Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

16. Kad će prema talmudskim rabinima doći Mesija, kakva će biti njegova vlast i koliko će ona trajati

C) KAD ĆE PREMA TALMUDSKIM RABINIMA DOĆI MESIJA, KAKVA ĆE BITI NJEGOVA VLAST I KOLIKO ĆE ONA TRAJATI

Ovdje ćemo obraditi najvažnije podatke o Mesiji iz Talmuda, razmatrajući kad će prema talmudskim rabinima Mesija doći, kakva će biti njegova vlast i koliko će ona trajati. Neke smo citate već komentirali, zbog čega nema potrebe da ih ponovo komentiramo:

(Traktat Sanhedrin 96b): R. Nahman (b. Isaac; um. 356.) rekao je R. Isaacu (svom ocu): “Jesi li čuo kad će doći bar Nafle (=Sin Palog)?” ‘Tko je bar Nafle?” upita (R. Isaac). “Mesija”, odgovori on. “Ti Mesiju zoveš Bar Nafle?” – “Čak i tako,” ponovo odgovori on, “kao što je pisano, u taj dan ja ću podignuti

(Traktat Sanhedrin 97a): šator Davidov koji je pao” (=ha-nofeleth; Am 9:11). Onaj odgovori: ”Ovo je R. Johanan (180-279.) rekao: ‘U generaciji kad će sin Davidov (tj. Mesija) doći, učenjaci će biti malobrojni, a što se tiče Ostatka, njihove će oči propasti kroz tugu i bol. Mnoge nevolje i zle uredbe iznova će biti proglašene, svako novo zlo požurit će da dođe prije nego što prethodno završi'”.

Naši su rabini naučavali: ”Na kraju sedmogodišnjeg ciklusa u kojem će sin Davidov doći – u prvoj godini ispunit će se ovaj stih: ‘I ja ću uzrokovati da kiša pada na jedan grad i uzrokovati da kiša ne pada na drugi grad (Am 4:7); u drugoj (godini): strelice gladi bit će poslane; u trećoj: velika glad tijekom koje će muškarci, žene i djeca, pobožni ljudi i sveci umrijeti, a Toru će zaboraviti njezini učenici; u četvrtoj: djelomično obilje; u petoj: veliko izobilje kad će ljudi jesti, piti i radovati se a Tora će se vratiti njezinim učenicima; u šestoj: zvuci (roga, velikog šofara, Iz. 27:13); u sedmoj: ratovi, i na kraju sedmoljeća doći će sin Davidov”’. R. Joseph (um. 325.) je otezao: ”No toliko je sedmoljećja prošlo, ali je on nije došao!” – R. Abaye (um. 339.) uzvrati: ”Jesu li onda zvuci bili u šestoj a ratovi u sedmoj! Osim toga, imaju li one (godine, svoje nevolje) po ovom redoslijedu?”

[”Čime su (tj. s mržnjom) neprijatelji tvoji nasrtali, O Gospodine, čime su nasrtali na korake tvojeg pomazanika” (Ps 89:52)]. To je naučavano – R. Judah (220-229.) je rekao: ”U generaciji u kojoj sin Davidov dolazi, kuća okupljanja (gdje se učenjaci inače okupljaju) bit će za bludnice, Galileja u ruševinama, Gablan (Golan) će ležati opustošen, pogranični stanovnici lutati će od grada do grada ne dobivajući gostoprimstvo, mudrost pisara u nemilosti, bogobojazni ljudi prezreni, lice generacije bit će pasje (tj. bezosjećajno) i istina će u potpunosti nedostajati, kao što je pisano: ‘Vjernosti je ponestalo, a onaj koji se uklanja zlu biva opljačkan”’ (Iz. 59:15). Što se podrazumijeva pod: ‘Da, istine je ponestalo [ne’edereth]‘? – Škola R. Shile (prva pol. IV. st.) je rekla: ”Ovo uči da će se podijeliti u zasebne grupe i nestati”. Koje je značenje: ”a onaj koji se uklanja zlu biva opljačkan [mishtollel]”? – Škola R. Shile je rekla: ”Onoga koji odlazi od zla njegove kolege nazvati će budalom”.

Raba (270-330.) je rekao: ”Ja sam ispočetka uobičavao misliti da nema istine u svijetu”. Na to jedan od rabina po imenu R. Tabuth – drugi kažu po imenu R. Tabyomi – koji, čak i ako bi mu dali sve blago svijeta ne bi lagao, rekao mi je da je jednom došao u mjesto zvano Kušta (=istina), u kojem nitko nikada nije izrekao laž i u kojem nitko nikada nije umro prije svog (prirodnog) časa. Tad je on oženio jednu od njihovih žena s kojom je imao dva sina. Jednog dana njegova je supruga sjedila i prala svoju kosu, kad dođe susjeda i pokuca na vrata. Misleći u sebi da to ne bi bilo po etiketi (da joj kaže mu se supruga pere), on poviče: “Ona nije ovdje”. (A kao kazna za ovu njegovu laž) njegova su dva sina umrla. Tad su ljudi iz tog grada došli do njega i ispitivali ga: “Što je to uzrokovalo?” Tad im je on rekao što se dogodilo. ‘”Molimo te”, odgovore oni “napusti ovaj grad i ne navlači smrt na nas”.

To je bilo naučavano – R. Nehorai (kraj II. st.) je rekao: ”U generaciji kad Mesija dođe, mladići će vrijeđati stare i starci će stajati pred mladima (dajući im tako počast); kćerke će ustati protiv svojih majki i pokćerke protiv njihovih pomajki. Ljudi će imati pasja lica (bezosjećajna), a sin neće biti smeten u prisutnosti svoga oca”.

To je naučavano: R. Nehemija (oko 150. g.) je rekao: ”U generaciji Mesijinog dolaska bestidnost će se povećati, poštovanje će biti izokrenuto, loza će davati svoj rod ali vino će biti skupo i kraljevstvo (tj. Rimsko Carstvo) će se preobratiti u herezu (kršćanstvo), a nikog da ih ukori”. To je podržao R. Isaac (II. st.) koji je rekao: ”Sin Davidov neće doći dok se cijeli svijet ne preobrati na religiju heretika (kršćanstvo)”. Raba (280-352.) je rekao: ”Koji je stih (koji stih to dokazuje)? ‘Sve je postalo bijelo, on je čist”’ (Lz. 13:13 — to se odnosi na lepru).

Naši su rabini naučavali: ”Jer Gospodin će suditi svoj narod te će se pokajati zbog svojih slugu kad vidi da je njihova moć nestala i da nema nikoga da zatvori (kuću) ili da ode (Pnz. 32:36). Sin Davidov neće doći dok je tužitelja mnoštvo”. Druga interpretacija (za ‘njihova moć je nestala’): dok je učenjaka malo. Druga interpretacija: dok (zadnja) perutah ne ode iz kese. Još jedna interpretacija: dok otkupljenje ne izgubi nadu (počne očajavati), jer je pisano ”nema nikoga da zatvori ili da ode” –  kao, to je bilo moguće (tada tako reći jer) – Izrael nije imao niti Podupiratelja, niti Branitelja. Čak i R. Zera [prva pol. IV. st; učenik R. Josepha (um. 325.) i kolega R. Abbaye (um. 339.) i Rava (tj. Raba, 270-352.)], koji, kad god bi slučajno naišao na učenjake koji su se bavili time (tj. izračunavanjem vremena dolaska Mesije), rekao bi im: ”Molim vas, nemojte ga odgoditi, jer je naučavano: ‘Troje dolaze iznenada: Mesija, pronađen članak i škorpion”’.

