Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

17. Isusovo rabinsko obrazovanje i njegova titula Rabbi i Rabbouni (Svezak 5)

2. ISUSOVO RABINSKO OBRAZOVANJE I NJEGOVA TITULA RABBI I RABBOUNI

U prilog teze da je Isus imao i završio farizejsko tj. rabinsko obrazovanje možemo navesti:

▪ da je među farizejima koji su došli k Ivanu u Betaniju s druge strane Jordana bio i Isus, što proizlazi iz slijedećeg teksta evanđelja:

”A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: “Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?” Ivan im odgovori: “Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući”. Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!” (Iv. 1:24-30).

▪ da su sutradan tadašnja dva Ivanova učenika, od kojih je jedan bio Andrija (budući apostol Andrija), Isusa također nazivali “Rabbi” – što znači: “Učitelju …” (Iv. 1:38);

▪ da je Isusa titulom Rabbi nazivao i farizej Nikodem: “Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj” (Iv. 3:2);

▪ zatim, Šimun Petar: “Rabbi, dobro je da ostanemo ovdje. Napravit ćemo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji” (Mk 9:5), te ”Rabbi, pogledaj! Osušila se smokva koju si prokleo” (Mk 11:21);

▪ zatim, njegovi učenici: ”A dotle su učenici molili Isusa: ”Rabbi, jedi!” (Iv. 4:31), zatim: ”Rabbi, tko je sagriješio: on ili njegovi roditelji” (Iv. 9:2), zatim: ”Rabbi – rekoše mu učenici – pa sad su te Židovi htjeli kamenovati, a ti ponovo ideš onamo” (Iv. 11:8);

▪ zatim, mnoštvo naroda u Kafarnaumu: ”Rabbi, kad si ovamo došao?” (Iv. 6:25). — [u našoj Bibliji stoji ”Učitelju”, ali u grčkom originalu piše ”Rabbi”].

▪ zatim Juda Iškariotski: ”Da nisam ja, Rabbi?” (Mt. 26:25) i ”Zdravo, Rabbi!” – pa ga poljubi” (Mt. 26:49 i Mk. 14:45).

▪ da je jedan slijepac Isusa nazvao Rabboni: ”Isus ga upita: ”Što hoćeš da ti učinim?”. ”Rabboni, da progledam”, odgovori mu slijepac” (Mk 12:51);

▪ te da ga je Marija Magdalena nazvala Rabbouni: ”Ona se okrene te će mu hebrejski: “Rabbouni!” – što znači: “Učitelju!” (Iv. 20:16 → Rabboni, Rabbouni =Najveći učitelj). Titula Rabbouni viša je od titule Rabbi, te je identična najvećoj rabinskoj tituli Rabban rezerviranoj samo za najveće rabine: Rabban Gamaliel I., Rabban Johanan b. Zakkai itd.

Treba reći da se titula Rabbi (=učitelj) nije mogla koristiti ukoliko učenik s uspjehom nije završio rabinsko obrazovanje.

▪ Također treba dodati da Isusa u ostalim evanđeljima na mnogo mjesta nazivaju ”Učitelju!”, što je, kao što smo vidjeli, ekvivalent za titulu ”Rabbi”.

▪ Iz Babilonskog Talmuda vidi se da je Isus bio rabinski student, ali da je zastranio na loš put: ”Neka ne proizvedemo sina ili učenika koji bi se obeščastio kao Isus Nazaren” (Ber. 17b; Sanh. 103a).

▪ Prema Talmudu, Isus je imao učitelja R. Joshuu b. Perahjaha, koji ga je ekskomunicirao jer je: ”Isus Nazaren prakticirao vračanje i odveo Izrael ukrivo” (Sanhedrin 107b fusnota br. 17). Međutim ime R. Joshue b. Perahjaha je pogrešno, jer on živio cca 100 godina prije Isusa Nazarena.

▪ U apokrifnom Evanđelju Isusovog djetinjstva, pogl. XX. Zakej je naveden kao učitelj/rabi koji je trebao podučavati mladog Isusa. Zakej je bio čovjek vrlo niskog tjelesnog rasta, zbog kojega se on da bi vidio Isusa morao popeti na smokvu. Isus je očito dobro poznavao bogatog nadporeznika Zakeja, a i ovaj njega, jer su se radosno susreli kao prijatelji: “Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.” On žurno siđe i primi ga sav radostan’’. Tada je Isus s učenicima boravio u njegovoj kući (Lk. 19:1-10), a Zakej je odmah polovicu svoga imanja darovao siromasima (tj. esenima, Osey ha Torah).

Smatramo da je taj Zakej kasnije naveden kao biskup rane Crkve u Priznanjima Klementa (možda je u Talmudu /Traktat Megillah, gl. 4/ naveden kao Rabbi Zakej). Također smatramo da je taj isti Zakej bio otac Johanana ben Zakeja, farizeja i rabina koji je utemeljio rabinski judaizam u Jabni (Johanan ben Zakej bio je inače bio Hillelov učenik koji je imao najniži tjelesni rast od svih njegovih učenika. U ovom primjeru vidimo da je osim imena oca kojeg je sin nosio kao prezime i to što su oba bili farizeji i rabini, zajednički niski tjelesni rast bio je dodatna poveznica između, kako smatramo, oca i sina, R. Zakeja i Rabban Johanana ben Zakeja).

