Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

40. Jahvin program i zadani timing prorokovanih budućih događaja te njihovo ostvarenje u I. stoljeću (Svezak 5)

V. JAHVIN PROGRAM I ZADANI TIMING PROROKOVANIH BUDUĆIH DOGAĐAJA TE NJIHOVO OSTVARENJE U I. STOLJEĆU a) POMAZANJE KNEZA POMAZANIKA PREMA ”OBJAVI O SEDAMDESET SEDMICA” (TJ. ”OBJAVI O SEDAMDESET SEDAM”) Prije razmatranja ove teme treba pročitati Prilog 3 gdje se nalazi razmatranje solarnog kalendara, subotnog solarnog kalendara i kalendara koji je bio korišten u Knjizi proroka … Pročitaj više

37. Identifikacija Isusa kao Mesije i Sina Božijeg (Svezak)

III. IDENTIFIKACIJE ISUSA KAO MESIJE I SINA BOŽJEG a) ISUS SE DEKLARIRAO KAO MESIJA I SIN BOŽJI Usprkos tome što nije bio oficijelni Pomazanik, Mesija tj. Božji sin, Isus se, prema evanđeljima, deklarirao i tvrdio da je on Mesija i Sin Božji: 1) Isus se u sinagogi u rodnom Nazaretu identificirao kao Pomazanik Duhom, Mesija … Pročitaj više

36. Što kaže Pismo? Razmatranje o dva tipa Mesija (Svezak 5)

ŠTO KAŽE PISMO? a) RAZMATRANJE O DVA TIPA MESIJA 1. Mesija, Pomazanik pomazan svetim uljem Prema prorocima, prorokovana su dva tipa Pomazanika, Mesije. Jedan tip bili su kraljevi i veliki svećenici, koji su prilikom stupanja na funkciju kralja ili velikog svećenika bili pomazani svetim uljem..▪ O takvom je Mesiji prvo prorokovao Mihej (oko 740-670. g.pr.Kr.). … Pročitaj više

33. Uvod (Svezak 5)

UVOD Ovo je neobično važna problematika, zato jer se čitavo razumijevanje djelovanja Isusa temelji na premisi da je on bio Mesija, da je bio realizacija odnosno materijalizacija Pomazanika Duhom (Iz. 61:1-2) i Sluge Jahvinog (Iz. 42:1-7, 49:1-6, 50:4-9, 52:13-15, 53:1-12, 55:3-5), koje je prorokovao Izaija, Kneza Pomazanika (Dn. 9:26), kojeg je prorokovao Danijel i drugih. … Pročitaj više

32. Zaključak o Jehošui, Isusu, prema Celzu, Talmudu, Toledot Ješu, Maimonidesu i kršćanskim izvorima (Svezak 5)

III. ZAKLJUČAK O JEHOŠUI, ISUSU, PREMA CELZU, TALMUDU, TOLEDOT JEŠU, MAIMONIDESU I KRŠĆANSKIM IZVORIMA Ovdje se rekapituliraju podaci o Isusu, Jehošui/Ješu koji smo dosad razmatrali te se dodaju novi i donose se zaključci o razmatranome.  a) MAJKA ISUSA, JEHOŠUE, JEŠUA: MARIJA, MIRIJAM 1) Marijino porijeklo od kralja Davida U Jeruzalemskom Talmudu (Hagigah 2:4) nalazi se … Pročitaj više

31. Toledot Ješu (Svezak 5)

TOLEDOT JEŠU Glava 1: Ješuovo porijeklo Godine 671. četvrtog tisućlječja (od postanka svijeta)1) u danima kralja Janeja2) Izraelu se dogodila velika nesreća. ■ —————————– Komentar: 1) Godini 3671. hebrejskog lunarnog kalendara odgovara 90/89. godina gregorijanskog kalendara. 2) Kralj Aleksandar Janej vladao je od 103-76. g.pr.Kr. —————————– ■  (T.J. nastavak): Tamo je bio određeni dokoni i … Pročitaj više

30. Jehošua (Ješu) u Toledot Ješu (Svezak 5)

B) JEHOŠUA (JEŠU) U TOLEDOT JEŠU Najstariji manuskript Toledot Ješu (Sefer Toldoth Yeshu znači Knjiga generacija Isusa ili Život Isusov) potječe iz u XI. stoljeća, iako podaci govore o njegovom mnogo starijem porijeklu. To se djelo temelji na midraškoj literarnoj tradiciji a sastavljeno je od dva rana srednjovjekovna manuskripta sabrana zajedno u vremenu između 300. … Pročitaj više