Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

17. Sljedba s Mrtvog mora 6 (Svezak 4)

SLJEDBA S MRTVOG MORA (6)

ZELOTSKO / SIKARSKA IDEOLOGIJA RATA PREMA NEPRIJATELJIMA

Naš je dakle zaključak da je kumransku zajednicu oformilo nekoliko preživjelih boraca ugušene zelotsko-sikarske pobune Jude Galilejca. Sudeći prema tekstovima pronađenim u okolnim špiljama, kumranska je zajednica (yahad), od Arhelajevog vremena pa do početka I. Židovskog rata, tj. u razdoblju ”prije kraja dana”, živjela konspirativnim životom pod maskom grnčarskog proizvodnog pogona.

Ta se zajednica kroz čitavo to vrijeme pripremala da na ”kraju dana” povede Božji, osvetnički i sveti rat protiv svojih ideoloških, religijskih i drugih neprijatelja – vladajuće društvene, političke i vjerske strukture judejske države, u koje je neminovno trebalo ubrojiti Rimljane i druge narode koji su im pomagali u ratu. Taj je rat trebao trajati sve do potpunog istrebljenja njihovih neprijatelja, da bi se nakon pobjede ostvario ideal Božje vladavine i dominacije nad Judejom i svijetom.

Time je ta kumranska zajednica odnosno sljedba s Mrtvog mora, koja je imala sjedišta i po drugim gradovima Judeje, po svom karakteru bila zelotska, konspirativna, osvetnička, beskompromisna, fundamentalis-tička i apokaliptička.

Kumranska je zajednica smatrala da su pogledi na svijet i učenja vladajućih saduceja i farizeja neistiniti, ”jer oni su tumači laži i proroci prijevare” pošto su izmijenili nauk Božji, te da njih, ”ljude pakla u duhu skrivenom” treba vječno mrziti, ali ne suprotstavljati im se u vremenu prije ”kraja dana”, sve dok ne dođe ”dan osvete Božje” i ”dan suda Božjega”, Sveti rat za koji su se članovi zajednice pripremali:

”… jer oni su tumači laži i proroci prijevare, pomišljaju na Belijala da bi izmijenili Nauk Tvoj, koji si s lakoćom utuvio narodu svom. Jer oni će uskratiti napitak znanja žednima i žedne će napojiti kvasinom da bi Bog vidio zabludjelost njihovu … i oni će mucavo, jezikom stranim govoriti narodu Tvom. Luda i prijevarna sva su djela njihova, jer nisu slušali glas Tvoj i neposlušahu riječi Tvoje, nego rekoše za proročan-stvo znanja da nije istinito, a za put srca Tvoga da nije taj …”  (Zahvalnice, (4) 9-18)

”… A ovo su načela Puta Umnika u ova vremena (prije ”kraja dana”), kako za ljubav, tako i za mržnju njegovu; Vječna mržnja prema ljudima pakla u duhu skrivenom: prepustiti im imetak i trud ruku, kao što to čini sluga gospodaru, smjeran pred onim koji ga tlači, i biti čovjek revan na Zakonu, čije će vrijeme doći u dan osvete … Neka sud Božji iščekuje vazda, u muci i nevolji neka blagoslivlje Stvoritelja svoga i što god se zbude, neka propovijeda o milosrđu njegovu (Pravilnik zajednice, XIII (9) 21).

A za početak toga rata i za taj rat (66-70.), smatrali su da će tada nastupiti ”vrijeme nevolje za Izrael, označeni čas rata protiv svih naroda. Za one iz kruga Božjeg – vječno izbavljenje, a za sve narode zle – uništenje. I svi koji su pripravni za rat neka pođu i neka se ulogore protiv kralja Kitejaca (Rimljana) i protiv sve vojske Belijalove koja se sjatila s njim, za dan (osvete) mačem Božjim.” (Ratni svitak, XXII (15) 1-3).

Dalje ćemo navesti neke zelotske ratničke parole koje su ratni odredi sljedbe s Mrtvog mora trebali staviti na svoje zastave, trube i ratne sprave u budućem eshatološkom ratu. Te parole sa svoje strane govore o ideologiji kumranske zajednice uperenoj protiv njihovih ideoloških neprijatelja saduceja, farizeja i domaćih herodijanskih vladara (”izdajica vjere i povjerenja”) te drugih Sinova tame (Rimljana i drugih naroda koji su im pomagali):

Zelotske i fundamentalističke ratničke parole eshatoloških ratnih odreda sljedbe s Mrtvog mora

”Ruka moći Božje u ratu za poraz svih izdajica vjere i povjerenja” ”Sila Božja rasut će neprijatelja i nagnati u bijeg sve koji mrze pravdu i uzvraća na uvrede onih koji mrze Boga” ”Strojevi zastava Božjih za ostvarenje njegove ljute osvete nad Sinovima tame” ”Podsjetnik osvete u čas Božji” ”Tajne Božje za istrebljenje zloga” ”Dotući će Bog sve Sinove tame, neće smiriti svoj bijes sve do njihova istrebljenja” ”Gnjev Božji u svom bijesu past će na Belijala i na sve ljude njegova kruga bez ostatka” ”Od Boga je ratnička ruka koja pada po svakom grešnom tijelu” ”Izgubit će položaje zli djelovanjem moći Božje”.

Navodimo također i ratničke parole koje su trebali postaviti njihovi ratnici na svoje zastave, trube i ratne strojeve, a koje su opisivale njih same, tj. Sinove svjetla, te su kao psihološka podrška bile usmjerene prema njihovim ratnicima na pravedni Sveti rat ”na kraju dana”:

Zelotski i fundamentalistički nazivi eshatoloških ratnih odreda sljedbe s Mrtvog mora

”Božji uzvanici” ”Knezovi Božji” ”Narod Božji” ”Obitelji Božje” ”Plemena Božja” ”Zajednica Božja” ”Općina Božja” ‘Uzvanici Božji”  ▪  ”Radost Božja” ”Spas Božji” ”Oslonac Božji” ”Logor Božji” ”Desnica Božja” ”Čas Božji” ”Pobjeda Božja” ”Pomoć Božja” ”Dar Božji” ”Rat Božji” ”Vojska Božja” ”Pravda Božja” ”Istina Božja” ”Hvala Božja” ”Slava Božja” ”Osveta Božja” ”Bitka Božja” ”Uništenje Božje” ”Poredak Božji” ”Stijeg Božji” ”Zastave Božje” ▪  ”Uzvisi Bog” ”Uveliča Bog” ”Pometnja Božja” ”Molitva Božja” ”Zahvalnica Božja” ”Pali za Boga”. 

Ovom prikazu treba dodati još neke ideološke konstante sljedbe s Mrtvog mora u kojima sljedba kaže da će budući eshatološki rat biti Božji rat, a ne njihov; da je Bog unaprijed odredio čas početka toga rata itd:

Religijske i ideološke konstante sljedbe s Mrtvog mora o eshatološkom Božjem ratu protiv Božjih neprijatelja

”Tvoj je rat i od Tebe potječe sila junaštva. I nije naš; i nije naša snaga i sila naših ruku činila junaštva, već Tvoja snaga i moć Tvoje velike vojske”. 

”I preko pomazanika Tvojih, vidjelaca svjedočanstava, priopćio si nam vrijeme svojih ratova, da bismo slavili nad neprijateljima našim i porazili čete Belijalove, sedam naroda zaludnih, rukama Siromaha koje si otkupio snagom i namirom do moći čudesne, a klonulo srce do vrata nade. I učini njima kao faraonu i kao zapovjednicima njegovih bornih kola u Crvenom moru. A one što su im duše slomljene zapali kao plamenu buktinju na snoplju koja guta Zlog i neće splasnuti sve do istrebljenje grijeha. I od davnina si nam priopćio čas kad će Tvoja ruka pokazati svoju moć nad Kitejcima (Rimljanima)...”. 

”A Ti, Bože strahoviti, u slavi kraljevstva Tvog i sa skupom Tvojih Svetih, među nama si za pomoć vječnu. Izrugivali smo se kraljevima, sprdali se i rugali junacima, jer svet je Gospodin moj i kralj slave je s nama, s narodom posvećenim. Junaci i vojska anđela u našem su stroju”. 

”Spusti ruku svoju na zatiljak neprijatelja Tvojih, a nogu Tvoju na leđa poraženih. Smoždi narode neprijateljske i neka ti se mač najede grešna mesa”.

 ”I neka ustane veliki svećenik i braća njegova kohaniti i leviti i svi starci poretka s njim. I neka stojeći na mjestu blagoslove Boga Izraelova i sva djela Njegove istine. I neka izliju srdžbu tamo na Belijala i sve koji su duha njegova kruga. I neka progovore ovako: ”Blagoslovljen neka je Bog Izraelov u svim naumima svetosti Svoje i djelima istine Svoje i neka su blagoslovljeni svi koji ga služe u pravdi i koji ga znaju u vjeri. I neka je proklet Belijal zbog nauma mržnje i neka je uklet on zbog grješnih postupaka svojih, i neka su prokleti svi koji su duha njegova kruga u naumu zloće svoje i ukleti neka su u svakom sramnom, nečistom djelu svome – jer njihova je sudbina tama, a Božja je sudbina vječno svjetlo.” (Izvor: Ratni svitak, IV-VI; XIV, (11) 7-12; XVII, XVIII).

▪ Za datum početka toga rata oni su također tvrdili su da ”je to dan označen odavna za istrebljenje Sinova tame …” i ”… jer si sebi odavna označio dan bitke …” (Ratni svitak, II, 10; XIX, 14), te da im je Bog ”preko pomazanika Tvojih, vidjelaca svjedočanstava, priopćio vrijeme svojih ratova”.

U daljnjem istraživanju pokušat ćemo dokučiti taj datum.

Prethodno/Slijedeće

Sadržaj sv. 4

 

Komentiraj