Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

20. Kazna Tita, Balaama i Isusa na drugom svijetu (Svezak 5)

3) Kazna Tita, Balaama i Isusa na drugom svijetu

 (Gittin 56b, nastavak): ”Onkelos sin Kolonikosa bio je sin Titove sestre. Imao je na umu da pređe na judaizam. On ode i pomoću umjetnosti magije podiže Tita od mrtvih te ga upita: ”Tko je najugledniji na drugom svijetu?” On odgovori: ”Izrael”. ”Što tada”, reče, ”o tome da im se pridružim?” On reče: ”Njihova su obdržavanja teška i nećeš biti sposoban da ih se pridržavaš. Idi i napadni ih u tome svijetu i bit ćeš na vrhu, kao što je pisano: ‘Njeni neprijatelji su postali glava, itd’; svatko tko napadne Izrael postane glava”. On ga upita:

(Gittin 57a): ”Koja je tvoja kazna na drugome svijetu?” On odgovori: ”Ono što sam odredio samom sebi. Svaki dan je moj pepeo skupljen i kazna (ponovo) dođe na mene te sam spaljen, a moj pepeo je razbacan iznad sedam mora”.  

On (Onkelos) tad ode i podigne Balaama pomoću vračanja. Upita ga: ”Tko ima ugled na  drugom svijetu?” On odgovori: ”Izrael”. ”Što tada”, reče, ”o pridruživanju njima?” On odgovori: ”Ti nećeš tražiti njihov mir, niti vlasništvo, sve svoje dane zauvijek” (Pz. 23:7). On tad upita: ”Koja je tvoja kazna?” On odgovori: ”Kuhanje u kipućem sjemenu (spermi muškaraca)”.

On (Onkelos) tad ode i pomoću čarolija podigne grješnike Izraela.1) On ih upita: ”Tko je na ugledu na drugom svijetu?” Oni odgovore: ”Izrael”. ”Što o pridruživanju njima?” Oni odgovore: ”Traži njihovu dobrobit, nemoj tražiti njihovo zlo. Bilo tko ih takne, dotakne jabučicu svojeg oka”. On reče: ”Što je vaša kazna?” Oni odgovore: ”Kuhanje u kipućem izmetu”, pošto Gospodar reče: ‘Svatko tko patvori riječi mudraca kažnjen je kuhanjem u kipućem izmetu’. Promatraj razliku između grješnika Izraela i proroka drugih naroda koji štuju idole. Ovo je naučavano: Primijeti iz ovog slučaja kako je ozbiljna stvar osramotiti čovjeka 2), jer Bog se založio za stvar Bar Kamze 3) i uništio je Svoju Kuću i spalio Svoj Hram  4).

■ —————————–

Komentari: 1) Međutim, u necenzuriranim izdanjima Talmuda umjesto ”podigne grešnike Izraela” stojidovede gore Isusa Nazarena:

Tit, Balaam i Isus Nazaren po kazni se nalaze paklu (geheni). Dakle, prema originalnom tekstu Talmuda proizlazi da su rabini smatrali da su Tit (razoritelj Jeruzalema u I. Židovskom ratu, kojom je prilikom poubijano ogromno mnoštvo Židova, nakon čega je 97.000 Židova prodano u roblje); Balaam (koji je prouzročio da 24.000 Izraelaca bude pobijeno), te Isus Nazaren (kojemu se u Talmudu ne specificira slična krivnja kao prvoj dvojici) – osobe koje su najviše naštetile Izraelu u njegovoj povijesti, zbog čega su te osobe u Talmudu navedene da su smještene u paklu (geheni).

2) ”Primijeti iz ovog slučaja kako je ozbiljna stvar osramotiti čovjeka”. Izričaj ”ovaj slučaj” odnosi se u originalnom tekstu Talmuda na slučaj Isusa Nazarena (a ne na grješnike Izraela), dok se izričaj ”osramotiti čovjeka” odnosi na Isusovu sramotnu smrt na križu.

Iz originalnog teksta Talmuda ”Primijeti iz ovog slučaja kako je ozbiljna stvar osramotiti čovjeka” vidi se da se to ne odnosi na literarni lik Bar Kamze, zato jer on u tekstu nije bio osramoćen; također, Bog se sasvim sigurno ne bi založio za njegovu trivijalnu stvar te zbog nje sasvim sigurno ne bi uništio Svoju Kuću i spalio Svoj Hram. Međutim, Isus Nazaren je bio osramoćen, zato jer je bio osuđen da bude pogubljen najsramotnijom smrću na križu; on je također prenosio istu Jahvinu poruku Jeruzalemcima “obratite se” kao i Jona Nininvljanima; zbog toga za njegov primjer savršeno odgovara izričaj: Bog se založio za stvar Isusa Nazarena (Bar Kamze)  i uništio je Svoju Kuću i spalio Svoj Hram.

3) Bar Kamza = Sin tog svekra (Sin Pandire) = Isus Nazaren. Ime Kamza vjerojatno je kombinacija sastavljena od riječi a) cham (khawm; Strong 2524) = tast, punac, svekar ili b) cham (khawm; Strong 2525) = vruć, žarki, vatren ili c) cham (khawm; Strong 2526) = Ham, sin Noe + zeh (zeh; Strong 2088) = taj. Bar Kamza značilo bi prema tome a) Sin tog svekra tj. ako je Josip bio muž Marije, onda je Jakov/Pandira bio svekar. Otud bi Bar Kamza bio Bar ili Ben Pandira, Sin Pandire ili b) Sin tog vatrenog. Vjerojatnije nam izgleda pod a), no u svakom slučaju smatramo da se ime Bar Kamza odnosi se na Isusa Nazarena.

4) Bog je zbog Isusa Nazarena uništio Svoju Kuću i spalio Svoj Hram. Bog je uništio Svoju Kuću i spalio Svoj Hram, tj. time je na kraju I. Židovskog rata realizirao svoje riječi koje je preko anđela Gabrijela uputio proroku Danijelu (Dn. 9:26).

Termin ”Svoja kuća” vjerojatno se odnosi na Jahvin grad, Jeruzalem, a termin ”Svoj Hram” odnosi se na Jahvin Hram u Jeruzalemu.

Kad u gornji navod uvrstimo Isusa Nazarena umjesto Bar Kamze: ”Bog se založio za stvar Bar Kamze (Isusa Nazarena) i uništio je Svoju Kuću i spalio Svoj Hram” onda iz toga proizlazi da su pisci Talmuda optuživali Isusa Nazarena za kasnije uništenje Grada i Hrama.

Da li smo dobro odredili Isusa Nazarena kao Bar Kamzu? Jesmo, jer u istom odlomku necenzuriranog Talmuda gdje se na njegovom početku navodi dovede gore Isusa Nazarena”,  na kraju tog istog odlomka specificira se njegova krivnja: ”jer Bog se založio za stvar Bar Kamze i uništio je Svoju Kuću i spalio Svoj Hram”. Iz toga proizlazi da se u Talmudu pod imenom Bar Kamze misli na Isusa Nazarena.

ZAKLJUČAK O ISUSOVOJ KRIVNJI I BOŽJEM GNJEVU

Čitav je navedeni odlomak Talmuda (Gittin 55a-57a) povezan u jedinstvenu cjelinu: Isus Nazaren (Bar Kamza tj. Bar ili Ben Pandira) bio je osramoćen (sramotnom smrću na križu). No Bog se založio za njegovu stvar te je uništio Svoju Kuću i spalio Svoj Hram što se ostvarilo u I. Židovskom ratu. Time se zapravo realiziralo mnogo starije proročanstvo Danijela 9:26 o razaranju Grada i njegovog Svetišta nakon pogubljenja Kneza Pomazanika.

A Isus Nazaren prikazan je u paklu zajedno s Titom i Balaamom zbog slijedećeg:

▪ Balaam je prouzročio da Izrael bude uvučen u bludničenje s Midjan-kama, jer su (”žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu”, Br. 31:16), zbog čega se Izrael osramotio s Baalom peorskim. Zbog toga je Jahve planuo gnjevom na Izraela te je pomrlo 24.000 Izraelaca (Br. 25:1-9).

▪ Isus Nazaren je pod imenom Bar Kamza u Talmudu optužen da je zbog njega ”Bog uništio Svoju Kuću i spalio Svoj Hram”. Zbog njegove sramotne smrti na križu planuo je Jahve gnjevom na Izraela, zbog čega je prema Josipu, za vrijeme čitavog rata pomrlo ili poubijano 1.100.000 Židova, dok ih je, poslije osvajanja Jeruzalema, u ropstvo odvedeno 97.000 (Židovski rat, VI, 9,3).

Tit je prema ovome bio samo izvršitelj Jahvina gnjeva, dok je Isus Nazaren kriv zbog toga što je Bog, založivši se za njegovu stvar, postao gnjevan na Izrael, nakon čega je ”uništio Svoju Kuću i spalio Svoj Hram”. Zbog toga su obojica stavljeni u pakao.

Iz toga slijedi identična paralela zbog čega su Balaam i Isus u paklu: Balaam je prouzročio Jahvin gnjev i pomor Izraela – Isus Nazaren je kriv zbog toga što je Bog, založivši se za njegovu stvar, postao gnjevan na Izrael, nakon čega je ”uništio Svoju Kuću i spalio Svoj Hram”. Zbog toga su obojica u paklu.

▪ Zbog toga je Isus u Talmudu ponegdje naveden pod imenom Balaam (‘Billa’am’) tj. kao ”onaj koji je razorio/upropastio/uništio ljude”; zatim pod imenom Ješu, što je akronim za formulu Y‘mach Sh‘mo V‘Zichro(no) koja znači ”neka se njegovo ime i sjećanje izbriše’, koji je ”upotrebljavao vračanje (stvarao je čuda vračanjem) i naveo Izrael na otpadništvo” (Sanhedrin 43a) te da je pod optužbom ”Isus Nazaren prakticirao je vračanje i odveo je Izrael ukrivo” (Sanhedrin 107b fusnota br. 17).

Isusa s rušenjem Grada i Hrama povezuju njegovi citati iz evanđelja i navod iz Djela apostolskih:

  • “Vidite li ovo sve? Zaista, kažem vam: ovdje sigurno neće ostati ni kamen na kamenu. Svaki će se srušiti. … Dakle, kad vidite ‘grozotu pustoši, o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji ‘na svetom mjestu’(Mt. 24:1-36) ”Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići. … No on je govorio o hramu svoga tijela” (Iv. 2:19-21) ”Ja ću razvaliti ovaj rukotvoreni Hram i za tri dana sagraditi drugi, nerukotvoreni!'” (Mk. 14:58) ”Ja ću (ovu) kuću razoriti, i nitko je neće moći (opet) izgraditi” (Ev. po Tomi, 71) “Mi smo ga (Stjepana) naime čuli gdje govori da će Isus, onaj Nazarećanin, razoriti ovo mjesto i promijeniti bogoslužje koje nam je predao Mojsije” (Dj. 6:14) “Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u nj pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod!” A jedan od njih – Kajfa, veliki svećenik one godine – reče im: “Vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne!” (Iv. 11:48-50).

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj