Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

38. Prema evanđelju, Isus je bio Pomazanik Božjim Svetim Duhom (Svezak 5)

IV. PREMA EVANĐELJU ISUS JE BIO POMAZANIK BOŽJIM SVETIM DUHOM

1. Isus, Sluga Jahvin i Pomazanik Duhom

Evo Isusovih riječi o njemu kao Pomazaniku Duhom, Mesiji kojega je Jahve pomazao. On je u sinagogi u Nazaretu pročitao odlomak iz Izaije:

”Duh Gospodnji na meni je, jer me Jahve pomaza da radosnu vijest donesem siromasima. Posla me da iscjelim srca slomljena, da zarobljenima navijestim slobodu, i oslobođenje sužnjevima, da navijestim godinu milosti Gospodnje …” (Iz. 61:1-2)

A zatim je rekao: “Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.” (Iz. 61:1-2, Lk. 4:18-21).

Međutim, Isus nije pročitao cijeli Izaijin citat, odnosno nije pročitao slijedeće:

” … i odmazdu Boga našega; da razveselim ožalošćene na Sionu i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna.” (Iz. 61:1-2).

U vrijeme kad je Isus pročitao prvi dio Izaijinog citata, taj je dio tada već bio realiziran; naime, kratko prije toga Jahve je Isusa pomazao Duhom Svetim na rijeci Jordan. Međutim, Isus nije mogao tada reći da je već navijestio odmazdu Boga našega, pošto se tada to još nije dogodilo.

Isus će je navijestiti kad onom opakom i preljubničkom naraštaju bude dat znak Jone proroka.

2. Prema evanđelju, Jahve je pomazao Isusa Duhom Gospodnjim na rijeci Jordan, nakon što ga je Ivan vodom oprao od grijeha (krstio)

On (Ivan) odgovori: “Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! – kako reče prorok Izaija.” A neki izaslanici bijahu farizeji. …

Ivan im odgovori: “Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate 1) – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.” To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Sutradan Ivan ugleda Isusa 2) gdje dolazi k njemu pa reče: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” 3) To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!” 4) “Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.” 5) I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.6) Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla da krstim vodom reče mi: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim7).’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji 8)

Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!” 9) (1:23-36).

——————————–

”Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. 10) I eto glasa s neba: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!” (Mt. 3:16-17), odnosno

——————————–

“Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!” (Lk. 9:35).11)

——————————–

■ —————————–

Komentari:  

1) Ivan je očito znao da se Isus kao farizej nalazi među među farizejima, što je Isus kao rabin i bio.

2) Ivan je prepoznao Isusa kad je ovaj sutradan došao do njega.

3) Jaganjac Božji odnosi se na prorokovano jagnje iz Izaijine Četvrte pjesme o Sluzi Jahvinom. (Iz. 52:13-15 i 53:1-12). Prema ovim Ivanovim riječima vidi se da je on znao da je Isusu bilo određeno da ga odvedu k’o jagnje na klanje, da ga probodu za grijehe naše, da ga satru za opačine naše, da na njega padne kazna – radi mira našega, da grijehe mnogih ponese na sebi i da krivicu njihovu na sebe uzme”, te da će on tako kao ”Sluga Jahvin pravedni opravdati mnoge” i ”odnijeti grijeh svijeta”.

4) Ivanove riječi dokazuju da je znao da će Isusova uloga biti značajnija od njegove. Prema terminu Jaganjac Božji, vidi se da je Ivan znao da Isus treba realizirati ulogu Izaijinog Sluge Jahvinog.

5) Prema Ivanovim riječima, on nije poznavao Isusa prije njegovog dolaska na Jordan. No prije nego što je Isus došao do njega, netko je poslao Ivana da pere ljude od njihovih grijeha (krsti) u rijeci Jordan, kako bi između njih krstio i Isusa, dok Ivanove riječi ”baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu” govore da je Isusovo očitanje Izraelu trebao biti najvažniji zadatak Ivanovog poslanja.

6) Kako je Ivan mogao promatrati Duha kad je Duh nevidljiv? U vezi Duha koji je sišao s neba kao golub i ostao na Isusu, postavlja se također pitanje kako je Ivan mogao znati da to nije bio samo golub, već i Duh?

Iz toga proizlazi neobično važno pitanje:

Da li se može dokazati da je tada Duh sišao s neba kao golub?

Sad, kako na hebreski glasi riječ Duh? – ‘ruwach’, izgovor roo’-akh (Strong 7307), koja dolazi od ‘ruwach’ (7306); vjetar; prema sličnosti dah, dašak, uzdisaj, vjetrić, lahor, (fig. trag, nagovještaj), tj. senzibilno (ili čak nasilno) ispuštanje daha, izdisanje; figurativno, život, ljutnja, gnjev, netjelesnost; prema ekstenziji područje neba; prema sličnosti duh, ali samo od racionalnog bića (uključujući njegovo izražavanje i zavisnosti):–zrak, gnjev, udar, zamah vjetra, mlaz zraka, dah, dašak, X hladnokrvnost, hrabrost, misao, X četvrtina, X strana, duh((-duhovan, nadahnut)), uzburkanost, X uzaludan, prazan, ((kovitlac, vrtlog-) vjetar(vjetrovit).

Ako umjesto riječi Duh u prijevodu koristimo riječ kovitlac, ili vjetar, ili vjetrić, ili lahor, nećemo pogriješiti.

Ako sad u rečenice ”Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu” i ”Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu” umjesto riječi Duh uvrstimo riječ kovitlac ili, vjetrić, ili lahor, one bi glasile: ”Promatrao sam kovitlac (vjetrić, lahor) gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu” i ”Na koga vidiš da kovitlac (vjetrić, lahor) silazi i ostaje na njemu”, na jedanput vidimo te rečenice izlaze iz sfere nerazumljive nedokazive nadnaravnosti i postaju realne i razumljive.

Također, iste bi riječi mogli uvrstiti i u rečenicu: ”Duh Gospodnji na meni je, jer me Jahve pomaza da radosnu vijest donesem siromasima” i ona bi glasila: ”Kovitlac (vjetrić, ili lahor) Gospodnji na meni je, jer me Jahve pomaza da radosnu vijest donesem siromasima”.

Dakle, sad je razumljivo Isusovo pomazanje Duhom tj. ruwach-om tj. kovitlacem kao golub na rijeci Jordan. On je takvim pomazanjem na Jordanu postao Pomazanik, što je i sam proklamirao i kako su ga drugi identificirali. 

Paralela između Ivanovog evanđelja i Knjige mudrosti. Dalje nam se nameće paralela između rečenice ”Duh je sišao s neba i ostao na njemu” i teksta u Knjizi Mudrosti:

”Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrost i da s visine nisi poslao Duha (kovitlac) svoga svetoga.*a) Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji, i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću.” *b) (Mudr. 9:17-18).

Sad vidimo da je događaj opisan u Ivanovom evanđelju bio realizacija teksta iz Knjige mudrosti.

U daljnjem tekstu komentiramo.*a)  i *b) iz Knjige Mudrosti:

*a) Ivan je doznao Božju volju kad je s visine Jahve poslao Duha svoga svetoga (ruwach, kovitlac) u obliku goluba koji je sletio na Isusa i tamo ostao. Kako je Ivan doznao kakva je bila Božja volja?

Da ponovimo, Jahvin Duh Sveti je Duh Gospodnji koji je govorio po prorocima i djelovao kroz proroke.

Sad, kako se na hebrejskom kaže golub? Jona. To je također bilo ime proroka Jone.

Jona

Ako zamjenimo riječ golub s rječju jona, rečenice iz evanđelja glase:

Ivan ”ugleda Duha Božjega gdje silazi kao jona i spušta se na nj!” i Promatrao sam Duha (kovitlac) gdje s neba silazi kao jona i ostaje na njemu.” (Mt. 3:16 i Iv. 1:32).

Vidimo da je Duha Božjeg ovdje simbolizirao golub (jona) koji je sletio na Isusa i ostao na njemu, odnosno, da je duh Jone proroka sletio na Isusa i ostao na njemu. Iz toga je proizašlo da Isus treba ponoviti životno iskustvo proroka Jone.

To također znači da je Jahvinim Svetim Duhom koji je nekad djelovao kroz proroka Jonu Isus bio pomazan za onovjekog proroka Jonu.

No za razliku od svih drugih proroka na koje je Jahve izlio svog duha i koji nisu bili Davidovi potomci, Isus je bio Davidov potomak. Njegovo davidovsko porijeklo bilo je preduvjet da može postati Mesija.

Isusovo davidovsko porijeklo utvrdili smo u sv. 6 Otvorenih pečata na način da smo njegovog fizičkog oca označili kao Jakova s nadimkom Panter iz Matejevog rodoslova, također Josipovog oca i svekra od Marije.

Zbog toga možemo reći da je Jahvinim Svetim Duhom (ruwach, kovitlac) koji je sišao s neba kao golub (jona), sletio na Isusa i ostao na njemu, Isus bio pomazan za Izaijinog Pomazanika Duhom (Iz. 61:1-2) i onovjekog proroka Jonu.

Tako je Ivan mogao doznati Božju volju – ukoliko mu to nije rekao mavaker Kumrana, da je Isus Pomazanik Duhom i da treba ponoviti životno iskustvo proroka Jone. Prorok Jona je Ninivljanima naviještao Božju kaznu zbog njihove zloće i razaranje Ninive za četrdeset dana. No prethodno tome, Jona je proveo tri dana i tri noći u utrobi ribe. Kad je to Ivan usporedio sa Izaijinim proročanstvom o Sluzi Jahvinom koji treba biti pogubljen i pokopan u grob, shvatio je da Isus kao onovjeki Sluga Jahvin i prorok Jona treba provesti tri dana i tri noći, ali ne u ribi, već u grobu, nakon čega treba ustati od mrtvih i izaći van iz groba živ. Pošto su u Izaijinom proročanstvu Slugu Jahvinog odveli kao jagnje na klanje, Ivan je za Isusa rekao: “Evo Jaganjca Božjega!”

7) Ponovo ovdje imamo navedenu neidentificiranu osobu koja je Ivana poslala da krsti vodom i koja mu je rekla: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim’.

Neidentificirana osoba. Tko je bio čovjek koji je Ivana a) poslao da pere ljude od njihovih grijeha (tj. krsti) u rijeci Jordan, kako bi između njih krstio i Isusa, i tko mu je b) dao najvažniji zadatak njegovog poslanja, a to je da Isusa predstavi Izraelu? (”baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu”). Zatim tko je Ivanu rekao c) da će Isus biti među farizejima, d) da će Isusova uloga biti značajnija od njegove, e) da će Isus biti Jaganjac Božji tj. da će realizirati ulogu Sluge Jahvinog? f) Tko mu je rekao da promatra na koga će Duh Jahvin kao golub sići s neba i ostati na njemu, jer da je to onaj koji krsti Duhom Svetim i e) da je zbog toga Isus Sin Božji tj. Mesija?

Tko je bio taj čovjek iza scene i kako je sve to unaprijed znao?

Mavaker. Smatramo da je taj čovjek bio mavaker (=nadzornik) Kumrana, mjesta koje je od mjesta na rijeci Jordan gdje je Ivan krstio bilo udaljeno 5-6 kilometara. Kumran je bio glavni centar Sljedbe s Mrtvog mora, esena, Sinova svjetla, Osey ha Torah, Izvršitelja Zakona, Sljedbe puta, u biti ranih kršćana koji su postojali i prije nego što je Isus bio inaguriran za Mesiju, ali se još tada nisu zvali kršćani. Oni su temeljito proučavali Toru i sva biblijska (kanonska), ali i druga djela, te su se u to vrijeme prikrivali, ali su se istovremeno pripremali za završni obračun sa Sinovima tame, saducejima i svim onima koji nisu stali na njihovu stranu. Taj se konačni obračun dogodio u I. Židovskom ratu.

Golub. Dalje, savim je sigurno je da je golub bio istreniran tako da sleti na Isusa, te da ga je trenirao netko iz Kumrana kome je mavaker Kumrana to stavio u zadatak, ili je možda to bio osobno mavaker. Isus je također morao sudjelovati u tom treniranju goluba kako bi golub zapamtio na koga treba sletjeti.

Organiziranje Isusovog pomazanja. Sve nam to ukazuje da su događaji: ▪ slanje Ivana da mnoštvu prorovijeda obraćeničko krštenje (pranje vodom) od grijeha te da im govori/prijeti: “Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plodove dostojne obraćenja. I nemojte početi u sebi govoriti: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam: Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda siječe se i u oganj baca.” (Lk. 3:7-9); ▪ treniranje goluba da sleti na Isusa te ▪ silazak s visine i slijetanje jone (goluba) na Isusa bili unaprijed smišljeni i organizirani od strane najvažnijih ljudi kumranske zajednice, tj. Sljedbe s Mrtvog mora.

Organiziranje realizacije proročanstava iz Knjige proroka Danijela. Smatramo također da je ta Sljedba osjećala obavezu da organizira izvršenje i realizaciju Riječi Jahvine tj. Jahvine volje izrečene u Danijelovoj Objavi o sedamdeset sedmica i Zapečaćenom proročanstvu (Objavi o vremenu svršetka), te da je stavila sebi u zadatak da se realizacija Jahvine volje odvija prema datumima solarnog kalendara korištenog u tim proročanstvima.

Onaj koji krsti Duhom Svetim. Krstiti (prati od grijeha) Duhom Svetim, znači pozivati na obraćenje jer uskoro dolazi ostvarenje nekog proročanstva koje je davno prije toga izrekao Jahvin Duh Sveti kroz usta nekog proroka. Međutim, Isus nije govorio mnoštvu na što se konkretno odnosila realizacija nekog proročanstva, nego je pozivao na obraćenje jer uskoro dolazi Kraljevstvo Božje ili nebesko. A Kraljevstvo Božje ili nebesko bilo je realizacija Jahvinih riječi koje je Jahvin Duh Sveti izrekao kroz usta nekog proroka ili više njih.

Konkretno, ovdje se radilo se o proročanstvima Objavi o sedamdest sedmica (Dn. 9:24-27) i Objavi o vremenu svršetka (Dn. 12:5-13), koje su anđeo Gabrijel i drugi anđeo u lanenoj haljini prenjeli proroku Danijelu kao proročanstvo i koji je sve to zapisao. Po toj Jahvinoj riječi iz Sedamdest sedmica trebali su biti razoreni Grad i njegovo Svetište (Dn. 9:26) i to se dogodilo 70. g. kad su Jeruzalem i njegov Hram do temelja bili razoreni i spaljeni. Po istom proročanstvu Knez je trebao postati Pomazanik i nakon nekog vremena je trebao biti pogubljen, ali ne za sebe (Dn. 9:26), i to se dogodilo kad je Isus prvo bio pomazan Duhom Svetim na Jordanu (27. godine), zatim pogubljen razapinjanjem na križ (30. godine).

8) i 9) Isusovo očitanje Izraelu. Ivanovo svjedočenje da je Isus Sin Božji (Mesija) i Jaganjac Božji – predstavlja Isusovo očitanje Izraelu”. Ivan je bio taj koji je Isusa javno predstavio Izraelu kao Sina Božjeg (Mesiju, Pomazanika) i Jaganjca Božjeg odnosno Slugu Jahvinog.

10) i 11) I eto glasa s neba: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Izabranik!   Treba primijetiti da istovremeno kad je Isus bio pomazan Duhom Svetim koji je doletio kao golub i spustio se na nj, tj. u trenutku kad je postao Mesija, Pomazanik Duhom, istovremeno se s neba čuo Jahvin glas koji je prema Mateju i Luki proklamirao: Ovo je Sin moj, Ljubljeni!”, “Ovo je Sin moj, Izabranik!”.

Taj je događaj bio identičan kao u Ps. 2: ”Tad im (Gospod) u svom gnjevu reče, žestinom on ih zbunjuje: “Tâ ja kralja svog postavih nad Sionom, svojom svetom gorom. Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi reče: “Ti si sin moj, danas te rodih. Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske. Vladat ćeš njima palicom gvozdenom i razbit ih kao sud lončarski.” (Ps. 2:5-9).

Dakle, ovdje vidimo paralelu: a) istovremeno kad je Mesija, kralj iz Ps. 2 bio pomazan, tad je Jahve je s neba proklamirao da on tada postao Sin Božji (”danas te rodih”), i b) istovremeno kad je Isus postao Mesija, kad je bio pomazan Duhom Gospodnjim koji je sišao na nj kao ruwach tj. kovitlac u obliku goluba, Jahve je s neba proklamirao da je Isus tada postao Sin Božji, njegov Izabranik.

Petar je potvrdio da je Isus bio Mesija kojega je Jahve pomazao svojim Duhom Svetim, te da je to postao nakon krštenja na rijeci Jordan:

”Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.” (Dj. 10:37-38).

Istu paralelu navođenja glasa s neba imamo i kod talmudskih rabina:

”Jonathan b. Uziel ustade i reče: “Ja sam taj koji je otkrio Tvoje tajne čovjeku, ali Tebi je poznato da to nije u moju čast, niti da sam to napravio u čast kuće moga oca, nego za Tvoju slavu da spriječim kontroverze u Izraelu”. On je namjeravao da isto učini s Hagiografijom, kad se začuo nebeski glas: “Odustani od činjenja toga!” “Zašto to?” “Zato jer se iz Hagiografije može saznati vrijeme Mesijinog dolaska ako bi ona bila objašnjena  (no to mora ostati sakriveno).” (Megillah gl. 1).

Navođenje glasa s neba u oba primjera nije čudno kad znamo da je Isus bio rabin, isto kao i Jonathan b. Uziel.

Sad, neko može postaviti pitanje kako dokazati da se u vrijeme Isusovog pomazanja Duhom Gospodnjim s neba čuo glas? Na isti način na koji se može dokazati da se s neba čuo glas koji je govorio Jonathanu b. Uzielu da se suzdrži od dekodiranja Pisma. Odgovor: – Nikako! Ni jedno ni drugo nije moguće dokazati.

—————————————-

Neuspjeh u dokazivanju da je Isus bio Mesija

Svi elementi i dokazi koje smo ovdje iznijeli poznati su već oko dvije tisuće godina, pa ipak nitko od kršćanskih teologa od samih početka pa sve do danas nije uspio dokazati Židovima i uvjeriti ih da je Isus bio Mesija i da je to postao na kredibilitetan način.

Tko je mavakeru Kumrana dao mandat i timing?

Međutim, nas sada zanima jedno drugo pitanje koje do sada nismo otvorili: Tko je dao mandat i timing mavekeru (nadzorniku) Kumrana – a sigurni smo da je to bio on, da osmisli način pomazanja i da tada organizira Isusovo pomazanje Duhom za Mesiju, tko je dao mandat Ivanu i Isusu da u scenariju pomazanja na Jordanu odigraju svaki svoju ulogu? Tko je Isusu dao mandat da nakon toga odigra ulogu Sluge Jahvinog i Pomazanika Duhom, Kneza Pomazanika koji treba biti pogubljen, kao i sve druge uloge koje su proroci prorokovali u vezi Mesije?

Da bi odgovorili da to pitanje, istraživanje moramo prebaciti na jedan drugi nivo koji do sada nitko nije koristio. U tu svrhu prvo ćemo upotrijebiti ono što za tu svrhu nitko nije koristio već skoro 2000 godina – dekodirani solarni kalendar i unutar njega subotni solarni kalendar koji je bio upotrebljen u proročanstvima Objavi o sedamdeset sedmica i Zapečaćenim proročanstvima (Objavi o vremenu svršetka) navedenim kod proroka Danijela. Zatim ćemo dekodirati ta navedena proročanstva tj. Riječ Jahvinu i utvrditi timig događaja koji je u njima zadan, a nakon toga ćemo usporediti taj timing događaja s timingom događaja iz prvog stoljeća i pogledat ćemo da li se oni preklapaju.

Pri tome ćemo koristiti rezultate istraživanja objavljenim u sv. 7 Otvorenih peačata, gdje je sve to detaljno obrađeno i obrazloženo.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj