Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

49. Značenje imena Abdes Pantera i grob vojnika Juliusa Tiberiusa Abdesa Pantere (Svezak 5)

ZNAČENJE IMENA ABDES PANTERA I GROB VOJNIKA JULIUSA TIBERIUSA ABDESA PANTERE

NEKADAŠNJE I DANAŠNJE PRETPOSTAVKE O ZNAČENJU IMENA PANTERA, PANDERA, PANTHER, PANTHERAS

Prije XIX. stoljeća istraživači su smatrali da je ime Pantera neobično te su smatrali da u stvarnosti ono nije postojalo, nego da je u Talmudu i kod Celza ono zlonamjerno izmišljeno. No u listopadu 1859. za vrijeme gradnje željezničke stanice u Bingerbrücku u Njemačkoj iskopani su nadgrobni spomenici devet rimskih vojnika. Jedan od njih bio je od vojnika Tiberiusa Iuliusa Abdesa Pantere. Tada se spoznalo da ime Pantera u ranim židovskim izvorima nije bilo izmišljeno.

Zatim je 1891. francuski arheolog C. S. Clermont-Ganneau pronašao mali sarkofag-kosturnicu u Jeruzalemu s imenom pentheros te je zaključio da je ime Pantera u Judeji u I. st. bilo u upotrebi, dok je nakon toga Adolf Deissmann pokazao da je ime Panter bilo uobičajeno u antičko vrijeme, specijalno među rimskim vojnicima.

U vezi s imenom Isusova oca danas postoji više teorija o imenu Panter, Panther, Pantera, Pantheras, od kojih neke navodimo:

▪ ime Pantheras preokrenuta je varijanta imena Parthenos, a naziv sin parthenos znači sin djevice. Prema W. Kelleru, Židovi su vjerojatno taj naziv izopačili te je od toga nastalo Isus ben ha Pantira;

▪ životinja panter sinonim je za neobuzdanu seksualnu želju te prema Raymondu Brownu naziv sin pantere, znači sin nemoralne žene;

▪ ime Pantheras preokrenuta je varijanta imena Antipater, pri čemu je Antipater (Herodov sin i nesuđeni nasljednik kojega je Herod neposredno pred svoju smrt dao ubiti) Isusov otac; to je najmilija teorija Raymonda Browna;

▪ riječ penteros znači ženin svekar; Ben pentheros = sin svekra. To je razmatrao Herford, Robert Travers Christianity in Talmud and Midrash (1903), London: Williams & Norgate. ISBN 978-0-576-80168-3. LCCN a17000325. OCLC 620683. Retrieved August 2, 2011.

Mi smo prije razmatrali da je Jakov bio Marijina rodbina, sin Marijine bake Esthe, polubrat Marijinog oca Elija, Marijin polustric te ujedno otac njezinog zaručnika i kasnije muža Josipa, tj. Marijin svekar. Ovo nam je bilo bitno radi određivanja značenja riječi panthera u smislu antičke grčke riječi pentheros (πενθερός) = ženin otac, tast, rod po tazbini, svekar (današnja grčka riječ za to je petheros, πεθερός). Jakov nije bio Marijin otac niti tast, ali je zato bio njezin rod po tazbini i svekar. Prema tome, Jakovljev sin s Marijom bio bi sin Marijinog svekra, tj. ben pentheros, ben Panthera.

▪ Osim ovoga, mi također smatramo da se ime pantera (pantera) s grčkog može prevesti i ovako: panteraa = sve zvijezde. Obrazloženje: pan = sve; teraς = zvijezda, pl. teraa (Senc, Grčko-hrvatski rječnik, str. 922).

Ovo se treba povezati s Balaamovim (Bileamovim) proročanstvom: Od Jakova zvijezda izlazi (Br. 24:17) te navedeno ukazuje da se ime Pantera (sve zvijezde) odnosi na nekog Jakova (od koga zvijezda izađe) kao oca Isusova. Zajedno s prethodnim podatkom od Epifanija da je Panther bilo drugo ime za Jakova, Josipovog oca, to je dovelo do zaključka da je Jakov, Josipov otac iz Matejeve genealogije bio ujedno i Josipov i Isusov fizički otac. Pri tome smo Isusa iz Talmuda: Isus ben Pandera, identificirali kao sina Pantere, tj. kao sina Jakova, sina Matanovog iz Matejevog rodoslova. Za tog smo Jakova zaključili da su kroz njega prošla Isusova prava na nazive Davidov sin i Mesija.

TIBERIUS IVLIUS ABDES PANTERA

U listopadu 1859. godine za vrijeme gradnje željezničke stanice u Bingerbrücku u dolini Rajne nedaleko rijeke Nahe u jugozapadnoj Njemačkoj iskopani su nadgrobni spomenici devet rimskih vojnika. Jedan od njih bio je od Tiberiusa Iuliusa Abdesa Pantere. Danas se taj nadgrobni spomenik nalazi u Römerhalle museum u Bad Kreuznachu.

Umjesto riječi miles eksplendor (sjajan vojnik) također su mogle sta-jati ove riječi: miles exstor(istaknuti vojnik); miles exsěquor (vojnik do groba); miles exstinguor (poginuli vonik); miles signifer(vojnik nosač znakovlja) itd.

ZAKLJUČCI O DOSAD ISTRAŽENOM

James Tabor, koji je na licu mjesta proučavao artefakte, u svom internetskom članku The Jesus ben Pantera Inscription, From the Jesus Dynasty Blog (http://jesusdynasty.com/blog/2006/07/) navodi sljedeće zaključke:

▪ Ne zna se kad je Abdes Pantera usvojio ime Tiberius Julius caru Tiberiju (14.-37.) u čast (isto je ime usvojio nećak poznatog povjesničara Filona, Tiberije Julije Aleksandar, prokurator Judeje 46-48.); ne zna se način kako je i razlog zašto je Abdes Pantera iz Sidona ušao u rimsku vojnu službu; ne zna se kad je on rođen, kad je ušao u vojsku, niti kad je umro; ne zna se da li mu je Abdes bilo pravo ime ili nadimak, da li mu je Pantera bilo pravo ime ili nadimak.

▪ Deismann je u svom radu naveo još dva vojnika čiji su nadgrobni spomenici tamo nađeni: Cotio, sin Abdesa (izgleda da je Abdes u oba slučaja bio jedan te isti čovjek) te Sbedsdas ili Zebedej iz Tira. U svakom slučaju ova imena imaju semitski oblik, a jedno od njih hebrejski.

▪ Deismann je također napisao da je I. Kohorta strijelaca bila stacionirana kod Seforisa u Galileji, gdje je sasvim sigurno sudjelovala u slamanju pobune Jude Galiljeca te da je ona 6. godine otišla u Dalmaciju, da bi zatim 9. godine bila preraspoređena u Rajnsku dolinu pokraj rijeke Nahe. On se poziva na Domaszewskog, ali pritom ne navodi citate.

▪ Tamo gdje su nađeni nadgrobni spomenici bilo je rimsko groblje. Na okolnom području bile su sredinom I. stoljeća stacionirane sljedeće rimske vojne jedinice: IV. Legija, IV. Delmatarum, I. Pannoniarum i I. Kohorta strijelaca.

▪ Neki kažu da je riječ abdes aramejska riječ i da u obliku ebed znači: sluga Boga, ali to se ne može provjeriti.

▪ Tabor je ispočetka tvrdio da je razlog Isusovog puta u Sidon bio taj da se sastane s ocem Abdesom Panterom, ali je odustao od te tvrdnje.

▪ Zbog pomanjkanja drugih podataka i dokaza ne može se sa sigurnošću utvrditi da li je rimski vojnik Abdes Pantera bio Isusov otac ili nije.

NAŠE RAZMIŠLJANJE O RIMSKOM VOJNIKU TIBERIUSU IVLIUSU ABDESU PANTERI

Ime Abdes. Za razliku od prije navedenog, mi smatramo da je riječ abdes hebrejska riječ koja je na nadgrobnom spomeniku uklesana u ro-maniziranom obliku te da u hebrejskom obliku ‘abad’ (Strong 6) ima značenje odlutati, izgubiti se, po implikaciji: propasti, uništiti, poginuti, slomiti, biti ništetan itd. U Bibliji se ona koristi kao: ‘aBDH (abde)=propast (Izl. 10:7); ‘aBD (abd)=promašiti (Ps. 142:4); =ne izbaviti (Job. 11:20) i propast (Job. 31:12).

Ime Pantera. Ime Pantera (pantera) vjerojatno dolazi od grčke riječi: panteraa = sve zvijezde. Obrazloženje: pan = sve; teraς = zvijezda, pl. teraa (Senc, Grčko-hrvatski rječnik, str. 922). Ovakvo tumačenje treba povezati s Balaamo-vim (Bileamovim) proročanstvom: Od Jakova zvijezda izlazi (Br. 24:17). Navedeno ukazuje da se ime Pantera (sve zvijezde) odnosi na nekog Jakova (od koga zvijezda iziđe).

Zajedno s prethodnim podatkom od Epifanija da je Panther bilo drugo ime za Jakova, Josipovog oca, to je dovelo do zaključka da je Jakov ujedno bio Josipov i Isusov fizički otac.

Abdes Pantera = Odlutali, uništeni, slomljeni Pantera, tj. Jakov. Prema razmatranom, proizlazi da je moguće da se Jakov, Josipov otac iz Matejevog rodoslova oko 12. g.pr.Kr. u Sidonu upisao u rimsku vojsku pod šifriranim imenom Abdes Pantera, tj. Odlutali, uništeni, slomljeni Pantera ili Odlutali, uništeni, slomljeni Jakov. On je tom svom imenu kasnije dodao ime Tiberius Iulius.

Prema ovome rekli bi da smo pronašli našeg Jakova Panteru, rimskog vojnika koji je sahranjen u Germaniji na rimskom vojnom groblju nakon 40 godina sjajne vojne službe.

 Isusov put u Sidon. No ono što nas još više uzbuđuje, to je veza koju se može uspostaviti između Isusa i Sidona. Radi se o Isusovom tajanstvenom i čudnovatom putu u okolicu Tira i u Sidon, za koji je želio da nitko ne sazna, a on da tamo bude inkognito. Izvještaj o tome putu donose Marko i Matej:

“Odande (iz Genezareta) otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije mogao sakriti, nego odmah doču žena koje kćerkica imaše duha nečistoga. Ona dođe i pade mu pred noge. A žena bijaše Grkinja, Sirofeničanka rodom. I moljaše ga da joj iz kćeri istjera zloduha. A on joj govoraše: “Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.” A ona će mu: “Da, Gospodine! Ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih”. Reče joj: “Zbog te riječi idi, izišao je iz tvoje kćeri zloduh”. I ode kući te nađe dijete gdje leži na postelji, a zloduh je bio izišao.

Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske (Mk. 7:24-31).

Isus zatim ode odande (iz Genezareta) i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: “Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!” Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: “Udovolji joj jer viče za nama.” On odgovori: “Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.” Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: “Gospodine, pomozi mi!” On odgovori: “Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.” A ona će: “Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!” Tada joj Isus reče: “O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.” I ozdravi joj kći toga časa.

Otišavši odande, dođe Isus do Galilejskog mora, uziđe na goru i sjede ondje” (Mt. 15:21-29).

Komentar. Prvo što vidimo to je da Marko spominje put u Sidon, a Matej ga prešućuje; zatim da Marko naglašava da je Isus želio da nitko ne sazna za taj put, Matej o tome ništa ne izvještava; kod Marka se dalje vidi Isusova želja da tamo bude skriven (inkognito), kod Mateja toga nema; kod Marka je Isus sam otišao na taj put, kod Mateja su išli i njegovi učenici. Iz toga zaključujemo da je Markov izvještaj istinit, a da je Matejev friziran. Matej je napravio sve da izbaci tajnovitost iz toga Isusova puta kao i Sidon iz toga izvještaja. Luka uopće ne spominje taj put, kao što ne navodi niti mnoge druge podatke o Isusovoj obitelji.

Drugo što primjećujemo je to da su Isus i grkinja ili sirofeničanka među sobom morali govoriti grčki, što znači da je Isus znao taj jezik.

Zatim, primijećujemo da je Isus poznavao navedenu kuću u tirskom kraju te da ju je zbog nečega ili nekoga želio posjetiti tajno: to znači Isus nije prvi bio put tamo, međutim nije jasno zašto tajnovitost.

Dalje primijećujemo da je tamo morao stanovati netko od Izraelaca, Židova kome je trebala Isusova pomoć ozdravljivanja. Na to upućuje Isusova rečenica kad ga je grkinja molila da joj iz kćeri istjera zloduha: “Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.”

Međutim, uopće nije jasno zašto je Isus išao preko Sidona, jer mu on nije ležao na putu prema natrag; naprotiv, bio je u kontra smjeru. Zbog toga su neki istraživači (James Tabor) pretpostavili da je Isus tamo išao posjetiti oca.

No ukoliko je otac tada bio u Germaniji, možda je Isus u Sidon otišao nekog pitati za oca ili mu poslati neku poruku. A možda je prije toga saznao da mu je otac umro pa je zbog nekog posmrtnog razloga otišao u Sidon: davanje nekom sućuti ili pitanje nasljedstva.

Datiranje. Isus je počeo činiti čuda u jesen 28. godine. Isusov put u Sidon (Mk. 7:24-31) možemo datirati potkraj 28. ili 29. godine, jer u evanđelju on dolazi poslije trganja klasja u polju (Mk. 2:23).

Ako je Abdes Pantera 29. godine umro u dobi od navršenih 62 godine života i s obzirom da je vijest o njegovoj smrti neko vrijeme morala putovati, on bi bio rođen negdje 35. g.pr.Kr. (28 god. nove ere + 34 god. stare ere = 62 godine). Ako je Abdes Pantera do svoje smrti 29. g. bio u rimskoj vojničkoj službi, onda to znači da je u nju ušao oko 12. g.pr.Kr.

Ako je, dakle, Abdes Pantera bio Jakov, onda se on mogao oženiti s 13 do 15 godina starosti te je Josip rođen oko 21. g.pr.Kr., a u narednim godinama Jakovu se rodio još Kleofa (smatramo Šimun Petar). Kad je Jakovu umrla žena, on je Josipa dao Eliju/Heliju, a Kleofu/Šimuna svom bratu Ivanu, kome se kasnije (pretpostavka) rodio Andrija. Abdes Pantera otišao je u vojničku službu oko 12. g.pr.Kr.

Smatramo da je Isus rođen u rujnu 3. g.pr.Kr. U vrijeme kad je Marija začela Isusa (kraj 4. g.pr.Kr.), Abdes Pantera (Jakov Pantera) vjerojatno je bio star 31 godinu, Josip 17, a Marija 15 (Protoevanđelje, XII).

Mjesto stacioniranja I. Kohorte strijelaca. Ta je jedinica u ono vrijeme bila smještena u Galileji te je vremenski i lokacijski moguće da bi Jakov kao rimski vojnik Abdes Pantera s Marijom mogao začeti Isusa.

Zaključak. Navedeno datiranje, provedene analize te svi drugi prije i ovdje razmatrani podaci o Isusu, ben Pantiri, ben Panderi i sl., o Josipu te o Jakovu, tj. Abdesu Panteri pokazuju da je moguće uskladiti podatke iz evanđelja, Talmuda, Celza i s nadgrobne ploče rimskog vojnika Tiberiusa Juliusa Adbesa Pantere u jedinstvenu i logičnu cjelinu koja pokazuje da je rimski vojnik Abdes Pantera, tj. Jakov iz Matejevog rodoslova mogao biti Isusov fizički otac.

 

Prethodno

Sadržaj sv. 5

Komentiraj