaziti. I stranci ga više neće opustošiti, kao što su nekad opustošili svetište Izraela zbog njegovih grijeha. On je zapovjedio da Svetište ljudi bude sagrađeno za Njega, da bi oni tamo mogli poslati gore, poput dima tamjana, djela Zakona.

A što se tiče njegovih riječi Davidu: “I ja [ću] ti [dati odmora] od svih tvojih neprijatelja” (2 Sam. 7:2), to znači da će im On dati odmora od svih sinova sotone koji im prouzrokuju da se spotiču kako bi mogli biti uništeni [zbog njihovih pogrešaka], baš kao što su to došli sa [sotonskim] planom da prouzroče da se [sinovi] svjetla spotaknu i da protiv njih skuju zlu urotu kako [bi ih podredili] sotoni u njihovim [zlim] stranputicama.

Gospodin vam proglašava da će vam On podići Kuću (2 Sam. 7:2 c): “Ja ću podići tvoje sjeme poslije tebe (2 Sam. 7:12). Utvrditi ću njegovo prijestolje [zauvijek] (2 Sam. 7:13). Ja [ću] mu biti otac, a on će meni biti sin” (2 Sam. 7:14). To je grana Davidova koja će se podići s Interpretatorom (Tumačem) Zakona [da vlada] na Sionu [na kraju] vremena. Kao što je pisano: “Ja ću podići pali šator Davidov” (Am. 9:2). Naime, pali šator Davidov je onaj koji će se podići da spasi Izrael. *1

Objašnjenje o tome kako je blagoslovljen čovjek koji ne ide prema savjetu zlih (Ps 1:1). Protumačeno, ta se rečenica [odnosi] na one koji su skrenuti s puta [zlih], kao što je to zapisano u knjizi proroka Izaije prilikom razmatranja o posljednjim danima: “To je došlo da prođe kad [me Gospodin s moćnom rukom okrenuo ustranu od hodanja po putu] tih ljudi” (Iz. 8:2). Oni su ti o kojima je napisano u knjizi proroka Ezekiela: “Leviti [zalutaše daleko od mene, slijedeći] svoje idole” (Ez. 44:10). Oni su sinovi Sadoka koji [traže svoj vlastiti] savjet i slijede [svoju vlastitu sklonost] odvojeno od Vijeća Zajednice.*2

[Zašto] narodi [bijesne] i ljudi snuju [taštinu, kraljevi zemalja] ustaju, [i] knezovi se zajedno savjetuju protiv Gospodina i protiv [Njegova Mesije]? (Ps. 2:1). Protumačeno, ta se rečenica odnosi na [kraljeve naroda], koji će [bjesniti protiv] Izabranika Izraela u posljednjim danima.*3

 1. To će biti vrijeme suđenja koje će doći …

Komentari:

*1 Tog Interpretatora identificirali smo kao Isusa, sina Davidova, kako su ga nazivali.

*1 Ti sinovi Sadoka bili su saduceji iz I. stoljeća.

*1 Tog Izabranika Izraela u posljednjim danima identificiramo kao Skeptra iz svitka Savez u Damasku.

PEŠER (TUMAČENJE) IZAIJE

 1. [I izbit će mladica iz panja Jišajeva i izdanak će izbiti iz njegova korijena. I duh Gospodnji počivat će na njemu, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. I njegova će radost biti u strahu Gospodnjem. On neće suditi prema onome što oči vide ili kazniti prema onome što uši čuju, on će pravedno suditi siromašnima i pravedno donositi kazne poniznima na zemlji] (Iz. 11:1-3).

[Protumačeno, ovo se odnosi na granu] Davidovu koja će se podići na kraju [dana] … Bog će ga štititi s [duhom snage i dat će mu] prijestolje slave i krunu [svetosti] i mnogobojnu odjeću … [On će staviti žezlo] u ruku i vladat će nad svim [narodima]. I Magog … i njegov mač sudit će [sve] ljude.*1

A što se tiče onoga što je rekao, on neće [suditi prema onome što oči vide] ili kažnjavati prema onome što uši čuju. Protumačeno, to znači da … [svećenici] … Kako su ga naučili, tako će on suditi i kako su naredili, [tako će on kažnjavati]. Jedan od glasovitih svećenika izaći će van i odjeća … će biti u njegovim rukama …

 1. [Jer deset hektara vinograda daje samo jednu bathu, a jedan omer sjemena dat će samo jednu efu] (Iz. 5:10).

Protumačeno, ova se izreka odnosi na posljednje dane,*2 na devastaciju zemlje mačem i glađu. U vrijeme pohođenja zemlji bit će jao”, od onih koji se dižu rano ujutro da bi nakon žestoka pića radili, do onih koji se zabavljaju u večernjim satima dok ih raspaljuje vino. Oni imaju citru i harfu i bubanj i frulu i vino na njihovim gozbama, ali ne gledaju djelo Gospodnje niti vide djela ruku Njegovih. Stog zbog nedostatka znanja moj narod ide u izgnanstvo i njihovi plemenitaši umiru od gladi, dok je njihovo mnoštvo osušeno od žeđi. Stoga je pakao proširilo svoje ždrijelo i razjapilo usta preko svake mjere, kako bi plemstvo Jeruzalema i njegovo mnoštvo sišlo dolje, [kao i] njegova vreva i onaj koji se u njem raduje (Iz. 5:11-14).

Izrugivači u Jeruzalemu su oni koji su prezreli Zakon Gospodnji i ismijavali riječ Sveca Izraelova.*3 Stog je gnjev Gospodnji planuo na Njegov narod. On je ispružio svoju ruku protiv njih i pobio ih, planine su se tresle i njihovi su leševi kao gnoj ležali na sredini ulica. I [Njegov gnjev] nije popustio u svim tim stvarima [i Njegova je ruka još ispružena] (Iz. 5:24-25). To je zajednica Izrugivača u Jeruzalemu …

III. Ovako govori Gospodin, Svetac Izraelov: “Vi ćete se spasiti vrativši se i počivajući, vaša će snaga biti u tišini i vjeri”. Ali vi ne bi tako. Vi [ste rekli]: “Ne, pobjeći ćemo na konjima i jahat ćemo brze konje”. Stog će vaši progonitelji također biti brzi. Tisuća će bježati [pred] prijetnjom jednog, a pred prijetnjom petorice pobjeći ćete [dok] se ne nađete ostavljeni kao koplje zastave na vrhu planine i kao signal na vrhu brda. Stog Gospodin čeka da vama bude [milostiv], dakle, On uzvisuje sebe kako bi imao smilovanja za vas. Jer Gospodin je Bog pravde. Kako su blagoslovljeni svi oni koji ga čekaju! (Iz. 30:15-18)

Osvrnuvši se na posljednje dane, ova se rečenica odnosi na skup onih koji traže glatkosti u Jeruzalemu*4 … [koji preziru] Zakon i ne [vjeruju u Boga] … Kao pljačkaši leže u zasjedi čekajući na čovjeka … oni su prezreli [riječi] Zakona …

O ljudi Siona [koji živite u Jeruzalemu, nećete više plakati. Na zvuk] vašeg plakanja [On će se vama smilovati. On će vam odgovoriti] kad [ga čuje. Premda vam Gospodin daje kruh ugnjetavanja i vodu tjeskobe, vaš Učitelj] neće biti sakriven [i vaše će oči vidjeti vašeg Učitelja] … (Iz. 30:19-20).

 1. Evo, ja ću staviti vaše kamenje na smaragd (Iz. 54:11b).

[Protumačeno, ta se rečenica odnosi] … sav je Izrael tražio Tebe prema Tvojoj zapovijedi. I ja ću staviti tvoje temelje od safira (Iz. 54:11c).

Protumačeno, to se odnosi na svećenike i ljude koji su udarili temelje Vijeća Zajednice … zajednica Njegovih izabranika (bljeskat će) kao safir među kamenjem.

[I sačinit ću] sve vaši tornjiće [Hrama od ahata] (Iz. 54:12a).

Protumačeno, to se odnosi na dvanaest [svećeničkih glavara] koji će biti osvijetljeni presudom Urima i Tummima … koji su udaljeni od njih, poput sunca sa svim svojim svjetlom i kao mjesec …

[I sva vaša vrata od alem kamena (mrko crvenog granita)] … (Iz. 54:12b).

Protumačeno, to se odnosi na glavare plemena Izraela…

Komentari:

*1 Ovog Mesiju Davidove grane koja će se podići na kraju dana i kojeg će Bog štititi s duhom snage i kome će dati prijestolje slave i krunu svetosti i koji će staviti žezlo u ruku i vladati nad svim narodima identificiramo kao Isusa, koji još i danas virtualno vlada.

*2 Termin posljednji dani različit je od termina na kraju dana i odnosi se na godine I. Židovskog rata.

*3 Sad znamo definiciju Izrugivača: “Izrugivači u Jeruzalemu su oni koji su prezreli Zakon Gospodnji i ismijavali riječ Sveca Izraelova” (Isusa).

Ta je definicija identična definiciji farizeja, onih koji traže glatkosti u Jeruzalemu:  “[preziru] Zakon i ne [vjeruju u Boga] … Kao pljačkaši leže u zasjedi čekajući na čovjeka … oni su prezreli [riječi] Zakona …”.

*4 Naziv “skup onih koji traže glatkosti u Jeruzalemu” odnosi se na farizeje.

PEŠER (TUMAČENJE) MIHEJA

[Sve je to] za grijeh [Jakovljev i za grijehe doma Izraelova. Koji je grijeh Jakovljev?] Nije li [Samarija? A što su visoka mjesta Judina? Nije li Jeruzalem? Učinit ću od Samarije ruševinu u polju a od Jeruzalema nasad loze] (Mih. 1:5-6).

Protumačeno, to se odnosi na Eruptera laži*1 [koji je vodio] Jednostavne*2 [ukrivo].

I što su visoka mjesta Judina? [Nije li to Jeruzalem?] (Mih. 1:5).

[Protumačeno, to se odnosi na] Učitelja Pravednosti koji [je iznio Zakon] svom [Vijeću] i svima koji su se slobodno obvezali da se pridruže Izabranicima [Boga da bi obdržavali Zakon] u Vijeću Zajednice, koji će biti spašeni na dan [Božjeg suđenja] …

Komentari:

*1 Kandidat za Eruptera (izbacivača) laži je Sv. Pavao koji je pripadnike kumranske ranokršćanske Crkve odgovarao od obdržavanja Zakona i tako ih sasvim sigurno vodio ukrivo. No u povijesnim događajima izrazu Erupter laži paralela je Egipćanin (egipatski lažni prorok, varalica) koji je oko 58. godina mnoštvo vodio na Maslinsko brdo, rekavši da će otamo oni vidjeti kako se na njegovu zapovijed ruše jeruzalemske zidine te im obećao će ih uvesti u Jeruzalem preko tih zidina, nakon što se one sruše. No Feliks je pošao na njih te ih je pet stotina poubijao i dvjesto zarobio, dok je Egipćanin pobjegao (Židovske starine, XX, 8 i Židovski rat, II. 13/4-5).

A Pavla je pak zapovjednik čete, dok su ga vodili u vojarnu, optužio: ”Zar nisi ti onaj Egipćanin koji je nedavno podigao bunu i odveo u pustinju 4.000 sikara?”, što Pavao nije opovrgao. Treba reći da su sikari bili udarna šaka zelota (Dj. 21:38-22:25).

*2 Termin Jednostavni također je jedan od sinonima za kumransku ranokršćansku Crkvu. Moguće je da je taj naziv bio sinonim za sikare.

PEŠER (TUMAČENJE) HABAKUKA

 1. [Proroštvo proroka Habakuka: Koliko ću dugo, O Gospodine, plakati] za pomoć a Ti nećeš [čuti]? (Hab. 1:1-2). ≈ [Protumačeno, to se odnosi na početak posljednje] generacije …

[Ili Tebi vikati: “Nasilje”, a Ti nećeš izručiti?] (Hab. 1:2 b)

[Zašto uzrokuješ da vidim bezakonje i gledam trpljenje? Pustoš i nasilje preda mnom su] (Hab. 1:3).

Bog s ugnjetavanjem i nevjerom … oni su opljačkali bogate.

[Tu su svađe i prepirke] (Hab. 1:3b).

Dakle, zakon je slab [i pravda nikad ne dolazi] (Hab. 1:4a-b). ≈ [Protumačeno] to se odnosi na one koji su prezreli Božji Zakon …*1

[Jer zli su okružili] pravednika (Hab. 1:4c).

[Zao je Zli svećenik, a Pravednik] je Učitelj Pravednosti …*2

[Dakle], pravda dolazi [izokrenuta] (Hab. 1:4d).

[“Promatraj narode i vidi, divi se i budi zapanjen, jer Ja sam ostvario djelo u vaše dane, ali vi nećete vjerovati u njega kad] će biti rečeno” (Hab. 1:5).

 1. [Protumačeno, to se odnosi na] one koji su bili nevjerni zajedno s Lašcem, u to-me što nisu [slušali riječi primljene preko] Učitelja Pravednosti iz Božjih usta. I odno-si se na nevjerne Novog [Saveza] u tome što nisu vjerovali u Savez Boga [i što su oka-ljali] Njegovo sveto ime. Isto tako, ova se rečenica tumači [da se odnosi na one koji] će biti nevjerni na kraju dana. Oni, ljudi nasilja i prekršitelji Saveza, neće vjerovati kad čuju sve što [će se dogoditi] posljednjoj generaciji, od svećenika [u čije je srce] Bog je stavio [razumijevanje] kako bi mogao protumačiti sve riječi Njegovih slugu proroka preko kojih je prorekao što će se sve dogoditi Njegovom narodu i Njegovoj [zemlji].

“Jer, gle, Ja sam pobudio Kaldejce, taj [snažan i hitar] narod” (Hab. 1:6). ≈Protumačeno, to se odnosi na Kitejce [koji su] brzi i hrabri u ratu, koji uzrokuju da mnogi propadnu. [Sav će svijet pasti] pod vlast Kitejaca i [zlih …] koji ne vjeruju u Zakone Boga [….].*3

[Tko maršira po širini zemlje da uzme u posjed obitavališta koja nisu njihova] (Hab. 1:6 b)?

III. Oni će marširati kroz ravnicu, udarajući i pljačkajući gradove svijeta. To je zato, kako je On rekao, da uzmu u posjed obitavališta koja nisu njihova vlastita.

Oni su zastrašujući i strašni, njihova pravda i veličina proizlazi iz njih samih (Hab. 1:7). ≈ Protumačeno, ovo se odnosi na Kitiejce koji su strahom [i stravom] napunili sve narode. Svi su njihovi zli nacrti učinjeni s namjerom kako bi oni s lukavošću i prijevarom zavladali svim narodima.

Njihovi su konji brži od leoparda i čak brži od vukova uvečer. Njihovi konji s ponosom koračaju naprijed i šire svoja krila; oni lete iz daleka kao orao gramzljiv da proždre. Svi oni dolaze zbog nasilja; pogled na njihovim licima je [bridak] kao istočni vjetar (Hab. 1:8-9a). ≈ [Protumačeno, ovo] se odnosi na Kitejce koji gaze zemlju sa svojim konjima i životinjama. Oni dolaze iz daleka, s morskih otoka, da bi proždrli sve narode poput orla koji se ne može zadovoljiti, te oslovljavaju [sve narode] s bijesom, [gnjevom i srdžbom]. Jer, kako je On rekao, izgled njihovih lica je kao istočni vjetar.

[Oni gomilaju] zatočenike [kao pijesak] (Hab. 1:9 b).

 1. Oni se rugaju kraljevima, a knezovi su im za podsmjeh (Hab. 1:10). ≈ Protumačeno, to znači da se oni izruguju ​​velikima i preziru časne; izruguju kraljeve i knezove i rugaju se moćnoj vojsci.

Oni se smiju na svaku tvrđavu, oni gomilaju zemlju i nose je (Hab. 1:10 b). ≈ Protumačeno, to se odnosi na zapovjednike Kitejaca koji preziru utvrđenja unutar naroda i podrugljivo im se smiju. Da bi ih osvojili, oni ih okružuju moćnom vojskom, a ovi zbog straha i terora predaju se u njihove ruke. Oni ih razaraju [utvrđenja, gradove] zbog grijeha njihovih stanovnika.

Vjetar zatim prohuji i prođe, a oni od njihove snage čine svoga boga (Hab. 1:11). ≈ Protumačeno, [to se odnosi] na zapovjednike Kitejaca koji na savjet Kuće krivnje prolaze jedan ispred drugog. Jedan za drugim [njihovi] zapovjednici dolaze da opustoše zemlju. [I oni stvaraju] od svoje snage, svojega Boga: Protumačeno, to se odnosi [… na sve] narode.

[Nisi li vječan, Gospodine, Bože moj, Sveče moj? Mi nećemo umrijeti]. Ti si ih odredio, [O Gospodine], za suđenje.

 1. Ti si ih postavio, O Stijeno, za kažnjavanje. Njihove su oči previše čiste da bi gledale zlo, a Ti ne možeš gledati na nevolju (Hab. 1:12-13a). ≈ Protumačeno, ovo što je rečeno govori da Bog neće uništiti svoj narod rukom [više] naroda, [nego da] će Bog izvršiti presudu nad [više] naroda rukama svojih Izabranika. I kroz njihovo kažnjavanje, svi zli Njegovog naroda ispaštat će svoju krivnju [od ruku onih] koji obdržavaju njegove zapovijedi u svojoj nevolji. To je zato, jer kako je rekao: previše čiste oči da gledaju zlo. Protumačeno, to znači da u svojim očima oni nisu imali požudu u doba zloće.

O izdajnici, zašto zurite i šutite kad zli proždiru jednog pravednijeg za drugim? (Hab. 1:13 b). ≈ Protumačeno, ovo se odnosi na Kuću Abšaloma*4 i članove njegova vijeća, koji su bili glupi u vrijeme kažnjavanja Učitelja Pravednosti i nisu mu pružili pomoć protiv Lašca koji se izrugivao Zakonu usred njihovog cijelog [skupa].

Ti se baviš ljudima koji su kao riba u moru i kao puzava stvorenja, da bi vladao nad njima. Oni [ih sve] izvlače van [udicom za ribu], i izvlače ih van svojom mrežom, te ih skupljaju u [svojim ribarskim mrežama. Stoga oni žrtvuju] svojoj mreži. Stoga se oni raduju [i kliču te kade svojoj mreži potegači, jer zbog njih], njihova je porcija masna [i njihova je hrana bogata] (Hab. 1:14-16).

 1. … Kitejci. I oni će pokupiti svoja bogatstva, zajedno sa svim svojim grabežom, kao ribe iz mora. A što se tiče onoga što je rekao: Dakle, oni žrtvuju svojoj mreži i kade svojoj potegači; Protumačeno, to znači da oni žrtvuju svojim zastavama i kade svojem oružju rata. Preko njih, njihova je porcija masna i njihova je hrana bogata: Protumačeno, to znači da oni udjeljuju [sebi] njihov trud i njihov porez – svoju hranu – od svih naroda, iz godine u godinu, pustošeći mnoge zemlje.

Stoga je njihov mač izvučen uvijek, [spreman] da nemilosrdno masakrira narode (Hab. 1:17). ≈ Protumačeno, ovo se odnosi na Kitejce koji uzrokuju da mnogi propadnu od mača – mladići, odrasli muškarci, starci, žene i djeca – i koji nemaju čak niti malo sažaljenja na plod utrobe.

Ja ću zauzeti stav da gledam i stacionirat ću se na mojoj utvrdi. Promatrat ću da vidim što će mi On reći i kako [će mi odgovoriti] na moju tužbu. A Gospodin mi je odgovorio [i rekao: “Zapišite viziju i učinite je jasnom] na pločama kako bi je [onaj koji čita] mogao pročitati brzo” (Hab. 2:1-2).

VII. … i Bog je rekao Habakuku da zapiše ono što će se dogoditi do zadnje generacije, ali mu On nije rekao vrijeme kad će to doći do kraja. A što se tiče onoga što je On rekao, da bi onaj koji čita mogao pročitati brzo, protumačeno, to se odnosi na Učitelja Pravednosti, kome je Bog obznanio sve tajne riječi slugu svojih proroka.

Jer još će biti jedna vizija koja će se odnositi na određeno vrijeme. To će biti rečeno na kraju i ne će biti lažno (Hab. 2:3). ≈ Protumačeno, to znači da će zadnje doba biti prolongirano i da će nadmašiti sve što su do sada proroci rekli. Jer misterije su Božje zapanjujuće.

Ako se to otegnulo – čekaj, jer to će sigurno doći će i neće zakasniti (Hab. 2:3b). ≈ Protumačeno, to se odnosi na ljude istine koji obdržavaju Zakon, čije ruke neće omlitaviti u službi istine, [sad] kad je konačno vrijeme prolongirano. Jer sva vremena Boga dostižu svoj određeni kraj, kako je On odredio u tajnama svoje mudrosti.

Evo, [njegova se duša] nadima i nije pravedna (Hab. 2:4). ≈ Protumačeno, to znači da će [zli] sebi udvostručiti svoju krivicu, [što neće biti zaboravljeno] kad budu suđeni

[A pravednik će živjeti od svoje vjere] (Hab. 2:4b).

VIII. Protumačeno, ovo se odnosi na sve one koji izvršavaju Zakon u Kući Jude, koje će Bog izbaviti iz Kuće suđenja zbog njihove patnje i zbog njihove vjere u Učitelja Pravednosti. *5

Štoviše, arogantan čovjek grabi bogatstvo bez zaustavljanja. On širi svoje ždrijelo poput pakla i poput smrti nikad nema dovoljno. Svi su se narodi okupili oko njega i svi su se narodi skupili za njega. Neće li ga oni ismijati i pljuvati po njemu govoreći: “Jao onom tko nagomilava ono što njemu ne pripada! Koliko će on dugo zatrpavati sebe sa zalozima?” (Hab. 2:5-6). ≈ Protumačeno, to se odnosi na Zlog svećenika koji je nazvan imenom istine kad se prvi put pojavio.*6 No, kad je vladao nad Izraelom, njegovo srce je postao oholo te je on odbacio Boga i izdao propise radi bogatih. On je opljačkao i nagomilao bogatstvo ljudi nasilja koji su se pobunili protiv Boga, i on je uzevši bogatstvo ljudi, gomilo grješnu krivnju na sebe. I živio je u putovima gadosti usred svakog nečistog okaljanja.

Neće li se vaši tlačitelji iznenada pojaviti i pobuditi vaše mučenje, i nećete li postati njihov plijen? Budući da ste opljačkali mnoge narode, ostatak svih naroda opljačkat će vas (Hab. 2:7-8a). ≈ [Protumačeno, to se odnosi na] svećenika koji se pobunio [i povrijedio] propise [… da zapovijedi]

 1. njegovo kažnjavanje pomoću presude zloće.*7 A oni su nanijeli strahote zlih bolesti i donijeli osvetu na njegovo tijelo od mesa.*8 A što se tiče onoga što je On rekao: Zato jer ste opljačkali mnoge narode, ostatak svih naroda opljačkati će vas. Protumačeno, to se odnosi na zadnje svećenike Jeruzalema koji će skupiti novac i bogatstvo pljačkajući ljude. No, u posljednjim danima, njihovo bogatstva i grabež bit će predani u ruke vojske Kitejaca, jer oni su ti koji će biti ostatak naroda.*9

Zbog krvi ljudi i nasilja učinjenog zemlji, gradu i svim njegovim stanovnicima (Hab. 2:8b). ≈ Protumačeno, to se odnosi na Zlog svećenika kojeg je Bog predao u ruke njegovih neprijatelja zbog grijeha počinjenih protiv Učitelja Pravednosti i ljudi njegova Vijeća, kako bi on mogao biti ponižen pomoću uništavajućeg bičevanja, u gorčini duše, jer je činio zlo Njegovim Izabranicima.*10

Jao onom tko prima zao profit za svoju kuću i koji visoko savije svoje gnijezdo kako bi bio siguran od ruku zla! Vi ste doveli sramotu na svoju kuću, [i] odsjecajući mnoge narode, vi ste izgubili svoju vlastitu dušu. Jer [kamen iz] zida vapije, [a] greda stolarije odgovora (Hab. 2:9-11). ≈ [Protumačeno, ovo] se odnosi na svećenika koji …

 1. kako bi njegovo kamenje moglo biti ugrađeno u ugnjetavanje, i greda njegove stolarije u pljačku.*11 A što se tiče onoga što je On rekao: “Odsjecajući mnoge narode vi ste izgubili svoju vlastitu dušu”. protumačeno je da se radi o osuđenoj Kući čiju će presudu Bog izreći usred mnogih naroda. On će ga otamo dovesti na suđenje i usred njih proglasit će ga krivim te će ga kazniti sumpornom vatrom.*12

Jao onom koji gradi grad krvlju i zasniva grad na laži! Gle, nije li od Gospodina nad Vojskama to da će ljudi raditi za vatru i da će se narodi zalagati za ništa? (Hab. 2:12-13). ≈ Protumačeno, ovo se odnosi na Eruptera laži koji je mnoge vodio ukrivo kako bi krvlju mogao sagraditi svoj grad taštine i oformiti skup na prijevaru, i prouzrokujući otuda da mnogi izvrše uslugu taštine zbog svoje slave i budu trudni s [djelima] laži, kako bi njihov rad mogao biti za ništa i kako bi mogli biti kažnjeni vatrom oni koji su klevetali i ogorčili Izabranike Božje.*13

Jer kao što vode ispunjavaju more, tako da će se zemlja napuniti znanjem slave Gospodnje (Hab. 2:14). ≈ Protumačeno, [to znači da] kad se vrate … laži.

 1. A nakon toga, znanje će im se obilno otkriti poput vode mora.

Jao onom koji uzrokuje da njegovi susjedi piju, koji izlijeva van svoj otrov kako bi ih opio da može buljiti na njihove blagdane! (Hab. 2:15). ≈ Protumačeno, ovo se odnosi na Zlog svećenika koji je progonio Učitelja Pravednosti u kući njegova progonstva kako bi ga mogao zbuniti svojim otrovnim bijesom. I u određeno vrijeme za odmor, na Dan Pomirenja, on se pojavio pred njima kako bi ih zbunio i prouzrokovao da posrnu na dan posta, subotu njihova počinka.*14

Vi ste se sebe više napunili sramotom, nego slavom. Pijte također i teturajte! Kalež Gospodnje desne ruke uokolo će doći do vas i sramota će doći na vašu slavu (Hab. 2:16). ≈ Protumačeno, to se odnosi na svećenika čija je sramota veća od njegove slave. Jer on nije obrezao kožicu svog srca te je išao putovima pijanstva kako bi mogao ugasiti svoju žeđ. Ali čaša Božjeg gnjeva zbunit će ga, umnožavajući njegove … i bol …

[Jer nasilje učinjeno Libanonu, zatrpat će vas, a uništavajuće zvijeri]

XII. uplašit će vas zbog krvi ljudi i nasilja učinjenog zemlji, gradu i svim njegovim stanovnicima (Hab. 2:17). ≈ Protumačeno, ova se rečenica odnosi na Zlog svećenika, budući da će mu se isplatiti nagrada koju je on sam namijenio Siromašnima. Jer Libanon je Vijeće Zajednice, a životinje su Jednostavni Jude koji izvršavaju Zakon (osey ha-Torah).*15 Kako je on sam osmislio uništenje Siromaha, tako će ga Bog osuditi na propast. I kao ono što je On rekao: Zbog krvi grada i nasilja učinjenog zemlji. Protumačeno, grad je Jeruzalem, gdje je Zli svećenik počinio gnjusna djela i okaljao Hram Božji. Nasilje učinjeno zemlji, gradovi su Judini gdje je on opljačkao imovinu Siromašnih.*16

Od kakve je koristi idol kojeg njegov tvorac treba oblikovati: odljev, slika, bljedilo laži? Jer majstor stavlja svoju vjeru u njegovu uncu (zlata) (Hab. 2:18). ≈ Protumačeno, ta se rečenica odnosi na sve idole naroda koje oni stvaraju kako bi im mogli služiti i klanjati im se. Ali oni ih neće izbaviti na dan suđenja.

Jao [onom koji kaže] drvu: “Probudi se”, i glupom [kamenu: “Ustani!” Može li takva stvar dati upute? Evo, on je prekriven zlatom i srebrom, ali nema duha u njemu. A Gospodin je u svojem svetom Hramu]: neka zemlja šuti pred njime! (Hab. 2:19-20). ≈ Protumačeno, to se odnosi na sve narode koji uzvisuju kamen i drvo. Ali, na Sudnjem danu, Bog će ukloniti sa zemlje sve idolopokloničke i zle ljude.

Komentari:

*1 U Pešeru Izaije one “koji su prezreli Zakon Božji” identificirali smo kao Izrugivače i farizeje.

*2 “Pravednik je Učitelj Pravednosti”. Iz ove definicije proizlazi dodatni dokaz da je Učitelj Pravednosti (kojeg smo prethodno identificirali kao Isusa), u Djelima naveden kao “Pravednik”, koji se u vrijeme Savlovog progona sljedbe Puta oko 33. godine nalazio u Damasku/Kumranu (Dj. 22:3-17).

*3 Kitejci su ovdje Rimljani.

*4 Za Kuću Abšaloma smatramo da je bila Kuća Heroda Antipe. On je Isusa ispitivao nakon što su ga osudili u Velikom vijeću (Sanhedrinu): Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.(Lk. 23:9-12). 

Iz ovoga se vidi da onima iz Kuće Abšaloma pristaje opis da su “bili glupi u vrijeme kažnjavanja Učitelja Pravednosti i nisu mu pružili pomoć protiv Lašca koji se izrugivao Zakonu usred njihovog cijelog [skupa]”. Lažac je očito ovdje jedan između prisutnih glavara svećeničkih i pismoznanaca (farizeja). Za Pavla se zna da je bio farizej koji je farizejsku školu pohađao kod Gamaliela, najčuve-nijeg farizeja onog vremena. Lažac bi ujedno mogao biti i jedan od dva lažna svjedoka koji su Isusa lažno optuživali u Velikom vijeću.

*5 Za razliku od jednog od osnovnih slogana sljedbe s Mrtvog mora: Bog će izbaviti iz Kuće suđenja one koji izvršavaju Zakon u Kući Jude zbog njihove patnje i zbog njihove vjere u Učitelja Pravednosti., Pavao je vjeru u Učitelja Pravednosti (Isusa), bez obveze izvršavanja Zakona uzeo kao svoj glavni môto. To se vidi iz onovremenih izjava o Pavlu i samih Pavlovih izjava:

▪ “Ovaj (tj. Pavao) potiče ljude da protiv zakona štuju Boga.” (Dj. 18:13).

▪ “A o tebi (Pavlu) im je dojavljeno da sve Židove koji su među poganima upućuješ na otpad od Mojsija učeći ih da ne obrezuju djece i ne žive po običajima.” (Dj. 21:21).

▪ “Izraelci, u pomoć! Evo čovjeka (Pavla) koji sve posvuda poučava protiv naroda, Zakona i ovoga mjesta …” (Dj. 21:28).

▪ “Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim … Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djela Zakona.” (Pavao, Rim. 3:20-28).

▪ “Tako, braćo moja, i vi po tijelu Kristovu umrijeste Zakonu da pripadnete drugomu, Onomu koji je od mrtvih uskrsnuo … Sada pak umrijevši onomu što nas je sputavalo, riješeni smo Zakona te služimo u novosti Duha, a ne u stareži slova.” (Pavao, Rim. 7:4-6).

▪ “Ali znamo: čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona jer se po djelima Zakona nitko neće opravdati.” (Pavao, Gal. 2:16).

▪ “Ta po Zakonu ja Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego u meni Krist živi. A što sada živim u tijelu, živim u vjeri u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Ne dokidam milosti Božje! Doista, ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro” (Pavao, Gal. 2:19-21).

▪ “A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je jer: Pravednik će živjeti od vjere.” (Pavao, Gal. 3:11).

*6 Radi se o velikom svećeniku Josipu Kajfi (18-36.), zetu bivšeg velikog svećenika Ananije (6-15.), koji je za vrijeme šesnaestogodišnjeg službovanja Kajfe zadržao svoj utjecaj.

Ananija i Kajfa navedeni su u evanđeljima kao veliki svećenici Ana i Kajfa, iako Ananija tada formalno nije više bio veliki svećenik. Kajfin dolazak na mjesto velikog svećenika očito je budio nadu, ali je protekom vremena on tu nadu iznevjerio.

*7 Termin “njegovo kažnjavanje pomoću presude zloće” odnosi se na Isusovo razapinjanje na križ. Svećenik naveden ovdje je Josip Kajfa, koji Isusa nije kaznio kamenovanjem, nego ga je predao Pilatu da mu on odredi kaznu, a ovaj mu je, na zahtjev svjetine, odredio kaznu razapinjanja na križ.

*8 Opis “oni su nanijeli strahote zlih bolesti i donijeli osvetu na njegovo tijelo od mesa” odnosi se pljuvanje, udaranje, šamaranje, bičevanje i razapinjanje na križ koje je pretrpjelo Isusovo tijelo.

*9 To se dogodilo u vrijeme I. Židovskog rata.

*10 Za tu sudbinu Josipa Kajfe, da je bio predan svojim neprijateljima i bio bičevan za svoje grijehe, nema drugih izvora koji bi to potvrdili. Možda se to dogodilo u I. Židovskom ratu.

No što se tiče tvrdnje da je on činio zlo Njegovim Izabranicima, znamo da je nakon smrti i uskrsnuća Isusa, Kajfa progonio i druge članove Crkve. Tako su pred Sanhedrin, čiji je on bio predsjednik, dovedeni Petar i Ivan, nakon što su ozdravili čovjeka (Dj. 4:6), a uskoro i Stjepan, koji je zatim kamenovan (Dj. 7:1). Kajfa je također bio onaj veliki svećenik koji je dao Savlu pisma da ide progoniti sljedbu Puta u Damask/Kumran (Dj. 9:1-2).

*11 Možda se ovdje radi o velikom svećeniku Ananiji, koji je u Jeruza-lemu bio vrlo slavan zato što je bio jako bogat, koji je 62. g. dao ubiti Jakova Pravednog i koji je nakon što više nije bio veliki svećenik, nasiljem s gumna uzimao desetinu žita koja je pripadala drugim svećenicima.

*12 Nije jasno na koga se to odnosi.

*13 Erupter laži je vjerojatno identičan s Lašcem, tj. sa Sv. Pavlom.

*14 Za ovaj događaj naveden u Pešeru Habakuka ne možemo pronaći direktnu paralelu u povijesnim događajima. Međutim, moguće je povući indirektnu paralelu pod uvjetom da prihvatimo da Zli svećenik nije išao osobno u zemlju izgnanstva Učitelja Pravednosti, nego da je to učinio preko svoga opunomoćenika. U tom slučaju imat ćemo sljedeći iskaz:

Zli svećenik (Josip Kajfa) progonio je Učitelja Pravednosti (Isusa) u kući njegova progonstva (Damasku/Kumranu) kako bi ga mogao zbuniti svojim otrovnim bijesom. I u određeno vrijeme za odmor, na Dan Pomirenja, on se pojavio pred njima (preko svog opunomoćenika Savla, kojega je pismima opunomoćio da oko 33. godine ode u Damask/Kumran s nalogom da tamo hvata ljude i žene, pripad-nike Puta, tj. rane kršćane) kako bi ih zbunio i prouzrokovao da posrnu na dan posta, subotu njihova počinka (tj. da ih u lancima svezane odvede u Jeruzalem).

Iz ovoga se također vidi da sljedba i službeni judaizam nisu koristili isti kalendar. Naime, da je kalendar bio isti, Zli svećenik ili njegov opunomoćenik Savao na Dan pomirenja ne bi došao u Damask/Kumran, nego bi počivao. No pošto su kalendari bili različiti, Savao je na svoj blagdan počivao, dok je na njihov blagdan došao do njih.

*15 Otud potječe naziv Izvršavatelji Tore, “osey ha-Torah”.

*16 Ovo su krupne optužbe protiv Zlog svećenika (Josipa Kajfe): on je počinio gnjusna djela i okaljao Hram Božji te opljačkao imovinu siromašnih u gradovima Judeje (vjerojatno svitke raznih samostana sljedbe s Mrtvog mora). Međutim, opet nema direktne paralele poveznice u povijesnim događajima; no začudo – ponovno je moguće povući indirektnu paralelu s događajima koji su u vezi sa Savlom i ranom Crkvom:

“Ovaj sam Put na smrt progonio, u okove bacao i predavao u tamnice muževe i žene, kako mi to može posvjedočiti i veliki svećenik i sve starješinstvo.” (Dj. 22:4-5).

“Pa i ja sam nekoć smatrao da mi se svim silama boriti protiv imena Isusa Nazarećanina. To sam i činio u Jeruzalemu: mnoge sam Svete, pošto od velikih svećenika dobih punomoć, u tamnice zatvorio, dao svoj glas kad su ih ubijali i po svim ih sinagogama često mučenjem prisiljavao psovati i, prekomjerno bijesan na njih, progonio sam ih čak i u tuđim gradovima.” (Dj. 26:9-11).

Ne treba niti reći da su nazivi “Put”, “Sveti” i “Siromašni” (tj. “Siromašni duhom”) sinonimi i za sljedbu s Mrtvog mora i za ranu Crkvu.

DOLAZAK MELKISEDEKA (11Q13)

(…) A što se tiče onoga što Pismo kaže: “U toj godini jubileja ti ćeš se vratiti, svaki od vas, u svoju očevinu” (Lev. 25:13) i za ono što je također napisano: “A ovo je način opraštanja: svaki vjerovnik oprostit će potraživanje koje ima kod susjeda, ne potražujući od susjeda koji je član zajednice, jer Božji je oprost proglašen” (Pnz. 15:2) – tumačenje je da se to odnosi na posljednje dane i da se odnosi na sužnjeve, baš kao što je Izaija rekao: “Da navijestim jubilej sužnjevima” (Iz. 61:1) (…) kao (…) i iz nasljedstva Melkisedekova, jer (Melkisedek …), koji će ih vratiti na ono što je pravedno njihovo. On će im proglasiti jubilej, opraštajući im pri tome njihove grijehe. On će proglasiti ovu uredbu u prvom tjednu jubilarnog razdoblja, koji slijedi (nakon) devet jubilarnih razdoblja.*1      

Zatim će poslije slijediti u desetom jubilarnom razdoblju “Dan pomirenja”, kad će on otkupiti sve Sinove Svjetla i ljude koji su predodređeni Melkisedeku.*2 (…) Na njih (…) Jer to je vrijeme određeno za “Godinu Melkisedekove milosti” *3, a svojom moći on će suditi Božje Svete i tako uspostaviti pravedno kraljevstvo, kao što je pisano o njemu u pjesmama Davida: “Božansko biće zauzelo je svoje mjesto u Božjem vijeću; usred božanskih bića on sud održava” (Ps. 82:1).

Pismo također govori o njemu: “Nad njom zauzmi svoje mjesto u najvišem nebu; božansko biće sudit će narode” (Ps. 7:7-8). Što se tiče onoga što Pismo kaže: “Koliko će vam dugo suditi nepravedno i pokazivati pristranost prema zlima? Selah” (Ps. 82:2)? Tumačenje se odnosi na Belijala i njemu predodređene duhove, jer svi su se oni pobunili, okrenuli od Božjih zapovijedi i tako postali posve zli. Stoga će Melkisedek temeljito nastaviti osvetu zahtijevanu Božjim zakonima. Također, on će osloboditi sve sužnjeve od vlasti Belijala i vlasti svih duhova njemu dosuđenih (Iz. 61:1-3).*4 Njemu (Melkisedeku) savezničke snage bit će sva “pravedna božanska bića”.

… je to ko(je … sva) božanska bića. Pohođenje je Dan Spasenja koji je On proglasio kroz Izaiju proroka,*5 koje se odnosi se na sve sužnjeve, kao što Pismo kaže: “Kako su ljupke po gorama noge glasonoše koji oglašava mir, koji donosi dobre vijesti, koji oglašava spasenje, koji kaže Sionu: “Tvoje božansko biće kraljuje”” (Iz. 52:7). Tumačenje toga Pisma: “planine” su proroci, oni koji su poslani da oglašuju Božju istinu i prorokuju čitavom Izraelu. “Glasonoša” je Pomazanik Duhom, o kome je Danijel govorio: “Nakon šezdeset dvije sedmice, Pomazanik mora biti pogubljen” (Dn. 9:26). “Glasonoša koji donosi Dobre vijesti, koji oglašava spasenje” je onaj o kome je pisano: “da navijestim godinu milosti Gospodnje, dan odmazde Boga našega; da utješim sve koji tuguju” (Iz. 61:2).*6

Ovo je tumačenje Pisma: on će ih podučiti o svim razdobljima povijesti za vječnost (… i zakonima) istine, (…) (…. o vlasti) koja presudom Boga prelazi s Beliala i vraća se Sinovima Svjetla (….) (…), baš kao što je to napisano o njemu: “koji kaže Sionu: “Tvoje božansko biće kraljuje” (Iz. 52:7). “Sion” je skup svih sinova pravednosti, koji drže Savez i koji su se okrenuli od hodanja po putu ljudi. “Tvoje božansko biće” je Melkisedek, koji će ih osloboditi iz vlasti Beliala.*7 Što se tiče onoga što Pismo kaže: “Onda zaori u trubu; u sedmom mjesecu …” (Lev. 25:9).

 Komentari:

*1-3 Ove se riječi odnose na Isusa. Evo mjesta u Lukinom evanđelju gdje se vidi da je upravo Isus proglasio jubilej, godinu milosti Gospodnje:

I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza!

Posla me da donesem Radosnu vijest siromasima,

da navijestim oslobođenje sužnjevima i vraćanje vida slijepima,

da oslobodim potlačene,

da proglasim godinu milosti Gospodnje.

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.” I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. (Lk. 4:16-22).

Isus je također u Poslanici Hebrejima identificiran kao Veliki svećenik po redu Melkisedekovu (Heb. 5:5-10).

No što se tiče kronoloških podataka prvog tjedna jubilarnog razdoblja koji slijedi (nakon) devet jubilarnih razdoblja. Zatim će poslije u desetom jubilarnom razdoblju slijediti “Dan pomirenja”, kad on će otkupiti sve Sinove Svjetla i ljude koji su predodređeni Melkisedeku“, što je određeno da se dogodi u “Godini Melkisedekove milosti”, treba reći da su to dijelovi Druge kumranske kronološke šifre. O njoj više drugom prilikom.

*4 Termin on će osloboditi sve sužnjeve od vlasti Belijala i vlasti svih duhova njemu dosuđenihodnosi se Isusovo oslobađanje mnogih ljudi od zlih duhova i smrti.

*5 Termin Pohođenje je Dan Spasenja koji je On proglasio kroz Izaiju prorokaodnosi se na Isusovu muku i smrt na križu opisanu u četiri pjesme o Sluzi Jahvinom kod Izaije, kojom je Isus iskupio sve Sinove Svjetla i ljude koji su predodređeni Melkisedeku“.

*6 Iz svega proizlazi da je Isus bio “Glasonoša”, Pomazanik Duhom, o kome je Danijel govorio: “Nakon šezdeset dvije sedmice, Pomazanik mora biti pogubljen” (Dn. 9:26) i “Glasonoša koji donosi dobre vijesti, koji oglašava spasenje” koji je “navijestio godinu milosti Gospodnje, dan odmazde Boga našega; kako bi utješio sve koji tuguju” (Iz. 61:2).*

*7 Iz toga proizlazi da je Isusovim uskrsnućem ipresudom Boga, vlast prešla s Beliala i vratila se Sinovima Svjetla, baš kao što je to napisano o njemu (tj. o Isusu): “koji kaže Sionu: “Tvoje božansko biće kraljuje” (Iz. 52:7). “Sion” je skup svih sinova pravednosti, koji drže Savez i koji su se okrenuli od hodanja po putu ljudi (članovi sljedbe Puta s Mrtvog mora, rani kršćani). “Tvoje božansko biće” je Melkisedek (Isus), koji će ih osloboditi iz vlasti Beliala.”

To se vidi iz sljedećih citata iz novozavjetnih djela:

Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama – njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.(Dj. 2:22-24).

Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sli-čnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da one-moća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrsnuo od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu.(Rim. 6:5-11).

“Isus smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu. Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći.(Heb. 2:14-18).

Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu. On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja – proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu. (Heb. 5:5-10).

K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.

Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena. (Heb. 7:23-28).

KRONOLOGIJA SLJEDBE S MRTVOG MORA I IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH OSOBA PREMA PODACIMA IZ SVITAKA

1) (4. g.pr.Kr. – 66. g.) 70 je godina proteklo od dana kad je Herod Veliki dao spaliti Mathiasa, sina Margalotusa i njegove drugove u pobuni te istovremeno smijenio Mathiasa, sina Theophilusa s mjesta velikog svećenika i na to mjesto postavio Joazara, sina Boethusa (4. g.pr.Kr.), do početka I. Židovskog rata (66. godine) kad su neprijatelji sljedbe na početku I. Židovskog rata bili predani pod vlast anđela Mastemotha, koji će zatim destrukcijom vladati nad njima do kraja I. Židovskog rata.

2) (588/587. g.pr.Kr. – 3/2. g.) 390 + 195, tj. 585 godina nakon Nabukodonosorovog spaljivanja Hrama, Bog je pohodio sljedbu i prouzročio da iz Izraela i Arona proklija korijen nasada, tj. da se između jeseni 3. i jeseni 2. g.pr.Kr. rodi dijete koje je imalo podrijetlo od Davida i od Arona. Te se godine rodio Isus koji je imao i davidovsko i aronovsko podrijetlo.

3) (3. g.pr.Kr. – 27. g.) Kroz 20 + 10, tj. 30 godina nakon Isusova rođenja sljedba je tapkala kao slijepci po putu, a onda im je Bog podigao Učitelja Pravednosti da ih uputi putem njegova srca. Taj je Učitelj Pravednosti bio Isus, koji je najesen 27. godine bio kršten na Jordanu.

4) (3. g.pr.Kr.) To ukazuje da je sljedba, u vrijeme dok je tapkala kao slijepci po putu, tj. između 3/2. g.pr.Kr. i 27. godine, to isto vrijeme provela u Kumranu bez Učitelja Pravednosti odnosno da je sljedba u Kumran došla 3/2. g.pr.Kr.

