Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Uloga i zadaća Mesije u knjigama proroka Starog Zavjeta: Jeremija (Svezak 5 – Internetski članak br. 6)

JEREMIJA (cca 650. g.pr.Kr.-cca 570. g.pr.Kr.)

Novi savez

“Evo dolaze dani – riječ je Jahvina – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti Novi savez.1) Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov – riječ je Jahvina. Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – riječ je Jahvina: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: ‘Spoznajte Jahvu!’ nego će me svi poznavati, i malo i veliko – riječ je Jahvina – jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati” (Jr. 31:31-34).

Komentar: 1) Ponovno spominjanje Novog saveza s domom Izraelo-vim i s domom Judinim, koji će biti drugačiji od starog saveza. Takav Novi Savez sklopio je Isus na Posljednjoj večeri.

Povratak Izraela

“Evo, ja ću ih sabrati iz svih zemalja u koje ih prognah – u gnjevu i jarosti svojoj – i vratit ću ih na ovo mjesto da ovdje spokojno žive.1) I oni će biti narod moj, a ja, ja ću biti Bog njihov. I dat ću im srce jedno i put jedan, da bi me se bojali u sve dane, na sreću svoju i djece svoje. I sklopit ću s njima Savez vječan,2) nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro; usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od mene. I radovat ću se čineći im dobro; i čvrsto ću ih zasaditi u ovoj zemlji, svim srcem svojim, svom dušom svojom”. Jer ovako govori Jahve: “Kao što sam na ovaj narod doveo svu ovu strašnu nesreću, tako ću na njih dovesti svu sreću koju im obrekoh. Da, opet će se kupovati njive u ovoj zemlji o kojoj vi velite: ‘Ova je pustinja, bez čovjeka i živinčeta, predana na milost i nemilost Kaldejcima!’ Njive će se za novac kupovati, pisat će se i pečatiti kupovni ugovori, pozivat će se svjedoci u zemlji Benjaminovoj i u okolici Jeruzalema. U gradovima Judinim i u gradovima Gorja, Šefele, Negeba, jer ću promijeniti udes njihov” – riječ je Jahvina” (Jr. 32:37-44).

Komentar: 1) Iz ovoga se jasno vidi da će Jahve – a ne Mesija – sabrati Izrael i Judu iz svih zemalja u koje ih je prognao i da će ih on vratiti u Svetu zemlju da tamo spokojno žive.

2 Savez vječan = Jahve se više nikad neće odvratiti od Izraela i uvijek će im činiti dobro; u srce će im usaditi svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od Jahve. I on će se radovati čineći im dobro; i čvrsto će ih zasaditi u ovoj zemlji, svim srcem svojim, svom dušom svojom.

Budući kralj

“Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje” – riječ je Jahvina. Stoga ovako govori Jahve, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: “Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih.1) Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših 2) – riječ je Jahvina. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se.3) I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti” 4) – riječ je Jahvina.

“Evo dolaze dani – riječ je Jahvina – podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji. U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: ‘Jahve, Pravda naša’. 5)

Zato, evo, dolaze dani – riječ je Jahvina – kad se više neće govoriti: ‘Živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz zemlje egipatske’, nego: ‘Živoga mi Jahve koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj'” (Jer. 23:1-8).

Komentar: 1) O zlim pastirima koji su pasli narod Jahvin Izrael ima mnogo referenci kod Jeremije, Zaharije, Henoka i drugih proroka. To su bili mnogi kraljevi, uz svega nekoliko izuzetaka, kao što je npr. bio Jošija.

2) Zbog toga je Nabukodonosor kao robove u Babilon odveo judejske kraljeve Jekoniju i Sidikiju.

3) Jahve će sam skupiti ostatak svojeg naroda kojeg je raspršio i vratit će ga u njihovu domovinu. To nije i neće biti zadatak budućeg Mesije. Njegov će zadatak biti da poslije povratka iz babilonskog ropstva vlada nad njima kao kralj, da bude mudar i da čini pravo i pravicu u zemlji.

4) Ti pastiri koji su u miru pasli narod Jahvin poslije povratka iz babilonskog ropstva i koji su u Jeruzalemu kroz 414 godina vladali kao neformalni kraljevi i veliki svećenici bili su Jošua sin Josadeka i njegovi potomci.

5) Jahve pravda naša = YHVH TShDQNV. Evo imena koje asocira na to: Jošua sin Josadeka (YHVSh’y BN-YHVTShDQ). Josadek (YHVTShDQ) = Jahusadek =Jahve Pravda.

 

Izaija / Baruh

Komentiraj