Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

42. Razaranje Jeruzalema i njegovog Hrama prema ”Objavi o sedamdeset sedam” (Svezak 5)

c) RAZARANJE JERUZALEMA I NJEGOVOG HRAMA PREMA OBJAVI O SEDAMDESET SEDAM

Nakon pogubljenja Mesije, Danijel direktno ne kaže kad će se dogoditi razaranje Jeruzalema i njegova Hrama. Isto tako direktno ne kaže koji je to knez i koji je to narod kome će svršetak biti u propasti:

”Narod jednog kneza koji će doći

   razorit će Grad i Svetište:

svršetak im je u propasti, a do svršetka rat i određena pustošenja (Dn. 9:26).

I sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu:

   a u polovici sedmice prestat će žrtva i prinos:

na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka,

   dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika” (Dn. 9:27).

 ¬ Ovo možemo datirati. Zadnja subotna godina koju smo datirali bila je 27/28. godina po gregorijanskom kalendaru, u kojoj Sveti nad Svetima treba biti pomazan za Kneza Pomazanika. Da dođemo do te godine mi možemo krenuti:

  1. a) od početka 1. godine solarnog kalendara (proljetni ekvinocij 3760. g.pr.Kr.) i na to dodati 7 velikih jubilejskih razdoblja po 490 godina, 7 jubilejskih godina za svako od 7 jubilejskih razdoblja, 7 običnih jubilejskih ciklusa po 49 godina i 7 jubilejskih godina za svako od 7 jubilejskih ciklusa (7×490 + 7×1 +7×49 + 7×1), ukupno 3787. godina. To je Danijelovih sedamdeset sedam, unutar kojeg Sveti nad Svetima treba biti pomazan, preciznije unutar zadnje subotne godine koja je nazvana ”punina vremena”. Tih 3787. godina umanjili smo za 1 subotnu godinu, onu zadnju. Tako smo došli do proljetnog ekvinocija 27. g. I. stoljeća tj. na početak 541. solarne godine [ g.pr.Kr. +3787 –1 godina = proljetni ekvinocij 27. g. I. st.] tj. na početak ”punine vremena”; ili
  2. b) od početka 1. subotne godine solarnog kalendara ( ekvinocij 3754. g.pr.Kr.) i na to dodati isto kao ono gore, ali umanjeno za prvih 6 godina sol. kalendara [3754. g.pr.Kr. +3787 – (6+1) = prolj. ekv. 27. g. I. st.].

Dakle, u toj je godini (tj. u 3.787. god. sol. kalend.) Sveti nad Svetima treba biti pomazan za Kneza Pomazanika (27/28. godine greg. kalend.). U toj smo godini trebali početi računati od ”od časa kad izađe riječ”, no kako nije bilo datumskih podataka za Kirov dekret, primijenili smo datum od kad je stranim vladarima, pa tako i Kiru, priznato da su počeli vladati a to je bio 1. dan 7. mjeseca neke godine (u ovom slučaju 3.787.) solarnog kalendara (srijeda oko jesenskog ekvinocija).

Računajući ”sedam sedmica” (tj. 7×7 dana = 49 dana) od 1. dana 7. mjeseca 3787. godine (sol.kal.) tj. od 24.IX.27. (greg.kal.) došli smo do utorka 19. dana 8. mjeseca 3787. godine (sol.kal.) tj. do 11.XI.27. gregorijanskog kalendara. Slijedećeg dana, u srijedu 20. dana 8. mj. solarnog kalendara tj. 12.XI.27. godine, Sveti nad svetima tj. Knez, bio je pomazan za Pomazanika (Mesiju), tj. tada je postao Knez Pomazanik (Mesija).

Od tada, tj. od 20. dana 8. mj. 3787. godine solarnog kalendara tj. od 12.XI.27. godine brojali smo 62 + 1 + 62 tj. ukupno 125 tjedna i došli smo do pashalne večere 14. dana 1. mjeseca 3.790. godine sol. kalendara navečer odnosno do 4.IV.30. god. gregor. kalendara. Nakon toga trebao je biti Knez Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. I bio je, Isus je bio pogubljen 6.IV.30. god. gregorijanskog kalendara.

—————————–

Međutim u daljnjoj računici nećemo krenuti od tuda, niti od početka zadnje subotne 27/28. godine greg. kalendara, nego se vraćamo u subotnu 20/21. godinu gregorijanskog kalendara. Zbog čega?

Do subotne 27/28. god. greg. kalendara došli smo primjenom razdoblja od 7×490 + 7×1 +7×49 + 7×1 godina. Međutim, kako krećemo dalje, to ćemo zadnje razdoblje umanjiti za 7×1 jubilejskih godina koje se odnose na jubilejske cikluse od 7×49 godina. Zbog toga dolazimo na početak subotne 20/21. godine greg. kalendara.

Na početak subotne 20/21. godine dodat ćemo ”sedmicu” (Dn. 9:27), tj. ovog puta 49 godina te ćemo doći na početak 69/70. subotne godine (greg.kal.). Prema Danijelu nakon toga će u polovici sedmice prestati žrtva i prinos”. Tu ćemo ”sedmicu” računati kao subotnu 69/70. godinu, a polovica te ”sedmice” bit će na 1. dan 7. mjeseca (sol.kal.), tj. srijeda oko jesenskog ekvinocija te godine odnosno bit će to na dan 27.IX.69.

Nakon toga ”na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika”.

Međutim to se nije dogodilo u dan, već je stvarni datum prestanka svakodnevnih žrtvi bio 12.VII.70, dok je Hram bio zapaljen 28.VII.70. ili 2.VIII.70.

Prije nego što krenemo dalje s Danijelovim proročanstvima, razmorit ćemo slijedeće:

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj