Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

22. Ponovljeni prikaz I. Židovskog rata u Talmudu – ili možda prikaz II. Židovskog rata? (Svezak 5)

5) Ponovljeni prikaz I. Židovskog rata u Talmudu – ili možda prikaz II. Židovskog rata?

(Gittin 57a, nastavak): Zbog kokota i kokoši Tur Malka 1) je uništen. Kako? – To je bio običaj kad su nevjestu i mladoženju ispraćivali, da su pred njima nosili kokota i kokoš, kao da su željeli reći: ”Budite plodni i množite se kao kokoši”. Jednog je dana grupa rimskih vojnika prolazila i uzela životinje od njih, tako da su Židovi skočili na njih i istukli ih. Tako su oni otišli i prijavili caru 2) da su se Židovi pobununili, a on je odmarširao na njih.3) Tamo je protiv njih došao jedan Bar Daroma (doslovno: Sin juga) koji je bio u stanju da skoči milju, te ih je poklao.4) Car je uzeo svoju krunu i stavio je na zemlju, govoreći: ”Vladaru čitavog svijeta, zadovolji se (time) da mene i moje kraljevstvo ne predaš u ruke jednog čovjeka!” Bar Daroma iskoči po svome do krajnje granice i reče: ”Nećeš li Ti, O Bože, nas odbaciti i dalje ne ići, O Bože, s našom vojskom?” Ali, da li je David također to rekao? – David se pitao da li bi to tako moglo biti (Ps. 60:12 tj. Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar više nećeš, Bože, s četama našim?”). On je otišao u nužnik i zmija je došla te je on (od straha) izbacio svoju utrobu i umro.5) Car reče: ”Pošto je čudo učinjeno za mene, ja ću ih pustiti ovaj put”. Zato ih on ostavi na miru i ode.6) Oni su počeli plesati naokolo i jesti i piti te su zapalili tolike svjetiljke da se zbog njihova svijetla otisak pečata mogao razaznati milju daleko od tog mjesta.7) Car reče: ”Da li se Židovi vesele zbog mene?” I opet ih je napao.8) R. Assi (352-427.) je rekao? ”Tri stotine tisuća ljudi s isukanim mačevima otišli su na Tur Malku i klali su kroz tri dana i tri noći, dok se na drugoj strani nastavilo plesati i slaviti, i niti jedan nije znao o drugome”.9) 

■ —————————–

Komentari: 1) Već smo obradili naziv Tur Malka (Har ha-Melek, Kra-ljeva planina?), koji se vjerojatno odnosio na čitavo planinsko područje od Doline Jezreelove do južne Judeje, uključujući Jeruzalem i planine Samarije. Moguće je također da se naziv Tur Malka odnosio na čitavo područje kraljevstva Ivana Hirkana odnosno Aleksandra Janeja.

No opis užasnog I. Židovskog rata ovdje je dat vrlo neprecizno, površno, nehajno; tragedija je prikazana kao samo usput.

2) Car je u to vrijeme bio Neron.

3) No nije Neron odmarširao na Judeju, nego je poslao Cestija Gala.

4) Vođe tog uspješnog napada na Cestija Gala kod Bet Horona bili su Šimun sin Giore, Niger iz Pereje i Sila iz Babilona.

5) Od te trojice, Nigera iz Pereje, kasnije su ubili zeloti.

6) Iz Bet Horona je Cestije Gal pobjegao glavom bez obzira.

7) Nakon te pobjede koja se dogodila 8. dana mjeseca diusa/hešvana u 12. godini vladavine Nerona (13. listopada 66.), Židovi su se zaista jako veselili.

8) Ovaj put Neron je poslao Vespazijana.

9) Jeruzalem je osvojio Tit 70. godine. U cijelom ratu poubijano je ili je pomrlo od gladi 1.100.000 Židova dok ih je 97.000 zarobljeno i prodano u roblje (Židovski rat, VI, 9,3).

—————————– ■

(Gittin 57a, nastavak): Jahve je progutao sve stanovnike Jakova i nije imao sažaljenja.1) Kad je rabin došao, rekao je u ime R. Johanana (180-279.): ”To su šezdeset tisuća mirijada gradova koje je kralj Janej imao u Kraljevoj Planini”.2) Jer R. Juda reče u ime R. Assija: ”Kralj Janej imao je šezdeset mirijada gradova u Kraljevoj Planini, a svaki od njih bio je populacije velike kao one u Izlasku, osim u tri od njih koji su imali dvostruko onoliko. To su Kefar Bish, Kefar Shihlayim, i Kefar Dikraya. (Prvi je bio pod nazivom) Kefar Bish /tj. zlo selo/ jer nikada nije pružio gostoljubivost posjetiteljima. Drugi se zvao Kefar Shihlayim jer su  živjeli od shihlayim /potočarke/. Kefar Dikraya /selo muškaraca/tako se prema R. Johananu zvalo, jer su žene uobičavale da prvo nose dječake a onda djevojčicu i nakon toga više ništa. Ulla (kraj III./prva četvrtina IV. st.) je rekao: ”Vidio sam to mjesto, i ono ne bi držalo čak ni šezdeset mirijada trstike”. Izvjesni min reče R. Hanini (sredina III. st.): ”Ti govoriš mnoštvo laži”. On odgovori: ”Palestina se zove ‘zemlja jelena’. Baš kao što koža košute ne može zadržati svoje meso, tako zemlja Izrael kad je naseljena može imati prostranstvo, ali kad nije naseljena ona se smanjuje”’.

■ —————————–

Komentari: 1) Začuđujuću rečenicu Jahve je progutao sve stanovnike Jakova i nije imao sažaljenjatreba staviti u kontekst s prije navedenom rečenicom ”Primijeti iz ovog slučaja kako je ozbiljna stvar osramotiti čovjeka, jer Bog se založio za stvar Bar Kamze (Isusa Nazarena)  i uništio je Svoju Kuću (Jeruzalem)  i spalio Svoj Hram”, i odmah ćemo shvatiti da je Jahve bio gnjevan zbog sramotnog razapinjanja Isusa Nazarena, za kojeg je Sanhedrin ustanovio da zaslužuje smrt te su ga predali Pilatu na osudu i razapinjanje. Zbog toga je Jahve uništio Svoju Kuću tj. Jeruzalem i spalio Svoj Hram, progutao sve stanovnike Jakova i nije imao sažaljenja.

2) Naziv Kraljeva planina vjerojatno se odnosi na kraljevstvo Ivana Hirkana odnosno Aleksandra Janeja. Ono je u istom tekstu navedeno kao Palestina i zemlja Izrael.

—————————– ■

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj