Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

49. Značenje imena Abdes Pantera i grob vojnika Juliusa Tiberiusa Abdesa Pantere (Svezak 5)

ZNAČENJE IMENA ABDES PANTERA I GROB VOJNIKA JULIUSA TIBERIUSA ABDESA PANTERE NEKADAŠNJE I DANAŠNJE PRETPOSTAVKE O ZNAČENJU IMENA PANTERA, PANDERA, PANTHER, PANTHERAS Prije XIX. stoljeća istraživači su smatrali da je ime Pantera neobično te su smatrali da u stvarnosti ono nije postojalo, nego da je u Talmudu i kod Celza ono zlonamjerno izmišljeno. No u … Pročitaj više

48. Prilog 1. U očekivanju Mesije: Mesija kojeg se danas očekuje (Svezak 5)

Prilog 1: U OČEKIVANJU MESIJE: MESIJA KOJEG SE DANAS OČEKUJE KRŠĆANSKA OČEKIVANJA Vrijeme oko kraja 2. tisučljećja je vrijeme kad kršćani očekuju velike promjene. Ovo je vrijeme otvaranja pečata i milenarizma (1000+1000 godina. Time dolazimo do Otkrivenja 20:1-6). Čitamo dalje: ”A kad prođe tisuću godina, sotona će biti pušten iz svoje tamnice. Izaći će da … Pročitaj više

46. Jahvina Riječ i njezina realizacija na zemlji = Kraljevstvo Božje na zemlji (Svezak 5)

VII. JAHVINA RIJEČ I NJEZINA REALIZACIJA  NA ZEMLJI = KRALJEVSTVO BOŽJE NA ZEMLJI Jahvina Riječ je općenito rečeno bila zakon. Ona se morala izvršiti i ostvariti. Njezina realizacija nije se smjela prepustiti slučaju, nego se trebala pažljivo, smišljeno, organizirano, u potpunosti i precizno prema navedenom kalendaru izvršiti. Kao što smo rekli, anđeo Gabrijel je kod … Pročitaj više

45. Usporedba timinga prorokovanih događaja iz Riječi Jahvine i realizacije tih događaja u Judeji u I. stoljeću (Svezak 5)

f) USPOREDBA TIMINGA PROROKOVANIH DOGAĐAJA IZ RIJEČI JAHVINE I REALIZACIJE TIH DOGAĐAJA I NJIHOVOG TIMINGA U JUDEJI U I. STOLJEĆU Prvo ćemo pogledati slijedeću tabelu: USPOREDBA TIMINGA PROROKOVANIH DOGAĐAJA IZ RIJEČI JAHVINE I REALIZACIJE TIH DOGAĐAJA I NJIHOVOG TIMINGA U JUDEJI U I. STOLJEĆU     Prema Objavi o Sedamdeset sedam iz Knjige proroka Danijela … Pročitaj više

44. Objava o vremenu svršetka: određeno pustošenje obara se na pustošnika (Svezak 5)

e) OBJAVA O VREMENU SVRŠETKA: ODREĐENO PUSTOŠENJE OBARA SE NA PUSTOŠNIKA Danijel odnosno Riječ Jahvina ne kaže koji je to ”narod jednog kneza koji će doći i razoriti Grad i Svetište”,  niti kaže kad će im biti ”svršetak u propasti” (Dn. 9:26), tj. kad će se ”određeno pustošenje oboriti na pustošnika” (Dn. 9:27). No zato … Pročitaj više

43. Datiranje razaranja Jeruzalema prema Isusovom davanju znaka Jone (Svezak 5)

d) DATIRANJE RAZARANJA JERUZALEMA PREMA ISUSOVOM DAVANJU ZNAKA JONE Naviještenje dana odmazde Boga našega = Isusovo davanje znaka Jone opakom i preljubničkom naraštaju (Iz. 61:2). Jahve je svojeg Duha izlio na Isusa na Jordanu kad se na njega spustio ruwach tj. kovitlac kao golub (=jona). Time je alegorično bilo pokazano da je na Isusa sletio … Pročitaj više

42. Razaranje Jeruzalema i njegovog Hrama prema ”Objavi o sedamdeset sedam” (Svezak 5)

c) RAZARANJE JERUZALEMA I NJEGOVOG HRAMA PREMA ”OBJAVI O SEDAMDESET SEDAM” Nakon pogubljenja Mesije, Danijel direktno ne kaže kad će se dogoditi razaranje Jeruzalema i njegova Hrama. Isto tako direktno ne kaže koji je to knez i koji je to narod kome će svršetak biti u propasti: ”Narod jednog kneza koji će doći    razorit … Pročitaj više

41. Pogubljenje Kneza Pomazanika prema ”Objavi o sedamdeset sedam” (Svezak 5)

b) POGUBLJENJE KNEZA POMAZANIKA PREMA ”OBJAVI O SEDAMDESET SEDAM”  Nastavljamo s kalkulacijom za Dn. 9:25-26:: ”a onda šezdeset i dvije sedmice, i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrijeme. A poslije šezdeset i dvije sedmice    bit će Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe” (Dn. 9:25-26). ¬ Koristit ćemo tjedne … Pročitaj više