5) Sljedba s Mrtvog mora = preživjeli borci zelotsko/sikarske pobune. Sljedbu u vrijeme njenog dolaska u Kumran (3/2. g.pr.Kr.) identificirali smo kao preživjele zelotsko/sikarske pobunjenike iz pobune Jude Galilejca. Ta je sljedba svoje naselje, koje je nastalo revitalizacijom napuštene i spaljene hasmonejske utvrde, kamuflirala kao grnčarski proizvodni pogon, dok je svoje pripadnike prikazivala kao grnčarske radnike.

6) (30-70.) Oko 40 godina proteklo je od oko 30. godine (tj. od dana okupljanja Učitelja Zajednice) do 70. godine (tj. do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu); odnosno od Isusa, koji je oko 30. godine oko sebe okupio apostole, do razaranja Jeruzalema i Hrama 70. godine).

Iz toga su proizašle dvije identifikacije:

 Učitelj Zajednice = Isus;

Okupljanje oko Učitelja Zajednice = okupljanje apostola oko Isusa.

7) Iz toga je dalje proizašla zbirna identifikacija:

Učitelj Pravednosti = Učitelj Zajednice = Isus.

8) Zli svećenik = Josip Kajfa. Zlog svećenika identificirali smo kao velikog svećenika Josipa Kajfu.

9) Izrugivač = Sv. Pavao. Izrugivači su bili svi oni koji su “krivo govorili protiv zapovijedi pravednosti te su prezreli Savez i Ugovor – Novi Zavjet – koji su sklopili u zemlji Damaska”.

Upravo je Sv. Pavao prezreo Savez i Ugovor – Novi Zavjet – koji je sklopio u zemlji Damaska”, jer je preokrenuo jedan od temeljnih zasada sljedbe s Mrtvog mora: Bog će izbaviti iz Kuće suđenja one koji izršavaju Zakon u Kući Jude zbog njihove patnje i zbog njihove vjere u Učitelja Pravednosti u svoj glavni môto: Bog će izbaviti iz Kuće suđenja one koji vjeruju u Učitelja Pravednosti (Isusa), bez obveze izvršavanja Zakona, što se vidi iz njegove izjave: “Po djelima Zakona nitko se neće opravdati pred Njim … Smatramo zaista da se čovjek opravdava vjerom u Isusa Krista bez djela Zakona”.

Pavao ih je time “odveo ukrivo … prouzrokujući da otpadnu od puta pravednosti”, jer je “sve Židove koji su među poganima upućivao na otpad od Mojsija”.

10) Lažac i Erupter laži = Sv. Pavao. Lašca i Eruptera laži također smo identificirali kao Sv. Pavla. Njega smo  identificirali kao “Izrugivača koji je Izrael zapljusnuo vodama lažii kao sljedbenika vjetra, jednog koji je podigao oluje i koji je pljuštao laži kao kišu dolje te im propovijedao” [sljedbenik vjetra = a) Savao koji je progonio Crkvu/sljedbu Puta u skladu s pismima velikog svećenika; = b) Savao, koji je u Damasku/Kumranu postao sljedbenik Puta, rane Crkve, Izršavatelj Zakona, osey ha-Torah; = c) Pavao, koji je upravo Izršavateljima Zakona, osey ha-Torah, toj ranoj Crkvi propovijedao da ih ne opravdava izvršavanje Zakona, nego vjera u Isusa Krista. On je time podigao oluje i pljuštao laži kao kišu dolje te Izrael zapljusnuo vodama laži. Zbog toga su ga ti Revnitelji (Zeloti) Zakona u Jeruzalemu htjeli više puta ubiti (Dj. 21:30-31; 22:20 i  Dj. 23:12-13)].

11) Zvijezda = Isus. Zvijezdu koji je bio Interpret Zakona koji je došao Damask identificirali smo kao Isusa. Isus je ujedno bio Pravednik koji se nalazio u Damasku u vrijeme kad je i Savao tamo došao, što je navedeno u Djelima.

12) Skeptar = Manahem i Šimun Tiran. Skeptra (Žezlo) koji je bio princ cijele kongregacije, i koji će, kad bude došao, uništiti svu Djecu Seta identificirali smo prvo kao Manahema, sina Jude Galilejca koji se zakraljio na početku I. Židovskog rata i kojeg je nedugo nakon toga ubio Eleazar, sin velikog svećenika Ananije, a zatim kao Šimuna Tirana, sina Giore, koji se isto tako zakraljio na kraju rata.

13) Zvijezda i Skeptar = pripadnici Davidove loze. Za Zvijezdu i Skeptra (Žezlo) smatramo da su pripadali istoj Davidovoj lozi, jer su bili korijen nasada koji je proklijao iz Izraela i Arona. Ista identifikacija nalazi se i u Midrašu o posljednjim vremenima: To je grana Davidova koja će se podići s Interpretom (Tumačem) Zakona [da vlada] na Sionu [na kraju] vremena.

14) Isus = Glasonoša, Pomazanik i Melkisedek. Isusa smo u tekstu Dolazak Melkisedeka također identificirali kao Glasonošu, Pomazanika koji prema Danijelu treba biti pogubljen nakon 62 sedmice i kao Melkisedeka i koji će iskupiti sve Sinove Svjetla i ljude koji su predodređeni Melkisedeku i osloboditi ih iz vlasti Beliala”.

15) Izršavatelji Zakona”, “osey ha-Torah” iz Damaska/Kumrana = vjerni vršioci Zakona iz Damaska” = “vršitelji pravde (Zakona)” = “revnitelji (zeloti) Zakona” = “revnitelji Božji” i “pripadnici Puta”. Pripadnike sljedbe Puta iz Kumrana “Izršavatelje Zakona”, “osey ha-Torah” “koji su u zemlji Damaska sklopili Savez i Ugovor – Novi Zavjet”, identificirali smo kao vjerne vršioce Zakona iz Damaska (Ananija; Dj. 22:3-17), kao “vršitelje pravde (Zakona)” (1 Iv. 2:29), kao revnitelje (zelote) Zakona” (Dj. 24:5) koje je Pavao nazvao “revnitelji Božji” i “pripadnici Puta” (Dj. 22:3-4) odnosno kao pripadnike rane Crkve koji su posljednjom pashom i Isusovom žrtvom na križu ušli u Savez i Novi Zavjet.

16) Kraj dana ili kraj vremena = I. Židovski rat. Termin kraj dana ili kraj vremena označavao je buduće vrijeme trajanja eshatološkog rata, tj. I. Ži-dovskog rata od trenutka kad će neprijatelji sljedbe biti predani pod vlast an-đela Mastemotha” (66. g.), “do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu” (70. g.).

17) Kumran = Sekaka = Damask. Današnji Kumran identificirali smo kao nekadašnju Sekaku iz željeznog doba i kao Damask iz svitaka s Mrtvog mora te Djela apostolskih.

Prethodno/Slijedeće

Sadržaj sv. 4

 

Komentiraj