Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Sadržaj sv. 4

Sadržaj sveska 4 prema rednom broju internetskih članaka 1. Predgovor (Svezak 4) POVIJEST JUDEJE OD MAKABEJSKOG USTANKA DO PONCIJA PILATA I. DIO: POVIJEST JUDEJE OD MAKABEJSKOG USTANKA DO VALERIJA GRATA 1. POGLAVLJE: MAKABEJSKO DOBA 2. Antioh IV: Epifan, pobuna Matatije, Juda Makabej, Jonatan, Šimun (Svezak 4) 3. Ivan Hirkan I., Juda Aristobul I., Aleksandar Janej, … Pročitaj više

24 Poncije Pilat (Svezak 4)

PONCIJE PILAT (26-36.)  Čim je Pilat bio postavljen za prokuratora Judeje, odlučio je da premjesti svoju vojsku iz Cezareje, gdje je inače bila stacionirana, u Jeruzalem kako bi ona tamo prezimila, u namjeri da uništi židovske zakone. Zatim je Pilat, kao prvi od Rimljana unio careve prikaze u Jeruzalem i postavio ih tamo. To se … Pročitaj više

25. Povijesni izvori koji svjedoče o postojanju Isusa Krista (Svezak 4)

POVIJESNI IZVORI KOJI SVJEDOČE O POSTOJANJU ISUSA KRISTA Flavije Josip, Testimonium Flavianum: ”Tada, oko tog vremena, tamo je bio Isus, mudar čovjek, ukoliko je ispravno da ga nazivamo čovjekom. Jer on je bio čudotvorac, učitelj od takve sorte ljudi od kojih primamo istinu sa zadovoljstvom. On je k sebi privukao mnoge Židove i mnoge Nežidove. … Pročitaj više

23. Zaključak o židovskim sljedbama (Svezak 4)

ZAKLJUČAK O ŽIDOVSKIM SLJEDBAMA Od promatranih i obrađenih židovskih sljedbi iz I. stoljeća, saduceji su nakon rušenja Hrama relativno brzo prestali postojati, zato jer je nestao Hram gdje su prinosili žrtve i gdje su obavljali svoje bogoštovlje; farizeji i pismoznanci uspjeli su obnoviti poljuljane temelje svojeg oblika judaizma u Jamniji, što je zatim preraslo u … Pročitaj više

21. Sljedba Puta, Nazarejska sljedba, Zeloti Zakona, Rana crkva 2 (Svezak 4)

SLJEDBA PUTA, NAZAREJSKA SLJEDBA, ZELOTI ZAKONA, ZELOTI BOŽJI, QANA’IM TJ. RANA CRKVA PRIJE I. ŽIDOVSKOG RATA (2) DINASTIČKO NASLJEĐIVANJE SINOVA JUDE GALILEJCA I ISUSOVE RODBINE SINOVI I POTOMCI JUDE GALILEJCA Prema Josipu, Juda Galilejac imao je tri sina: Jakova, Šimuna i Manahema te jednog potomka za kojeg Josip ne navodi direktnu vezu između njega i … Pročitaj više

20. Sljedba Puta, Nazarejska sljedba, Zeloti Zakona, Rana crkva 1 (Svezak 4)

SLJEDBA PUTA, NAZAREJSKA SLJEDBA, ZELOTI ZAKONA, ZELOTI BOŽJI, QANA’IM TJ. RANA CRKVA PRIJE I. ŽIDOVSKOG RATA (1) Već smo naveli mišljenje da su imena: ¬ Eseni, tj. nekadašnja zajednica hasidejaca (1 Mak 2:1-48; Židovski rat, II, 8); ¬ “Osey ha-Torah”, tj. “Izvršitelji Zakona” iz Kumrana/Damaska odnosno ”Nozrei ha-Brit”, tj. “Nazareni Saveza” (”Posvećenici Saveza” ili ”Posvećeni … Pročitaj više

14. Sljedba s Mrtvog mora 3 (Svezak 4)

SLJEDBA S MRTVOG MORA (3) STANOVANJE U SPILJAMA I ŠATORIMA NEDALEKO KUMRANSKOG NASELJA De Vaux je istražio preko 40 spilja u okolici Kumranskog naselja te je pronašao da su 25 od njih bile opremljene priborom za stanovanje: glinenim uljanim svjetiljkama, tanjurima, zdjelama, loncima za kuhanje itd. On je pritom došao do zaključka da je stanovanje … Pročitaj više

13. Sljedba s Mrtvog mora 2 (Svezak 4)

SLJEDBA S MRTVOG MORA (2) SVITCI S MRTVOG MORA U jedanaest špilja pokraj Kumrana i u stratumu Masade prije njenog osvajanja pronađeno je u vremenu između 1947-1956. godine više desetina tisuća fragmenata i nekoliko gotovo kompletnih svitaka od preko 900, a prema nekima od 972, biblijska i vanbiblijska teksta ili knjiga, uključujući i knjige pravila … Pročitaj više

5. Herod Veliki (Svezak 4)

HEROD POSTAJE KRALJ JUDEJE (40. g.pr.Kr.) A Herod ubrzo ode iz Arabije te žurno stiže u Egipat, nakon čega otplovi u Rim. Tamo je, obećavajući mnogo novca Marku Antoniju, postigao da ga Senat i Oktavijan postave za kralja Židova (40. g.pr.Kr.), tj. za rimskog vazalskog kralja Judeje (Rex socius). Potom Herod isplovi iz Italije u … Pročitaj više