Knjige i blog Tihomira Mikulića

OTVORENI PEČATI

Jačanje Indoarijansko-huritskog utjecaja u Egiptu, njihova ponovna vlast i pad njihovog utjecaja 2

DOGAĐAJI U GRADU EHNATONU   INSTALIRANJE KĆERKE ZA SUVLADARA POD IMENOM AMENOFIS IV   Zbog toga, u času kada je umro Tutmozis, Amenofisov i Tijin sin nasljednik, morala je biti snažna konsternacija među huritskim okruženjem oko faraona Amenofisa III, koje je vladalo dvorom tih dana. Obitelj Amenofisove glavne kraljice Tije nije imala drugog muškog potomka … Pročitaj više

Jačanje Indoarijansko-huritskog utjecaja u Egiptu, njihova ponovna vlast i pad njihovog utjecaja 3

III. PAD INDOARIJANSKO-HURITSKOG UTJECAJA U EGIPTU   SAMOSTALNA VLADAVINA EHNATONA OD 1340-1338 I SUVLADARSTVO SA SMENKHAREOM 1338-1336   Malo toga je poznato o vladavini Ehnatona poslije njegove inauguracije za samostalnog vladara (1340. pr.Kr.). Na slici iz Amarne iz groba Merirea II, prikazana je ta inauguracija, kad su vladari i ambasadori iz Neharina, Cipra, Palestine, Libije, … Pročitaj više

Jačanje Indoarijansko-huritskog utjecaja u Egiptu, njihova ponovna vlast i pad njihovog utjecaja 1

JAČANJE INDOARIJANSKO-HURITSKOG UTJECAJA, NJIHOVA PONOVNA VLAST U EGIPTU I PAD NJIHOVOG UTJECAJA PONOVNI RAST INDOARIJANSKO-HURITSKOG UTJECAJA U EGIPTU Osim dvije kampanje koje smo opisali u prethodnom poglavlju, Amenofis II nije poduzimao više nijednu drugu ratnu kampanju. Uvidio je da Neharin ne može vojno pobijediti, niti zadržati područja koja je osvojio i držao njegov otac Tutmozis … Pročitaj više

Značaj ”Otvorenih pečata” (Svezak 1)

ZNAČAJ “OTVORENIH PEČATA” Zapadno-europska židovsko-kršćanska civilizacija velikim je dijelom bazirana na osnovnim postavkama iz Biblije. Do dana današnjega, mnogo je učenih ljudi proučavalo Bibliju više nego i jedno drugo štivo. Velik broj teologa katoličkih, pravoslavnih, protestanskih, anglikanskih i drugih, židovskih rabina kao i laika, proveo je veliki dio svog života ili čak cijeli svoj život … Pročitaj više

Određivanje lokacije Rajskog vrta i Potopa (Svezak 1, II. Dio, I.)

ODREĐIVANJE LOKACIJE RAJSKOG VRTA I POTOPA Prije nego što prijeđemo na iznošenje teze o indoarijansko-huritskom porijeklu patrijarha Abrahama, Izaka, Jakova i njegovih sinova, razmotrit ćemo dvije biblijske legende koje povezujemo s Huritima. Prva je priča o Edenskom vrtu, a druga o Noi i Noinoj arci. EDENSKI VRT Bilo je pokušaja da se Edenski vrt traži … Pročitaj više

Indoarijanci i Huriti pod imenom Hiksa osvajaju Egipat (Svezak 1, I. Dio, II)

INDOARIJANCI I HURITI POD IMENOM HIKSA OSVAJAJU EGIPAT U vrijeme koje neposredno prethodi zauzimanju Asirije cca. 1750. g.pr.Kr, Huriti su bili već naseljeni u današnoj Siriji, a sa Šamši-Adadom osvajaju Asiriju. Prije toga osvajanja dolazi do migracije plemena Turuku sa planine Zagros na ravnice gornjeg Eufrata (područje i grad Terq na kojem nalazimo i pleme … Pročitaj više

Indoarijanci i Huriti tj. Hiksi (Svezak 1, I. Dio, II.)

INDOARIJANCI I HURITI: HIKSI NASELJAVANJE DRUGOG VALA INDOARIJANACA: NJIHOVA POVIJEST OD cca 1700. pr.Kr. O Huritima i Indoarijancima postoje među svjetskim povjesničarima kontradiktorna mišljenja. Dok jedni smatraju da su Huriti nakon što su im se doselili Indoarijanci, osvojili Stari Istok i Egipat pod egipatskim imenom Hiksi, drugi iznose potpuno drugačija mišljenja. Huriti i Indoarijanci nisu … Pročitaj više

Patrijarsi od Adama do Abrama (Svezak 1, II. dio, IV.)

PATRIJARSI OD ADAMA DO ABRAMA Ni jednog patrijarha ne treba gledati kao striktno fizičku osobu; to su bili ili rase (Šem, Jafet i Ham) ili gradovi (Terah, Haran) ili područja (Aram) ili narodi odnosno države (Misrajim, Kanaan, Naharajim, Ašur) ili vremenska razdoblja unutar kojih se događa nešto što je bitno za narod (Abraham, Izak, Jakov … Pročitaj više

Identifikacija Indoarijanaca i Hurita kao Patrijarha (Svezak 1, II. dio, III)

IDENTIFIKACIJA INDOARIJANACA I HURITA KAO PATRIJARHA Do sada se uvijek dolazak Izraelaca u Egipat poistovjećivao s Josipom. Moderna je biblijska historiografija tražila povijesno utemeljenje patrijarha i ulaska u Egipat navodeći mirno useljavanje Azijata za vrijeme XII dinastije u Egipat (1991-1782. pr.Kr.). Bilo je pokušaja da se zabrinuta lica faraona toga razdoblja, koja odudaraju od bilo … Pročitaj više

Patrijarsi od Abrahama do Josipa (Svezak 1, II. dio, II)

PATRIJARSI OD ABRAHAMA DO JOSIPA: BIBLIJSKI TEKSTOVI Prema knjizi “Mojsije i monoteizam”, kao najstariji pisani izvor Biblije, tj. Petoknjižja i knjige Isusa Navina, važi pisac jahveist, koga ta knjiga identificira kao svećenika Ebjatara, suvremenika kralja Davida. Nešto kasnije, u sjevernom kraljevstvu, u Izraelu, ne zna se koliko kasnije, djeluje pisac elohist. Poslije sloma toga kraljevstva … Pročitaj više