R. Kattina (II-III. st.) je rekao: ”Šest tisuća godina postojat će svijet, a jednu (tisuću, sedmu), bit će opustošen,1) kao što je pisano: ‘I sam Jahve uzvisit će se u taj dan”’ (Iz. 2:11). Abaye (um. 339.) je rekao: ”To će biti opustošene dvije (tisuće godina), kako je to rečeno: ‘Nakon dva dana oživit će nas; u trećem danu on će nas podignuti i mi ćemo živjeti u njegovom vidokrugu”’ (Hoš. 6:2).

Ovo je bilo naučavano u skladu s R. Kattinom: ”Baš kao što je sedma godina jedna godina odmora u sedam (godina), tako i svijet: tisuću godina od sedam mora biti uzoran ali nezasijan (ostavljen na ugaru), kao što je pisano, ‘I Jahve će biti uzvišen u onaj dan’ i to je dalje rečeno: ‘Psalam i pjesma za subotni dan’ (Ps. 42:1), u značenju za dan koji je potpuna subota; a također je rečeno: ‘Jer tisuću godina u tvojim je očima kao jučer, kad je to prošlo”’ (Ps. 40:4).

■ —————————–,

Komentar: 1)  6000 godina postojati će svijet. Računica: 3760-6000 = 2240. Prema R. Kattini pustošenje svijeta nastupit će 2240. godine greg. kalendara i on će biti opustošen do 3240. godine. Prema R. Abaye svijet će biti opustošen od 2240-4240. godine.

—————————– ■

Tanna debe Eliyyahu naučava: ”Svijet će postojati šest tisuća godina. U prve dvije tisuće bila je pustoš, dvije tisuće godina cvjetala je Tora, a sljedeće dvije tisuće godina je mesijanska era, (tj. Mesija bi trebao doći na početku tog razdoblja),2)

■ —————————–

Komentar: 2) Računica: ž Prve dvije tisuće godine: 3760-1760. pr.Kr. ž Druge dvije tisuće: 1760. pr.Kr. – 240. ž Treće dvije tisuće: 240-2240. — Iz toga proizlazi da bi Mesija trebao doći 240. godine greg. kalendara, ali kako znamo, nije.

—————————– ■

 (Traktat Sanhedrin 97b): ali kroz naša brojna bezakonja sve su ove godine bile izgubljene”. Ellijah odgovori Rab Judi, bratu R. Salie pobožnog: “Svijet će postojati, ne manje od osamdeset pet jubileja (tj. 85×49=4165 godina. Računica: 3760. g.pr.Kr. – 4165 = 405.), u posljednjem jubileju doći će Sin Davidov”. On ga upita: “Na početku ili na kraju” (zadnjeg razdoblja od 49 godina?). – On je odgovorio: “Ne znam”. ”Hoće li (to razdoblje) biti kompletirano ili ne?” – “Ne znam”, odgovorio je. R. Ashi (352–427.) je rekao: “On mu je govorio: ‘Prije toga nemojte ga očekivati (tj. prije 405. g.); poslije toga ti ga možeš očekivati (tj. poslije 405. godine).3)

■ —————————–

Komentar: 3) Prvi slijedeći jubilej bio je 455. godine. Računica: 405 + 49 = 454, tj. slijedeća 455. godina bila je jubilarna. U vezi toga treba primijetiti da je Mojsije od Krete (vjerojatno u funkciji kao lažni Mesija) između 440-470. (možda baš 455.) nagovorio Židove sa Krete da hodaju po moru (kao što je to Mojsije napravio), kako bi se oni na taj način vratili u Izrael. Rezultat je bio katastrofalan i on je uskoro iščeznuo.

—————————– ■

 ▪ R. Hanan b. Tahlifa (prva četvrtina IV. st.) poslao je (riječ) R. Josephu (um. 325.): ”Jednom sam sreo čovjeka koji je posjedovao svitak napisan na hebrejskom (jeziku) asirskim slovima. Rekao sam mu: ‘Odakle je ovaj došao k tebi?’ On je odgovorio: ‘Ja sam bio angažiran kao plaćenik u rimskoj vojsci te sam ga pronašao u rimskim arhivama. U njemu je navedeno da će četiri tisuće dvjesto trideset prve godine4) (u drugom primjerku Talmuda navedeno je: četiri tisuće dvjesto devedeset prve godine)5) nakon stvaranja svijet biti pun siročadi. (A u godinama koje slijede,) neki od njih iscrpit će se u ratu protiv velikih morskih čudovišta i neki u ratu Goga i Magoga, a preostalo razdoblje bit će biti mesijansko doba, dok će Sveti Onaj, blagoslovljen bio On, obnoviti svoj svijet tek nakon sedam tisuća godina”. R. Abba sin Rabe (III. st.) je rekao: ”Izjava je bila nakon pet tisuća godina“.6)

■ —————————–

Komentar: 4) Računica: 3760-4231=471/472.

5)  Računica: 3760-4291=531/532.

6)  Računica: 3760-5000=1240

—————————– ■

 To je bilo naučavano: R. Nathan (IV. ili V. st.) je rekao: ”Ovaj stih probija i spušta se do samog ponora: ‘Jer ovo je viđenje ipak za svoje vrijeme, ali na kraju to će se govoriti i ne će lagati: Iako on oklijeva, čekajte ga, jer to će sigurno doći, neće oklijevati’ (Hab. 2:3). Ne kao kao naši gospodari koji su interpretirali stih: ‘Tek za vrijeme i dva vremena i polovinu vremena’ (Dan. 7:25. – radi se o R. Joshui koji je interpretirao navedeni stih); niti kao R. Simlai (III. st.) koji je tumačio: ‘Ti ih hraniš kruhom suza i daješ im suze za piti po treći puta’ (Ps. 80:6); niti kao R. Akiba (40-137.) koji je tumačio: ‘Još jednom, to je mali časak, i ja ću potresti nebesa i zemlju’ (Hag. 2:6). A prva dinastija (hasmonejska) trajati će sedamdeset godina, druga (herodiajanska), pedeset i dvije i vladavina Bar Kozibe dvije i pol godine”’ 7)

■ —————————–

Komentar: 7) Pripadajući komentar br. 17 Sanhedrina 97b glasi: ”Stihovi citirani iz Danijela, Psalama i Hagaja tako su interpretirani da daju definitivan datum za dolazak Mesije. R. Nathan, međutim, po autoritetu Hab. 2:3 dokazuje da su takve kalkulacije lažne. Tri stiha odnose se na vladavinu Hasmonejaca, Herodijanaca i Bar Kozibe, ali dolazak Mesije nemoguće je saznati – Rashi.

—————————– ■

 Što se podrazumijeva pod ”ali na kraju će se govoriti [mi-yafeah] i neće lagati?”- R. Samuel b. Nahmani (III. st.) rekao je u ime R. Jonatana (b. Uzziela, učenika Hillela Starijeg iz I. st, spomenutog u Sukkahu 28a, kojeg smo već komentirali): ”Proklete bile kosti onih koji izračunavaju kraj. Jer oni će reći, ‘Budući da je unaprijed određeno vrijeme stiglo,8) a on ipak nije došao, on nikad neće doći”.9) No, (čak i da je tako), čekajte ga, jer je pisano: ‘Iako on oklijeva, čekajte ga’. Bi li ti trebao reći: ‘Mi se radujemo unaprijed (njegovom dolasku), ali on ne’: zato Pismo govori: ‘I zbog toga će Gospodin čekati, da tebi može biti milostiv; i zato će on biti uzvišen, da se tebi može smilovati’ (Iz. 30:18). No, budući da mu se mi unaprijed radujemo i on isto tako, što odgađa (njegov dolazak)? – Osobina pravednosti to odgađa. No budući da osobina pravednosti to odgađa, zašto ga mi čekamo? – Da bi bili nagrađeni (za nadanje i čekanje), kao što je pisano: ‘Blagoslovljeni su svi oni koji ga čekaju”’.

■ —————————–

Komentar: 8)Prema Danijelu, unaprijed određeno vrijeme datirano je za oko 30. god. I. st.

9) Smatramo da je Danijelov Knez Pomazanik, Mesija, došao točno prema Danijelovom kalendaru 27-30. godine: to je bio Isus iz Nazareta.

—————————– ■

 Abaye (IV. st., uč. R. Josepha) je rekao : ”Svijet mora sadržavati ne manje od trideset šest pravednika u svakoj generaciji, koji su sigurni svjedoci potpore Shechinah (svjetlost koja simbolizira Božju prisutnost), jer je pisano: ‘Blagoslovljeni bili svi oni koji čekaju na njega [Lo]’: Numerička vrijednost (riječi) ‘Lo’ je trideset šest”. No, to nije tako, jer, nije li Raba (280-352.) rekao: ”Red (pravednika neposredno) ispred Svetog Onog, blagoslovljen bio On, sastoji se od osamnaest tisuća, jer je pisano: ‘To će biti osamnaest tisuća u krugu uokolo”’ (Ez. 48:35). To nije teško: prethodni broj (36) odnosi se na one koji su ga vidjeli kroz čisto ogledalo, a potonji na one koji su ga promatrali kroz mutno. Ali ima li ih onoliko? Nije li Hezekija (b. Hiyya, druga pol. III. st.) rekao u ime R. Jeremije (sred. III. st.) po ovlaštenju R. Simeona b. Yohaija (II. st., uč. R. Akibe): ”Vidio sam sinove neba (tj. one koji uživaju u prizoru Šekinah na drugom svijetu) i njih ima samo malo; ako ih ima tisuća, ja i moj sin uključeni smo; ako sto, ja i moj sin uključeni smo; a ako ih je samo dva, oni su ja i moj sin”. – Nema poteškoća: prethodni broj (trideset i šest) odnosi se na one koji ulaze (unutar ograde da promatraju Šekinah) s dopuštenjem; potonji (osamnaest tisuća) na one koji mogu ući bez dopuštenja.

Rab (175-247.) je rekao: ”Svi (Danijelovi) unaprijed određeni datumi (za dolazak Mesije i razaranje Grada i Hrama) su prošli, a stvar (tj. otkupljenje) ovisi samo o pokajanju i dobrim djelima”. A Samuel (oko 165-257.) je to podržao: ”Dovoljno je da ožalošćeni (Izrael) održi svoje žalovanje”. Oko tog su se pitanja (prije njih) prepirali Tannaim (mudraci iz vremena I. i II st.). R. Eliezer (djelovao poslije razaranja Hrama u drugoj polovici I. st.) je rekao: ”Ako se Izrael pokaje, oni će biti otkupljeni; ako ne, oni neće biti otkupljeni”. R. Joshua (djelovao je  istovremeno s R. Eliezerom) mu je rekao: ”Ako se oni neće pokajati, neće li (svejedno) oni biti otkupljeni? Jer, Sveti Onaj, Blagoslovljen bio On, postavit će kralja nad njima čije će odredbe biti jednako okrutne kao Hamanove, čime će se Izrael uklopiti u pokajanje, i on će ih na taj način vratiti natrag na pravi put”. Drugi [Baraitha] je naučavao: R. Eliezer je rekao: ”Ako se Izrael pokaje, oni će biti otkupljeni kao što je napisano: ‘Vratite se vi djeco odmetnici i ja ću iscijeliti vaše odmetništvo”’ (Jr. 3:22). R. Joshua mu je odgovorio: ”Ali zar to nije napisano: ‘Sebe ste prodali za ništa i bit ćete otkupljeni bez novaca’ (Iz. 52:3). Vi ste sami sebe prodali za ništa, za idolatriju, i biti ćete otkupljeni bez novaca – bez pokajanja i dobrih djela”. R. Eliezer je uzvratio R. Joshui: ”Ali zar to nije napisano: ‘Vratite se meni k meni i ja ću se vratiti k vama”’ (Mal. 3:7). R. Joshua mu pridruži: ”Ali nije li to napisano: ‘Ja sam Gospodar nad vama: I ja ću uzeti po jednog iz grada i po dva iz obitelji i odvest ću vas na Sion”’ (Jr. 3:14). R. Eliezer odgovori: ”Ali to je napisano: ‘U vraćanju i ostatku bit ćete spašeni”’ (Iz. 30:15). R. Joshua odgovori: ”Ali zar nije to napisano: ‘Ovako govori Gospodin, otkupitelj Izraelov, Svetac njegov, onom kojeg čovjek prezire, onom kojeg odbacuju narodi, sluzi vladara:

(Traktat Sanhedrin 98a): Kad vide, dići će se kraljevi, prinčevi će također štovati”’ (Iz. 49:7). R. Eliezer se suprotstavio: Ali, nije li to napisano: ‘Ako ćeš se (u svoju zemlju) vratiti, O Izraele, govori Gospodin, vrati se k meni’ (Jr. 4:1). R. Joshua je odgovorio: A to je na drugom mjestu napisano: ‘I čuo sam čovjeka odjevenog u lanene haljine koji je bio iznad voda rijeke, dok je držao uzdignutu svoju desnu ruku i svoju lijevu ruku prema nebu, kunući se Njime koji vječno živi, da će to biti nakon (jednog) vremena, (dva) vremena i pola (vremena), i kad će on završiti rasulo snage svetog naroda, sve će se te stvari svršiti’ (Dn. 12:7). Na to je R. Eliezer ostao šutjeti.

