Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

23. Zbog čega je palo Šilo i zbog čega su Prvi i Drugi Hram bili spaljeni i razoreni? (Svezak 5)

6) Zbog čega je palo Šilo i zbog čega su Prvi i Drugi Hram bili spaljeni i razoreni?

 (Traktat Yoma gl. 1): Rabba bar bar Hana (II/III. st., brat R. Hiyye, učenik R. Johanana) rekao je u ime R. Johanana: ”To je zapisano (Izr. 10:27): ‘Strah Gospodnji povećava dane čovjeku, a godine zlih bit će skraćene”’. ‘Strah Gospodnji povećava dane’ – to se odnosi na Prvi Hram: tijekom njegovog postojanja od 410 godina bilo je samo osamnaest velikih svećenika. ‘Godine zlih bit će skraćene’ – odnosi se na Drugi Hram, koji je postojao 420 godina, a više od tristo velikih svećenika naslijedilo je jedan drugoga tijekom tog razdoblja. Oduzmi četrdeset godina tijekom kojih je Simeon Pravedni služio, osamdeset godina služenja Johanana velikog svećenika i deset godina Ishmaela b. Favija – prema drugima, jedanaest godina R. Eleazera b. Harsuma – i izračunaj, vidjet ćeš da ni jedan veliki svećenik nije završio svoju godinu.

  1. Johanan b. Turtha je rekao: ”Zašto je palo Šilo?” Dva su grijeha tamo bila počinjena: preljub i svetogrđe. Preljub, kao što je pisano (1 Sam. 2:22): ”Sad je Eli bio vrlo star i čuo je sve što su njegovi sinovi bili navikli raditi svemu Izraelu, i kako bi lijegali sa ženama koje su okupljali na ulazu u Šator sastanka”. A svetogrđe, kao što je napisano (1 Sam. 2:17): ”I Grijeh mladića bio je vrlo velik pred Gospodinom, jer su ljudi prezirali prinos Gospodnji”.

Zašto je pao Prvi Hram? Jer su tamo bile tri stvari: idolopoklonstvo, preljub i krvoproliće. Idolopoklonstvo, kao što je pisano (Jr. 28:20): ”Jer krevet će biti prekratak za čovjeka da se protegne po njemu a pokrov preuzak da se zamota u njega”. A R. Johanan (180-279.) je rekao: ”Krevet je preuzak, jer bi tamo trebala biti dvojica, Bog i idoli”. R. Samuel b. Nahmoni (III. st., uč. R. Jonathana b. Eleazara) rekao je: ”Kad je R. Jonathan običavao doći do ovog stiha, on je običavao plakati, govoreći: ‘Taj Gospodin, o kojem je rečeno: ‘On sabire zajedno kao mnoštvo voda mora’ (Ps. 33:7), trebao bi osjećati premalo prostora zbog idola”’. Preljub, kao što je napisano (Iz. 3:16): ”Budući su kao kćeri sionske prijevarne, te hodaju naprijed istegnutih vratova i našminkane oko svojih očiju, hodajući i afektirajući dok idu, te šuškajući svojim nogama”. R. Itz’hak (III. st.) je rekao ovo: ”Što se podrazumijeva pod šuškajući? One su običavale ispuniti cipele mirodijama, a kada je mladić bio pokraj (njih), one bi nogama pritisnule mirodije da privuku njegovu pozornost”. Krvoproliće, kao što je pisano (2 Kralj. 21:16): “I također je nedužnu krv Manaše prolio u vrlo velikoj količini”.

No, Drugi Hram, gdje je zanimanje bilo proučavanje zakona, vjerskih dužnosti i ljubavi – zašto je pao? Zbog toga jer je tamo bila neutemeljena mržnja.1) Iz toga možemo zaključiti da je neutemeljen mržnja jednaka svim trima grijesima zajedno, idolopoklonstvu, preljubu, i krvoproliću. U vrijeme Prvog Hrama, iako su bili zli, ipak su stavili svoje povjerenje u Svetog, Blagoslovljen neka bude On, kao što je pisano (Mih. 3:11): “Njezina glava sudi za mito, njezini svećenici naučavaju za nagradu i njezini proroci proriču za novac; pa ipak će se nasloniti na Gospodina, i reći: ‘Nije li Jahve među nama? Zlo ne može doći na nas!” Zbog toga je Sveti, Blagoslovljen bio On, na njih doveo tri kazne za njihova tri grijeha, kao što je pisano (Mih. 3:14): “Zbog tebe će Sion biti preoran kao polje i Jeruzalem će postati hrpa ruševna, a vrhovi kuća (bit će) uzvišice pokrivene šumom”.

Rekoše obojica, R. Johanan (180-279.) i R. Elazar (II. st.): ”U vrijeme Prvog Hrama, pošto što je njihov grijeh razgolićen, zbog toga je datum kraja njihove patnje isto tako objavljen. No u vrijeme Drugog Hrama, kad njihov grijeh nije jasno naveden u pisanom obliku,2) zbog toga niti datum kraja (njihove patnje) isto tako nije objavljen”.3)

  1. Johanan reče ponovo: ”Čavao onih iz vremena Prvog Hrama bio je poželjniji trbuhu (ljudskog tijela) od onih iz vremena Drugog Hrama (tj. oni iz vremena Prvog Hrama bili su bolji od onih iz vremena Drugog Hrama, op. TM)”. Resh Lakish (III. st; učenik Jude II.) mu reče: ”Naprotiv, posljednji su bili bolji. Premda su bili podložni stranoj vladi, ipak su proučavali i obdržavali Zakon”. Ponovo odgovori R. Johanan: ”Činjenično stanje Hrama to može dokazati. Prvi su dobili Hram još jednom, a posljednji ga još nemaju”. R. Elazar upita: ”Tko su bili veći, prvi ili drugi?” On odgovori: ”Uzmi Hram kao znak” (Yoma gl. 1).

■—————————–

Komentari: 1) ”Drugi Hram je razoren jer je tamo bila neutemeljena mržnja”. Na čiju neutemeljenu mržnju misle talmudski rabini – vjerojatno na mržnju protivnika Hrama, pošto navode da je praksa u Hramu bila suprotno od mržnje: ”proučavanje zakona, vjerskih dužnosti i ljubavi”.

Međutim, mi smatramo da je mržnja bila obostrana, mržnja Sinova svijetla prema Sinovima tame, prema onima iz kruga Belijala tj. saducejima i farizejima, kao i njihova mržnja ovih drugih prema njihovim smrtnim neprijateljima, Sinovima svjetla tj. Sljedbi s Mrtvog mora i Isusu Nazarenu osobno, koja se realizirala u Isusovoj smrtnoj presudi.

2) ”u vrijeme Drugog Hrama njihov grijeh nije jasno naveden u pisanom obliku”.  U daljnjem tekstu navodimo samo dio mnogobrojnih pisanih i usmenih primjera mržnje – neutemeljene ili utemeljene, neka čitaoci sami o tome presude – iz svitaka Sljedbe s Mrtvog mora, iz evanđelja i proroka.

3) ”niti datum kraja (njihove patnje) isto tako nije objavljen”. Nakon navođenja gornjih prigovora, razmotrit ćemo ovo krupno pitanje.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj