Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

33. Uvod (Svezak 5)

UVOD

Ovo je neobično važna problematika, zato jer se čitavo razumijevanje djelovanja Isusa temelji na premisi da je on bio Mesija, da je bio realizacija odnosno materijalizacija Pomazanika Duhom (Iz. 61:1-2) i Sluge Jahvinog (Iz. 42:1-7, 49:1-6, 50:4-9, 52:13-15, 53:1-12, 55:3-5), koje je prorokovao Izaija, Kneza Pomazanika (Dn. 9:26), kojeg je prorokovao Danijel i drugih. Prema evanđeljima, nakon što je postao Mesija odmah poslije Ivanovog krštenja na rijeci Jordan, Isus je kao realizacija Izaijinog Pomazanika Duhom prvo po svoj Galileji i Judeji navještavao radosnu vijest (evanđelje); zatim je u skladu s tim Izaijinim proročanstvom činio potrebna čuda u cilju dokazivanja da je on Pomazanik Duhom; zatim je kroz svoju patnju, suđenje, muku, smrt na križu, ukop u grobu i ustajanje od mrtvih u Jeruzalemu realizirao Izaijinog Slugu Jahvinog i Danijelovog Kneza Pomazanika, čime je ujedno bio dat znak Jone proroka ”onom pokvarenom i preljubničkom naraštaju”. Time je u skladu sa zadatkom Izaijinog Pomazanika Duhom Isus proklamirao kad će datumski nastupiti Božja odmazda.

I ta je odmazda nastupila za vrijeme i na kraju I. Židovskog rata protiv Rimljana kad su razoreni Jeruzalem i njegov Hram, kao i Masada.

Naravno da je u svojoj misiji Isus realizirao i druga prorokočanstva, npr: ▪ Mesijanski ulazak u Jeruzalem (Zh. 9:9), Mesiju kojeg su proboli i za kojim su naricali (Zh. 12:10-14); ▪ Pravednika i Sina Božjeg iz Knjige Mudrosti (Mudr. 2:10-23); ▪ Pravednika iz Ps. 22:1-26 itd.

Dakle, čitavo Isusovo djelovanje u Svetoj zemlji bila je samo nadograd-nja na sam čin kad je postao Mesija. Ako tog čina nije bilo, ako Isus nije bio Mesija, onda ništa ne vrijedi i čemu onda sva njegova muka? Međutim, Židovi su, od početka pa sve do danas negirali da je Isus bio Mesija.

Mi ćemo ovdje prvo navesti židovske razloge zbog čega su smatrali i još uvijek smatraju da Isus nije bio Mesija, zatim ćemo analizirati pisane argumente, a na kraju ćemo u analizu uključiti nova saznanja do kojih smo došli u sv. 6 i 7 Otvorenih pečata i zaključkom završiti ovu analizu.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj