Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Uloga i zadaća Mesije u knjigama proroka Starog Zavjeta: Baruh (Svezak 5 – Internetski članak br. 7)

BARUH (prijatelj i tajnik proroka Jeremije)

Povratak Izraela

 “Od kuće koja nosi Ime tvoje učinio si ono što je ona danas, zbog zloće kuće Izraelove i kuće Judine. Pa ipak, Gospode, Bože naš, postupio si s nama po svoj svojoj dobroti i prevelikoj blagosti, kako si obećao po sluzi svome Mojsiju onoga dana kada si mu zapovjedio da napiše Zakon tvoj za sinove Izraela ovim riječima: “Ako ne poslušate glasa mog, ovo veliko i bezbrojno mnoštvo zacijelo će se smanjiti među narodima kamo ću ih raspršiti; a znam, taj narod tvrde šije neće poslušati. Ali u zemlji svog sužanjstva oni će se opametiti i spoznati da sam ja Gospod, Bog njihov. I dat ću im srce i uši da čuju. Oni će me hvaliti u zemlji svog izgnanstva i spominjat će se moga imena; obratit će se, i smekšat će im se tvrda šija, i odvratit će se od opakih svojih djela, jer sjetit će se sudbine otaca svojih kad su griješili Gospodu. Tada ću ih dovesti natrag u zemlju koju sam obećao zaklevši se njihovim ocima Abrahamu, Izaku i Jakovu,1) da gospodare njome. I umnožit ću ih, i oni se više neće smanjivati. I uspostavit ću s njima vječni Savez: ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod. I neću više izgoniti svog naroda Izraela iz zemlje koju sam im dao” (Bar. 2:26-35).

Komentar: 1) Iz ovoga se jasno vidi da će Jahve (a ne Mesija) sabrati Izrael i Judu iz svih zemalja njihova izgnanstva i da će ih on dovesti natrag u zemlju koju je obećao zaklevši se njihovim ocima.

 

Jeremija / Ezekijel

Komentiraj