Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

48. Prilog 1. U očekivanju Mesije: Mesija kojeg se danas očekuje (Svezak 5)

Prilog 1: U OČEKIVANJU MESIJE: MESIJA KOJEG SE DANAS OČEKUJE

KRŠĆANSKA OČEKIVANJA

Vrijeme oko kraja 2. tisučljećja je vrijeme kad kršćani očekuju velike promjene. Ovo je vrijeme otvaranja pečata i milenarizma (1000+1000 godina. Time dolazimo do Otkrivenja 20:1-6). Čitamo dalje:

”A kad prođe tisuću godina, sotona će biti pušten iz svoje tamnice. Izaći će da zavodi narode”na sva ćetiri kraja zemlje” – ”Goga i Magoga” – da ih skupi za rat tako mnogobrojne kao pijesak morski.

Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta. A njihov zavodnik, Đavao, bi bačen u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova”. (Otk. 20:7-10).

Kršćani očekuju da u ovo vrijeme sotona bude pušten iz svoje tamnice (međutim, treba reći da su to isto očekivali na kraju 1. tisućljećja, kao i 1666. godine). Sotona će imati mandat da zavodi narode i da skupi mnogobrojno mnoštvo za rat protiv tabora svetih (kršćana) i ljubljenog grada (Jeruzalema). To je Armagedon. Međutim, vojsku Goga i Magoga pod Jeruzalemom progutat će vatra s neba, a sotona će biti bačen u ognjeno sumporno jezero, gdje se već nalaze Zvijer i Lažni prorok.

Čitamo dalje:

”I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. … A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno”. (Otk. 20:14-15).

Tada će se pojaviti novo nebo i nova zemlja jer prvo nebo i prva zemlja će uminuti. Zatim će od Boga s neba sići Novi Sveti grad Jeruzalem (zaručnica Janjetova). Zidanog Hrama neće biti u njemu, već će mu Hram biti Svemogući Gospodin Bog i Janje. Grad će rasvjetljavati sjaj Božji (Šekinah), a Janje će mu biti svjetiljka. (Otk. 21). Otkrivenje završava ovako:

”Ja, Isus, poslah svoga anđela da vam posvjedoči ovo o crkvama. Ja sam ‘Izdanak’ i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica!” (Otk. 22:18).

Također, kršćani dočekuju drugi dolazak svog Mesije, Isusa Krista.

KALENDAR DOGAĐAJA

Kao što smo vidjeli prije, kad smo razmatrali Sabbataja Zevija, da su kršćanski autori identificirali apokaliptičku godinu kao 1666. (”a kad prođe 1000 godina sotona (666) bit će pušten iz svoje tamnice”, Otk. 20:7), moguće je da će na temelju istog retka Otkrivenja netko od današnjih kršćanskih autora identificirati apokaliptičku godinu (Armagedon), kad se treba dogoditi dolazak Isusa Krista, kao 2027. (tj. 1000 + 1000 godina od početka Isusovog mesijanskog djelovanja). Također je moguće da će netko od današnjih židovskih teoretičara proglasiti da će mesijanska era početi 2027. godine, rukovodeći se vjerojatno istim principom razmišljanja po kojemu je i Natan Benjamin Levi, poznat kao Natan od Gaze iz priče o Sabbataju Zeviju, proglasio da će mesijanska era početi 1666. godine. Međutim, takva računica ne temelji se na Talmudu, već direktno ovisi o Otkrivenju 20:7.

ŽIDOVSKA OČEKIVANJA

Naime, vidimo da oko kraja 2. tisuč-ljećja također i Židovi očekuju velike promjene. To su prije svega izgradnja Trećeg Hrama, dolazak židovskog Mesije i početak mesijanskog doba. Pri tome smatramo da će Chabad, najveća i najvažnija židovska religiozna organizacija na svijetu sasvim sigurno imati najvažniju ulogu.

To potvrđuje konverzacija između njihovog vođe Rebbea Menachema Schneersona i Benjamina Netanyahua prilikom njihova susreta 1990.

Nakon razmjene ljubaznosti Netanyahu je rekao; “Došao sam te zamoliti za blagoslov i tvoju pomoć. Na svim područjima: političkim i osobnim.” Rebbe je odgovorio: “Od kad smo se posljednji put sreli mnoge stvari su napredovale. Ono što se međutim nije promijenilo, to je da Moshiach (Mesija) još nije došao”. ”Pa učinite nešto da ubrzate njegov dolazak”, odgovorio je Netanyahu. “Mi radimo. Mi radimo.” (Historian Says Rothschilds are Chasid Puppets i komentari na taj članak – henrymakow.com.htm).

U prilog gornjoj tezi također govori i to da je Rabbi Yitzchak Kaduri otktio ime Mesije, te da je u Izraelu rođeno crveno tele.

a) Rabbi Yitzchak Kaduri otkriva ime Mesije.

Rabin Yitzchak Kaduri (r. 1898. u Bagdadu, um. 2006. u Izraelu) bio je sefardski ortodoksbi rabin i židovski mistik. Još u tinejdžerskoj dobi počeo je studirati židovsku mistiku pod pod glasovitim sefardskim rabinom Yosefom Chaimom iz Bagdada, Ben Ish Chaiom.

Nakon preseljenja u Izrael 1922. godine, Kadurijev je život obilježilo siromaštvo, privatnost i tajnost. Iako je Kaduri napisao nekoliko djela, nikada nije tražio njihovo objavljivanje i ograničio je njihovo širenje samo na učenike židovske mistike.

Vjerojatno najpoznatiji događaj u njegovom životu dogodio se pred kraj njegovog života.

Sve je počelo 1990. godine prilikom susreta s rabinom Menachem Mendelom Schneersonom, Rebbeom Chabad Lubavitcha. Tada je Rebbe Schneerson uputio Kaduriju mnogo riječi blagoslova, među kojima je bio blagoslov da Kaduri neće proći s ovoga svijeta dok ne upozna Mesiju.

To se realiziralo u njegovoj mističnoj viziji 9. Cheshvana, 5764. (4. stu-denog 2003.), kada je Kaduri razgovarao s Mesijom. Tijekom ovog susreta, Mesija je otkrio svoje ime Kaduriju. Kaduri je kasnije svojim učenicima rekao da je otkriveno Mesijino ime skriveno među njegovim spisima.

Kadurijevi su učenici naišli na bilješku koju je napisao Kaduri u kojoj je bilo kriptirano Mesijino ime. Ova bilješka sadržavala je upute da ju treba otvoriti tek godinu dana nakon što Kaduri bude otišao. Kad je prošla godina dana, Kadurijevi su učenici otvorili bilješku i otkrili ime koje je Mesija otkrio Kaduriju: Yehoshua (hebr. oblik aramejskog imena Ješua).

Evo prijevoda bilješke: ”U vezi akronima Mesije (akronym=skračenica oformljena od početnih slova drugih riječi i izgovorena kao jedna riječ, op. T.M.). Mase će same ustati i verificirati da se njegove riječi i njegova učenja mogu održati (ili: provjeriti da li se njegove riječi i njegova učenja mogu održati). S mojim potpisom u mjesecu milosrđa (Elul) 5765, Yitzchak Kaduri”.

Početna hebrejska slova izraza „Mase će same ustati i verificirati da sa njegove riječi i njegovo učenje mogu održati“ glase Yehoshua (Jehošua). Iako su neki smatrali da je bilješka krivotvorina, drugi su izjavili da ju je doista napisao Kaduri. Većina polemike oko bilješke vodila se oko otkrivenog imena – Yehoshua (Jehošua, Ješua).

Rabbi Yitzchak Kaduri otišao je 29. Teveta 5766 (26. siječnja 2006.) u dobi od 108 godina. Njegova pogrebna povorka bila je jedna od najvećih u modernoj povijesti Izraela. (izvor: Toby Janicki, The Yahrzeit of Rabbi Yitzchak Kaduri, Yahrzeit Jan 26, 2017, https://ffoz.org/discover/yahrzeit/the-man-to-whom-messiah-revealed-his-name.html).

Iz ovih podataka prvo pomišljamo da je Rabbi Schneerson pod Mesijom mislio na sebe ukoliko se bude proglasio ili bude proglašen i opće prihvaćen za Mesiju. Međutim, vidimo da se to nikad nije dogodilo.

Zatim primjećujemo da ortodoksni Rabbi Kaduri nije napisao da je mesijino ime Menachem Mendel Schneerson, nego Yehoshua. Kako je u to vrijeme (2003.), Rabbi Schneerson još bio živ (um. 2004.), možda je on zbog razloga nezamjeranja tom rabinu i pokretu Chabad, kao i to da ne doživi buru pod kraj svoga života (na internetu je osim negodovanja bilo također postavljeno pitanje da li je Rabbi Kaduri postao kršćanin), on napisao uputu da se njegova bilješka treba otvoriti tek godinu dana nakon što bude otišao.

No što se tiče imena Yehoshua, nema podataka ili argumenata na temelju kojih je Mesija dobio to ime.

b) Nakon 2 tisuće godina u Izraelu je rođeno crveno žensko tele

Prema nekima crvena junica najavljuje početak izgradnje Trećeg Hrama i dolazak židovskog Mesije, a prema drugima, ona je znak Armagedona i kraja vremena!

Institut Temple u Jeruzalemu objavio je 10. rujna 2018. na YouTubeu da se prvi put u 2000 godina u Izraelu otelilo žensko crveno tele rekavši da će ono biti podvrgnuto “opsežnom ispitivanju” kako bi se utvrdilo je su li mu sve dlake crvene. Ako se utvrdi da je žensko tele „bez mane“, Institut će izjaviti da tele „donosi obećanje o vraćanju biblijske čistoće u svijet“.

Nakon rođenja, tele su detaljno pregledali „rabinski stručnjaci“ koji su potvrdili da je ono „održiv kandidat za biblijsku crvenu junicu“. No, tele bi mogo biti diskvalificirano oko se utvrdi da na sebi, osim crvene, ima također dlake druge boje.

Institut Temple i druge skupine širom svijeta oformljeni su s ciljem izgradnje Trećeg hrama na gori Moriah ili na Hramskoj gori.
Smatra se da će nakon rođenja savršeno crvenog teleta doći židovski Mesija.

Prije tri godine Institut Temple osnovao je program Podigni crvenu junicu u Izraelu. Otada su se nadali da će upjeti uzgojiti savršeno crvenu junicu s uvezenim smrznutim embrijima krava crvenog angusa, koje su kroz to vrijeme implantirali u domaće krave.

Nakon par mjeseci u studenom 2018. Odbor rabina potvrdio je da junica ispunjava zahtjeve proročanstva, izvještava Breaking Israel News.

Rabin Chain Richman, direktor Instituta, vjeruje da je nakon rođenja crvene junice došlo vrijeme za izgradnju Trećeg hrama.

Međutim, ljudi se boje ostvarenja proročanstva koje predviđa kraj vremena te se strahuje da će se ono ostvariti nakon što se u Izraelu rodila prva “crvena junica u 2.000 godina”.

(Harvey Sullivan, APOCALYPSE COW: First ‘red heifer’ born in Israel for 2,000 years triggers armageddon fears after Christian and Jewish holy books say it will ‘bring the end of the world’).

O ovim drugim piše slijedeći članak:

”Mnogi evanđeoski kršćani i teolozi vjeruju da Drugi dolazak Isusa Krista i za Židove prvi dolazak Mesije, kao i sudbina čovječanstva ovise od samo jedne, već tisućama godina nerođene crvene junice čije bi žrtvovanje označilo početak gradnje Trećeg hrama na koji bi trebao zasjesti židovski Mesija ili Antikrist (po nekim teolozima) što će dovesti do početka apokalipse, u svakom slučaju.

U Izraelu već skoro dvije tisuće godina  nema crvenih krava –  a sam ritual pročišćenja koji je moguć samo s crvenom junicom bez mane u povijesti je obavljen samo devet puta. Kada se 1996. u Haifi otelilo jedno sasvim crveno tele, kolumnist  izraelskog dnevnika “Haarec”, tražio je da savršeno tele koje može izazvati krvavi vjerski rat – poslije ritualnog pranja i žrtvovanja, sljedeći korak bilo bi rušenje džamije Al Aksa, trećeg najsvetijeg mjesta za muslimane, koja sada zauzima mesto Solomonovog i Herodovog hrama – bude odmah ubijeno i uništeno.

Veliki strahovi i nade su raspršeni kada je tele koje je moglo promijeniti svijet, promijenilo boju repa u bjelkastu. Sve do sada, kad je u Izraelu nakon 2 tisuće godina rođena crvena junica koja je upravo prolazi sva ispitivanja u Hramskom izraelskom institutu, te se očekuje da će, ako je junica bez mane, Hramski institut objaviti da je proročanstvo ispunjeno te da se može započeti sa izgradnjom Trećeg hrama. Izgradnja Hrama naime može početi nakon što crvena junica posebnim ritualom pročišćenja bude žrtvovana, izvijestili su vodeći svjetski mediji, (thesun.co.uk).

Koliko god zvučalo banalno rođenje crvene junice označava kraj vremena prema nekim biblijskim i židovskim tekstovima. Mnogi zapravo vjeruju da nakon 2 tisuće godina rođena crvena junica znak nadolazeće apokalipse i da nije slučajno da se otelila samo nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio Jeruzalem glavnim gradom Izraela. Također, Trump je i obećao pomoći u gradnji Trećeg židovskog hrama za dolazak Mesije, s obzirom da blisko surađuje s evanđeoskim kršćanima koji Židovima pomažu u izgradnji hrama i ispunjenju biblijskih proročanstava.

Neki teolozi pak upozoravaju da su prevareni oni koji  vjeruju da će treći Hram biti Hram Gospodnji, jer on to neće biti ni u kojem slučaju. Bit će to Hram samog Sotone, kao što je Daniel o tome prorokovao tisućama godina ranije.

Ovaj Treći Hram će preuzeti bezakonik, poznat pod imenom Antikrist, u točno trećoj i po godini od početka vremena Jakovljeve nevolje. Ovo neće biti Gospodnji Hram, slava Božja neće tu obitavati.”

(izvor: Dnevno.hr, 10. rujan 2018., https://www.dnevno.hr/vjera/vjera-kultura-i-znanost/apokolipticno-nakon-2-tisuce-godina-u-izraelu-rodena-crvena-junica-znak-kraja-svijeta-1219831/).

 4. NAŠE MIŠLJENJE

a) Evo što o Vodi očišćenja i crvenoj junici piše u Bibliji:

”Jahve reče Mojsiju i Aronu: “Ovo je zakonska odredba što ju je Jahve naredio: Reci Izraelcima neka ti dovedu crvenu junicu, zdravu, na kojoj nema mane i na koju još nije stavljan jaram. A vi je predajte svećeniku Eleazaru. Neka se zatim izvede izvan tabora i zakolje pred njim. Svećenik Eleazar neka uzme njezine krvi na svoj prst pa njome poškropi sedam puta prema pročelju Šatora sastanka. Neka se onda junica spali na njegove oči; neka joj se spale: koža, meso, krv i nečist. Potom neka svećenik uzme cedrovine, izopa i crvenoga prediva pa ih baci usred vatre gdje se krava spaljuje. … A jedan čist čovjek neka pokupi pepeo od junice pa ga pohrani izvan tabora na čisto mjesto da se čuva izraelskoj zajednici za vodu očišćenja. To je žrtva okajnica. Neka to bude trajan zakon i za Izraelce i za stranca koji među njima boravi. …

Neka se za onoga koji se onečistio uzme pepela od životinje spaljene za okajnicu i na nj, u kakvu sudu, nalije žive vode. Onda neka čist čovjek uzme izopa, zamoči ga u vodu te poškropi po šatoru, po svemu posuđu, po ljudima koji su tu bili, po onome koji se dotakao kostiju, ili ubijenoga, ili preminuloga, ili groba.Neka čisti čovjek škropi nečistoga trećega i sedmoga dana”. (Br. 19:1-10 i 17-19).

Pretpostavljamo, dakle, da će nakon žrtvovanja junice, spaljene za okajnicu i opisnog rituala, neki čist čovjek uzeti izopa i poškropiti mjesto na kojemu će se sagraditi Hram. Prije toga će trebati srušiti Kupolu na Stijeni tj. džamiju Al Aksa, jedno od najsvetijih mjesta muslimana, što će sasvim sigurno izazvati velike nerede i sukobe na Bliskom istoku.

b) Evo što se o Hramu i Mesiji može pronaći u Bibliji:

Kad Hram bude završen, tada će, prema prorkou Hagaju, željeni Mesija doći u njega:

 ”Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi.

I doći će iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite

i anđeo Saveza koga žudite.

Evo ga, dolazi već – govori Jahve nad Vojskama.

Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska

i tko će opstati kad se on pojavi?

Jer on je kao oganj ljevačev i kao lužina bjeliočeva.

I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava.

Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih

kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti.

Tad će biti draga Jahvi žrtva Judina i jeruzalemska

kao u drevne dane i kao prvih godina”. (Hg. 3:1-4).

Dakle, prvo treba izgraditi Hram, a onda će Mesija doći u njega. Međutim, u gornjim navodima nema ni traga datumima kad bi se to trebalo dogoditi.

Na ta dva citata iz Biblije, Br. 19:1-10 i 17-19 i Hg. 3:1-4 ”visi” cijela konstrukcija: a) o crvenoj junici koja treba biti zaklana i spaljena i sa čijim će se peplom i živom izvorskom vodom napraviti Voda očišćenja. Njome će se poškropiti lokacija na kojoj će biti sagrađen Treći Hram, čitav Izrael i sav svijet da se očisti od dosadašnjih grijeha; b) nakon toga treba sagraditi Treći Hram; c) tada će u nj ući Mesija od krvi i potomstva Davidovog, d) nakon čega će početi mesijansko doba.

Za ovodobni timing tih događaja, već smo rekli da ovisi o Otkrivenju.

Osobno smatram da je navedena lokacija za gradnju Hrama pogrešna, jer to nije nekadašnja lokacija na kojoj se nalazio Drugi Hram, već je to lokacija nekadašnje tvrđave Antonije. Hram se nalazio južno od te tvrđave, tj. između nje i Davidovog grada.

Što se tiče Hagajevog proročanstva, ono se prema evanđeljima realiziralo za vrijeme Ivana i Isusa te u I. Židovskom ratu. Ivan je bio taj glasnik koji je pripravljao put Gospodinu (Mt. 3:3, 11:10), a Isus je bio Gospod koji je iznenada došao u Hram i istjerao mjenjače novca (Iv. 2:13-17). S njim je također bio i anđeo Saveza, jer je Isus kasnije s apostolima sklopio Novi savez na esenskoj pashalnoj večeri. Što se tiče ognja, Isus je također je bio taj koji je ”krstio Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.” (Lk. 3:16-17), a Zeloti Zakona, Zeloti Božji, tj. pripadnici rane Crkve bili su ti koji su pod imenom zeloti u vatri pročistili sinove Levijeve u I. Židovskom ratu.

Nama ostaje da u istražimo da li je Isus bio Mesija ili nije, i to ćemo napraviti u VII. Dijelu ove knjige.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj