Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

14. Dolazak Mesije prema Danijelu i problem Danijela u Talmudu i Židovskoj Bibliji (Svezak 5)

DOLAZAK MESIJE PREMA DANIJELU I PROBLEM DANIJELA U TALMUDU I ŽIDOVSKOJ BIBLIJI I

1) ”Iz Hagiografije se može saznati vrijeme Mesijinog dolaska ako bi ona bila objašnjena (no ono mora ostati sakriveno)”

(Traktat Megillah): Targum (=tumačenje, objašnjenje, Strong 8638) Petoknjižja napravio je Unkelas Prozelit pod nadzorom R. Eliezera i R. Joshue;a) Targum Proroka – Jonathan b. Uziel (prva pol. I. st.; on je bio jedan od 80 učenika R. Hillela Starijeg)b) pod nadzorom tri proroka Hagaja, Zaharije i Malahije. Tad je tlo Palestine zadrhtalo (kao da ga je potresao potres) četiri stotine četvornih parsaota te se začuo nebeski glas: “Tko su ti koji su otkrili moje tajne čovjeku?”  c) Tad Jonathan b. Uziel ustade i reče: “Ja sam taj koji je otkrio Tvoje tajne čovjeku, ali Tebi je poznato da to nije u moju čast, niti da sam to napravio u čast kuće moga oca, nego za Tvoju slavu da spriječim kontroverze u Izraelu”. On je namjeravao da isto učini s Hagiografijom,d) kad se začuo nebeski glas: “Odustani od činjenja toga!” “Zašto to?” “Zato jer se iz Hagiografije može saznati vrijeme Mesijinog dolaska ako bi ona bila objašnjena e) (no to mora ostati sakriveno)”.f)

Zašto kod tumačenja Petoknjižja tlo nije zadrhtalo, dok je kod tumačenja Proroka zadrhtalo? Zato jer je Petoknjižje skoro čitavo objašnjeno, dok u Prorocima ima mnogo stvari koje uopće nisu objašnjene. Kao što je pisano (Zah. 12:11): “Na taj dan tužaljke će biti velike u Jeruzalemu, kao tužaljke kod Hadad-rimmona u dolini Megiddona”. A R. Joseph (kraj I./poč. II. st.) je rekao: “No za tumačenje tog stiha ja ne bih znao što on uopće znači. Tumačenje je: Na taj dan žalovanje u Jeruzalemu bit će kao što je bilo za Ahabom b. Amrijem kojega je ubio Hadad-rimmon b. Tabrimon u gradu Ramoth Gileadu i kao što je bilo žalovanje za Joshuom b. Amanom kojega je ubio faraon Neko (Hromi) u dolini Megiddona” (Megillah gl. 1).g)

■ —————————–

Komentari: a) To je napravljeno u drugoj polovici I. stoljeća.

 1. b) Jonathan b. Uziel djelovao je u prvoj polovici I. stoljeća, a navedeno njegovo djelovanje mogli bi datirati upravo u vrijeme Isusovog djelovanja.
 2. c) ”Glas s neba”. Ovdje treba navesti da je Isus koristio identičnu metodu ubacivanja glasa s neba u neki događaj ( 3:17/Mk. 3:21/Lk. 3:21; Mt. 17:5/Mk. 9:7//Lk. 9:35; Iv. 12:28) kao što su to radili rabini u Talmudu, što ukazuje da je Isus mogao imati farizejsko tj. rabinsko obrazovanje. Nešto kasnije prezentirat ćemo sve činjenice koje upravo govore da je Isus imao i završio rabinsko obrazovanje.
 3. d) U toj Hagiografiji ili Ketuvim (Pismu), koje je treći i najmanje autoritativni dio Židovske Biblije rabini su smjestili Danijela, a ne u Nevi’im (Proroke). Zašto i kad se to dogodilo?
 4. e) Radi se o Objavi o sedamdeset sedmica proroka Danijela.
 5. f) Zbog čega vrijeme dolaska Mesije mora biti skriveno? Pretpostavljamo zato jer je ondašnje rabinsko izračunavanje vremena dolaska Mesije prema Danijelovoj Objavi o sedamdeset sedmica ukazivalo da Mesija mora doći i biti pogubljen oko 30. god. I. stoljeća, odnosno ukazivalo je na to da je Mesija bio Isus.

Njima se možda nametala ovakva računica:

70×7 godina = 490 godina

7 sedmica    =     7 godina

62 sedmice  =   62 godine

Ukupno      =    559 godina

Kirov edikt izdan je oko 539. g.pr.Kr.

Računica: 539-559 = – 20 žžžž dolazimo do 20. godine I. stoljeća.

A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogubljen (Dn. 9:26), tj. Knez Pomazanik bit će pogubljen poslije 20. godine I. stoljeća.

I zaista, Isus, koji je za sebe tvrdio da je Mesija, a i drugi su ga tako oslovljavali, bio je pogubljen nedugo poslije navedenog datuma, 30. godine I. stoljeća.

Kako talmudski rabini Isusa nisu priznavali za Mesiju, Danijelova računica morala je ostati sakrivena a svako buduće izračunavanje dolaska Mesije prema Danijelu, zabranjeno. Da pojačaju tu zabranu, rabini su svako takvo buduće izračunavanje stavili pod prokletstvo.

S druge strane, ova zabrana dovela je do subjektivnih, neusklađenih i kontradiktornih mišljenja talmudskih rabina o datumu dolasku Mesije.

 1. g) Radi se o naricanju za Mesijom kojeg su proboli ( 12:10-14), za kojeg talmudist drži da je to jedna od stvari koje u prorocima nisu objašnjene. U svakom slučaju, u jedan te isti kontekst u Talmudu stavljena je zabrana izračunavanja dolaska Danijelovog Kneza Pomazanika koji treba biti pogubljen i Zaharijinog Mesije iz obitelji Davidove kojeg su proboli i za kojim su plakali. Ako ovo spojimo, ovdje se najizravnije vidi razlog te zabrane: zato, jer bi izračun dolaska Danijelovog Kneza pomazanika koji treba biti pogubljen i koji je ujedno Zaharijin Mesija koji je na mesijanski način ušao u Jeruzalem a zatim bio proboden, izravno vodio do Isusa. No njega tadašnji židovski vjerski establišment i kasniji talmudski rabini nisu željeli priznati za Mesiju.

—————————– ■

2) ”Danijel nije bio prorok”

(Traktat Megillah, nastavak): To je pisano (Dan. 10:7): “I ja, Danijel, vidio sam tu prikazu, ali ljudi koji su bili sa mnom nisu vidjeli prikazu; pa ipak velik je strah došao na njih tako da su pobjegli da se sakriju”. Tko su bili ti ljudi? R. Jeremiah (prva pol. III. st.), prema drugima R. Hyya b. Abba (oko 180-230.) je rekao: “To su bili Hagaj, Zaharija i Malahija. Oni su bili bolji nego on, jer su bili proroci, a on, Danijel, nije bio prorok.a) A on je bio bolji od njih jer ju je vidio, dok je oni nisu vidjeli. Ali, ako je nisu vidjeli, zašto je strah došao na njih? Premda je nisu vidjeli doslovno, oni su je vidjeli vidovnjački”. Rabbina (prva pol. V. st.) je rekao: “Iz toga možemo zaključiti da onaj koji je tako uplašen, premda ne vidi, vidi vidovnjački. (Megillah gl. 1).

■ —————————–

Komentari: a) Zbog čega je Danijel – vjerojatno u vrijeme R. Hyye b. Abbe (oko 180-230.) kad je proces formiranja Židovske Biblije konačno bio kompletiran (tj. negdje potkraj II. st.) – proglašen da nije bio prorok, te je tada u skladu s takvim stavom premješten u Hagiografiju (Baba Batra 14b)?

No takvo tretiranje Danijela suprotno je od:

▪ samog Danijelovog teksta Objave o sedamdeset sedmica u kojem anđeo Gabrijel samu Objavu naziva da je ona ”viđenje i proroštvo”. U Hebrejskoj Bibliji piše ChZVN VNBY’a (od naba’/Strong 5012/ prorok ili (općenito) inspiriran čovjek: — proroštvo, prorok; Strong 5030). Biblija kralja Jamesa taj stih prevodi kao: ”vision and prophecy”;

▪ svitaka s Mrtvog mora, gdje se Danijel naziva prorokom (Midraš o posljednjim danima ili Florilegium, 4Q174, II, 4);

▪ evanđelja, gdje Isus Danijela naziva prorokom (Mt. 24:15-16);

▪ Josipa Flavija, koji Danijela naziva prorokom (Židovske starine, X, 11,4 i 7).

▪ suprotno je od kršćanske Biblije koja Danijela tretira kao proroka.

Pošto je u I. stoljeću Danijel u više izvora nazivan prorokom, na temelju toga zaključujemo da je i onovremena Židovska Bibilija iz vremena prije razaranja Hrama Danijela isto tako nazivala prorokom te da se on u ono vrijeme nalazio u Nevi’im tj. Prorocima.

Promjena u gledištu i svrstavanju Danijela morala se dogoditi nakon razaranja Jeruzalema i njegova Hrama 70. godine, smatramo u II. stoljeću.

—————————– ■

3) Rabinsko prokletstvo za onoga koji bi prema Danijelu izračunavao dolazak Mesije; istovremeno je rečeno da je unaprijed određeno vrijeme za dolazak Mesije već stiglo, ali da on nije došao 

Što se podrazumijeva pod ‘ali na kraju će to govoriti [mi-yafeah] i ne će lagati? – R. Samuel b. Nahmani rekao je u ime R. Jonathana (oba iz III. st.): Proklete bile kosti onih koji izračunavaju kraj.a) Jer oni bi rekli: Budući da je unaprijed određeno vrijeme stiglo, a on ipak nije došao, on nikada neće doći.b) No, (čak i u tom slučaju), čekajte ga, jer je pisano: ‘Iako on oklijeva, čekajte ga’. Bi li ti trebao reći: ‘Mi se radujemo (njegovom dolasku), ali on ne?’ Zbog toga Pismo kaže: I zbog toga će Gospodin čekati, da se tebi može smilovati, i zato će on biti uzvišen, da za tebe ima milosti (Iz. 30:18). No, budući da se tome radujemo, a on isto tako, što odgađa (njegov dolazak)? – Svojstvo pravednosti (ispravnosti) to odgađa.c) Ali budući da svojstvo pravednosti to odgađa, zašto mi to čekamo? – Da bi bili nagrađeni (za čekanje), kao što je pisano: ‘Blagoslovljeni su svi oni koji ga čekaju (Sanhedrin 97b).

■ —————————–

Komentari: a) Proklete bile kosti onih koji izračunavaju Mesijin dolazak, jer u fusnoti 19 Sanhedrina 97b piše: Mesijin dolazak.

 1. b) unaprijed određeno vrijeme je stiglo. Ovdje je potvrda da su rabini očekivali da se prema Danijelu, dolazak Mesije trebao dogoditi prije razaranja Hrama, ali da on tada, prema njima, nije došao. Smatramo da se termin ”unaprijed određeno vrijeme je stiglo odnosio na 30-te godine I. stoljeća, tj. na vrijeme na koje je izračun dolaska Kneza Pomazanika prema Danijelu ukazivao, i upravo na vrijeme Isusa koji je za sebe tvrdio da je Sin Božji tj. Mesija, ali kojeg su u Sanhedrinu osudili za takvo bogohuljenje, i za kojeg su u Talmudu napisali da se bavio vračanjem i da je Izrael odveo ukrivo.
 2. c) U fusnoti 21 piše: Zato jer mi još nismo dostojni toga.

—————————– ■

 4) Talmudski rabini nisu znali kad će Drugi Hram biti uništen

To se vidi iz slijedećeg (Traktat Nazir): Rabbah (bar Nahmani, um. 320.) je rekao: “Rabini su nadglasali R. Eliezera (I/II. st.) i iznjedrili (zakon) u skladu s njihovim vlastitim gledištima. Jer mi smo učili: Dozvoljeno je dopustiti raskidanje a) na temelju nevjerojatno nepredvidivih okolnosti; to je mišljenje R. Eliezera, ali mudraci su to zabranili”. b)

Rabbah je rekao dalje: “Premda su rabini rekli da nepredvidive okolnosti ne mogu biti temelj za raskidanje, ipak uvjeti koji obuhvaćaju nepredvidive okolnosti mogu stvoriti temelj za raskidanje. Jer na primjer, moglo im se kazati: Pretpostavite da je netko došao i rekao vam da će Hram biti uništen, da li biste vi izgovorili svoj zavjet?”

 1. Joseph (um. 323.) je rekao: “Kad bih bio tamo izrekao bih ga. Zar nije to napisano: Hram Gospodina, Hram Gospodina, Hram Gospodina (Jr. 7:4), (tj.) su oni koji ukazuju (na uništenje sva tri)? c) – Dozvoljavajući da oni znaju da će (Drugi Hram) biti uništen, da li oni znaju kad će se to dogoditi?” d)

Abaye (um. 339.) je prigovorio: A ako oni ne znaju kada? Zar to nije napisano: Sedamdeset sedmica je određeno tvom narodu i tvom svetom gradu (Dn. 9:24) – Sve isto, da li oni znaju kojeg dana? e) (Nazir 32b).

■ —————————–

Komentari: a) odnosi se na nazirejski zavjet.

 1. b) Mudraci su zabranili takav njegov stav.
 2. c) Jeremija ovdje ne ukazuje da će biti tri Hrama.
 3. d) Odgovor je očito negativan. Iz toga proizlazi da onaj koji treba položiti nazirejski zavjet, treba ga položiti jer vrijeme uništenja Drugog Hrama nije unaprijed određeno, a time niti poznato.
 4. e) Odgovor je očito ponovo negativan. Iz ovog proizlazi da su talmudski rabini smatrali da Danijel nije odredio datum uništenja Drugog Hrama, zbog čega niti oni nisu mogli znati datum njegovog uništenja.

—————————– ■

5) Sljedba s Mrtvog mora znala je kad treba povesti rat protiv Sinova tame i kad on treba završiti te se pripremala za njega

Navodimo citate Sljedbe s Mrtvog mora s našim komentarima:

Za datum početka toga rata ta je sljedba tvrdila da ”je to dan označen odavna za istrebljenje Sinova tame …” i ”… jer si sebi odavna označio dan bitke …” (Ratni svitak, II, 10; XIX, 14), te da im je Bog ”preko pomazanika Tvojih, vidjelaca svjedočanstava, priopćio vrijeme svojih ratova”.

■ —————————–

Komentar: Ovo se odnosi na Danijela i na vrijeme I. Židovskog rata.

—————————– ■

”… jer oni su tumači laži i proroci prijevare, pomišljaju na Belijala da bi izmijenili Nauk Tvoj, koji si s lakoćom utuvio narodu svom … Luda i prijevarna sva su djela njihova, jer nisu slušali glas Tvoj i neposlušahu riječi Tvoje, nego rekoše za Proročanstvo Znanja da nije istinito, a za put srca Tvoga da nije taj …” (Zahvalnice, (4) 9-18).

■ —————————–

Komentar: ”Proročanstvo Znanja” očito je bila Knjiga proroka Danijela, odnosno njegova Objava o sedamdeset sedmica i Zapečaćeno proročanstvo. To znači da ju je Sljedba s Mrtvog mora uspjela kalendarski dešifrirati. S time su oni upoznali ”tumače laži i proroke prijevare” (saduceje i farizeje); međutim ovi su rekli da ”Proročanstvo Znanja nije istinito” te da ”put srca njegova (tj. Jahvina) nije taj” tj. da Bog ne želi uništiti svoj sveti grad Jeruzalem i njegovo Svetište, odnosno da je prorok Danijel lažni prorok.

—————————– ■

Sljedba s Mrtvog mora svakako je znala kad treba početi I. Židovski rat protiv Sinova tame: ”Sedamdeset godina od dana kad su prekršili [Zakon i] Savez (3/2. g.pr.Kr.– 67/68. g.), op. TM), predat ću ih [vlasti] anđela Mastemotha koji će vladati nad njima, i nit će oni znati, niti razumjeti da sam gnjevan na njih zbog njihova odmetništva [zato jer su odba]cili Mene i činili ono što je zlo u očima mojim i zato jer su izabrali ono što Me učinilo nezadovoljnim, nadvladavajući druge zbog ljubavi prema bogatstvu i profiterstvu”.

Sljedba s Mrtvog mora svakako je znala kad će završiti I. Židovski rat protiv Sinova tame: ”Od dana okupljanja Učitelja Zajednice (Isusa) do kraja svih ljudi rata koji su prebjegli Lašcu, proći će oko četrdeset godina (30-70.). I tijekom tog doba, Božji će gnjev planuti protiv Izraela, kao što je On rekao: neće biti kralja, niti kneza, niti jednog suca, niti jednog čovjeka da ukori pravdu (Hoš. 3:4)(Savez u zemlji Damaska, VII-VIII).

Sljedba s Mrtvog mora znala je kad treba završiti I. Židovski rat protiv Sinova tame i s kojim ishodom:

”’Malo nakon toga – i zlih više neće biti. Ja ću gledati prema njegovoj palači, ali on tamo neće biti’.

Protumačeno, to se odnosi na sve zle. Na kraju četrdeset godina (četrdeset godina trajalo je od 30-70., a na kraju tih četrdeset godina dolazimo do 70. godine, do kraja I. Židovskog rata, op. TM), oni će biti izbrisani i niti jedan [zao čovjek više se neće naći na zemlji].

‘A ponizni će posjedovati zemlju i radovati se u izobilju mira’.

Protumačeno, to se odnosi na [skup siromašnih (članova Sljedbe), koji će prihvatiti razdoblje pokore i koji će se izvući iz svih zamki [Sotone …] (Pešer Psalma 37).

6) Svi Danijelovi unaprijed određeni datumi za dolazak Mesije i za razaranje Grada i Hrama su prošli, dok se njegovo Zapečaćeno proročanstvo, prema Talmudu, odnosilo na neko buduće vrijeme

Pogledajmo raspravu u Talmudu koja govori o tome:

(Traktat Sanhedrin): Rab (prva polovica III. st.) je rekao:a) Svi (Danijelovi) unaprijed određeni datumi (za dolazak Mesije i za razaranje Grada i Hrama) su prošli,b) a stvar (tj. otkupljenje) ovisi samo o pokajanju i dobrim djelima”.c) A Samuel (prva polovica III. st.) to podrži: ”Dovoljno je da ožalošćeni (Izrael) održi svoje žalovanje”.d) Ovo su pitanje raspravljali Tannaim (mudraci iz vremena 10-220. g.): R. Eliezer (djelovao je poslije razaranja Hrama u drugoj polovici I. st.) je rekao: ”Ako se Izrael pokaje, oni će biti otkupljeni; ako ne, oni neće biti otkupljeni.e) R. Joshua (djelovao je  istovremeno s R. Eliezerom u drugoj polovici I. st.) mu je rekao: ”Ako se oni neće pokajati, neće li (svejedno) oni biti otkupljeni? Jer, Sveti Onaj, Blagoslovljen bio On, postavit će kralja nad njima čije će odredbe biti jednako okrutne kao Hamanove, čime će se Izrael uklopiti u pokajanje, i on će ih na taj način vratiti natrag na pravi put. Drugi [Baraitha] je naučavao: R. Eliezer je rekao: Ako se Izrael pokaje, oni će biti otkupljeni kao što je napisano: ‘Vratite se vi djeco odmetnici i ja ću iscijeliti vaše odmetništvo” (Jr. 3:22). R. Joshua mu je odgovorio: ”Ali zar to nije napisano: ‘Sebe ste prodali za ništa i bit ćete otkupljeni bez novaca’ (Iz. 52:3). Vi ste sami sebe prodali za ništa, za idolatriju, i biti ćete otkupljeni bez novaca – bez pokajanja i dobrih djela.f) R. Eliezer je uzvratio R. Joshui: ”Ali zar to nije napisano: ‘Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama (Mal. 3:7). R. Joshua mu pridruži: ”Ali nije li to pisano: ‘Ja sam Gospodar nad vama: I ja ću uzeti po jednog iz grada i po dva iz (svake) obitelji i odvest ću vas na Sion(Jr. 3:14). R. Eliezer odgovori: Ali to je napisano: ‘U vraćanju i ostatku bit ćete spašeni (Iz. 30:15). R. Joshua odgovori: ‘Ali zar to nije napisano: ‘Ovako govori Gospodin, otkupitelj Izraelov, Svetac njegov, onome kojeg čovjek prezire, onome kojeg odbacuju narodi, sluzi vladara: Kad vide, dići će se kraljevi, prinčevi će također štovati (Iz. 49:7). R. Eliezer se suprotstavi: ”Ali, nije li to napisano: ‘Ako ćeš se (u svoju zemlju) vratiti, O Izraele, govori Gospodin, vrati se k meni” (Jr. 4:1). R. Joshua odgovori: ”A to je drugdje napisano: ‘I čuo sam čovjeka odjevenog u lanene haljine koji je bio iznad voda rijeke, dok je držao uzdignutu svoju desnu ruku i svoju lijevu ruku prema nebu, kunući se Njime koji živi vječno, da će to biti nakon (jednog) vremena, (dva) vremena i pola (vremena), i kad će on završiti rasulo snage svetog naroda, sve će se te stvari svršiti” g) (Dn. 12:7). Na to je R. Eliezer ostao šutjeti. (Sanhedrin 97b/98a).

■ —————————–

Komentari: a) Ova rečenica naš je prijevod na hrvatski s drugačijim, smatramo s ispravnijim naglaskom na poantu nego što je to u rečenici na engleskom: ”Rab said: All the predestined dates [for redemption] have passed, and the matter [now] depends only on repentance and good deeds”. Ta njegova rečenica dolazi poslije već citiranog odlomka u kojem se u vezi Mesije kaže:

”Proklete bile kosti onih koji izračunavaju kraj (tj. dolazak Mesije). Jer oni bi rekli: ‘Budući da je unaprijed određeno vrijeme stiglo, a on ipak nije došao, on nikada neće doći” i ”Blagoslovljeni su oni koji čekaju [na njega]” tj. na budućeg Mesiju.

 1. b) U citiranoj rečenici R. Rab je prvo poentirao da su svi unaprijed određeni datumi već stigli i prošli (prema Danijelu 9:24-27 dolazak Mesije trebao se dogoditi oko 30. god., a razaranje Grada i Hrama nastupilo je 70. godine.
 2. c) Zatim je R. Rab po drugi puta poentirao rekavši da otkupljenje Izraela ovisi o pokajanju i dobrim djelima. Kakvo otkupljenje? Kakvo pokajanje? Otkupljenje Izraela vjerojatno se odnosilo njihov povratak u Svetu zemlju, a pokajanje – vjerojatno na njihove grijehe zbog kojih su morali napustiti Svetu zemlju.

Koji su to bili grijesi? – to je ključno pitanje o kojem treba razmatrati:

▪ da li u te grijehe spada osuđivanje Isusa u Sanhedrinu i Isusovo predavanje Pilatu da on nad njim izvrši sramotnu smrtnu kaznu razapinjanjem na križ? Vjerojatno se upravo na tu Isusovu sramotnu smrt odnosi referenca iz Talmuda da treba ”primijetiti iz ovog slučaja kako je ozbiljna stvar osramotiti čovjeka, jer Bog se založio za stvar Bar Kamze (tj. Isusa) i uništio je Svoju Kuću i spalio Svoj Hram” (Gittin 57a);

▪ da li u te grijehe spada to što su članovi Sanhedrina Josip iz Arimateje i Nikodem, a smatramo i predsjednik Sanhedrina Gamaliel I, pomagali Isusu da izvrši svoju zadaću davanja znaka Jone? [▪ Josip iz Arimateje bio je Pilatov i Isusov prijatelj (Evanđelje po Petru); ▪ Nikodem je bio Isusov tajni učenik koji je dolazio noću (Iv. 3:1-2); ▪ Gamaliel I. po majci je bio iz davidovske dinastije kao i Isus; on je apostole spasio pred Sanhedrinom (Dj. 5:33-40); a također je, prema Priznanjima Klementa, apostolima bio brat u vjeri koji je na njihov savjet ostao među farizejima]. Smatramo da bez njihove pomoći Isus ne bi mogao realizirati davanje znaka Jone, a taj znak je očito bio je ključan za timing Jahvinog kažnjavanja Jeruzalema;

▪ da li se Isusa zaista može vezati za zelotizam i kasnije uništenje Grada i Hrama, nakon čega je jedan dio Židova bio pogubljen, drugi dio prodan u ropstvo a treći dio raseljen po raznim dijelovima Rimskog Carstva – i da li se upravo na tu njegovu vezu odnosi optužba iz Talmuda ”da je (Isus) bio zavodnik” – ”da je Izrael odveo ukrivo?(Sanhedrin 43a).

▪ da li se na tu njegovu vezu također odnosi optužba Maimonidesa da je Isus Nazaren bio uzrok uništenja Izraela i da je prouzrokovao da njihov ostatak bude raspršen i ponižen, tako da je Zakon promjenjen i veći dio svijeta bio zaveden da štuje drugog Boga” (Mishneh Torah, sekc. Hilkhot Melakhim Umilchamoteihem, IX,4).

 1. d) Samuelova primjedba aludirala je na žalovanje za Mesijom prema Zahariji proroku: ”I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik nastati će u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj. I plakat će zemlja, svaka porodica napose, i žene njihove napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose; porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Šimejeva napose, i žene njihove napose; i sve ostale porodice, svaka porodica za sebe, i žene njihove napose” ( 12:10-14). U svojoj rečenici R. Samuel je vjerojatno smatrao da bi umjesto pokajanja i dobrih djela sada bilo dovoljno da Izrael samo održi žalovanje za Mesijom kojeg su proboli. Koliko znamo, proboli su jedino Isusa ben Josipa kojeg nisu željeli priznati za Mesiju.
 2. e) Eliezer je jasno rekao: Ako se Izrael pokaje, oni će biti otkupljeni; ako ne, oni neće biti otkupljeni.
 3. f) Joshua je smatrao da će se Izrael vratiti u zemlju Izrael bez pokajanja i dobrih djela.
 4. g) Ova je rasprava počela s Danijelovom Objavom o sedamdeset sedmica ( 9:24-27) i završila s Danijelovim Zapečaćenim proročanstvom (Dn. 12:6:13).
 5. Joshua se vjerojatno nastavljao na prethodnu izjavu da će se Izrael bez pokajanja i dobrih djela vratiti u zemlju Izrael i dodao je da će to prema Danijelu, biti nakon nekog maglovitog proteka vremena, kad će on završiti rasulo snage svetog naroda, sve će se te stvari svršiti.

Međutim, treba reći da se Danijelovo Zapečaćeno proročanstvo odnosilo na blisko vrijeme nakon razaranja Hrama – na Masadu i na njezine branitelje, a ne na neko daleko buduće vrijeme. O svemu tome više kasnije.

—————————– ■

7) Zašto je Knjiga Danijelova smještena u Ketuvim ili Pismo

 Proroci su prenosili Riječ Božju. Svaki dio njihovih proročanstava morao je biti istinit i morao se realizirati. Ukoliko bi netko tvrdio da je prorok i da mu riječi šalje Bog a njegove bi se riječi kasnije pokazale kao neistinite ili se njegovo proročanstvo ne bi obistinilo, on bi bio proglašen lažnim prorokom, a njegovo proročanstvo – lažnim proročanstvom.

No nesreća nije bila samo u uništenju Hrama, nego i u tome što se nije ostvarilo Danijelovo proročanstvo o Knezu Pomazaniku prije nego što je Hram bio uništen! Zato, da Danijel ne bi ispao lažni prorok, moralo se – ili Isusa priznati za Mesiju, za Danijelovog Kneza Pomazanika – ili se za Danijela trebalo reći da nije bio prorok već vidjelac, a kao takvog nije se ga moglo držati među prorocima, već ga smjestiti u Ketuvim ili Pismo.

 8) Danijel je bio mudriji od svih mudrih ljudi Nežidova

 O tome govori slijedeći citat:

(Traktat Yoma): “Ako bi on Danijel) bio na jednoj strani ravnotežne vage a svi mudri ljudi Nežidova na drugoj, on bi ih sve prevagnuo” (Yoma 77a).

■ —————————–

Komentar: To vjerojatno znači da niti jedan mudar čovjek Nežidova ne bi mogao kalendarski dekodirati Danijelova proročanstva, čije je izra-čunavanje za Židove Talmud stavio pod prokletstvo.

—————————– ■

9) ZAKLJUČAK

 a) Talmudski rabini shvatili su da kalendarski izračun Danijelove Objave o sedamdeset sedmica za Kneza Pomazanika koji treba biti pogubljen, a koji je ujedno Zaharijin Mesija kojega su proboli i za kojim su plakali, vodi prema 30-toj godini I. stoljeća, odnosno do Isusa koji je za sebe tvrdio da je Mesija, koji je 30. godine bio proboden (razapet) i pogubljen najsramotnijom smrću na križu. Kako ga talmudski rabini nisu željeli priznati za Mesiju, izdana je zabrana izračunavanja dolaska Mesije prema Danijelu i stavljeno je prokletstvo (u III. st.) na onoga koji bi to izračunavao.

Ostaje pitanje: zašto ga talmudski rabini nisu željeli priznati za Mesiju?

 1. b) S druge strane, talmudski rabini nisu znali, prema Danijelu, izračunati vrijeme razaranja Jeruzalema i njegova Hrama. Kako su u III. st. rekli da su svi Danijelovi unaprijed određeni datumi već stigli (onaj od cca 30. g. za dolazak Mesije i onaj iz 70. g. za razaranje Grada i Hrama), pri čemu su tada, u III. st. tvrdili da Mesija još nije došao, iz toga bi slijedilo da je Danijel bio lažni prorok jer Mesija nije došao prije razaranja Hrama. Da se to ne bi dogodilo, trebalo je prihvatiti da Danijel nije bio prorok, već vidjelac. Oni su izabrali ovo drugo i proglasili su da je Danijel bio samo vidjelac, te su ga vjerojatno tada, preselili iz drugog dijela židovske Biblije, Nevi’im ili Proroka, u treći dio, Ketuvim ili Pismo.
 2. c) Međutim to što talmudski rabini nisu odredili kad bi Mesija prema Danijelu trebao doći, odnosno zato što je, prema Talmudu, glas s neba naredio Jonathanu b. Uzielu (djelovao u Isusovo vrijeme u prvoj polovici I. st.) da Danijelovo vrijeme dolaska Kneza Pomazanika mora ostati skriveno, dovelo je raznih rabinskih mišljenja u III. st. kad bi Mesija trebao doći, mišljenja koja su sva potpuno bila različita od Danijelovog vremena (Mesija je trebao doći prije razaranja Grada i Hrama), kao i do stava da Židovi Mesiju trebaju čekati sve dok ne dođe. Iako je od tada u proteklih XVII. stoljeća bilo mnogo najavljivanih vremena dolaska Mesije i mnogo samoproglašenih Mesija, pokazalo se da su sva najavljena vremena bila lažna, kao što su bili lažni i svi samoproglašeni Mesije. Današnji Židovi još uvijek čekaju Mesiju da dođe.
 3. d) Što se tiče budućeg povratka Židova u njihovu nekadašnju domovinu, talmudski rabini vezali su taj povratak uz Danijelovo Zapečaćeno proročanstvo, koje je prema njima datumski bilo maglovito. Međutim, smatramo da se to proročanstvo odnosilo na vrijeme do osvajanja Masade i na sudbinu njezinih branitelja, a ne na budući povratak Židova u njihovu domovinu.
 4. e) Međutim, da s neba nije bilo određeno da vrijeme dolaska Danijelovog Kneza Pomazanika treba biti sakriveno od talmudskih rabina, oni su mogli izračunati da je on trebao doći 30-te godine I. stoljeća.

U tom slučaju:

▪ oni su mogli ustanoviti da je Isus djelovao prema Danijelovom kalendaru i prema Objavi o sedamdeset sedmica te da je on realizirao lik Danijelovog Kneza Pomazanika;

▪ oni su mogli ustanoviti koja je bila svrha Isusovog djelovanja, bez obzira na to svidjelo se to njima ili ne;

▪ dolazak Mesije padao bi prije uništenja Grada i Hrama;

▪ oni su mogli ustanoviti da se razaranje Grada i Hrama dogodilo prema Jahvinoj odluci i Danijelovim (i Zaharijinim) proročanstvima;

▪ Danijel bi bio tretiran kao istinski prorok koji je prenosio Jahvinu Riječ, čija su se Objava o sedamdeset sedmica i Zapečaćena proročanstva realizirala, te bi bio smješten u drugi dio hebrejske Biblije, u Nevi’im ili Proroke;

▪ ne bi bilo potrebe da talmudski rabini u III. stoljeću donose razna mišljenja o tome kad bi prema njima Mesija treba doći;

▪ ne bi dolazilo do pojave lažnih Mesija u proteklom razdoblju;

▪ današnji Židovi ne bi očekivali Mesiju, jer bi znali da je on već došao 30. godine I. stoljeća.

 1. f) No, činjenica je da je vrijeme dolaska Danijelovog Kneza Pomazanika ostalo skriveno od talmudskih rabina kao i od svih naraštaja Židova koji su slijedili poslije njih, te da se zbog toga rabinska misao razvijala potpuno drugačije nego što bi se razvijala da su oni posjedovali znanje da je Danijelov Mesija već odavno došao i da je to bio Isus sin Josipov.

Međutim, sada je došlo vrijeme da sve što bijaše skriveno, da se otkrije, i sve što bijaše tajno, da se dozna. Otvoreni pečati su knjige u kojima se to objavljuje, a središnje mjesto u otkrivanju tih tajni pripada otvaranju Dani-jelovih proročanstava Objave o sedamdeset sedmica i Zapečaćenog proročanstva.

 

Prethodno / Slijedeće

Sadržaj sv. 5

Komentiraj