Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

41. Pogubljenje Kneza Pomazanika prema ”Objavi o sedamdeset sedam” (Svezak 5)

b) POGUBLJENJE KNEZA POMAZANIKA PREMA OBJAVI O SEDAMDESET SEDAM

 Nastavljamo s kalkulacijom za Dn. 9:25-26::

”a onda šezdeset i dvije sedmice,

i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme.

A poslije šezdeset i dvije sedmice

   bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe” (Dn. 9:25-26).

¬ Koristit ćemo tjedne solarnog kalendara. ”Trg i opkop” odnosi na tjedan solarne godine od 364 dana: ”trg” je subota, a ”opkop” je šest dana u tjednu koji je okružuju. Pogledajmo dane u tjednu solarnog kalendara u kojem prvi dan prvog tjedna prvog mjeseca pada u srijedu (srijeda=1):           1-2-3-(4)-5-6-7 tj. srijeda–četvrtak–petak–(subota)–nedjelja–ponedjeljak–utorak i odmah će nam u biti jasno što je to ”trg i opkop”.

Gornji Danijelov stih treba čitati ovako: od srijede 20. dana 8. mjeseca 3.787. godine solarnog kalendara (12.XI.27.), treba brojati šezdeset dvije sedmice – zatim dodati sedam dana: ”trg i opkop” – pa opet brojati šezde-set dvije sedmice. Tako dolazimo do utorka 14. dana 1. mjeseca 3.790. godine solarnog kalendara odnosno do 4.IV.30. g. gregor. kalendara. Toga 14. dana 1. mjeseca bila je pashalna večera po solarnom kalendaru. Sljedeći dan, 15. dan 1. mjeseca u srijedu (5.IV.30.) bio je prvi dan Blagdana beskvasnih kruhova po solarnom kalendaru.

Uviđamo da Danijel koristi kalendar solarnih i subotnih godina (godina od 364 dana odnosno 52 tjedna), uračunavaju sve moguće interkalacije, te se kreće od početka ili sredine neke subotne godine pa do početka ili sredine neke druge subotne godine odnosno ide od jednog ekvinocija ili solsticija do nekog drugog ekvinocija ili solsticija te da vrijeme ponekad uvećava za dva tjedna prvog mjeseca, odnosno za vrijeme od početka solarne godine do pashalne večere.

Kalkulacija za Dn. 9:25-26:

Počinjemo s datum od kad je stranim vladarima, pa tako i onom koji je dekret izdao (Kir) priznato da su počeli vladati tj. s 1. danom 7. mjeseca neke godine solarnog kalendara. U konkretnom slučaju počinjemo s 1. danom 7. mjeseca subotne 3.787. god. sol. kalendara:

¬ 7 tjedana od 1. dana 7. mjeseca do Kneza Pomazanika (Mesije) + 62 sedmice + 1 sedmica za ”trg i opkop” + 62 sedmice = 132 tjedna.

To je identično tjednima po slijedećim godinama solarnog kalendara:

▪ Od 1. dana 7. mjeseca do 31. dana 12. mjeseca 3.787. = 26 tjedana;

▪ Od 1. dana 1. mjeseca do 31. dana 12. mjeseca 3.788. = 52 tjedna;

▪ Od 1. dana 1. mjeseca do 31. dana 12. mjeseca 3.789. = 52 tjedna;

▪ Od 1. dana 1. mjeseca do 14. dana 1. mjeseca 3.790.   = 2 tjedna.

¬ Sad ćemo to zbrojiti: 26+52+52+2=132 tjedna. To u dan odgovara razdoblju od 2 i ½ godine solarnog kalendara (od 1. dana 7. mj. 3.787. do 31. dana 12. mj. 3.789.) uvećanom za dva tjedna od 1. dana 1. mjeseca 3.790. do pashalne večere 14. dana 1. mjeseca 3.790. godine navečer.

Nakon 14. dana 1. mjeseca (tj. npr. 15. ili 16. dana 1. mjeseca ili kasnije) bit će Pomazanik (Mesija) pogubljen, ali ne za sebe. To znači da će drugi misliti da je on pogubljen, da je mrtav, ali on će zapravo biti živ.

Kontrola izračuna: 132 tjedna = 924 dana.

Od 24.IX.27. (1. dan 7. mj. 3.787.) do 31.12.27.=99 dana; 28. g.=366 dana; 29. g.=365 dana; od 1.1.–4.4.30. (14. dan 1. mj. 3790.) = 94 dana.

Ukupno od 24.IX.27. do 4.4.30. = 99 + 366 + 365 + 94 = 924 dana.

 

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj