Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

45. Usporedba timinga prorokovanih događaja iz Riječi Jahvine i realizacije tih događaja u Judeji u I. stoljeću (Svezak 5)

f) USPOREDBA TIMINGA PROROKOVANIH DOGAĐAJA IZ RIJEČI JAHVINE I REALIZACIJE TIH DOGAĐAJA I NJIHOVOG TIMINGA U JUDEJI U I. STOLJEĆU

Prvo ćemo pogledati slijedeću tabelu:

USPOREDBA TIMINGA PROROKOVANIH DOGAĐAJA IZ RIJEČI JAHVINE I REALIZACIJE TIH DOGAĐAJA I NJIHOVOG TIMINGA U JUDEJI U I. STOLJEĆU

   

Prema Objavi o Sedamdeset sedam iz Knjige proroka Danijela

 Dogodilo se u I. stoljeću:

   
Računica počinje od početka solarnog kalendara tj. od 1. dana 1. mjeseca 1. godine (3760. g.pr.Kr.). Računica počinje od 3760. g.pr.Kr. prema gregorijanskom kalendaru.
Sedamdeset sedam = 70×49 (tj. 7×490) + 7×49 + 7×1 = 3780 godina. 3760 – 3780 = 20

20/21. g.posl.Kr. bila subotna godina, zadnja godina Danijelovog ciklusa od Sedamdeset sedam.

To je bilo punina vremena.

Sveti nad svetima treba biti pomazan slijedeće subotne 3787. godine: ta subotna godina treba biti mesijanska, jubilejska (godina milosti Jahvine, Iz. 61:1-2), jer je to prva subotna godina koja dolazi poslije punine vremena.

To je subotna godina u kojoj Duh Jahve Gospoda treba sići na Kneza koji time treba postati Pomazanik, Mesija.

Sveti nad svetima treba biti pomazan 27/28. g.posl.Kr.

Isus je ze Mesiju bio pomazan Duhom Jahvinim na Jordanu te subotne godine.

 

Nakon toga Pomazanik Duhom treba donijeti radosnu vijest ubogima, iscijeliti srca slomljena, zarobljenima navijestiti slobodu i oslobođenje sužnjevima; navijestiti godinu milosti Jahvine i dan odmazde Boga našega (Iz. 61:1-2). Isus je sve to napravio za vrijeme njegove misije od 27. do 30. godine I. stoljeća.
Kontrola: Ako računamo 3780 godina od početka 1. subotne godine ………….. … dolazimo na početak 3787. subotne solarne  godine tj. u 27/28. god. I. st.
Mesijansko djelovanje treba početi 1. dana 7. mj. 3787. g. tj. 24.IX.27. Smatramo da je Ivan počeo djelovati 24.IX.27. (srijeda).
Knez treba biti pomazan za Poma-zanika za 7×7 =49 dana nakon početka mesijanskog djelovanja tj. 12.XI.27.*

* 24.IX.27.11.XI.27.=49 dana

Smatramo da je Isus bio kršten na Jordanu i pomazan Duhom Svetim u obliku goluba (jone) dana 12.XI.27. (srijeda). Tad je on postao Knez Pomazanik.
Od Kneza Pomazanika tj. od dana njegova pomazanja 12.XI.27. ima 62×7 + 7 + 62×7 dana = 875 dana**, čime dolazimo do  4.IV.30.

Poslije toga Knez Pomazanik treba biti pogubljen.

Dana 4.IV.30. (utorak) bila je esenska Pasha, Posljednja večera.

Nakon toga Isus je bio razapet, umro i pokopan i to smatramo 6.IV.30. (četvrtak). Toga dana navečer bila je židovska Pasha. ***

Isus je bio tri dana i tri noći u grobu te je ustao od mrtvih 9.IV.30. (nedjelja).

** 62×7 dana traje od 13.XI.27. (srijeda) – 18.I.29. (utorak) =  434 dana

  7 dana je interkalacija 19.I.29. (srijeda) – 25.I.29. (utorak) =     7 dana

 62×7 dana traje od 26.I.29. (srijeda) – 4.IV.30. (utorak) =      434 dana

 Ukupno                                                                                 875 dana

Za detaljnije proučavanje vidi usporedni kalendarski tabelarni prikaz u Prilogu 3.

*** Za daljnije proučavanje događaja oko raspeća vidi sv. 7 Otvorenih pečata.
Narod Kneza koji će doći (zeloti) sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu: 7×7 = 49 godina. Tih 49 godina traju od početka subotne 20. godine do početka subotne 69. godine po greg. kalendaru.
U Hramu će biti postavljena ”grozota pustoši … u polovici sedmice”. Ta ”sedmica’ je sedma (subotna) godina (69-70. po greg. kalendaru). Polovica te subotne godine pada u 1. dan 7. mj. te solarne godine tj. 27.IX.69. (srijeda). Polovica sedmice je 27.IX.69. (srijeda) kao obračunski datum.

Hram je bio zapaljen nešto ranije, tj. 10. aba 3830.  (Židovski rat, VI. 4,5) tj. 2.VIII.70.

Svršetak treba doći 1290 dana nakon obračunskog datuma (27.IX.69.) tj. 8.IV.73. I došao je: samoubojstvo sikara u Ma-sadi zbilo se 15. nisana 3833. (Židovski rat, VII. 9,1) tj. 8.IV.73.
   

Prema Objavi o vremenu svršetka iz Knjige proroka Danijela

 Dogodilo se u I. stoljeću:

Kraj svemu tome doći će“nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti”.  
Danijel piše oko 536. g.pr.Kr. Računica ide od zadnje subotne godine prije Danijelovog pisanja tj. od 3220. godine solarnog kalendara (541/540. g.pr.Kr.) i to od dana kad je stranim vladarima priznato da su vladali tj. od 1. dana 7. mj. te subotne godine i obuhvaća jedno vrijeme (1×490 godina), dva vremena (2×49 godina) i pola vremena (49:2=24,5 godina) tj ukupno 612,5 godina. Računica:

Srijeda blizu jesen. ekvin. 541. pr.Kr.

– 612,5 god.

=  proljet. ekvin. 73. god.

 

Time dolazimo do 31. dan 12. mj. 3.832. (utorak). = 23.III.73. (utorak).
Nakon toga sve će se to svršiti. Nakon 23.III.73. zaista se sve svršilo.
6.IV.73. bila je esenska Pasha. To je bila zadnja Pasha koju su sikari u Masadi proslavili.
Sikari u Masadi poubijali su jedan drugoga 15. nisana 3833. po lunarnom kalendaru. tj. 8.IV.73. godine.
   

Prema Isusovom davanju znaka Jone:

 Dogodilo se u I. stoljeću:

Isus je dao znak Jone 30. godine (6.IV.30.). Jeruzalem i Hram trebaju biti razoreni 40 godina nakon toga. Jeruzalem i Hram bili su razoreni 70. godine (2.VIII.70.).
   

Prema Sljedbi s Mrtvog mora:

Dogodilo se u I. stoljeću:

”Od dana okupljanja Učitelja Zajednice do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu, proći će oko četrdeset godina”. (Savez u zemlji Damaska, VII-VIII, Brit Damasek). Od dana okupljanja oko Isusa između 27-30. godine, do kraja svih ljudi koji su prebjegli njihovim neprijateljima u I. Židovskom ratu između 66-70. godine, prošlo je oko 40 godina.
”Sedamdeset godina od dana kad su prekršili [Zakon i] Savez, predat ću ih [pod vlast] anđela Mastemotha (anđela uništenja, satana), koji će vladati nad njima, i nit će oni znati, niti razumjeti da sam gnjevan na njih zbog njihova odmetništva”.(Anđeli Mastemotha i vladavina Belijala, 4Q390). 70 godina proteklo je od gušenja po-bune Jude Galilejca i postavljanja Ana-nije sina Seta na mjesto velikog sveće-nika (zima/proljeće 2. g.pr.Kr.), do ubijanja Ananije i Isusa sina Gamaliela od strane Idumejaca (anđeli Mastemo-tha), zima/proljeće 68. god.

g) ZAKLJUČAK

REALIZACIJA PROROČANSTAVA

Anđeo Gabrijel prenio je Riječ koja je izašla od Jahve (Objava o sedamdeset sedam) kao proročanstvo proroku Danijelu u viziji, dok mu je anđeo odjeven u lanene haljine prenio Objavu o vremenu svršetka, također u viziji oko 536. g.pr.Kr. (no neki istraživači smatraju da je Knjiga proroka Danijela ili možda samo dio nje nastala tek oko 170. g.pr.Kr.).

U prethodnoj analizi vidjeli smo da je u tim proročanstvima korišten solarni kalendar i kalendar solarnih subornih godina te da su u njemu bili zadani precizni termini kad se što u I. stoljeću treba dogoditi.

———————————————-

U realizaciji Objave o sedamdeset sedam (Dn. 9:24-27) u I. stoljeću vidimo da su se događaji iz tog proročanstva precizno i u potpunosti odvijali prema zadanim kalendarskim terminima iz tog proročanstva kako slijedi:

  •  Sveti nad svetima treba biti pomazan 27/28. subotne god.posl.Kr. Isus je bio pomazan te subotne godine Duhom Jahvinim za Mesiju.
  •  Mesijansko djelovanje treba početi 1. dana 7. mj. 3787. g. tj. 24.IX.27. Smatramo da je Ivan počeo djelovati 24.IX.27. (srijeda).
  •  Knez Pomazanik treba biti pomazan 7×7 tj. 49 dana nakon početka mesijanskog djelovanja tj. 12.XI.27. Smatramo da je Isus bio kršten na Jordanu i pomazan Duhom Svetim u obliku goluba (jone) dana 12.XI.27. (srijeda).
  •  Od Kneza Pomazanika tj. od dana njegova pomazanja 12.XI.27. treba proći  62×7 + 7 + 62×7 dana = 875 dana, čime dolazimo do  4.IV.30. Poslije toga Knez Pomazanik treba biti pogubljen. Dana 4.IV.30. (utorak) bila je esenska Pasha, Posljednja večera. Nakon toga Isus je bio razapet, umro i pokopan i to smatramo 6.IV.30. (četvrtak). Toga dana navečer bila je židovska Pasha. Isus je bio tri dana i tri noći u grobu te je ustao od mrtvih 9.IV.30. (nedjelja).
  •  Narod Kneza koji će doći sklopit će savez s mnogima za jednu sedmicu: 7×7 = 49 godina. Tih 49 godina trajale su od početka subotne 20. godine do početka subotne 69. godine po greg. kalendaru. ”Knez koji će doći” bio je Isus, a njegov narod bili su Zeloti Zakona, Zeloti Božji, rani kršćani. Udarna pesnica zelota bili su sikari.
  •  U Hramu će biti postavljena ”grozota pustoši … u polovici sedmice”. Ta ”sedmica’ je sedma (subotna) godina (69-70. po greg. kalendaru). Polovica te subotne godine padala je u 1. dan 7. mj. te solarne godine tj. 27.IX.69. (srijeda). Polovica sedmice je 27.IX.69. (srijeda) kao obračunski datum. Hram je bio zapaljen nešto ranije, tj. 10. aba 3830.  (Židovski rat, VI. 4,5) tj. 2.VIII.70.
  •  Svršetak je trebao doći 1290 dana nakon obračunskog datuma (27.IX.69.) tj. 8.IV.73. I došao je: samoubojstvo sikara u Masadi zbilo se 15. nisana 3833. (Židovski rat, VII. 9,1) tj. 8.IV.73.

————————————————

Prema Isusovom davanju znaka Jone, kojeg je Isus dao 30. godine (6.IV.30.); Jeruzalem i Hram trebaju biti razoreni 40 godina nakon toga. Jeruzalem i Hram bili su razoreni 70. godine (2.VIII.70.).

————————————————

U svitku Savez u zemlji Damaska Sljedbe s Mrtvog mora bilo je zapisano: Od dana okupljanja Učitelja Zajednice do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu, proći će oko četrdeset godina”. Od dana okupljanja oko Isusa između 27-30. godine, do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli na stranu njihovih neprijatelja u I. Židovskom ratu, prošlo je oko 40 godina.

————————————————

Prema svitku Anđeli Mastemotha i vladavina Belijala (4Q390), Sljedbe s Mrtvog mora dogodit će se slijedeće: ”Sedamdeset godina od dana kad su prekršili [Zakon i] Savez, predat ću ih [pod vlast] anđela Mastemotha (anđela uništenja, satana), koji će vladati nad njima, i nit će oni znati, niti razumjeti da sam gnjevan na njih zbog njihova odmetništva”. Od gušenja pobune Jude Galilejca i postavljanja Ananije sina Seta na mjesto velikog svećenika (zima/proljeće 2. g.pr.Kr.), proteklo je 70 godina do ubijanja Ananije i Isusa sina Gamaliela od strane Idumejaca (tj. anđela Mastemotha), zima/proljeće 68. god.

————————————————

Prema Objavi o vremenu svršetka iz Knjige proroka Danijela (Dn. 12:5-13), kraj svemu tome doći će“nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti”. Računicom smo došli do 31. dana 12. mj. 3.832. godine (utorak), tj. do 23.III.73. (utorak). 6.IV.73. bila je esenska Pasha. Sikari u Masadi poubijali su jedan drugoga 15. nisana 3833. po lunarnom kalendaru, tj. 8.IV.73. godine.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj