Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Značaj ”Otvorenih pečata” (Svezak 1)

ZNAČAJ “OTVORENIH PEČATA”

Zapadno-europska židovsko-kršćanska civilizacija velikim je dijelom bazirana na osnovnim postavkama iz Biblije. Do dana današnjega, mnogo je učenih ljudi proučavalo Bibliju više nego i jedno drugo štivo. Velik broj teologa katoličkih, pravoslavnih, protestanskih, anglikanskih i drugih, židovskih rabina kao i laika, proveo je veliki dio svog života ili čak cijeli svoj život tražeći odgovore na osnovna pitanja iz Starog Zavjeta, a to su: da li su patrijarsi Abraham, Izak, Jakov i Josip kao i Mojsije, ikada postojali ili je sve to samo mit, da li su se opisani događaji u Bibliji iz vremena patrijarha ikada dogodili ili je sve to samo kasnija svećenička konstrukcija, te ako jesu, kada? U pronalaženju odgovora na ta pitanja postavljeno je mnogo hipoteza, mnogo datiranja, traženi su dokazi koji bi Bibliji na tom području dali povijesno utemeljenje. No niti jedna teorija, niti jedna knjiga nije do sada dala sveobuhvatna objašnjenja, adekvatna datiranja i cjelovite odgovore na “Knjigu koja zbunjuje”, kao što je to za Bibliju kazao teolog Živko Kustić.

Iako sam proučavao Bibliju kroz više desetljećja, ispočetka mi nije bio cilj odgonetnuti mnoge tajne koje se šifrirane skrivaju u Bibliji, nego proučiti povijest našeg naroda i naroda Hurita od koga mnogi istraživači smatraju da potječu današnji Hrvati. No proučavajući tu materiju, spoznaje do kojih sam došao te u “Otvorenim pečatima” prezentirao, toliko su fascinantne da će sasvim sigurno biti povod za mnoga daljnja istraživanja. Tako na primjer, jedan od najinteresantnijih zaključaka iz ove knjige pokazuje da Hebreji imaju zajedničke korijene s nekim indoeuropskim narodima, kao što su to Hrvati. Ta dva naoko različita naroda imaju zajednički genetski izvor u indoeuropskoj grupi i huritskom porijeklu, a ni jedan od ta dva naroda nema osnovno semitsko porijeklo, kao što se to za Židove vjerovalo do dana današnjega.

Kako sam postepeno počeo ulaziti u Bibliju tražeći dokaze o zajedničkom porijeklu Hebreja i Hrvata, tako su mi se otvarale i ostale tajne koje su tamo bile zapečaćene. Čitajući ovu knjigu možemo reći da “Otvoreni pečati” otvaraju gotovo sve tajne Starozavjetnih knjiga i da daju odgovore na gotovo sva glavna pitanja u Bibliji.

Glavne teme koje “Otvoreni pečati” obrađuju jesu:

 • Povijest indoeuropskog naroda Hurita koji u prvoj seobi Indo-europljana prema jugu prelaze Kavkaz, zatim se spuštaju u ravnice Gornjeg Eufrata. Nakon što im se u drugoj seobi Indoeuropljana s istoka doseljavaju Indoarijanci, kreću u osvajanje Starog Istoka i Egipta. Njihova vlast u Egiptu, kojim vladaju pod imenom Hiksi. Istjerivanje Hurita/Hiksa iz Egipta, osnivanje države Neharin/Mitani, zatim Urartu. Dolazak naroda Hayasu i formiranje današnjih Armenaca. Selidba dijela Hurita preko Kavkaza do Azovskog i Crnog mora, zatim do gornjeg toka rijeke Visle, te na kraju u današnju Hrvatsku.
 • Određivanje povjesnih događaja koji stoje iza svih biblijskih prikaza u razdobljima patrijarha od početka do Abrahama, Izaka, Jakova i Josipa kao događaja iz povijesti Hurita i huritsko-egipatskih ratova. Precizno datiranje svih tih događaja.
 • Razlozi zbog čega su ti događaji iz povijesti naroda Hurita u Bibliji svedeni na razinu pojedinca i njegove obitelji, te šifrirani u obliku biblijskih priča iz povijesti patrijarha.
 • Reinterpretacija biblijskih priča o Noinim sinovima Šemu, Jafetu i Hamu i njihovim potomcima, kao teoriji o prvoj i drugoj seobi Indoeuropljana i zatečenim Semitima na Starom Istoku i u Egiptu te crnačkoj populaciji u Africi.
 • Osamnaesta dinastija egipatskih faraona. Borba protiv Hurita. Zatim mir i ženidbe faraona s huritskim princezama. Rast huritskog utjecaja na egipatskom dvoru i razjašnjavanje situacije u gradu Ehnatonu, u miljeu iz kojeg je proizašao Mojsije. Na kraju pad huritskog utjecaja i antihuritska reakcija Horemhaba.
 • Mojsijevo porijeklo: roditelji, život, datiranje događaja iz njegovog života te psihološki portret.
 • Određivanje Hebreja kao indoeuropskih Hurita, koji su u Egipat drugi puta došli kao zarobljenici iz ratnih kampanji Tutmozisa III i Amenofisa II, kao i precizno datiranje ukupnog boravka Hebreja u Egiptu.
 • Bogovi El, Baal i boginja Athirat (Astrata) iz Ugaritskog panteona. Određivanje Jahvea kao Žive Riječi koja živi u ljudskom srcu i koja pokreće.
 • Izlazak, put do Horeba, te tri pobune u pustinji protiv Mojsija, od kojih su u trećoj pobuni Mojsije i Aron ubijeni. Vođe pobune. Datiranje tih događaja
 • Razjašnjavanje događaja nakon dolaska u Kanaan.
 • Određivanje Sadoka, rodonačelnika Sadokove dinastije svećenika kao Kalebita, originalno egipatskog porijekla i određivanje njegovog potomka Hilkije i njegovih potomaka kao autora svih najvažnijih starozavjetnih knjiga. Datiranje nastanka biblijskih knjiga
 • Određivanje Sadoka kao stvarnog graditelja Salomonovog hrama.
 • i još mnogo toga drugog.

Teze i zaključci koje ova knjiga postavlja i dokazuje donose ili potpuno novi prikaz biblijske problematike ili se nadograđuju na postojeća svjetska razmišljanja dodajući nove i sveobuhvatne odgovore. Obrađujući i dešifrirajući biblijske teme, te dokazujući gornje teze na način koji je razlikuje od svih ostalih knjiga u svijetu, ova knjiga ujedno prezentira dokaze za povijesno utemeljenje prvih pet knjiga Biblije. Tekst je popraćen sa 179 crno-bijelih fotografija, 7 crteža i 38 zemljopisnih karata, te je potpuno približio davnu povijest sadašnjosti tako da čitaoc može vidjeti osobe o kojima je riječ u knjizi, predmete o kojima je riječ i koji su materijalni dokazi iz toga doba, karte koje pokazuju kretanja, te osjetiti, uživiti se i razumjeti davnu i biblijsku povijest za koju se sve do sada smatralo da nema dovoljno povijesnih podataka i dokaza za njeno razumijevanje.

 

Zagreb, 26.11.1998.

Autor

Slijedeće

 

Komentiraj