Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Patrijarsi od Adama do Abrama (Svezak 1, II. dio, IV.)

PATRIJARSI OD ADAMA DO ABRAMA

Ni jednog patrijarha ne treba gledati kao striktno fizičku osobu; to su bili ili rase (Šem, Jafet i Ham) ili gradovi (Terah, Haran) ili područja (Aram) ili narodi odnosno države (Misrajim, Kanaan, Naharajim, Ašur) ili vremenska razdoblja unutar kojih se događa nešto što je bitno za narod (Abraham, Izak, Jakov i Josip), a opisana su kroz sudbinu neke osobe i njene obitelji, te određena trajanjem njegova života. Te godine ne predstavljaju vijek trajanja fizičkog čovjeka, jer fizički čovjek ne može živjeti toliko dugo kao što je to navedeno za patrijarhe (par stotina godina), nego su to vremenske etape u procesu povijesti naroda.

OD ADAMA DO LAMEKA

Kad je Adam imao 130 godina, rodio mu se Šet (a nakon toga je živio još 800 godina). Kad je Šet imao 105 godina rodio mu se Enoš (a nakon toga je živio još 807 godina). Kad je Enoš imao 90 godina rodio mu se Kenan (a nakon toga je živio još 815 godina). Kad je Kenan imao 70 godina rodio mu se Mahalalel (a nakon toga je živio još 840 godina). Kad je Mahalalel imao 65 godina rodio mu se Jered (a nakon toga je živio još 830 godina). Kad je Jered imao 162 godine rodio mu se Henok (a nakon toga je živio još 800 godina). Kad je Henok imao 65 godina rodio mu se Metušaleh (Metuzalem), a nakon toga je živio još 300 godina. Kad je Metušaleh imao 187 godina rodio mu se Lamek (a nakon toga je živio još 782 godine). Kad je Lamek imao 182 godine rodio mu se Noa (a nakon toga je živio još 595 godina). Ovo razdoblje obuhvaća 1056 godina. (Post. 5:3-31)

NOA, ŠEM, JAFET I HAM

Kad je Noa imao 500 godina rodili su mu se Šem, Jafet i Ham. Sto godina poslije, kad je Noa imao 600 godina, a sinovi su mu imali po 100 godina, nastaje potop. Dvije godine iza potopa, rodio se Šemu Arpakšad. (Noa je živio ukupno 950 godina, a Šem 500 godina). Ovo razdoblje obuhvaća 602 godine. (Post. 5:32, 6-9)

OD ARPAKŠADA DO ABRAMA

Kad je Arpakšad imao 35 godina rodio mu se Šelah (a nakon toga je živio još 403 godine). Kad je Šelah imao 30 godina rodio mu se Eber (a nakon toga je živio još 403 godine). Kad je Eber imao 34 godine rodio mu se Peleg (a nakon toga je živio još 430 godina). Kad je Peleg imao 30 godina, rodio mu se Reu (a nakon toga je živio još 209 godina). Kad je Reu imao 32 godine rodio mu se Serug (a nakon toga je živio još 207 godina). Kad je Serug imao 30 godina rodio mu se Nahor (a nakon toga je živio još 200 godina). Kad je Nahor imao 29 godina, rodio mu se Terah (a nakon toga je živio još 119 godina). Kad je Terah imao 70 godina, rodili su mu se Abram, Nahor i Haran (a nakon toga je živio još 135 godina). (Post. 11:10-26).

Početak razdoblja Abrahama, ili njegovo rođenje, povezali smo s početkom huritske ekspanzije, do koje je došlo nakon doseljavanja Indoarijanaca Huritima i osvajanja Memfisa godine 1690. To je točka od kuda krećemo. Ako etape povijesti Hurita i Indoarijanaca, prije njihove zajedničke ekspanzije povežemo s poviješću patrijarha prije Abrama, dobijamo slijedeća razdoblja: Razdoblje doseljavanja Indoarijanaca Huritima u ravnice Gornjeg Eufrata, odnosno razdoblje od Arpakšada do Abrama (290 godina), traje od 1980-1690. pr.Kr, a to je vrijeme propasti Sarasvati i Harappa kultura u Indiji, kada rijeka Sarasvati presušuje a Ind poplavljuje te se ljudi tih kultura sele iz Indije na zapad. Razdoblje Noe i njegova tri sina Šema, Jafeta i Hama, koje uključuje i potop (602 godine), jest razdoblje spuštanja Hurita sa Zakavkazja i njihovo naseljavanje na ravnice Gornjeg Eufrata, a također i razdoblje Sarasvati i Harappa kultura u Indiji i traje od 2582-1980. pr.Kr. Potop koji se dogodio Noi, to su poplave Inda koje su se dogodile Indoarijancima i zbog kojih su se ljudi tih kultura morali iseliti iz doline Inda. Početno mitsko razdoblje od Adama do Noe (1056 godina) predstavlja vrijeme nakon što su zbog suše na prostoru između Kaspijskog jezera, Aralskog jezera i Pamira Indoeuropljani morali napustiti to područje i traje prema Bibliji od 3638-2582. pr.Kr.

 

 

 

 

 

 

 

Komentiraj