R. Abba (tj. Rab, 175-247.) je također rekao: ”Ne može biti većeg očitovanja (znaka za) otkupljenje od ovog, naime, kako je rečeno: ‘A vi, O gore Izraelove, širit ćete svoje grane prema naprijed i prinosit ćete plod mome narodu Izraelu, jer oni su (tu), pri ruci da dođu” (Ez. 36:8). R. Eleazar (učenik R. Joshue, vršnjak R. Akibe, početak II. st.) je rekao: ”Tada to također, kao što je pisano: ‘Jer, prije tih dana ne bijaše nadnice za čovjeka, niti nadnice za živinče; niti je bilo ikakvog mira od neprijatelja onome koji bi izlazio ili ulazio zbog nesreće”’ (Zah. 8:10). Što se podrazumijeva pod rečenim: ‘niti je bilo ikakvog mira od neprijatelja onome koji bi izlazio ili ulazio zbog nesreće?’ – Rab (270-352.) je rekao: ”Čak i za učenjake koji su razmatrali mir, kao što je pisano: ‘Velik mir imaju oni koji tvoj Zakon ljube’ (Ps. 119:165) – tamo ne (će) biti mira zbog nesreće'”. Samuel (prva polovica III. st.) je rekao: “Dok su sve žrtve jednake”.

▪ R. Hanina (sredina III. st.) je rekao: ”Sin Davidov neće doći dok se riba traži za invalida a ne može se nabaviti, kao što je pisano: ‘Onda ću produbiti njihove vode i uzrokovati da njihove rijeke teku kao ulje’ (Ez. 32:14); dok je to pisano: ‘U taj dan uzrokovati ću da rog doma Izraelova propupa”’ (Ez. 29:21).

R. Hama b. Hanina (III. st.) je rekao: ”Sin Davidov neće doći dok čak i najneznatnije kraljevstvo prestane (da ima vlast) nad Izraelom, kao što je pisano: ‘On će oboje, odsjeći izdanke zakrivljenim noževima za obrezivanje i baciti ih te potkresati grane’ (Iz. 18:5); a nakon toga slijedit će: ‘U to vrijeme bit će donesen dar Gospodinu nad vojskama od naroda koji je raspršen i okljaštren”’ (Iz. 18:7).

Ze’iri (učenik R. Rava i R. Johanana; druga polovica III. st.) rekao je u ime R. Hanine: ”Sin Davidov neće doći dok (više) ne bude uobraženih ljudi u Izraelu, kao što je pisano: ‘Jer tada ću uzeti iz tvoje sredine one koji se raduju u tvom ponosu’ (Sef. 3:11), nakon čega će slijediti: ‘A ja ću ostaviti u tvojoj sredini ožalošćene i siromašne ljude, i oni će naći utočište u imenu Gospodnjem”’ (Sef. 3:12).

R. Simlai (III. st.) rekao je u ime R. Eleazara, sina R. Simeona (II. st.): ”Sin Davidov neće doći dok svi suci i službenici ne odu iz Izraela, kao što je pisano: ‘A ja ću okrenuti svoju ruku na tebe i potpuno očistiti tvoju nečistoću i oduzeti sav tvoj kositar. I ponovo ću postaviti tvoje suce kao na početku”’ (Iz. 1:25f).

Ulla (kraj III./prva četvrtina IV. st.) je rekao: ”Jeruzalem će biti otkupljen samo pravednošću (ispravnim ponašanjem), kao što je pisano: ‘Sion će biti otkupljen sa suđenjem, a njegovi obraćenici s pravednošću”’ (Iz. 1:27).

R. Papa (oko 300-375) je rekao: ”Kad oholi prestanu postojati (u Izraelu), magi će prestati (postojati među Perzijancima); kad suci prestanu postojati (u Izraelu), chiliarchi (wezirpati – klasa ugnjetavačkih perzijskih službenika) prestati će (postojati) također”. Sad, kad oholi prestanu postojati, magi će također prestati (postojati), kao što je pisano: ‘I ja ću potpuno očistiti tvoju oholost i oduzeti sav tvoj kositar (igra hebr. riječi). ‘Kad suci prestanu postojati, chiliarchi će prestati također’, kao što je pisano: ‘Jahve je odbacio tvoje osude, on je izbacio van tvoje neprijatelje”’ (Sef. 3:15).

R. Johanan (180-279.) je rekao: ”Kad vidite da se generacija smanjuje, nadajte se njemu (Mesiji), kao što je pisano: ‘A potlačeni narod ti ćeš spasiti”’ (2 Sam. 22:28). R. Johanan je rekao: ”Kad vidiš da generaciju preplavljuju mnoge nevolje kao rijeka, čekajte ga, kao što je pisano: ‘Kad neprijatelj dođe poput bujice, Duh Gospodnji podići će zastavu protiv njega’ (Iz. 59:19); nakon čega slijedi: ‘I Otkupitelj će doći na Sion”’ (Iz. 59:20).

R. Johanan je također rekao: ”Sin Davidov doći će samo u generaciji koja je ili posve pravedna ili potpuno zla. ‘U generaciji koja je posve pravedna’, – kao što je pisano: ‘U tvom narodu bit će također svi pravednici i posjedovat će zemlju zauvijek’ (Iz. 60:21). ‘Ili potpuno zli,’ – kao što je pisano: ‘I on vidje da tamo nema čovjeka, i čudio se da tamo nema posrednika’ (Iz. 59:16). A to je (drugdje) napisano: ‘Za moje vlastito zadovoljstvo, čak za moje vlastito zadovoljstvo, ja ću to učiniti”’ (Iz. 58:11).

R. Alexandri (III. st.) je rekao: ”R. Joshua b. Levi (prva polovica III. st.) istaknuo je kontradikciju – to je pisano: ‘U svoje vrijeme (doći će Mesija)’, dok je također pisano: ‘Ja (Jahve) to ću ubrzati’ (Iz. 60:22) — Ako su oni (toga) vrijedni, ja ću to ubrzati: ako ne, (on će doći) u dogledno vrijeme”’. R. Alexandri je rekao: ”R. Joshua je bio suprotan od dva stiha: to je pisano: ‘I gle, jedan kao Sin Čovječji doći će na oblacima nebeskim’ (Dan. 7:13), dok je (drugdje) pisano: ‘(Evo, kralj dolazi k tebi…) ponizan i jašući na magarcu!’ (Zah. 9:7) – Ako zaslužuju, (on će doći) na oblacima nebeskim; ako ne, (doći će) ponizan i jašući na magarcu. Kralj Shapur (I.) je rekao Samuelu (165-257.): ‘Vi tvrdite da će Mesija doći na magarcu: radije ću mu poslati svojeg bijelog ratnog konja.’ On je odgovorio: ‘Imaš li sto šarenih (ratnih) konja?”’ (da nam ih daš za borbu protiv Rimljana).

R. Joshua b. Levi (prva polovica III. st.) sreo je Elijaha kako stoji na ulazu u grobnicu R. Simeona b. Yohaija (jednog od najaktivnijih učenika R. Akibe, II. st.). On ga je upitao: “Imam li ja udio u svijetu koji će doći (poslije uskrsnuća)?”. On je odgovorio, “Ako taj gospodar to želi” (tj. Jahve). R. Joshua b. Levi je rekao: “Vidio sam dva (tj. sebe i Elijaha), ali čuo sam glas trećeg” (tj. glas od Jahve). On ga je tada upitao: “Kad će Mesija doći?” – “Idi i pitaj ga sam”, bio je njegov odgovor. “Gdje on sjedi?” – “Na ulazu (u grad)”. ”A po kojem ga znaku mogu prepoznati?” – “On sjedi među jadnim gubavcima: sve ih odmotaj (tj. njihove zavoje) odjednom, i ponovo ih zamotaj (sve skupa) zajedno, dok ih on ne odmota i ponovo zamota svakog zasebno, razmišljajući (prije zamatanja sljedećeg): ‘Ako bih želio (da sadašnje vrijeme bude za moje pojavljivanje kao Mesije), ne smijem odugovlačiti (zamatajući ovdje brojne rane)'”. Tako on ode do njega i pozdravi ga, govoreći, ”Mir na tebi, Gospodaru i Učitelju”. ”Mir tebi, sine Levijev”, odgovorio je. “Kad ćeš doći Gospodaru?” upita on. “Danas”, bio je njegov odgovor. Po povratku k Elijahu, ovaj drugi se raspitivao, “Što ti je rekao?” – ”Mir tebi, sine Levijev”, odgovorio je. Nakon toga on je (Elijah) primijetio: “On je time osigurao tebi i tvojem ocu (udio u) svijetu koji će doći (poslije uskrsnuća)”. “On je meni lažno govorio” – odvrati ovaj – “navodeći da će doći danas, ali nije (došao)”. On (Elijah) mu odgovori: “To je ono što je rekao tebi, danas, ako mu čuješ glas” (Ps. 95:7).10)

■ —————————–

Komentar: 10) Prema navedenom, Mesija je već došao u prvoj polovici III. st, ali Izrael tada nije čuo glas Jahve, Boga svoga, i Mesija ih nije izbavio

—————————– ■

 Učenici R. Jose b. Kisma (II. st., djelovao između 120-140.) upitali su ga: “Kada će doći Mesija?” – On je odgovorio: ”Bojim se da vi zahtijevate znak od mene (da je moj odgovor točan)”. Uvjerili su ga: “Mi nećemo tražiti znak od tebe”. Tako im je on odgovorio: “Kad ta vrata (grada Cezareje Filipi gdje je R. Jose živio) padnu, budu obnovljena, ponovno padnu i ponovno budu obnovljena, a zatim padnu po treći put, prije nego što mogu biti obnovljena, sin Davidov će doći”. Oni mu rekoše: “Učitelju, daj nam znak.” On je prosvjedovao: “Zar me vi niste uvjeravali da nećete zahtijevati znak?” Oni su odgovorili: “Čak i tako (mi želimo znak)”. On im je rekao: “Ako je tako, neka se vode špilje Paneas pretvore u krv!” i one su se pretvorile u krv. Kad je legao umirući, rekao im je: ”Stavite moj lijes duboko (u zemlju),

(Traktat Sanhedrin 98b): jer ne postoji miti jedna palma u Babilonu za koju perzijski konj neće biti zavezan, niti jedan lijes u Palestini iz kojeg medijski konj neće jesti slamu” (tj. on je vjerovao da će u budućnosti perzijska i medijska vojna sila osvojiti Bliski istok i zbaciti rimsku vlast te nije želio da iz njegova lijesa medijski konj jede slamu).

Rab (270-352.) je rekao: ”Sin Davidov neće doći dok (rimska) vlast ne obuhvati Izrael kroz devet mjeseci, kao što je pisano: ‘Stoga će ih on predati do vremena kad ona koja treba roditi, ne rodi! Tad će se Ostatak njegove braće vratiti sinovima Izraela”’ (Mih 5:2).

Ulla  (kraj III./prva četvrtina IV. st.) je rekao: ”Neka (Mesija) dođe, ali ne dajte mi da ga vidim”.

Rabbah (270-322.) je rekao isto: ”Neka dođe, ali ne dajte mi da ga vidim”. R. Joseph (um. 325.) je rekao: ”Neka dođe, a ja ću možda biti dostojan da sjedim u sjeni sedla njegova magarca”. Abaye (učenik R. Josepha, ? –339.) upita Rabbaha: “Koji je tvoj razlog (što ga ne želiš vidjeti)?” ”Hoćemo li reći, zbog porođajnih boli (koje prethode nastupu) Mesije?” ”Ali to je naučavano – učenici R. Eleazara (II. st.) upitali su ga: “Što čovjek mora učiniti da bude pošteđen bolova Mesije?” (On odgovori): “Neka se on uključi u istraživanje i dobronamjernost; a vaš Gospodar neka učini oboje”. On je odgovorio: “(Bojim se) da je grijeh uzrok tome” (tj. da grijeh može neutralizirati navedena dva dobra postupka, te da bi on mogao poslije svega patiti) u skladu s (učenjem) R. Jakova b. Ide  (sredina III. st.) koji se protivio (dvama stihovima), (naime), to je pisano: ”I pazi, ja sam s tobom i ja ću te čuvati na svim mjestima kamo god pođeš” (Post. 28:15 – to je govorio Bog Jakovu); ali to je pisano: ”Tada se Jakov silno uplašio i potresao” (Post. 32:8) – On se bojao da grijeh može dovesti do (poništenja Božjeg obećanja). Čak i to je naučavano: ”Dok tvoj narod ne pređe preko, O Gospodine” (Izl 15:16). Ovo se odnosi na prvi ulazak (u Obećanu zemlju); ‘Dok tvoj narod pređe preko, koji si stekao’ (ibid): Ovo se odnosi na njihov drugi ulazak. Stoga ti možeš rezonirati: Izraelci su bili dostojni čuda učinjenih za njih kod drugog ulaska kao i kod prvog, ali taj je grijeh prouzrokovao (da se to ne dogodi).

R. Johanan (180–279.) je rekao isto: ”Neka dođe i neka ga ne vidim”. Resh Lakish (oko 200. – ?) mu reče: ”Zašto? Hoćemo li reći, zato jer je pisano: ‘Kao što čovjek bježi od lava a sretne ga medvjed’, i ‘Uđe u kuću i stavi ruku na zid, a zmija ga ugrize?”’ (Am. 5:19). ”Ali dođi i ja ću ti to pokazati još na ovom svijetu: kad jedan ide u polje i susretne ovršitelja, to je kao da je sreo lava. Kad uđe u grad te ga presretne ubirač poreza, to je kao da je sreo medvjeda. Na ulasku u svoju kuću pronađe svoje sinove i kćeri u bolovima od gladi, to je kao da ga je ugrizla zmija (tj. na ovom svijetu dolaze problemi čak i bez Mesijinog dolaska). – Ali (njegova nevoljnost da vidi Mesiju) je zato jer je pisano: ‘Pitajte vi sada i pogledajte da li je muškarac rodio?’ ‘Zašto ja vidim svakog čovjeka [geber] s rukama na bokovima, kao žena koja rađa, a sva lica su se pretvorila u bljedilo?”’ (Jer. 30:6). Što se podrazumijeva pod ‘Zašto ja vidim svakog čovjeka [geber]?’ – Raba b. Isaac (? – 356.) je rekao u ime Raba: ”To se odnosi na onoga komu sva snaga [geburah] pripada” (u pitanju je igra riječi). A koje je značenje ‘I sva lica su se pretvorila u bljedilo?’ – R. Johanan je rekao: ”(Ovo se odnosi na Božju) nebesku obitelj (tj. na anđele) i njegovu zemaljsku obitelj (tj. na Izrael), kad Bog kaže: ‘Ti (gentili, pogani) su moj ručni rad i isto tako su ti (Židovi); kako ću uništiti prethodne zbog potonjih?”’ R. Papa je rekao: ”Tako ljudi kažu, ‘Kad vol ide i padne, konj će se staviti u njegovu štalu”’ 11)

■ —————————–

Komentar: 11) Pripadajući komentar br. 20 Sanhedrina 98b glasi: ”Konj će ga zamijeniti, ali kad se vol oporavi, teško je zamijeniti konja. Tako i Izraeliti, kad su pali, pogani su ih zamijenili u vlasti; ali pri njihovu oporavku, teško će biti maknuti pogane s njihove pozicije bez nanošenja mnogo bola”.

—————————– ■

 R. Giddal (prva četvrtina IV. st.) je rekao u ime Raba: ”Židovi su predodređeni da jedu (do sitosti) u dane Mesije”. R. Joseph  (um. 325.) je to odbacio: ”To nije očito; tko bi tada još trebao jesti – Hilek i Bilek?” (dva tadašnja izmišljena lika, kao današnji likovi iz crtića Lolek i Bolek) – To je rečeno u opoziciji prema R. Hillelu koji je ustvrdio da neće biti Mesije za Izrael, jer su mu se već radovali za vrijeme vladavine (kralja) Hezekije (716-687. pr.Kr.).

Rab (175-247.) je rekao: ”Svijet je stvoren samo zbog Davida” (tj. da on može pjevati himne i psalme Bogu). Samuel (oko 165-257.) je rekao: ”Zbog Mojsija” (tj. da može primiti Toru). R. Johanan  (180–279.) je rekao: ”Radi Mesije”.

Koje je njegovo (tj. Mesijino) ime? – Škola R. Šile (prva pol. IV. st.) je rekla: ”Njegovo ime je Šiloh, jer je napisano, dok Šiloh ne dođe” (Post. 49:10). Škola R. Yannaija (prva polovica III. st.) je rekla: ”Njegovo ime je Yinnon’, jer je pisano: ‘Njegovo ime izdržati će zauvijek”: e’er je bilo sunce, ‘njegovo ime je Yinnon”’ (Ps. 72:17). Škola R. Haninije (III. st.) je razmatrala: ”Njegovo ime je Haninah, kao što je pisano: ‘Gdje ti ja neću dati Haninah”’ (Jer. 16:13).12)

■ —————————–

Komentar: 12) Pripadajući komentar br. 29 Sanhedrina 98b glasi: ”Ovime je svaka škola pokazala veliko divljenje prema svojem učitelju u pronalaženju imena za Mesiju igrajući se riječima prema imenu svog učitelja”.

Međutim, nitko od navedenih nije zapazio da je pravo ime Mesije navedeno u Jakovljevoj oporuci: U spas tvoj se, Jahve, uzdam!” (Post. 49:18): Spas tvoj = Jehošua, Jošua, Isus. Isto tako nitko od navedenih nije zapazio da su tamo također sakriveni potrebni astronomsko-kalendarski podaci vezani za rođenje Mesije.

—————————– ■

 Drugi kažu: ”Njegovo ime je Menahem sin Ezekije”, jer je pisano: ‘Zato jer je Menahem (=Utješitelj) koji će rasteretiti moju dušu, daleko” (Tuž. 1:16). Rabini su rekli: ”Njegovo ime je ‘Učenjak Gubavac’, kao što je pisano: ‘Svakako on nosi naše žalosti i nosi naše boli: dok smo ga mi držali za gubavca, kojeg je Bog udario i ponizio’ (tj. ‘A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava’; Iz. 53:4)”.13) R. Nachman (? – um. 356.) je rekao: ”Ako je on od onih koji žive (danas), on bi mogao biti jedan kao (što) ja, kao što je pisano: ‘A njihovi plemići bit će od njih, i njihovi upravitelji proizaći će iz njihove sredine’ (tj. ‘Glavar njihov iz njih će niknuti, vladar njihov iz njih će izaći’; Jer. 30:21). Rab je rekao: ”Ako je on od živih, to bi mogao biti naš sveti gospodar [tj. R. Judah Ha Nasi (135-219.), koji je općenito bio nazivan Rabbi]; ako od mrtvih, to bi mogao biti (prorok) Danijel, najželjeniji čovjek”. Rab Judah (220-229.) je rekao u ime Raba: ”Sveti Onaj, blagoslovljen bio On, podići će drugog Davida za nas, kao što je pisano: ‘A oni će služiti Jahvi, Bogu svojemu i Davidu, njihovu kralju, kojeg ću im podići”’ (Jer. 30:9); (i to) ne: ‘Podigao sam’, nego ‘Ja ću podići ‘, rekao je. R. Papa (oko 300–375.) rekao je Abayi (? – um. 339.): ”Ali to je pisano: ‘I sluga moj David bit će im knez [nasi] zauvijek” [Ez. 37:25 — knez ili princ (nasi) je niža titula nego kralj] – npr. car i vicekralj”. 14)

■ —————————–

Komentar: 13) Ovo je jedan od rijetkih navoda u Talmudu gdje se Mesija identificira kao Izaijin Sluga patnik (Iz. 53). Međutim u vezi riječi gubavac, ovdje je u pitanju igra riječi nega (Strong 5061 = gubavac) i naga (Strong 5060 = udariti, kazniti).

14) Pripadajući komentar br. 38 Sanhedrina 98b glasi: ”Drugi David bit će kralj, a prijašnji David bit će njegov vicekralj”.

—————————– ■

 R. Simlai (III. st.) je iznio: ”Što se podrazumijeva pod: ‘Jao vama koji žudite dan Gospodnji! Kakav je kraj to za vas? Dan Gospodnji je tama, a ne svjetlost?” (Am. 5, 18). To može biti u odnosu na kokota i šišmiša, koji s puno nade čekaju svjetlo (tj. zoru). Kokot je rekao šišmišu, “Radujem se svjetlu, jer imam vid; ali kakva je korist uporaba svjetla za tebe?” 15)

■ —————————–

Komentar: 15) Pripadajući komentar br. 40 Sanhedrina 98b glasi: ”Time se Izrael treba nadati otkupljenju, jer će svijetlo dana biti za njih; ali zašto bi gentili (tj. zašto bi se pogani radovali), videći da će za njih to biti dan tame?”

—————————– ■

  (Traktat Sanhedrin 99a): I stoga je min (=heretik, tj. kršćanin) rekao R. Abbahu (oko 279–320.): ”Kad će doći Mesija?” On je odgovorio: “Kad tama prekrije one ljude” (aludirajući na Mina i njegove drugove kršćane). ”Ti me proklinješ”, uzviknuo je (Min). On (R. Abbahu) je uzvratio: “To je samo stih: Jer, pazi, mrak će prekriti zemlju i tusta tama ljude, ali Jahve će sjati nad tobom i njegova će se slava vidjeti iznad tebe” (Iz. 60:2).

Bilo je naučavano: R. Eliezer (djelovao poslije razaranja Hrama u drugoj polovici I. st.) je rekao: ”Dani Mesije trajati će četrdeset godina, kao što je pisano: ‘Četrdeset godina žudim hoću li ja uzeti generaciju”’ (zapravo: ‘Četrdeset ljeta jadio me naraštaj onaj, pa rekoh: ‘Narod su nestalna srca i ne promiču moje putove’ — Ps. 95:10). R. Eleazar b. Azarja (zadnja četvrtina I. st.) je rekao: ”Sedamdeset godina, kao što je pisano: ‘I to će se dogoditi u onaj dan, da će Tir biti zaboravljen sedamdeset godina, prema danima jednog kralja”’ (Iz. 23:15). Sad, koji je (to) jedan (jedinstveno ugledni) kralj? Mesija, naravno. Rabbi [tj. R. Judah Ha Nasi (135-219.)] je rekao: ”Tri generacije, jer je pisano, oni će se bojati tebe sa suncem i pred mjesecom (oni će se bojati tebe kroz) generaciju i generacije”.

R. Hillel (IV. st; sin R. Jude III. i praunuk R. Jude Ha Nasija) rekao je: ”Neće biti Mesije za Izrael, jer su mu se oni već radovali u danima (kralja) Hezekije (716-687. pr.Kr.)”.16) R. Joseph (um. 325.) je rekao: ”Neka mu Bog oprosti (to što je to rekao). Sad, kad je Ezekija cvjetao? Tijekom prvog Hrama (tj. 716-687. pr.Kr.). Ipak, Zaharija, prorokujući u dane drugog (Hrama. tj. u zadnjoj četvrtini VI. st.pr.Kr.), proglasio je: ”Raduj se naveliko Kćeri sionska, viči Kćeri jeruzalemska! Evo, kralj tvoj dolazi k tebi! On je pravičan i nosi spasenje ponizno jašući na magarcu, na mladetu magaričinu” (Zah. 9:9).

■ —————————–

Komentar: 16) Prema Hillelu II. Mesija je već došao u vrijeme kralja Hezekije (716-687. pr.Kr.).

—————————– ■

 Drugo [Baraitha] je naučavano: R. Eliezer (djelovao poslije razaranja Hrama u drugoj polovici I. st.) je rekao: ”Dani Mesije bit će četrdeset godina. Evo što je pisano: ‘A on te je ponižavao i morio glađu i hranio manom’ (Pz. 8:3); dok je na drugom mjestu to pisano: ‘Obraduj nas za dane kad si nas šibao, za ljeta kad si nas potlačio”’ (Ps. 90:15: — tj. kao što su stradavali četrdeset godina u pustinji, tako se četrdeset godina trebaju radovati za vrijeme kraljevanje Mesije). R. Dosa (I. st.) je rekao: ”Četiri stotine godina. To je ovdje napisano: ‘A oni će im služiti i oni će ih tlačiti četiri stotine godina” (Post. 15:13), dok je drugdje to pisano: ”Učini nas sretnima prema danima u kojima si nas tlačio”. Rabbi (R. Judah Ha Nasi, 135-219.) je rekao: ”Tristo šezdeset pet godina, čak kao (broj) dana solarne godine, kao što je napisano: ‘Jer dan odmazde u mojem je srcu, i godina mojeg otkupljenja je došla”’ (Iz. 63:4). Što znači: ‘dan osvete u mojem je srcu’? – R. Johanan (180-279.) je rekao: ”Ja to moram otkriti svom srcu, ali ne i mojim (vanjskim) udovima” (tj. ruci da ne zapiše i jeziku da ne izgovori). Abimi sin R. Abbahu (IV. st.) je saznao: ”Dani izraelskog Mesije bit će sedam tisuća godina, kao što je pisano: ‘A kao što se ženik raduje nevjesti, tako će se tvoj Bog radovati tebi”’ (Iz. 62, 5 — mladoženja se raduje sedam dana, a Božji je dan tisuću godina, Ps. 15, 4). Rab Judah (220-299.) je rekao u ime Samuela (oko 165. do oko 257.): ”Dani Mesije trajati će toliko dugo kao od Stvaranja do sada, kao što je pisano: (‘da vaši dani i dani vaših sinova u zemlji za koju se Jahve zakleo vašim ocima da će im je dati – budu brojni) kao dani nebesa nad zemljom’ (Pnz. 11:21: tj. toliko mnogo koliko je svijet do tada postojao).17) R. Nahman b. Isaac (um. 356.): ”Tako dugo kao od dana Noe do naših dana,18) kao što je pisano: ‘Jer, to je kao vode Noe, koje su moje, tako sam se zakleo, itd. ”’ (tj. ”Bit će mi kao za Noinih dana, kad se zakleh da vode Noine neće više preplaviti zemlju; tako se zaklinjem da se više neću na tebe srditi niti ću ti prijetiti; Iz. 54:9).

■ —————————–

Komentar: 17) Npr. 240. godina, u vrijeme R. Samuela, bila je 4000-ta godina hebrejskog kalendara tj. 4000 godina je prošlo od Stvaranja do tada. Ako bi se na tu godinu to odnosilo, onda bi dani Mesije trajali slijedećih 4000 godina pod uvjetom ako bi on te godine došao.

18) Prema Bibliji potop se dogodio se 1656. godine od Stvaranja. Računica: 3760-1656=2104. g.pr.Kr.

Od 2104. g.pr.Kr. do cca 340. g. = 2444 godina.

Iz toga proizlazi da će dani Mesije trajati 2.444 godine.

—————————– ■

 R. Hiyya b. Abba (oko 180-230.) rekao je u ime R. Johanana (180-279.): ”Svi proroci prorokovali su samo u odnosu na mesijansko doba; ali za svijet koji će doći (poslije uskrsnuća) ‘oko nije vidjelo, o Gospodine, osim tebe, ono što je on pripremio za onoga koji ga iščekuje”’ (Iz. 64:3). Sad, on se ne slaže sa Samuelom (oko 165-257.), koji je rekao: ”Ovaj svijet razlikuje se od (budućih) dana Mesije samo u odnosu na služnost prema (stranim) silama”.

R. Hiyya b. Abba je također rekao u ime R. Johanana: ”Svi su proroci prorokovali samo za grešnike koji se kaju; ali za savršeno pravedne (koji uopće nikad nisu sagriješili), oko nije vidjelo, O Bože, osim tebe, ono što je on pripremio za onoga koji čeka na njega”’. Sad se razlikuje od R. Abbahua (oko 279–320.), koji je rekao: ”Na mjesto okupirano grešnicima koji se kaju ne mogu doći čak ni potpuno pravedni, jer je pisano: ‘Mir, mir onom tko je daleko i onom tko je blizu”’‘ (Iz. 57:19). Tako, prvo što znači ”daleko” – izvorno daleko (=grešnik koji je daleko od Boga), onda što znači “blizu” – izvorno blizu (=oni koji nikad nisu sagriješili). No R. Johanan (180-279.) je tumačio: “Onaj koji je daleko = onaj koji je (i koji je bio) daleko od grijeha; tko je blizu = onaj koji je bio blizu grijeha, ali sada je daleko (od grijeha)”.

▪ R. Hiyya b. Abba je također rekao ime R. Johanana: ”Svi su proroci prorokovali samo u odnosu na onoga koji uda kćer za učenjaka, ili se bavi poslovanjem u ime učenjaka, ili pogoduje učenjaku sa svojim vlasništvom; ali što se tiče učenjaka samog – ‘oko nije vidjelo, O Bože, osim tebe i sl.”’ Na što se ‘oko nije vidjelo’ odnosi? – R. Joshua b. Levi (prva polovica III. st.) je rekao: ”Na vino koje je bilo čuvano s njegovim grožđem još od šest dana Stvaranja (tj. od 3760. g.pr.Kr. prema hebrejskom kalendaru). Resh Lakish (III. st; učenik Jude II.) je rekao: ”Na Eden, kojeg ni jedno oko nikad nije vidjelo; I ti se trebaš dvoumiti: gdje je Adam tada živio? U Vrtu. I ti trebaš primijetiti: Vrt i Eden su isto. Dakle Pismo uči: ‘I Rijeka je izvirala iz Edena da bi natapala vrt”’ (Post. 2:10).

(Traktat Avodah Zara, gl. 1): Ovo je u Tosefti: Učenici Elijaha (sredina III. st.) naučavali su: ”Svijet će se nastaviti kroz šest tisuća godina: prve dvije tisuće u kojem je bio kaos (Tahu); druge dvije tisuće bile su od Tore; a treće dvije tisuće su dani Mesije, no zbog naših grijeha mnoge od tih godina su prošle, a on još nije došao. Hajde da vidimo od su kojeg vremena računane dvije tisuće od Tore. Hoćemo li mi uzeti da je to bilo vrijeme kad je Tora bila data Izraelu? Otad dvije tisuće još nije prošlo. Zbog toga mi možemo reći da to znači spomenuto vrijeme (u Post. 12:5): ‘I osobe koje su oni pribavili u Haranu’. A to je poznato iz tradicije da je Abraham tada imao pedeset dvije godine starosti. I od njegove pedeset druge godine pa dok Tora nije bila dana, prošlo je 448 godina i taj će broj kompletirati broj od 2.000 koje su bile manje u vrijeme kad je Tana naučavala 2000 godina mudrosti”.19)

■ —————————–

Komentar: 19) Računica: 3760-1948=1812. g.pr.Kr. – tad je Abraham rođen. …. 1812 – 52 = 1760. g.pr.Kr. – tada je Abraham imao 52 godine.

Iz toga proizlazi da je ž 2000 godina kaosa trajalo od 3760. g.pr.Kr. do 1760. g.pr.Kr; da je ž 2000 godina Tore trajalo je od 1760. g.pr.Kr. do 240. godine, da će ž Mesija doći 240. godine te da će ž dani Mesije trajati slijedećih 2000 godina, od 240. do 2240. godine.

Druga računica:

1760 – 448 = 1312. g.pr.Kr.

1312 – 2000 = 688. godine.

U vezi navedene 688. godine interesantno je primijetiti da je Ishak ben Ya’kub Obadiah Abu ‘Isa al-Isfahani (684-705.) vodio pobunu u Perziji (očito u svojstvu lažnog Mesije) protiv umajadskog kalifa ‘Abd al-Marik ibn Marwana.

—————————– ■

 ZAKLJUČAK:

 Iz prezentiranih citata vezanih za Mesiju, vidi se da su talmudski rabini svoje zaključke donosili subjektivno, s time da nisu otvorili Danijelovo proročanstvo niti njegov kalendar. Vidjeli su da je Danijelovo vrijeme za dolazak Mesije stiglo i prošlo; znali su za tvrdnje Isusa i kršćana da je on bio Mesija; imali su presudu Sanhedrina da je Isus zavrijedio smrt zbog hule jer se pravio Božjim sinom tj. Mesijom, znali su za Pilatovu presudu i titulus koji je stavio na Isusov križ kojim je naveo njegovu krivnju ”Isus Nazarećanin kralj Židovski” (Iv. 19:19), ali nisu željeli preispitati i utvrditi da li je Isus bio onaj Knez Pomazanik, Mesija, koji je prema Danijelu trebao doći i da li je on zaista došao prema točno navedenom Danijelovom kalendaru. Isto tako nisu se potrudili da ispitaju svrhu Isusova pojavljivanja i djelovanja.

Rabinima je bilo lakše reći da Mesija nije došao te su razvili čitavu nauku, različitu od Danijelovog termina, o tome kad bi Mesija trebao doći. No ni tu se nisu međusobno slagali, zato jer su terminu dolaska Mesije pristupali subjektivno, odnosno izabrali bi neki stih iz Biblije koji se odnosio na nešto sasvim drugo, a koji ih je asocirao na problem koji su rješavali te su ga na primijenili svoj predmet rješavanja, ovaj put na dolazak Mesije. Upravo zbog toga što je svaki rabin subjektivno izabrao drugi stih i drugu asocijaciju, dobili su i različite rezultate o vremenu dolaska Mesije i trajanju njegove vlasti. Njih ovdje zbirno navodimo:

Dolazak Mesije. Prema Hillelu II. Mesija je već došao u vrijeme kralja Hezekije (716-687. pr.Kr.). • Rab je u II/III. st. rekao da su svi (Danijelovi) unaprijed određeni datumi (za dolazak Mesije i za razaranje Grada i Hrama) već prošli (u I. st.). • Prema R. Samuelu b. Nahmaniju (Danijelovo) unaprijed određeno vrijeme za dolazak Mesije je stiglo (prije razaranja Grada i Hrama 70. godine), ali Mesija nije došao, zbog čega su neki od rabina rekli da on nikad neće niti doći. • Prema R. Joshui b. Levi i Elijahu, Mesija je već došao u prvoj polovici III. st. (ali Izrael nije čuo glas Jahve, Boga svoga, zbog toga mu se Mesija nije pridružio). • Prema R. Zeri Mesija još nije došao. • Prema Tanna debe Eliyyahu Mesija je trebao doći 240. godine, ali kako znamo nije došao. • Prema učenicima Elijaha Mesija je također trebao doći 240. godine. • Prema R. Nahmanu b. Isaacu Mesija je trebao doći 340. godine • Prema Ellijahu i R. Ashiju Mesija je trebao doći poslije 405. godine.

Trajanje vladavine Mesije. Talmudski rabini smatrali su da će vladavina Mesije trajati • 40 godina (R. Eliezer) • 70 godina (R. Eleazar b. Azarja) • 365 godina (R. Judah Ha Nasi) • 400 godina (R. Dosa) • 2.000 godina (Tanna debe Eliyyahu) • 2.444 godina (R. Nahman b. Isaac) • 4.000 godina (Rab Judah) • 7.000 godina (Abimi sin R. Abbahu).

Mi međutim nećemo ići navedenim talmudskim putem, niti nas taj put zadovoljava jer nema znanstveni pristup, niti se njime dolazi do jedinstve-nog zaključka kojeg se može uvijek provjeriti. Mi ćemo krenuti u prouča-vanje termina točnog dolaska Mesije prema Danijelom proročanstvu Objave o sedamdeset sedmica, u istraživanje da li je Isus bio taj Danijelov Knez Pomazanik kojeg se čekalo te u proučavanje svrhe njegovog dolaska i djelovanje.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj