Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

43. Datiranje razaranja Jeruzalema prema Isusovom davanju znaka Jone (Svezak 5)

d) DATIRANJE RAZARANJA JERUZALEMA PREMA ISUSOVOM DAVANJU ZNAKA JONE

Naviještenje dana odmazde Boga našega = Isusovo davanje znaka Jone opakom i preljubničkom naraštaju (Iz. 61:2). Jahve je svojeg Duha izlio na Isusa na Jordanu kad se na njega spustio ruwach tj. kovitlac kao golub (=jona). Time je alegorično bilo pokazano da je na Isusa sletio Sveti Jahvin duh koji je govorio kroz proroka Jonu i time je bilo određeno da Isus treba Jeruzalemcima propovijedati obraćenje od grijeha i zaprijetiti im Božjom kaznom ako se ne obrate, kao što je to slično Jona propovijedao i zaprijetio Ninivljanima. I Isus je propovijedao Židovima da se obrate jer uskoro dolazi Sud Božji i Kraljevstvo nebesko (realizacija Riječi Jahvine iz Objave o sedamdest sedam), a ukoliko neće, da će ih stići Božja kazna.

No Jeruzalemci se nisu obratili, kao što su to učinili Ninivljani, nego su sramotnom smrću odlučili ubiti Isusa, onovjekog proroka Jonu, predavši ga Pilatu pod drugom optužbom da ga on osudi na kaznu smrti razapinjanjem na križ. Nakon toga je Jeruzalemcima bio dat znak Jone proroka: kao što je Jona tri dana i tri noći bio u utrobi ribe, tako je i Isus, tri dana i tri noći bio u utrobi zemlje. Zbog toga je Jeruzalemce stigla Božja kazna, ali ne za 40 dana kako je Jona prijetio Ninivljanima, nego za 40 godina: Jeruzalem je do temelja bio uništen 40 godina nakon što je Jeruzalemcima bio pokazan znak Jone. Davanjem tog znaka Isus je Jeruzalemcima ”navijestio dan odmazde Boga našega” (Iz. 61:2), a to je naviještanje kod Izaije bila jedna od zadaća budućeg Mesije. Zbog davanja tog znaka Isus je prije toga morao postati Mesija, a nakon toga da bi ”navijestio dan odmazde Boga našega” Isus je kao Mesija morao dati znak Jone.

Usprkos tomu, Isus je na križu bezuspješno molio: “Oprosti im Oče, jer ne znaju što čine!”

A talmudski rabini kasnije su zapisali: ”Primijetiti iz ovog slučaja kako je ozbiljna stvar osramotiti čovjeka, jer Bog se založio za stvar Bar Kamze, (Isusa) i uništio je Svoju Kuću i spalio Svoj Hram” (Gittin 57a).

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

 

Sad se vraćamo na Danijela:

Komentiraj