Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

27. Talmudski ciklus o Balaamu i u njemu neki skriveni podaci o Isusu i njegovoj majci (Svezak 5)

7) Talmudski ciklus o Balaamu i u njemu neki skriveni podaci o Isusu i njegovoj majci

RAZMATRANJE O POKAJANJU I OTKUPLJENJU IZRAELA (tekstovi koji prethode ciklusu o Balaamu)1)

(Traktat Sanhedrin 105a): Zašto je ovaj narod jeruzalemski otklizao natrag pomoću vječnog odmetništva? (heb. meshubah nizzahath — Jer. 8:5 tj. ”Zašto onda taj narod luta uporno i neprekidno? Čvrsto se drže laži, neće da se obrate”). Rab (prva polovica III. st.) je rekao: ”Kenesseth Yisrael (Zajednica Izraela) dala je proroku pobjedonosni odgovor” (teshubah nizzahath). (Jer) prorok je rekao Izraelu: ”Vratite se i pokajte se: oci vaši koji su griješili – gdje su oni?” (Zah. 1:3-4). Oni su odgovorili: “A tvoji proroci koji nisu griješili – gdje su oni?” Kao što je pisano: ”Vaši očevi, gdje su oni? – i proroci, da li oni žive dovijeka” (Zah. 1:5). On im odgovori: “Ipak (oci vaši) pokajali su se i primili su (pravednu kaznu), kao što je pisano: ‘Ali moje riječi i odredbe, koje sam naložio mojim slugama, prorocima, nisu li one stigle vaše oce?”’ A oni su se obratili i rekli: ”Kao što je Jahve nad Vojskama smatrao da treba učiniti s nama, prema našim putovima i prema našim djelima, tako neka učini s nama” (Zah. 1:6).

Samuel (prva polovica III. st.) je rekao: ”Deset muškaraca je došlo i sjelo dolje ispred njega (ispred proroka). On im reče: ‘Vratite se i pokajte se’. Oni odgovore: ‘Ako gospodar proda svojeg roba ili muž otpusti svoju ženu – ima li prvi prava nad drugim’ (tj. ih je Bog prodao Nabukodonosoru, on više nema prava prema njima, a oni nemaju obveze da se pokaju. To je prema R. Samuelovom pogledu bio pobjedonosni odgovor). Nakon toga Sveti Onaj, blagoslovljen bio On, rekao je proroku: ‘Idi i reci im: Ovako govori Jahve: Gdje je dokument razvoda vaše majke koju sam napustio? ili (dokument) mojih vjerovnika kojima sam vas prodao? Evo, zbog vaših grijeha sami ste sebe prodali i zbog vaših nedjela vaša je majka napuštena”’ (Iz. 50:1). To se slaže s Resh Lakishom (oko 200. – ?), koji je rekao: ”Zašto Pismo navodi: ‘David, moj sluga, Nabukodonozor, moj sluga”’ (Jer. 43:20). No to je otkriveno i poznato onom koji je govorio i svijet je stvoren da bi Izrael tvrdio ovako: ”Dakle, Sveti Onaj, blagoslovljen bio On, pretekao (ga) je nazivajući ga ‘njegov sluga’, ali kad sluga stekne imovinu – kome pripada sluga i kome imovina? (tj. iako je Izraelce Bog prodao Nabukodonozoru, svome sluzi, oni su još uvijek njegova imovina). A to što dolazi u vaš um neće uopće biti kako vi kažete: ‘Mi ćemo biti kao pogani, kao obitelji zemalja da služimo drvo i kamen’. ‘Kao što sam ja živ’, govori Gospodin Bog, ‘sigurno je da ću ja moćnom rukom i ispruženom mišicom i izlivenim gnjevom vladati nad vama”’ (Ez. 20:32f).

Rečeno je: ”Čak i s takvim bijesom neka Milosrdni bijesni protiv nas, ali neka nas otkupi”.

”Jer on ga je kaznio u tajnosti i Bog ga je (tako) učio” (Iz. 28:2). Rabi b. Bar Hana (II/III. st., brat R. Hiyye, učenik R. Johanana) rekao je: ”Prorok je poticao Izraela: ‘Vratite se i pokajte se’. Oni su odgovorili: ‘Ne možemo: Zavodnik (yezer hara tj. sotona) vlada nad nama’. On im reče: ‘Obuzdajte vaše (zle) želje’. Oni su odgovorili: ‘Neka nas njegov Bog podučava”’ 2) (tj. ‘Neka nas Bog, koji je gospodar čak i Zavodniku, uči kako da obuzdamo naše zle želje’. To je prema pogledu Rabbah b. Bar Hane bio pobjednički odgovor – Rashi).

■ —————————–

Komentar: 1) Ovo je razmatrano zato da posluži kao uvod za ciklus o Balaamu, u svrhu da se može razumjeti sistem razmišljanja i naučavanja talmudskih rabina.

2) ”Prorok je poticao Izraela: ‘Vratite se i pokajte se’. Oni su odgovorili: ‘Ne možemo: Zavodnik (yezer hara tj. sotona) vlada nad nama” – ovo je vrlo značajna konstatacija te da bi ih prorokov (Zaharijin) Bog (Jahve) trebao podučiti kako da obuzdaju svoje zle želje.

Nakon gornjeg razmatranja u Sanhedrinu započinje ciklus o četiri obična čovjeka (neplemića) tj. o Balaamu, Doegu, Ahitophelu i Gehaziju, od kojeg ćemo mi obraditi samo dio o Balaamu.

—————————– ■

CIKLUS O BALAAMU

O značenju imena Belo’-am, Bileam, Bala’-‘am.3)

(Traktat Sanhedrin 105a, nastavak). Belo’-am znači: ‘bez ljudi’ (tj. on nema udjela /zajedno s drugim ljudima/ u budućem svijetu koji će doći poslije uskrsnuća). Drugo objašnjenje: Bileam znači da je on pokvario ljude (Balah’am ili bala’-‘am = ‘on je uništio ljude’). [Oba navedena značenja su igre riječi vezane za Balaamovo ime. Referenca se odnosi na Izrael, kako se to kasnije objašnjava]. Sin Beorov (označava) da je on počinio bestijalnost (heb. ‘be’ir’. Ovdje se radi opet o igri riječi: ‘beor’-‘be’ir’). Tanna (mudrac iz vremena 10-220. g.) je naučavao: ”Beor, Kušan-Rišatajim i Laban Sirijac su identični; Beor označava da je on počinio bestijalnost (tj. seksualni odnos sa životinjom); Kušan-Rišatajim da je on počinio dva zla nad Izraelom: jedan u dane Jakova (kad ga je nagovarao želeći ga uništiti, Post. 26:23), a drugi u dane Sudaca (Suci 3:8). No, koje je bilo njegovo pravo ime? Laban Sirijac”.

Pismo piše: ‘Sin Beorov’ (Br. 22:5), (ali također i) njegov sin (je) Beor (Br. 24:3). R. Johanan (180-279.) je rekao: ”Njegov otac (Beor) bio je kao njegov sin u pitanju proroštva” (tj. sin je bio veći prorok od oca).

■ —————————–

Komentar: 3) Ovdje se radi o nastojanjima da se na temelju Balaamovog imena prikažu njegove zle karakteristike koje opisuju njegova zla djela. Međutim, iste zle karakteristike dane su kasnije i Isusu Nazarenu:

  1. a) Belo’-am (Biloam) = bez ljudi ( Balaam nema udjela /zajedno s drugim ljudima/ u budućem svijetu koji će doći poslije uskrsnuća) ”Isusu Nazarenu (Ješui HaNotzriju), neka kosti budu smrvljene u prašinu” (Maimonides) tj. da mu tijelo više nikad ponovo ne može postati cijelo, kako on ne bi mogao uskrsnuti tj. Isus neće imati udjela /zajedno s drugim ljudima/ u budućem svijetu koji će doći poslije uskrsnuća.
  2. b) Bileam = on je pokvario ljude i c) Bala’-‘am = je uništio ljude → → ”Ješu je upotrebljavao vračanje i naveo Izrael na otpadništvo” (Sanhedrin 43a); ”Isus Nazaren je prakticirao vračanje i odveo Izrael ukrivo” (Sanhedrin 107b fusnota br. 17); → →

Isus Nazaren (Ješua HaNotzri) bio je uzrok uništenja Izraela i prouzrokovao je da njihov ostatak bude raspršen i ponižen, tako da je Zakon promjenjen i veći dio svijeta bio zaveden da štuje drugog Boga” (Maimonides, Mishneh Torah, sekc. Hilkhot Melakhim Umilchamoteihem, IX,4).

 —————————– ■

Balaam (Bileam) neće ući u budući svijet poslije uskrsnuća (kao ni Isus Nazaren)

Sad, samo Balaam (Bileam) neće ući (u budući svijet poslije uskrsnuća), ali drugi (tj. njegov otac) će ući. Na čijem autoritetu Mišna (to naučava)? – Na (autoritetu) R. Joshue (djelovao istovremeno s R. Eliezerom u drugoj polovici I. st.). Jer to je naučavano: R. Eliezer je rekao: ”Zli će otići u pakao i svi narodi koji zanemaruju Boga” (Ps. 9:17). ‘Bezbožnici će se otići u pakao’ – to se odnosi na prijestupnike u Izraelu; ‘I svi narodi koji zanemaruju Boga’ – na prijestupnike među poganima. Ovo je R. Eliezerovo gledište.

No R. Jošua mu je rekao: ”Je li navedeno, i (oni) među svim narodima? Sigurno svi narodi, napisano je, koji zanemaruju Boga?! Ali (tumači ovako): ‘Bezbožnici će otići u pakao, i tko su oni? – Svi narodi koji zanemaruju Boga”.

Sad, bezbožnik (Balaam, Bileam) također je dao znak za sebe (da on neće ući u budući svijet) govoreći: ”Neka umrem smrću pravednika” (Br. 23:20) – što znači: ako ja umrem smrću pravednika (tj. prirodnom smrću), moj zadnji kraj bit će kao njegov (tj. pravednikov, a ja ću, zajedno s njim  poslije uskrsnuća ući u svijet koji će doći), ali ako ne (tj. ako umrem nasilnom smrću), onda, evo, idem k svojem narodu (Br. 24:14; tj. u gehenu, pakao).4)

■ —————————–

Komentar: 4) Ovo se također može primijeniti na Isusa, koji je umro nasilnom smrću (na križu) i kojeg su talmudski rabini smjestili u gehenu.

—————————– ■

”Starješine moapske i starješine midjanske su otišle” (Br. 22:7). Tanna je naučavao: ”Nikada nije bilo mira između Midjana i Moaba”. To se može usporediti s dva psa u jednom dvorištu, koji su uvijek bijesni jedan na drugog. Tad je vuk napao jednog, dok je drugi rekao: ‘Ako mu ne pomognem, on će njega ubiti danas, a mene će napasti sutra’. Tako su su oba otišli i ubili vuka. R. Papa (oko 300-375.) je primijetio: ”Ovako ljudi kažu, ‘Lasica i mačka (kad su u međusobnom miru) imale su blagdan masti od nesretnog”’.

”I knezovi moapski ostali su s Balaamom” (Br. 22:8). No kamo su otišli knezovi midjanski? – Čim im je on rekao: ”Prenoćite ovdje, a ja ću vam opet donijeti riječ” (koju će Gospodin reći meni, Br. 22:8), oni su rezonirali: ”Da li bilo koji otac mrzi svojeg sina?” R. Nahman (b. Isaac; um. 356.) je rekao: ”Drskost! Čak i protiv Neba (drskost) je od koristi! U početku je bilo napisano: ‘Ne idi s njima’ (Br. 22:12), ali je naknadno rečeno: ‘Ustani i pođi s njima”’ (Br. 22:20). R. Shesheth (III. st.) je rekao: ”’Drskost je suverenost bez krune’, jer je pisano: ‘A ja sam sada još slab, iako sam pomazani kralj, a ovi ljudi, sinovi Sarvijini, prejaki su za mene”’ (Br. 23:3).

Bileam je šepao na jednu nogu

R. Johanan (180-279.) je rekao: ”Bileam je šepao na jednu nogu, kao što je pisano: ‘I on je išao šepajući’ (Br. 23:3).5) Samson bio hrom na obje noge, kao što je pisano: ‘(Dan će biti zmija na putu), guja na stazi koja vreba na kopita konjska” (Post. 49:17). Bileam je bio slijep na jedno oko, kako je rečeno: ‘(i čovjek) čije je oko otvoreno’ … (Br. 24:3. Pošto je ‘oko’ u jednini, iz toga slijedi da je drugo bilo zatvoreno tj. bez vida). On je prakticirao zavođenje pomoću svojeg ‘membruma’ (spolnog organa). Jer ovdje je napisano: ‘pada, ali ima oči otvorene’; dok je na drugom mjestu to zapisano: ‘Haman je pao na krevet na kojem je bila Estera” (Est. 7:8).

■ —————————–

Komentar: 5) Ovo se sigurno odnosi na Balaama ali se može primijeniti i na Isusa, koji je sasvim sigurno morao šepati poslije ustajanja od mrtvih, jer su mu stopala bila ranjena čavlom koji ih je probio.

—————————– ■

Balaam je počinio bestijalnost (sodomiju) sa svojom magaricom

To je navedeno, Mar Zutra (druga pol. IV. st.) je rekao: ”On je prakticirao zavođenje pomoću svojeg ‘membruma’ (spolnog organa)”. Mar b. Rabina (sredina V. st.) je rekao: ”On je počinio bestijalnost (sodomiju) sa svojom magaricom”. Stajalište da je on prakticirao zavođenje pomoću svojeg ‘membruma’ (spolnog organa) je kako je navedeno. Stajalište da je počinio bestijalnost (sodomiju) sa svojom magaricom je ovdje opisano: ‘On se sagnuo, on je polegnuo dolje poput lava i poput lavice’ (Br. 24:9); dok je na drugom mjestu ‘ pisano. ‘Kod njenih nogu (Traktat Sanhedrin 105b): on se sagnuo, on je pao (Suci 5:27).6)

■—————————–

Komentar: 6) U pripad. komentaru br. 1 Sanhedrina 105b piše da se smatra da se to odnosi na seksualni odnos te da se ovdje prvi citirani stih interpretira tako da se odnosi na to. No stih ‘on se sagnuo, on je polegnuo dolje poput lava’ itd. ne odnosi se na Balaama nego na Izrael; to naravno poništava kompletni argument. Kao posljedicu toga u Wilna Gaon obrisan je taj stih. Stajalište da je on (Balaam) imao seksualni odnos sa svojom magaricom izveden je iz: ‘kod njenih nogu on se sagnuo, on je pao’: upravo to ‘padanje’ u tom stihu označava ‘kohabitaciju’ (=’zajedno živjeti kao bračni par’), a isto značenje također ima: ‘pada, ali ima oči otvorene’.

Međutim, smatramo da se ove optužbe ne odnose na Isusa.

—————————– ■

 ”A znao je misli Svevišnjeg” (Br. 24:16). Sad, videći da on nije znao čak niti misli svoje magarice, kako bi mogao znati misli Svevišnjega!? Što (o) mislima njegove magarice? – Jer oni (starješine) su mu rekli: “Zašto nisi dojahao na svome konju?” On je odgovorio: “Ja sam ga ostavio (da pase) na rosnim pašnjacima”. Ali magarica mu reče: “Zar ja nisam tvoja magarica?” (Br. 22:30). – “Samo za nošenje tereta”, (odgovorio je). ”Nakon što si jahao”. – “To je bilo samo slučajno”. ”Otad sam bila tvoja sve do ovog dana (dodala je). Štoviše, ja ti služim kao pratilja noću”. Ovdje je pisano: ”Da li sam ikada želio da to učinim s tobom” (Br. 22:30), dok je na drugom mjestu pisano: ”I neka ona bude njegova družica” (1 Kralj. 1:2).7)

■—————————–

Komentar: 7) U komentaru Sanhedrina 105b dalje piše: ”Iz ovoga se vidi da on (Balaam) nije znao niti misli svoje magarice, jer nije bio u stanju da anticipira njezin odgovor. Kako bi on onda mogao znati misli Boga?”.

Također, smatramo da se ove optužbe ne odnose na Isusa.

—————————– ■

O Božjem gnjevu

Što se onda znači ‘znao je misli Svevišnjega?’ – Znao je kako da prepozna točan trenutak kad je Sveti Onaj, blagoslovljen bio On, bio ljut. I to je ono što je prorok rekao Izraelu: ”O ti narode, sjeti se sada što je tražio Balak, kralj moapski, i ono što mu je Balaam (Bileam), sin Beorov odgovarao od Šitima do Gilgala, da on može saznati pravednost Gospodina” (Mih. 6:5). Što znači: ‘da on može saznati pravednost Gospodina?’ – Sveti Onaj, blagoslovljen bio On, rekao je Izraelu: ”Sad znate kolika sam mnoga djela ljubavi činio za vas time što nisam postao ljutit cijelo to vrijeme u danima Balaama (Bileama) bezbožnika. Jer da sam bjesnio ljut kroz to vrijeme, nitko ne bi preostao, niti bi ga poštedjeli neprijatelji Izraelovi”. I tako Balaam odgovori Balaku: ”Kako ću ja proklinjati onoga koga Bog ne proklinje? Ili kako ću ja bjesniti, kad Gospodin nije bjesnio?” (Br. 23:8). Ovo uči da za cijelo to vrijeme Gospodin nije bio ljut. (Ali normalno), Bog je ljut svaki dan (Ps. 7:12). I koliko dugo njegov bijes traje? – Trenutak, kao što je pisano: ”Jer njegov gnjev traje samo trenutak: On podupire život”, itd. (Ps. 30:5). Ili, ako ti se sviđa, zaključi to iz ovog stiha: ”Dođi, moj narode, uđi u svoje odaje i zatvori svoja vrata oko sebe: sakrij ​​se, kao za mali trenutak, dok gnjev ne prođe” (Iz. 26:20). Sad, kada je on ljut? – U prva tri sata (dana), kad je krijesta kokota bijela. Ali, svo vrijeme ona je bijela! – U svim drugim vremenima ona ima crvene pruge, ali u tom trenutku (Božjeg gnjeva) nema crvenih pruga na njoj.8)

■—————————–

Komentar: 8) Ovo nam izgleda kao potpuno nerazumljivo razmatranje.

—————————– ■

 Niti o sektarijanacu (kršćaninu), ne treba govoriti na taj način (ne treba ga prokleti)

Sektarijanac (heb. ‘min’ = kršćanin) živio je u susjedstvu R. Joshue b. Levija (prva pol. III. st.), kojemu je običavao dosađivati. Jednog dana on je (tj. R. Joshua) uzeo pticu, zavezao je za podnožje (svojeg kreveta – u ono vrijeme mnoga su magična svojstva bila pripisivana podnožju kreveta; u Ber. 7a ispričana je takva priča), te je sjeo dolje, govoreći: ”Kad taj trenutak dođe (tj. trenutak Božjeg gnjeva u prva tri sata dana), ja ću ga prokleti. Ali kad je taj trenutak došao, on je zadrijemao. ”To dokazuje”, rekao je, ”da on (taj trenutak) nije prikladan (da se to tada učini), jer pisano je: ‘Također kazniti, nije prikladno za pravednika’ (Izr. 17:26). Čak o sektarijanacu (kršćaninu), ne treba govoriti na taj način” (tj. ne smije se prokleti čak niti sektarijanca).

Tanna (neimenovani mudrac iz vremena 10-220. g.) naučavao je u ime R. Meira (139-163.): ”Kad sunce zasije i kraljevi stavljaju svoje krune na svoje glave te se klanjaju suncu, (Svemogući) postaje odmah ljutit”.

”I Balaam je ustao u jutro i osamario je (osedlao) magaricu” (Br. 22:21). A Tanna je naučavao na autoritetu R. Simeona b. Eleazara (II. st, učenik R. Meira.): ”Ljubav prezire pravilo dostojanstvenog ponašanja. (Ovo se zaključuje) od Abrahama, jer je pisano: ”Abraham je ustao rano ujutro, osamario magarca” (Post. 22:3. Premda samarenje/sedlanje magarca nije posao dostojan velikog čovjeka, pa ipak je u svojoj ljubavi prema Bogu i spremnosti da izvršava njegove zapovijedi Abraham to učinio). Mržnja također prezire pravilo dostojanstvenog ponašanja: (To se zaključuje) od Balaama, jer pisano je: ”Bileam je ustao ujutro, osamario magaricu”.

Uvijek se treba baviti Torom i dobrim djelima

Rab Judah (III. st.) rekao je u ime Raba: ”Uvijek se treba baviti Torom i dobrim djelima, iako ne zbog vlastite koristi, jer dobar se rad zloupotrebljava u svrhu da iz njega proizađe vlastita korist. A kao nagrada za četrdeset i dvije žrtve ponuđenih od strane Balaka, on je bio privilegiran time što je Ruth postala njegov potomak (premda je Balak ponudio te žrtve za lošu namjeru – tj. da bi Balaam mogao dobiti moć da prokune Izraela – on je unatoč tome bio nagrađen za to, pokazujući da to ima neku vrijednost, kao što je) R. Jose b. Huna (III. st.) rekao: ”Ruth je kći Eglona, unuka Balaka, kralja Moaba” (5. Hor. 10b).

Raba (prva pol. IV. st.) rekao je Rabi b. Mari: ”Pisano je (i štoviše, kraljeve sluge došli su zaželjeti sreću našem gospodaru kralju Davidu, govoreći): ‘Bog tvoj učinio ime Solomonovo bolje tvog od imena i prijestolje njegovo veće od tvog prijestolja’ (1 Kralj. 1:47): Je li bilo pristojno to govoriti kralju?” – On je odgovorio: ”Mislili su, u skladu s prirodom’ (tvog prijestolja itd). Jer, (razmotri), ne li bi trebao reći ovo: ‘Blagoslovljena nad ženama bit će Jael, žena Hebera Kenijca, blagoslovljena će biti ona nad ženama u šatoru’ (Suci 5:24). Tko su ‘žene u šatoru’? – Sara, Rebeka, Rahela i Lea. Je li to onda prikladno to reći?”’ – ”Ali to znači prema prirodi (njihovog blagoslova)”. Dakle ovdje to ima isto značenje. Sad, to se sukobljava s R. Jose b. Honijem. Jer R. Jose b. Honi (III. st.) je rekao: ”Čovjek je na svakog ljubomoran, osim na svojeg sina i učenika”. ‘Njegov sin ‘- ovo je izvedeno iz Solomona (Davidove sluge nisu se bojale zaželjeti Solomonu bolje ime nego što je bilo ime njegova oca, znajući da on neće biti ljubomoran na svojeg sina); ‘njegov učenik’ – (to se zaključuje) ako želite, recimo iz: ”Neka dvostruka količina tvojeg duha bude na meni” (2 Kralj. 2:9.to je Elizej zatražio od svojeg gospodara Ilije), ili ako vam se sviđa, recimo od: ”I on je položio svoje ruke na njega te mu je predao dužnost” (Br. 27:23 — to aludira na Mojsijevo predavanje svojeg duha Jošui).

”I Jahve je stavio nešto u usta Balaamu” (Br. 23:5). R. Eleazar (učenik R. Joshue, vršnjak R. Akibe, početak II. st.) rekao je: ”Jednog anđela” (tj. stavio je anđela u njegova usta da zauzda njegov govor). R. Jonatan (III. st.) je rekao: ”Kuku” (tj. udicu, kojom nu je zakvačio usne da ne može otvarati usta).

Balaamovi blagoslovi zapravo su prokletstva

R. Johanan (180-279.) je rekao: ”Iz blagoslova tog zlog čovjeka ti možeš shvatiti njegove namjere (tj. da je svaki njegov blagoslov bio obratno od prokletstva koje je želio izgovoriti). Tako je želio da ih prokune ▪ a (Izraelci) ne bi imali nikakvih sinagoga ili škola – (to se izvodi iz): ‘kako su lijepi tvoji šatori, Jakove’ (Br. 24:5); ▪   da Shechinah (Šekinah: Božanska svjetlost, Božanska prisutnost) ne bi počivala na njima – ‘i tvoj šatori zavjetni, Izraele’ (Br. 24:5 – šatori zavjetni simboliziraju Božansku prisutnost); ▪ da njihovo kraljevstvo ne bi trebalo trajati – ‘kao dolovi što se prostiru’ (Br. 24:6); ▪ da oni ne bi imali nikakvih stabala maslina ni vinograda – ‘kao vrtovi uz rijeku’; ▪ da njihov miris ne bi bio mirisan – ‘kao drveće lign aloje koje je Gospodin posadio’; ▪ da njihovi kraljevi ne bi bili visoki – ‘i kao cedri pokraj voda’; ▪ da oni ne bi imali kralja, sina kraljevog (tj. da niti jedan njihov kralj ne bi formirao dinastiju, što bi bila oznaka stalnih nereda i građanskog rata) – on će izliti vodu van iz svojeg vrča; ▪  da njihovo kraljevstvo ne može vladati nad drugim narodima – i njegovo potomstvo bit će u mnogim vodama; ▪ da im kraljevstvo ne može biti jako – ‘i njegov kralj bit će veći od Agaga’; ▪ da im kraljevstvo ne može biti ono koje ulijeva strahopoštovanje – ‘i njegovo kraljevstvo, bit će uzvišeno’. R. Abba b. Kahana (III/IV. st.) je rekao: ”Svi su se oni (blagoslovi) preokrenuli u prokletstvo (Balaamove zle namjere u svakom su se od ovih slučajeva ispunile), osim sinagoga i školskih kuća, jer je pisano: ”Ali Gospodin tvoj Bog preokrenuo je prokletstvo u blagoslov za tebe, jer te je Gospodin tvoj Bog volio” (Pnz. 23:6); ‘prokletstvo’ (jedn.), ali ne ‘prokletstva’ (množ.) – (tj. jedno namjerno prokletstvo za stalno se preokrenulo u blagoslov, ono koje razmatra sinagoge itd, jer je njihova sudbina da nikad ne iščeznu u Izraelu).

  1. Samuel b. Nahmani (poč. III. st. do poč. IV. st.) rekao je u ime R. Jonatana (III. st.): ”Što se podrazumijeva pod stihom: ‘Vjerni su rane prijatelja, a poljupci neprijatelja su prijevarni?’ (Izr. 27:6). Bolje je prokletstvo kojim je Ahija iz Šila prokleo Izraela, od blagoslova kojim ga je zli Balaam (Bileam) blagoslovio. Ahija iz Šila prokleo je Izrael trskom, kao što je rečeno: ‘Jer Jahve će udariti Izraela, kao što se trska trese u vodi’ (1 Kralj. 14:15): Baš kao što trska raste u dobro natapanom tlu i njena stabljika

(Traktat Sanhedrin 106a): je obnovljiva (tj. može izrasti nakon što je bila odrezana) a njeni korijeni su brojni, pa čak i da svi vjetrovi svijeta dođu i pušu na nju ne mogu je iščupati s njenog mjesta; i ona se ljulja u skladu s njima, a čim se vjetrovi povuku, trska i dalje stoji na svom mjestu (tako može i Izrael). Ali zli Balaam blagoslovio ih je cedrom (Pnz. 24:6): Baš kao što cedar ne raste u vodnjikavom području i njegovih korijena je malo a stablo njegovo nije obnovljivo, pa čak i da svi vjetrovi svijeta dođu i pušu na njega, ne mogu ga iščupati s njegovog mjesta, ali čim južni vjetar zapuše na njega, on ga iščupa s korijenjem i ruši ga (tako i Izraelu može biti). I, štoviše, privilegija trske je da se iz nje može napraviti pisaljka za pisanje svitaka Tore, Proroka i Hagiografije”.

”I on pogleda na Kenijca te poče svoju parabolu (Pnz. 24:6). Balaam reče Jitru: “Ti Kenijac, nisi li ti s nama u bio onoj shemi? (da se uništi Izrael kroz faraonov proglas u kojem je naredio da svaki sin Izraela koji je rođen mora biti bačen u rijeku – Izl. 1:22 – naravno da je bio!). Tko te onda stavio među ‘Jake svijeta!'” (metafora za Sanhedrin smješten u Dvorani od klesanih kamena, čiji su se članovi brojali među Jitrove potomke. To je značenje pojma ‘Jaki u njihovom mjestu stanovanja’). I to je ono što je R. Hiyya b. Abba (180-230.) rekao u ime R. Simaija: ‘Tri su sudjelovali u toj shemi, tj. Bileam, Job i Jitro. Balaam koji je to savje-tovao, bio je ubijen; Job, koji je šutio (nije se tome suprotstavio), bio je kažnjen kroz patnju; Jitro, koji je pobjegao – njegovi su potomci privilegirani (time) da sjede u Dvorani od klesanih kamena, kao što je pisano: ”I obitelji pisara koji žive na Jabesu, na Tirathitesu, na Shemeathitesu i Suchathitesu: to su Kenijci koji su potekli od Hamata, oca kuće Rekabove” (1 Ljet. 2:55), dok je na drugom mjestu pisano: ”A djeca Kenijca, Mojsijeva tasta, odoše iz grada palminog drveća” (Suci 1:16).

Jao onom tko sebe učini živim (koji sebe oživi) uz pomoć imena Božjeg

”I on počne svoju pjesmu i reče: ‘Jao, tko će živjeti kad to Bog učini!”’ (Br. 24:23). R. Simeon b. Lakish (prva pol. III. st.) je rekao: ”Jao onom tko učini sebe živim (koji sebe oživi) uz pomoć Božjeg imena’.9)

■ —————————–

Komentar: 9) U pripadajućem komentaru br. 11 Sanhedrina 106a piše: ”Herford, op. cit. 74ff. to vidi kao prikrivenu aluziju na Isusa”.

Iz teksta Talmuda proizlazi da je R. Simeon b. Lakish znao da je Isus umro i uskrsnuo uz pomoć Božjeg imena.

—————————– ■

Balaam je prouzrokovao uništenje dvadeset i četiri tisuće Izraelaca

 R. Johanan (180–279.) je rekao: ”Jao narodu koji se može naći (koji pokuša spriječiti), kad Sveti Onaj, blagoslovljen bio On, provodi otkupljenje njegove Djece: tko će baciti svoj ogrtač između lava i lavice kad se pare? (također jao onom narodu koji se nađe/stane između Boga i Izraela kad ih On otkupljuje da ih dovede k Sebi).

”I brodovi će doći s obale Kittima” (Kittim ili Kitim je bila oznaka za Asirce, Grke, Rimljane). Rab (prva polovica III. st.) je rekao: ”Ovo se odnosi na Bijelu Legiju: ‘I ucviliti će Ašur, ponižen će biti Eber. Tek, Ašur, oni će ubijati; nakon toga, oni će podvrgnuti (pobijeđeni narod)”.

”I sad, evo ja (Balaam) idem k svojem narodu. Dođi, dakle, i ja ću ti objaviti što će ovi ljudi učiniti tvom narodu u kasnijim danima”. Ali on je trebao reći: ”Što će tvoj narod učiniti ovom narodu” (prema rabinskoj tradiciji Balaam je savjetovao Moabite da zavedu Izrael kroz razbludnost. Time je ukazao na akciju prvog prema drugom, dok Pismo sugerira obratno). – R. Abba b. Kahana (III/IV. st.) je rekao: ”To je kao onaj koji proklinjući sebe prenosi svoje prokletstvo na druge”.

”On (Balaam) stoga mu je rekao (Balaku): ‘Njihov Bog mrzi raskalašenost, a oni su vrlo skloni lanenim haljinama (koju su nosili bogati i plemeniti). Dođi, i ja ću te savjetovati: podigni im šatore zatvorene zavjesom u koje stavi bludnice, stare žene vani, mlade žene unutra, da im prodaju lanene haljine”’. Tako, je on (Balak) podigao šatore zastirane zavjesom, od snježne planine (Hermon), pa sve do Bet-ha Yeshimotha (tj. od sjevera pa do juga), te je stavio bludnice u njih – stare žene vani, mlade žene unutar (šatora).  A kad je neki Izraelac jeo, pio i postao veseo te je krenuo naprijed u šetnju na tržnicu, starica bi mu rekla: ”Zar ne želiš lanene haljine?” Starica bi mu ih ponudila po tada važećoj cijeni, ali ona mlada (tražila je) manje. To se dogodilo dva ili tri puta. Nakon toga ona (mlada) bi mu rekla: “Ti si sada kao jedan od obitelji; sjedni i izaberi za sebe samoga”. Amonska tikva vina stajala je blizu nje, a u to vrijeme Amonit i pogansko vino još nisu bilu zabranjeni. Rekla bi mu: ”Bi li volio popiti čašu vina?” Nakon što se napio (njegova strast bi) se zapalila te bi on uzviknuo: ”Daj mi se!’. Tad bi ona izvadila idola iz grudi i rekla bi mu: ”Štuj (obožavaj) ovoga!” ”Ali ja sam Židov”, prosvjedovao je. ”Što te to briga?” ona bi uzvratila: ”Ništa se ne traži, osim da sebe trebaš otkriti” – dok on nije znao da je to bilo njegovo štovanje (obožavanje). ”Štoviše” (rekla bi ona), ”neću te ostaviti nakon što negiraš Toru Mojsija, tvog učitelja”, kao što je pisano: ”Oni su otišli u Baal Peor i odvojili sebe u toj sramoti, a njihova gadost podudarala se time što su ljubili (Hš. 9:10, tj. oni su na taj način odvojili sebe od Mojsijevog učenja).

”I Izrael je boravio u Šitimu” (Shittim, Br. 25:1). R. Eliezer (I/II. st.) je izjavio: ”Njegovo ime bilo je Shittim (= stabla akacije; množ. od shittah). R. Joshua (I/II. st.) je rekao: ”Oni su se vezali za putove ludosti (shetuth)”.

”A one (bludnice) su pozivale narod da žrtvuje njihovim bogovima” (Br. 25:2). R. Eliezer  (I/II. st.) je rekao: ”Oni su se susreli goli”. R. Joshua je rekao: ”Oni su bili uzbuđeni predstojećim bludničenjem”.

Koje je značenje Refidima? (nakon Šitima došao je Amalek i borio se s Izraelom u Refidimu; Izl. 17:8). R. Eliezer je rekao: ”Refidim je njegovo ime”. R. Joshua je rekao: (”To se tako zvalo) jer su ondje popustili u (odanosti) Tori, kako je pisano: ‘Oci se neće osvrnuti na svoju djecu zbog malaksalosti ruku”’ (Jer. 47:3).

  1. Johanan (180-279.) je rekao: ”Bilo gdje da (Pismo) piše: ‘I on je boravio (ili obitavao)’, to označava probleme. Ovako: ‘Dok je Izrael boravio u Šitimu, narod se upustio u blud s kćerima Moaba’; ‘I Jakov se bijaše nastanio u Laidu gdje je njegov otac bio stranac (tj. boravio kao pridošlica) u zemlji Kanaanskoj’ (Post. 37:1), a Josip je donio svom ocu zlo izvješće’ (Post. 37:3); ‘Izraelci se nastaniše u zemlji egipatskoj, u zemlji Gošen (Post. 47:27), i približilo se vrijeme da Izrael mora umrijeti’ (Post. 47:29); ‘Juda i Izrael nastanili su se sigurno, svaki čovjek pod svojom lozom i pod svojom smokvom (1 Kralj. 5:5); a Gospodin podigne protivnika Solomonu Hadada Edomita; on bio je od kraljevskog sjemena u Edomu” (1 Kralj. 11:14).

”I oni su poubijali kraljeve Midjana, pored ostalih koje su zaklali … Balaama, sina Beorova oni su ubili mačem” (Br. 31:8). Kakav je posao tamo imao Balaam? – R. Jonathan (III. st.) je rekao: ”On je otišao da primi svoju nagradu za dvadeset i četiri tisuće Izraelaca čije je uništenje on prouzrokovao” (Br. 25:1-9; — jer je Izrael bio zaveden kroz njegov savjet, te je on, kako je gore navedeno, zatražio isplatu za svoj savjet). Mar Zutra b. Tobiah (IV/V. st.) primijetio je u ime Raba: ”To je ono što ljudi kažu: ‘Kad je (mužjak) deve otišao da traži rogove, oni su mu odsjekli uši koje je imao”’ (tako je i Balaam, zahtijevajući nagradu, izgubio svoj život).

 Ballam je početku je bio prorok, ali nakon toga vrač(?)

”Također Balaama, sina Beorova, vrača” (ubili su sinovi Izraela mačem; Još. 13:22). Vrač? Ali on je bio prorok! – R. Johanan (180-279.) je rekao: ”U početku je bio prorok, ali nakon toga vrač’.10)

■—————————–

Komentar: 10) Kao kazna za to što je želio da prokune Izraela, Balaam je, prema nekim istraživačima, u Talmudu degradiran iz (Baalovog) proroka u vrača. Međutim, neće biti tako, jer je on prvo bio vrač a onda prorok, kome je Jahve stavio u usta riječi blagoslova umjesto prokletstva. Optužba se može odnositi na Isusa, koji je prema talmudskom shvaćanju prvo bio prorok a onda vrač koji je vračanjem proizvodio čuda, uključujući i zadnje čudo – uskrsnuće od mrtvih.

—————————– ■

Ona koja je bila potomak knezova i upravitelja, bludničila je s drvodjeljama

R. Papa (oko 300-379.) je primijetio: ”To je ono što ljudi kažu: ‘Ona koja je bila potomak knezova i upravitelja, bludničila je s drvodjeljama”’.11)

■—————————–

Komentar: 11) Pripadajući komentar br. 42 Sanhedrina 106a navodi slijedeće: ”Herford, Christianity in the Talmud, str. 48, sugerira da je Balaam učestalo korišten u Talmudu kao prototip za Isusa /također vidi str. 64-70/. Iako ovdje ime nije spomenuto koje bi pokazalo o kojoj je ženi riječ, moguće je da se ovdje aludira na Mariju, majku Isusovu, a ta je teorija ojačana činjenicom da je ona bila zaručena/udana za drvodjelju”.

Međutim, nama je ovdje interesantan podatak da je ona (Marija) ”blud-ničila je s drvodjeljama” (množ.). Da li to znači da je ”bludničila” s Josipom i s njegovim ocem Jakovom zvanim Panther (Epifanije iz Salamine navodi da je nadimak Jakova bio Panther), zbog čega je u Talmudu Isus nazivan sin Pandire i sin Stade (Stada=ona koja je otišla ukrivo, referenca se odnosi na Mariju koja je prema Talmudu ”bludničila s drvodjeljama”), a u Toledot Ješu on se zove Jehošua, promijenjeno u Ješu, sin Josipa Panthere.

Više o genealogiji Isusa u slijedeća dva dijela ovog poglavlja.

—————————– ■

Četiri smrti za Balaama

(Traktat Sanhedrin 106b): Da li su djeca Izraelova (nekog) ubili mačem između onih koje su (prethodno već) poubijali? Rab (prva polovica III. st.) je rekao: ”Oni su ga (Balaama) izvrgnuli četiri smrti, kamenovanju, spaljivanju, odsijecanju glave i gušenju.11)

■—————————–

Komentar: 11) Ovo se sasvim sigurno ne odnosi na Isusa, koji nije prošao niti jednu takvu smrt, već je bio razapet na križ.

—————————– ■

Balaam=Isus; Phinehas razbojnik=Poncije Pilat; Balaamova kronika=Evanđelje

Neki min (hertik, kršćanin) rekao je R. Hanini (kraj III/poč. IV. st.): ”Da li si čuo koliko je Balaam bio star?” – On je odgovorio: ”To zaista nije navedeno, ali budući da je pisano: ‘Krvavi i varalice neće doživjeti polovinu njihovih dana’ (Ps. 55:24), (iz toga slijedi da) je bio trideset i tri ili trideset i četiri godine star”.12) On (min) odvrati: ”Ti si ispravno rekao. Osobno sam vidio Balaamovu kroniku u kojoj se navodi: ‘Hromi Balaam bio je trideset godina star kad ga je ubio Phinehas razbojnik”’.13)

■—————————–

Komentar: 12) Navedena talmudska referenca o Isusovoj starosti od 33 godine korištena je mnogo puta na raznim mjestima. Mi međutim ne smatramo da je Isus bio star 30, 32 ili 33 godine, nego da je u vrijeme raspeća i ustajanja od mrtvih imao 31,5 godina.

13) Pripadajući komentar br. 6 Sanhedrina 106b navodi slijedeće:

”Prema gledištu da su svi ‘Balaam odlomci’ antikršćanski u tendenciji, Balaam je korišten kao drugo ime za Isusa, Phinehas razbojnik tako je uzet da reprezentira Poncija Pilata, a Balaamova kronika vjerojatno da označava Evanđelje — v. Herford op. cit. 72ff. No to su gledište raspravljali Bacher i drugi — cf. Ginzberg, Journal of Biblical Literature, XLI, 121).

Smatramo da je navedeno ispravno identificirano.

—————————– ■

Što god pronašli napisano o Balaamu, uvijek  lektorirajte to na njegovu  štetu

Mar, sin Rabine (sredina V. st.) rekao je svojim sinovima: ”U slučaju svih (Balaama, Doega, Ahitophela i Gehazija, koji nemaju udjela u budućem svijetu koji će doći poslije uskrsnuća) vi ne trebate uzimati (biblijske odlomke tako) da ih objasnite (za njihovu diskreditaciju), osim u slučaju zlog Balaama: što god pronašli (napisano) o njemu, lektorirajte to (na njegovu  štetu).14

■—————————–

Komentar: 14) Balaam (i Isus) bili su talmudskim rabinima trn u oku.

—————————– ■

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj