Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

37. Identifikacija Isusa kao Mesije i Sina Božijeg (Svezak)

III. IDENTIFIKACIJE ISUSA KAO MESIJE I SINA BOŽJEG

a) ISUS SE DEKLARIRAO KAO MESIJA I SIN BOŽJI

Usprkos tome što nije bio oficijelni Pomazanik, Mesija tj. Božji sin, Isus se, prema evanđeljima, deklarirao i tvrdio da je on Mesija i Sin Božji:

1) Isus se u sinagogi u rodnom Nazaretu identificirao kao Pomazanik Duhom, Mesija na koga je Jahve svog Duha izlio, i o komu je prorokovao prorok Izaija (Iz. 61:1-4):

”I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:

”Duh Gospodnji na meni je, jer me Jahve pomaza! Posla me da radosnu vijest donesem siromasima, da iscjelim srca slomljena, da zarobljenima navijestim slobodu, i oslobođenje sužnjevima, da navijestim godinu milosti Gospodnje.”

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.” svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: “Nije li ovo sin Josipov?” (Lk. 4:16-22).

2) Isus je indirektno rekao Ivanovim učenicima da je on Mesija:

”A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: “Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?” Isus im odgovori: “Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene” (Mt. 11:2-6).

”Sve to (Isusova djela) dojaviše Ivanu njegovi učenici. On dozva dvojicu svojih učenika i posla ih Gospodinu da ga pitaju: “Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?” Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: “Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: ‘Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?'”

Upravo u taj čas Isus je ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom. Tada im odgovori: “Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.” (Lk. 7:18-23).

Sve su to bila djela koja je trebao činiti Izaijin Mesija, Pomazanik Duhom Gospodnjim, Mesija kojega je Jahve pomazao. (Iz. 61:1-4):

3) U Samariji je Isus Samaritanki izravno rekao da je on Mesija, Poma-zanik: ”Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve.” Kaže joj Isus: “Ja sam, ja koji s tobom govorim!” (Iv. 4:25-26);

4) Na upit velikog svećenika Kajfe “Da li si ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?”, Isus je pred cijelim Sanhedrinom odgovorio potvrdno: “Ja jesam!” (Mk. 14:61-62);

5) Pilatu je također rekao da je on kralj (Mesija), ali da kraljevstvo njegovo nije od ovoga svijeta (Iv. 18:36-37).

b) DRUGI SU TAKOĐER IDENTIFICIRALI ISUSA KAO MESIJU I SINA BOŽJEG

▪ Tako ga je identificirao Jahvin glas s neba prilikom krštenja na Jordanu kad je Duh Božji sišao na Isusa kao golub: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!” (Mt. 3:16-17). Očito da je to bilo pomazanje Duhom Božjim koji sišao na njega kao golub.

▪ Petar ga je isto tako identificirao. ”Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga” (Mt. 16:16);

▪ Tako ga je identificirao i Ivan Krstitelj koji je rekao: ”on je Sin Božji” (Iv. 1:34) i “Evo (Izaijinog) Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” (Iv. 1:29);

▪ Tako su ga identificirali Ivanovi učenici: Andrija, brat Šimuna Petra, koji je rekao: ”Našli smo Mesiju!” – što znači “Krist – Pomazanik” (Iv. 1:41) i Natanael, koji je rekao: “Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!” (Iv. 1:49);

▪ Tako ga je također identificirao Pilat, odnosno, kao kralja židovskog: “Hoćete li da vam pustim kralja židovskoga?” (Mk. 15:9 i 12; Iv. 18:39);

▪ Pilat je istu identifikaciju napisao na natpis i postavio ga na križ: “Isus Nazarećanin, kralj židovski.” Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: “Nemoj pisati: ‘Kralj židovski’, nego da je on rekao: ‘Kralj sam židovski.'” Pilat odgovori: “Što napisah, napisah!” (Iv. 19:19-22):

▪  Do istog je zaključka došao i i satnik (centurion) pod križem: “Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!” (Mk. 15:34).

▪  Također to je tvrdio i autor evanđelja po Ivanu, tj. Marija iz Betanije (Marija Magdalena): ”Isus je Krist, Sin Božji” (Iv. 20:31).

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj