Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Patrijarsi od Adama do Abrama (Svezak 1, II. dio, IV.)

PATRIJARSI OD ADAMA DO ABRAMA Ni jednog patrijarha ne treba gledati kao striktno fizičku osobu; to su bili ili rase (Šem, Jafet i Ham) ili gradovi (Terah, Haran) ili područja (Aram) ili narodi odnosno države (Misrajim, Kanaan, Naharajim, Ašur) ili vremenska razdoblja unutar kojih se događa nešto što je bitno za narod (Abraham, Izak, Jakov … Pročitaj više

Identifikacija Indoarijanaca i Hurita kao Patrijarha (Svezak 1, II. dio, III)

IDENTIFIKACIJA INDOARIJANACA I HURITA KAO PATRIJARHA Do sada se uvijek dolazak Izraelaca u Egipat poistovjećivao s Josipom. Moderna je biblijska historiografija tražila povijesno utemeljenje patrijarha i ulaska u Egipat navodeći mirno useljavanje Azijata za vrijeme XII dinastije u Egipat (1991-1782. pr.Kr.). Bilo je pokušaja da se zabrinuta lica faraona toga razdoblja, koja odudaraju od bilo … Pročitaj više

Patrijarsi od Abrahama do Josipa (Svezak 1, II. dio, II)

PATRIJARSI OD ABRAHAMA DO JOSIPA: BIBLIJSKI TEKSTOVI Prema knjizi “Mojsije i monoteizam”, kao najstariji pisani izvor Biblije, tj. Petoknjižja i knjige Isusa Navina, važi pisac jahveist, koga ta knjiga identificira kao svećenika Ebjatara, suvremenika kralja Davida. Nešto kasnije, u sjevernom kraljevstvu, u Izraelu, ne zna se koliko kasnije, djeluje pisac elohist. Poslije sloma toga kraljevstva … Pročitaj više

Uspoređivanje povijesnih događaja s Biblijom (Svezak 1, II. dio, I.)

USPOREĐIVANJE POVIJESNIH DOGAĐAJA S BIBLIJOM U Bibliji nakon istjerivanja Adama i Eve ognjenim mačem iz Rajskog vrta 3638. g.pr.Kr, počinje razdoblje od Adama do Lameka, 3638-2582 pr.Kr, nakon čega počinje razdoblje Noe, 2582-1982. pr.Kr. Nakon napuštanja matičnog područja Indoeuropljana oko 3500. g.pr.Kr. zbog suše, u Indiji postoje kulture doseljenika: Kot Diji u razdoblju cca 3300-2600 … Pročitaj više

1. Predgovor (Svezak 4)

PREDGOVOR Prvi dio projekta Otvorenih pečata, sv. 1 do 2 obradili su i dekodirali problematiku Starog Zavjeta s povijesnog gledišta, dok se u sv. 3 obavila provjera svih zaključaka iz prva dva sveska. U njemu se detaljno obradila povijest deportiranih potomaka deset plemena Izraela, Horbata, Horvata, Harvata, predaka jednog dijela današnjih Hrvata, od odvođenja u … Pročitaj više