Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

44. Objava o vremenu svršetka: određeno pustošenje obara se na pustošnika (Svezak 5)

e) OBJAVA O VREMENU SVRŠETKA: ODREĐENO PUSTOŠENJE OBARA SE NA PUSTOŠNIKA

Danijel odnosno Riječ Jahvina ne kaže koji je to ”narod jednog kneza koji će doći i razoriti Grad i Svetište”,  niti kaže kad će im biti ”svršetak u propasti” (Dn. 9:26), tj. kad će se određeno pustošenje oboriti na pustošnika” (Dn. 9:27).

No zato o tome govore Danijelova Zapečaćena proročanstva tj. Objava o vremenu svršetka. (Dn. 12:1-13).

OBJAVA O VREMENU SVRŠETKA (Dn. 12:1-13)

 ”U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi.

Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.

A ti, Danijele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti”.

Ja, Daniel, pogledah, kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad voda rijeke: “Kada će doći kraj tim čudesima?” Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji stajaše iznad voda rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kuneći se Vječno živim. “Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti”.

Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: “Gospodaru, kako će to svršiti?” On reče: “Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana! A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana” (Dn. 12:1-13).

 ———————————————-

Objašnjenje za Dn. 12:1-13

▪ Veliki knez Mihael je Halleyev komet koji je 27. siječnja 66. godine bio najbliže suncu i koji je tada bio nad Jeruzalemom. To je bilo vrijeme pred I. Židovski rat, ”vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi”.

í Danijelov narod identificiramo kao sljedbu s Mrtvog mora koja je koristila solarni kalendar isto kao i Danijel, odnosno identificiramo ih kao esene, Osey ha Torah, Zelote Zakona, Zelote Božje, ranu Crkvu.

í ”Kraj rasulu snage svetoga naroda” nastupit će očito poslije razaranja Jeruzalema i njegova Hrama.

▪ U vrijeme svršetka tj. za vrijeme I. Židovskog rata ”mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti”. Tko su ti ljudi navedeni kod Danijela?í Eseni će se ubijeliti; í nazirejci će se očistiti; í sikari i zeloti će se prokušati; í bezbožnici su prema Sljedbi s Mrtvog mora oni koji koriste lunarni kalendar (saduceji i farizeji), ”oni će i dalje biti bezbožni”.® Kad će se sve to svršiti:

“Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana!”

Kalkulacija za Dn. 12:1-13

▪ Vrijeme ne računamo od stvarnog datuma paljenja Hrama (28.VII. ili 2.VIII.70.), nego od računske polovice sedmice (godine) kad je prestala žrtva i prinos po Danijelu tj. od 1. dana 7. mjeseca (sol.kal.) tj. od 27.IX.69. (po greg. kal.):

Tri i pol godine odnosno 182 tjedna po solarnom kalendaru iznosi 1.274 dana; oni vode od 1. dana 7. mjeseca 3.829. po kalendaru sub. god. (tj. od 27.IX.69.) do 31. dana 12. mjeseca 3832. (23.III.73.). Ako tom datu-mu pribrojimo još 16 dana (1274+16=1290), dobivamo 8.IV.30. godine.

Josip navodi da su se branitelji Masade poubijali 15. ksantikusa/nisana po lunarnom kalendaru (8.IV.73.). Kad su Rimljani ušli u Masadu, našli su sve branitelje mrtve, njih 960, sve osim jedne starije žene i druge, koja je bila rođakinja Eleazara vođe sikara, te petero djece (Židovski rat, VII,9,1).

í Ovime se, dakle, ostvarilo navedenih 1.274 + 16 = 1.290 dana. Ako na 27.IX.69. dodamo 1290 dana, dolazimo do 8.IV.73.

To se dakle realiziralo u dan! Isto kao i pomazanje Kneza za Pomazanika i njegovo (Isusovo) pogubljenje!

í Blago onome koji dočeka i dosegne 1.335. dana (tj. 1. dan 3. mjeseca).

¬¬¬ Gornji tekst odnosio se ▪ na sikare u Masadi, jer je tada očito došlo vrijeme kad se određeno pustošenje trebalo oboriti na pustošnika – tad se I. Židovski rat zaista završio, kao i ▪ na one preživjele dvije žene i petero djece – jer su utekli maču – blago njima jer su dočekali i dosegli 1.335. dana!

Gornji je Danijelov tekst još jedan dokaz da je u njemu korišten solarni kalendar.

▪ A kad će se sve to svršiti?

Navodimo kontrolnu računicu za Dn. 12:1-13:

Kad će se sve to svršiti? “Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti” (D. 12:7).

Kod ovih svojih proročanstava Danijel (Dn. 10:1) navodi da piše treće godine Kira koji je 539. g.pr.Kr. osvojio Babilon, dakle oko 536. godine. Danijel broji od početka zadnje subotne godine koja je bila prije njegovog viđenja tj. od početka 541/540. g.pr.Kr. Isto takvo brojanje primijenit ćemo i mi, s time da ćemo početi od datuma od kojeg se priznavalo stranim kraljevima da su vladali tj. od 1. dana 7. mjeseca (tišrija) (Roš Hašanah 3a-b i dalje).

 Danijelova vremena u ovom slučaju definiramo ovako :

 Jedno vrijeme → 10 x 49 godina = 490 godina

Dva vremena → 2 x 49 godina = 98 godina

Pola vremena → ½ od 49 godina = 24,5 godina

 ▪ Početak = 1. dan 7. mjeseca 3.220. godine po kalendaru subotnih solarnih godina (srijeda blizu jesenskog ekvinocija 541. g.pr.Kr.). Otuda računamo godine u kojima su sadržane sve moguće interkalacije, jer idemo od jednog ekvinocija do drugog:

1 vrijeme               = 490 godina

2 vremena            = 98 godina

1/2 vremena        = 24,5 godina

Ukupno         = 612,5 godina

▪ 1. dan 7. mjeseca 3.220. godine solarnog kalendara (srijeda blizu jesenskog ekvinocija 541. g.pr.Kr.) + 612,5 godina = 31. dan 12. mjeseca 3.832. godine solarnog kalendara (srijeda blizu proljetnog ekvinocija 73. godine I. stoljeća tj. 23.III.73.).

▪ Nakon toga tj. poslije 23.III.73. sve će se to svršiti.

Esenska Pasha po solarnom kalendaru bila je 14. dana 1. mjeseca 3832. (6.IV.73.) navečer.

Židovska Pasha po lunarnom kalendaru bila je 14. ksantikusa/nisana 73. godine (7.IV.73.) navečer.

Očito je da su sikari, branitelji Masade čekali da prođe 612,5 godina (23.III.73.) od kad je Danijel počeo svoju računicu, zatim da prođe esenska Pasha (6.IV.73.) i prvi dan Blagdana beskvasnih kruhova po solarnom kalendaru (7.IV.73.), zatim da prođe 1.290 dana od računskog ”časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši” (Dn. 12:1-13). tj. 1.290 dana od 27.IX.69. Time smo došli do 8.IV.73.

Kontrola: 27.IX–31.XII.69.=96 dana; 70.g.=365 dana; 71.g.=365 dana; 72.g.=366 dana; 1.1–8.IV.73.=98 dana.

Ukupno 27.IX.69.–8.IV.73.=96+365+365+366+98=1.290 dana.

Tada se, prema Josipu, sve se završilo samoubojstvom sikara 15. nisana lunarnog kalendara 73. godine po gregorijanskom kalendaru tj. 8.IV.73.

Na prvi dan židovskog Blagdana beskvasnih kruhova po lunarnom kalendaru tj. 8.IV.73. po gregorijanskom kalendaru, sikari u Masadi poubi-jali su jedan drugog da Rimljanima ne padnu živi u ruke.

Iz takve njihove sudbine proizlazi da su oni bili ti za koje je Danijel naveo da će im ”svršetak biti u propasti”; njih je naveo kao ”pustošnike”, oni su bili ”narod jednog kneza koji će doći i razoriti Grad i Svetište”.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj