Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Uloga i zadaća Mesije u knjigama proroka Starog Zavjeta: Ezekijel (Svezak 5 – Internetski članak br. 8)

EZEKIEL (cca 622. g.pr.Kr.-cca 570. g.pr.Kr.)

Jahve će vratiti Izrael

& “Sine čovječji, tvojoj braći, i tvojim rođacima, i svem domu Izraelovu Jeruzalemci govore: ‘Daleko ste od Jahve! Nama je ova zemlja dana u posjed!’ Zato im reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Ako ih i odagnah među daleke narode, ako ih i rasprših po zemljama, ja ću im sam uskoro biti Svetište u zemljama u kojima se nalaze.’ Stoga im reci: Ovako govori Jahve Gospod: ‘Sabrat ću vas iz naroda, vratit ću vas iz zemalja u kojima ste bili raspršeni i dat ću vam opet zemlju Izraelovu! 1) I kad se u nju vrate, istrijebit će iz nje sve grozote i gadosti. I ja ću im dati novo srce i nov ću duh udahnuti u njih: iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću u njih srce od mesa, da hode po mojim naredbama i da čuvaju i vrše sve moje zakone. I bit će oni moj narod, a ja Bog njihov! A onima kojima srce hodi za grozotama i gadostima oborit ću na glavu njihov put’ – riječ je Jahve Gospoda” (Ez. 11:15-21).

Komentar: 1) Iz ovoga se jasno vidi da će Jahve (a ne Mesija) sabrati Izrael i Judu iz svih zemalja njihova izgnanstva i da će ih on dovesti natrag i dati će im opet zemlju Izraelovu.

Novi Savez vječan

& “A ja ću okrenuti udes njihov, udes Sodome i kćeri njenih, udes Samarije i kćeri njenih; i tvoj ću udes okrenuti među njima, da snosiš sramotu svoju i da se postidiš za sve što si počinila, njima na utjehu. …

Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Postupit ću s tobom onako kako ti učini kad pogazi zakletvu i raskinu Savez. Ali ću se ja ipak spomenuti svojega Saveza s tobom što ga sklopih u dane mladosti tvoje i uspostavit ću s tobom Savez vječan.1) I ti ćeš se opomenuti svojih putova i postidjet ćeš se kad primiš svoje sestre, stariju i mlađu, koje ću ti dati za kćeri, ali ne snagom tvog Saveza. Sklopit ću s tobom savez svoj i znat ćeš da sam ja Jahve, da se opomeneš i da se postidiš i da od sramote više ne otvoriš usta kad ti oprostim sve što učini! To je riječ Jahve Gospoda'” (Ez. 16:53-62).

Komentar: 1) Ponovo spominjanje Novog Saveza u kojem neće više biti mjesta za stare gnjusobe.

Jahve će skupiti Izrael i odvest će ih u zemlju njihovu

& “I dođe mi riječ Jahvina: “Sine čovječji, prorokuj protiv Izraelovih pastira, prorokuj im i reci: ‘Ovako govori Jahve Gospod: Jao pastirima Izraelovim koji napasaju sami sebe! Ne moraju li pastiri napasati stado? Mlijekom se hranite, vunom odijevate, ovnove tovne koljete, a stada ne pasete. Nemoćnih ne krijepite, bolesnih ne liječite, ranjenih ne povijate, zalutalih natrag ne dovodite, izgubljenih ne tražite, nego nasilno i okrutno njima gospodarite. I tako se ovce raspršiše nemajuć’ pastira, i raspršene postadoše plijen zvijerima. Ovce lutaju po svim gorama i visokim bregovima; po svoj su zemlji raspršene ovce moje i nitko za njih ne pita, nikoga nema da ih traži.’

… Jer ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit’ ih iz svih mjesta u koje se raspršiše u dan oblaka i mraka. Izvest ću ih iz naroda, skupit ću ih iz zemalja i dovesti ih u zemlju njihovu da ih pasem na gorama izraelskim, po svim dolinama i travnjacima.1) Past ću ih na izvrsnim pašama, ovčinjaci će im biti na visokim gorama izraelskim; ondje će počivati u dobrim ovčinjacima i past će na sočnim pašama, po gorama izraelskim. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka – riječ je Jahve Gospoda. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ 2)

A vama, ovce moje, ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca! Zar vam je malo pasti na dobroj paši te ostatak paše nogama gazite? Malo vam je piti bistru vodu te ostatak nogama mutite? A moje ovce moraju pasti što vi nogama izgaziste, piti što vi nogama zamutiste.’

Stoga ovako govori Jahve Gospod: ‘Evo me da sudim između ovce pretile i mršave! Jer bokovima i plećima, bodući rogovima, slabe ovce guraste dok ih ne izguraste. Ja ću izbaviti ovce svoje da više ne budu plijenom i sudit ću između ovce i ovce. Postavit ću im jednoga pastira koji će ih pasti, slugu svoga Davida: on će ih sam pasti i bit će im pastir, a ja, Jahve, bit ću njihov Bog, i moj sluga David bit će im knez.3) Ja, Jahve, re-koh! I sklopit ću s njima Savez mira i uklonit ću iz zemlje sve divlje zvijeri, i živjet će mirno u pustinji i spavati po šumama. Njih i sve oko brda svojega učinit ću blagoslo-vom i dat ću im na vrijeme kišu, i bit će to kiša blagoslova. I drveće će poljsko donositi plodove, a zemlja će dati rod svoj. I oni će mirno živjeti u svojoj zemlji i znat će da sam ja Jahve kad slomim palice jarma njihova i kad ih izbavim iz ruku onih što ih podjarmiše. I neće više biti plijenom narodima, i zvijeri ih više neće žderati, nego će mirno živjeti i nitko ih neće plašiti. I učinit ću da im probuja slavni nasad, i glad ih više neće zatirati, u zemlji više neće podnositi rug naroda. I znat će da sam ja, Jahve, Bog njihov, s njima i da su oni, dom Izraelov, narod moj – riječ je Jahve Gospoda. Vi, ovce moje, vi ste stado paše moje, a ja sam Bog vaš’ 4) – riječ je Jahve Gospoda” (Ez. 34:1-31).

Komentar: 1) Iz ovoga se jasno vidi da će se Jahve pobrinuti za svoje ovce, on će ih izvesti iz naroda, skupiti iz zemalja i dovesti ih u zemlju njihovu da ih pase na gorama izraelskim, po svim dolinama i travnjacima.

2 Tad će Jahve svojim ovcama biti pastir dobri.

3) Međutim, poslije suđenja između ovce i ovce, između ovnova i jaraca, Jahve će svojim ovcama, domu Izraelovu postaviti jednoga pastira koji će ih pasti, slugu svoga Davida tj. Davidova potomka.

Isus je naveo da suđenje između ovaca i jaraca treba nastupiti poslije razaranja Jeruzalema (Mt. 25:31). Sebe je vidio kao Dobrog Pastira, Sina Davidova, koji će kao Danijelov Sin Čovječji doći na oblacima nebeskim, sjediti zdesna Sile (Mt. 26:64; Dn. 7:13) i vladati vječno (Dn. 7:14).

4) Rečenicu “Vi ste ovce moje (Jahvine ovce, Dom Izraelov), vi ste stado paše moje” Isus je koristio u slijedećoj prigodi:

Pastir ovaca ulazi na vrata, a kradljivac negdje drugdje. “Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju”.

Ja sam vrata ovcama, ja sam pastir dobri. Isus im kaza tu usporedbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče: “Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga”. Među Židovima ponovno nasta podvojenost zbog tih riječi. …

Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca. Svetkovao se tada u Jeruzale-mu Blagdan posvećenja. Bila je zima. Isus je obilazio Hramom po trijemu Solomonovu. Okružili ga Židovi i govorili mu: “Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno!” Isus im odgovori: “Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime Oca svoga – ona svjedoče za mene. Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca. Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo” (Iv. 10:24-30).

“I reci im: ‘Ovako govori Jahve Gospod: Evo, skupit ću sinove Izraelove iz naroda u koje dođoše, skupit ću ih odasvud i odvesti ih u zemlju njihovu.5) I načinit ću od njih jedan narod u zemlji, u gorama Izraelovim, i bit će im svima jedan kralj, i oni više neće biti dva naroda6) i neće više biti razdijeljeni na dva kraljevstva. I neće se više kaljati svojim kumirima, ni svojim grozotama, ni opačinama. Izbavit ću ih od svih njihovih nevjera kojima zgriješiše i očistit ću ih, i oni će biti moj narod, a ja njihov Bog. I sluga moj David bit će im kralj i svima će im biti jedan pastir.7) Živjet će po mojim zakonima, čuvajući i vršeći moje naredbe. Boravit će u zemlji koju dadoh sluzi svome Jakovu, u kojoj življahu oci vaši: u njoj će stanovati oni i njihovi sinovi, i sinovi sinova njihovih dovijeka. I moj sluga David bit će im knez dovijeka. Sklopit ću s njima savez mira; bit će to Savez vječan s njima.8) Utvrdit ću ih i razmnožiti i postavit ću Svetište svoje zauvijek među njih. Moj će Šator biti među njima i ja ću biti Bog njihov, a oni narod moj! I kad Svetište moje bude zauvijek među njima, znat će svi narodi da sam ja Jahve, koji posvećujem Izraela'” (Ez. 37:20-28).

Komentar: 5) Ponovo o tome da će Jahve, a ne Mesija, skupiti sinove Izraelove iz naroda u koje dođoše, skupit će ih odasvud i odvesti ih u zemlju njihovu.

6) dva naroda su Izrael i Juda.

7) Davidov potomak bit će im kralj i svima će im biti jedan pastir i bit će im knez dovijeka. To je u skladu s Isusovim poimanjem da će on kao Danijelov Sin Čovječji doći na oblacima nebeskim, sjediti zdesna Sile i vladati vječno (Mt. 26:64; Dn. 7:13-14).

8) Ponovo o tome da će Jahve s njima sklopiti savez mira i da će to biti Savez vječan s njima. Savez vječan = Domom Izraelovim vječno će vladati Davidov potomak.

 

Baruh / Hagaj

Komentiraj