▪ da je Isus podijelio Stari Zavjet (Pismo) na Mojsija (Mojsijev Zakon ili Toru), Proroke i Psalme (Lk. 24:44), praktično isto kako je podijeljena i Židovska Biblija ili TaNaKh na Torah (Tora, Zakon, Učenje), Nevi’im (Proroci) i Ketuvim (Pismo ili Hagiografija, kako se u Talmudu Pismo naziva na grčkom).

▪ da je jedna od najvažnijih Isusovih izreka “Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci” (Mt. 7:12), odnosno “I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima” (Lk. 6:31), zapravo izreka najvažnijeg farizejskog učitelja Rabbi Hillela Starijeg (cca 30. g.pr.Kr.-10. god.): ”Ne čini drugima ono što ne želiš da oni tebi čine. To je čitav zakon, a ostalo su tumačenja” ili ”Ono što je mrsko tebi, ne čini svojim bližnjima; to je čitav zakon. Sve ostalo su samo komentari”. Smatramo, dakle, da je najvažniji dio svog farizejskog školovanja Isus implementirao u osnovni dio svog naučavanja.

▪ da je Isus u svom govoru koristio neke gotovo identične parabole kao i rabini u Talmudu, npr: parabolu o svadbi kraljevog sina u kojoj su ubili kraljeve sluge (Mt. 22:1-14 – Talmud, Gabbath 153a); parabolu o talentima (Mt. 25:14-28) – Sabbath 1525); parabolu o dva dužnika (Mt. 18:23-34 – Talmud, Rosh ha Shana 17b); parabolu o zapošljavanju radnika u vinograd (Mt. 20:1-16 – Talmud, Barachot 5c) i dr. [vidi kompletnu analizu u knjizi Dr. P. Fiebiga Die Gleichnisredem Jesu (1912), a sažetak u knjizi McCabe-a Sources of the Morality of the Gospels (1914, Ch. VIII)].

▪ da je Isus koristio identičnu metodu ubacivanja glasa s neba u neki događaj (Mt. 3:17/Mk. 3:21/Lk. 3:21; Mt. 17:5/MK. 9:7//LK. 9:35; Iv. 12:28) kao i rabini u Talmudu.

▪ da čuvena Isusova, mnogo puta opetovana rečenica: ”Tko ima uši neka čuje” ima svoju paralelu u rabinskom naučavanju navedenu mnogo puta Talmudu: ”Dođi i čuj”.

Osim sa Zakajem, Isus je također bio prijatelj s više drugih farizeja:

▪  Isus je s učenicima bio na ručku u Betaniji kod farizeja Šimuna (Lk. 7:26) tj. Šimuna Gubavca (Mt. 26:6-9; Mk. 14:3-9), kad ga je žena s alabasternom posudicom (Marija Magdalena, Iv. 11:2) pomazala nardovom pomasti za predstojeći ukop. Kako se ovaj događaj prema Mateju i Marku dogodio u kući farizeja Šimuna Gubavca, a prema Ivanu u kući Lazara, Marije i Marte (Iv. 12:1-8), proizlazi da se to dogodilo u jednoj te istoj kući u Betaniji te da je Šimun Gubavac vjerojatno bio otac Lazara, Marije i Marte.

▪ Farizeji i članovi Sanhedrina Josip iz Arimateje i Nikodem bili su Isusovi tajni učenici. Oba su Isusu pomagali oko njegovog pokopa.

▪ Farizej i nasi (predsjednik) Sanhedrina Gamaliel I. (po majci pripadnik davidovske dinastije kao i Isus, znači Isusov daljnji rođak) prema Priznanjima Klementa bio je tajni pripadnik kršćanske crkve (”glavar naroda, koji je apostolima bio brat u vjeri, ali je na njihov savjet ostao među farizejima”), koji je u Sanhedrinu spasio ranu Crkvu od židovskog progona (Dj. 5:34-42). Prema Photiusu, Gamaliel je bio kršćanin kojega su krstili Sv. Petar i Sv. Ivan te je on u istočnoj crkvi proglašen svetim (njegov fizički ili usvojeni sin Šimun bio je predsjednik Sanhedrina (nasi) za vrijeme I. Židovskog rata, koji se borio protiv Rimljana rame uz rame sa zelotima (smatramo pripadnicima rane kršćanske crkve u Jeruzalemu) sve do pada Jeruzalema, nakon čega su ga Rimljani osudili na smrt i ubili).

Ovo sve zajedno vrlo je jaka ili neoboriva argumentacija da je Isus imao rabinsko obrazovanje i da ga je uspješno završio, jer su samo oni koji su uspješno završili rabinsko obrazovanje mogli nositi titulu Rabbi.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj