Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Jačanje Indoarijansko-huritskog utjecaja u Egiptu, njihova ponovna vlast i pad njihovog utjecaja 2

DOGAĐAJI U GRADU EHNATONU   INSTALIRANJE KĆERKE ZA SUVLADARA POD IMENOM AMENOFIS IV   Zbog toga, u času kada je umro Tutmozis, Amenofisov i Tijin sin nasljednik, morala je biti snažna konsternacija među huritskim okruženjem oko faraona Amenofisa III, koje je vladalo dvorom tih dana. Obitelj Amenofisove glavne kraljice Tije nije imala drugog muškog potomka … Pročitaj više

Jačanje Indoarijansko-huritskog utjecaja u Egiptu, njihova ponovna vlast i pad njihovog utjecaja 3

III. PAD INDOARIJANSKO-HURITSKOG UTJECAJA U EGIPTU   SAMOSTALNA VLADAVINA EHNATONA OD 1340-1338 I SUVLADARSTVO SA SMENKHAREOM 1338-1336   Malo toga je poznato o vladavini Ehnatona poslije njegove inauguracije za samostalnog vladara (1340. pr.Kr.). Na slici iz Amarne iz groba Merirea II, prikazana je ta inauguracija, kad su vladari i ambasadori iz Neharina, Cipra, Palestine, Libije, … Pročitaj više

Jačanje Indoarijansko-huritskog utjecaja u Egiptu, njihova ponovna vlast i pad njihovog utjecaja 1

JAČANJE INDOARIJANSKO-HURITSKOG UTJECAJA, NJIHOVA PONOVNA VLAST U EGIPTU I PAD NJIHOVOG UTJECAJA PONOVNI RAST INDOARIJANSKO-HURITSKOG UTJECAJA U EGIPTU Osim dvije kampanje koje smo opisali u prethodnom poglavlju, Amenofis II nije poduzimao više nijednu drugu ratnu kampanju. Uvidio je da Neharin ne može vojno pobijediti, niti zadržati područja koja je osvojio i držao njegov otac Tutmozis … Pročitaj više

Značaj ”Otvorenih pečata” (Svezak 1)

ZNAČAJ “OTVORENIH PEČATA” Zapadno-europska židovsko-kršćanska civilizacija velikim je dijelom bazirana na osnovnim postavkama iz Biblije. Do dana današnjega, mnogo je učenih ljudi proučavalo Bibliju više nego i jedno drugo štivo. Velik broj teologa katoličkih, pravoslavnih, protestanskih, anglikanskih i drugih, židovskih rabina kao i laika, proveo je veliki dio svog života ili čak cijeli svoj život … Pročitaj više

24 Poncije Pilat (Svezak 4)

PONCIJE PILAT (26-36.)  Čim je Pilat bio postavljen za prokuratora Judeje, odlučio je da premjesti svoju vojsku iz Cezareje, gdje je inače bila stacionirana, u Jeruzalem kako bi ona tamo prezimila, u namjeri da uništi židovske zakone. Zatim je Pilat, kao prvi od Rimljana unio careve prikaze u Jeruzalem i postavio ih tamo. To se … Pročitaj više

25. Povijesni izvori koji svjedoče o postojanju Isusa Krista (Svezak 4)

POVIJESNI IZVORI KOJI SVJEDOČE O POSTOJANJU ISUSA KRISTA Flavije Josip, Testimonium Flavianum: ”Tada, oko tog vremena, tamo je bio Isus, mudar čovjek, ukoliko je ispravno da ga nazivamo čovjekom. Jer on je bio čudotvorac, učitelj od takve sorte ljudi od kojih primamo istinu sa zadovoljstvom. On je k sebi privukao mnoge Židove i mnoge Nežidove. … Pročitaj više

23. Zaključak o židovskim sljedbama (Svezak 4)

ZAKLJUČAK O ŽIDOVSKIM SLJEDBAMA Od promatranih i obrađenih židovskih sljedbi iz I. stoljeća, saduceji su nakon rušenja Hrama relativno brzo prestali postojati, zato jer je nestao Hram gdje su prinosili žrtve i gdje su obavljali svoje bogoštovlje; farizeji i pismoznanci uspjeli su obnoviti poljuljane temelje svojeg oblika judaizma u Jamniji, što je zatim preraslo u … Pročitaj više

21. Sljedba Puta, Nazarejska sljedba, Zeloti Zakona, Rana crkva 2 (Svezak 4)

SLJEDBA PUTA, NAZAREJSKA SLJEDBA, ZELOTI ZAKONA, ZELOTI BOŽJI, QANA’IM TJ. RANA CRKVA PRIJE I. ŽIDOVSKOG RATA (2) DINASTIČKO NASLJEĐIVANJE SINOVA JUDE GALILEJCA I ISUSOVE RODBINE SINOVI I POTOMCI JUDE GALILEJCA Prema Josipu, Juda Galilejac imao je tri sina: Jakova, Šimuna i Manahema te jednog potomka za kojeg Josip ne navodi direktnu vezu između njega i … Pročitaj više

20. Sljedba Puta, Nazarejska sljedba, Zeloti Zakona, Rana crkva 1 (Svezak 4)

SLJEDBA PUTA, NAZAREJSKA SLJEDBA, ZELOTI ZAKONA, ZELOTI BOŽJI, QANA’IM TJ. RANA CRKVA PRIJE I. ŽIDOVSKOG RATA (1) Već smo naveli mišljenje da su imena: ¬ Eseni, tj. nekadašnja zajednica hasidejaca (1 Mak 2:1-48; Židovski rat, II, 8); ¬ “Osey ha-Torah”, tj. “Izvršitelji Zakona” iz Kumrana/Damaska odnosno ”Nozrei ha-Brit”, tj. “Nazareni Saveza” (”Posvećenici Saveza” ili ”Posvećeni … Pročitaj više